Boekenplank:
Kies
 • Home
 • R
 • Joel C. Rosenberg

Boeken van Joel C. Rosenberg

Meer over Joel C. Rosenberg

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1967

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Joel C. Rosenberg


Overzicht

 • De ontsnapping - The Auschwitz escape

David Shirazi

 1. De Twaalfde Imam - The Twelfth Imam
 2. Operatie Teheran - The Teheran initiative
 3. Uur der waarheid - Damascus countdown

J.B. Collins

 1. Het derde doelwit - The third target
 2. De eerste gijzelaar - The first hostage
 3. Laatste waarschuwing - Without warning

Jon Bennett & Erin McCoy

 1. De laatste Jihad - The last Jihad
 2. De laatste dagen - The last days
 3. Het Ezechiëlscenario - The Ezekiel option
 4. De Tempelcodex - The copper scroll
 5. De eindstrijd - Dead heat

Marcus Ryker

 1. Het Kremlin complot - The Kremlin conspiracy
 2. Russische roulette - The Persian gamble
 3. Machtsstrijd in Jeruzalem - The Jerusalem assassin
 4. Het Beiroet Protocol - The Beirut Protocol
 5. De Libië tactiek - The Libyan diversion

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe ontsnapping
De oorlogsmachine van de nazi's walst over Europa. Twee moedige mannen nemen de onmogelijke taak op zich om de wereld te waarschuwen. 

Jean-Luc Leclerc, hulppredikant in Le Chambon, Zuid-Frankrijk, ervaart aan den lijve hoe het net van de nazi's zich begint te sluiten. In zijn eigen familie vallen de eerste slachtoffers van het oorlogsgeweld. Op een nacht staan er onbekenden bij hem op de stoep. Het zijn gevluchte Joden die om hulp vragen. De weken erna blijven er mensen komen. Jean-Luc wordt de leider van de vluchtelingenopvang, zijn dorpje een veilige haven voor duizenden ontheemden. Maar dan gaat het mis, dramatisch mis. Jean-Luc wordt gedeporteerd naar Auschwitz.

Samen met Jacob Weisz, een Joodse verzetsman die in Auschwitz belandde na een sabotagepoging, besluit Jean-Luc alles op alles te zetten om te ontsnappen en het Westen te bereiken. Koste wat kost moeten de ogen van de geallieerden geopend worden voor de gruwelijke waarheid van wat zich in Polen afspeelt, voordat het fascisme heel Europa in zijn greep krijgt. Het lot van miljoenen mensen staat op het spel.
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The Auschwitz escape
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789023994732
Ebook: 9789023996583
Uitgever: Mozaïek

David ShiraziDe Twaalfde Imam
Wanneer de leiders van Iran oproepen tot de vernietiging van Israël en de VS, wordt CIA-agent David Shirazi naar Teheran gestuurd met maar één opdracht: verstoor het Iraanse nucleaire wapenprogramma.

Terwijl David infiltreert in de Iraanse regering, verspreidt zich in Teheran het bericht over een obscure geestelijke, bejubeld als de islamitische messias en bekend als de Twaalfde Imam. Nieuws over zijn wonderen, genezingen en tekenen gaat als een lopend vuurtje door de stad, net als de geruchten over een gruwelijke oorlog.

Nu de profetie over de Twaalfde Imam vervuld lijkt, bereidt het Iraanse leger zich erop voor Israël aan te vallen en het Einde der Dagen in gang te zetten. David moet actie ondernemen om zijn land en wereld te redden. Maar de tijd dringt...
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The Twelfth Imam
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789023993735
Ebook: 9789023915997
Uitgever: Mozaïek
Operatie Teheran
Iran heeft zijn eerste kernproef gehouden. Miljoenen moslims over de hele wereld zijn ervan overtuigd dat hun messias - de Twaalfde Imam - is gekomen. Wereldtonelen verschuiven. De leiders van Israël vrezen dat Iran, onder invloed van de Twaalfde Imam, een kernaanval zal plegen en daarmee een tweede Holocaust in gang zal zetten.

Het Witte Huis houdt er rekening met dat Israël als eerste zal aanvallen om de kernreactoren in Iran te vernietigen. Daardoor zou de olieprijs een recordhoogte bereiken en de wereldwijde economie instorten. De Amerikaanse president heeft nog maar één optie: hij geeft David Shirazi met zijn team van de CIA opdracht de Iraanse kernkoppen te vinden en onklaar te maken voordat Iran of Israël een vernietigende oorlog kan beginnen.
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The Teheran initiative
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789023993889
Ebook: 9789023919674
Uitgever: Mozaïek
Uur der waarheid
Israël heeft een aanval op Iran uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases uitgeschakeld. De Twaalfde Imam kondigt nietsontziende wraakacties aan. De president van de Verenigde Staten, William Jackson, dreigt een motie van de VN-Vredesraad te steunen die de Joodse Staat scherpt veroordeelt.

Intussen heeft CIA-agent David Shirazi als infiltrant in het Iraanse regime informatie onderschept waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen zijn veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het gevaar op raketinslagen toeneemt en de machthebbers steeds vijandiger worden, moeten David en zijn team de kernkoppen zien te lokaliseren. Voordat zich een mondiale ramp zal voltrekken...
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: Damascus countdown
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789023994398
Ebook: 9789023930419
Uitgever: Mozaïek

J.B. CollinsHet derde doelwit
J.B. Collins is buitenlandcorrespondent voor The New York Times. Als hij hoort dat ISIS, een splintergroepering van Al-Qaida, in Syrië chemische wapens heeft, weet hij direct één ding zeker: dit verhaal moet hij koste wat het kost volgen. Bezit de leider van de jihadistische groepering deze wapens inderdaad? Zo ja: wat is het doelwit? Amerika? Israël? Of is er een derde doelwit?

De Amerikaanse president staat op het punt het Midden-Oosten te bezoeken, maar in deze gespannen tijden is dat een vrijwel zekere aanleiding tot een escalatie van conflicten. Kan Collins zijn invloed aanwenden voordat het te laat is? Of zullen de terroristen erin slagen talloze mensen te doden tijdens een aanval op het derde doelwit?
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The third target
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789023994886
Ebook: 9789023996699
Uitgever: Mozaïek
De eerste gijzelaar
'Breaking: De president van de Verenigde Staten wordt vermist.'

Deze woorden van 'New York Times'-journalist J.B. Collins schokken de wereld. Na een verwoestende aanslag in de Jordaanse hoofdstad Amman door terroristen van ISIS zijn de leiders van Israël en van de Palestijnen zwaargewond, ligt de koning van Jordanië op sterven en is de Amerikaanse president hoogstwaarschijnlijk ontvoerd.

Terwijl de Amerikaanse overheid met een grondwettelijke crisis te maken krijgt, doet Collins alles wat in zijn macht ligt om de wereld van betrouwbare informatie te voorzien. Nu ISIS chemische wapens heeft, is dat belangrijker dan ooit.

Dan blijkt dat de FBI hem ervan verdenkt de terroristische aanslag te hebben uitgelokt. Samen met de geheime dienst gaat Collins tot het uiterste om zijn naam te zuiveren en de president op te sporen, voordat de dreiging van ISIS catastrofale werkelijkheid wordt.
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The first hostage
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789023996811
Ebook: 9789023978442
Uitgever: Mozaïek
Laatste waarschuwing
De president van de Verenigde Staten is ervan overtuigd: ISIS is ernstig verzwakt en staat op het punt voorgoed door Amerikaanse troepen verslagen te worden.

Buitenlandcorrespondent van de New York Times, J.B. Collins, weet echter dat de president zich gruwelijk vergist. Het Midden-Oosten staat in brand, de Israëlische minister-president is dood en Amman een ruïne - Collins vreest een catastrofale aanslag op Amerikaans grondgebied.

Een grootscheepse jacht op de leider van ISIS is de enige manier om de aanslag tegen te houden en Amerikaanse levens te sparen. Maar zal de president naar hem luisteren voor het te laat is?
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: Without warning
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789023977001
Ebook: 9789023978633
Uitgever: Mozaïek

Jon Bennett & Erin McCoyDe laatste Jihad
Jon Bennett is een geslepen strateeg op Wall Street en een goede vriend van de president van de Verenigde Staten - maar deze onbeschrijflijke rampen had hij op geen enkele manier voorzien...

Irakese huurmoordenaars richten bloedbaden aan in Londen, Parijs en Riyad. Alleen een ijzersterke coalitie van Arabië en Israël kan de VS en de rest van de westerse wereld behoeden voor de ondergang.

John Bennett en zijn mooie collega Erin McCoy moeten daarvoor zorgen. Hun geheime project, een miljardendeal omtrent de olievoorraad bij de kust van het de Gazastrook, kan leiden tot een historische vredesovereenkomst. Het kan bovendien grote financiële voordelen voor alle Israëlieten en Palestijnen opleveren.

Maar dan weet Israël op het nippertje de lancering van een Irakese scud-raket te voorkomen. De minister-president van Israël is buiten zinnen van woede. Hij geeft de Amerikaanse president één keuze: Bagdad uitschakelen binnen het uur. Zo niet, dan doet Israël het zelf...
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The last Jihad
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789023992509
Uitgever: Mozaïek
De laatste dagen
Osama bin Laden is dood. Saddams regime is omver geworpen. Bagdad is een ruïne. Nu zijn alle ogen gericht op Jon Bennet en Erin McCoy, twee adviseurs van de Amerikaanse overheid, die naar het Midden-Oosten reizen om een historisch Arabisch-Israëlisch vredesverdrag af te sluiten en de nieuwe visie van de Amerikaanse president op vrijheid en democratie te verspreiden.

Maar in het verborgene liggen mannen op de loer, bedacht op het kwade. Voor hen gaat het vredesverdrag lijnrecht tegen al hun principes in. Het ene na het andere angstwekkende plan komt aan het licht: een Iraans complot om zelfmoordaanslagen te laten plegen in Amerika, een terroristisch complot om de minister-president van Israël te vermoorden en een Joods complot om de Rotskoepel op te blazen.

Jon en Erin krijgen te maken met een strijd om Jeruzalem en het Heilige land, en een Iraaks plan om een tweede Babylon te stichten; ze vragen ze zich af: Zijn dit de tekenen van de laatste dagen voor de terugkeer van Christus?
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The last days
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789023992615
Ebook: 9789023915331
Uitgever: Mozaïek
Het Ezechiëlscenario
Wat als het einde veel dichterbij is dan je denkt?

Nu Saddam Hussein en Yasser Arafat niet langer in het vizier zijn, lijkt in het Midden-Oosten eindelijk een tijdperk van welvaart en veiligheid te zijn aangebroken. Met behulp van een Amerikaanse president die voorstander is van vrijheid en democratie, hebben de Israëliërs en de Palestijnen een vredesverdrag getekend. Er is een einde gekomen aan het geweld en de economie bloeit als nooit tevoren. Achter de horizon dreigt echter een nieuw gevaar.

In Rusland is een dictator opgestaan. Iran doet zijn uiterste best zijn kernwapenarsenaal compleet te maken. Onder leiding van Moskou en Teheran is er een nieuwe as van het kwaad in opkomst.

Twee hoge veiligheidsadviseurs van het Witte Huis, Jon Bennett en Erin McCoy, gaan met gevaar voor hun leven en alles wat hen lief is op zoek naar het ene antwoord: stormt de wereld af op de totale verwoesting die 2500 jaar geleden werd voorzegd?
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The Ezekiel option
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9023991818
Ebook: 9789023916802
Uitgever: Mozaïek
De Tempelcodex
In 1956 werd een boekrol ontdekt die de wereld verbijsterde. Vijftig jaar later zal de wereld opnieuw worden verbijsterd.

Op 1 juni 1956 bracht The New York Times een verhaal dat overal ter wereld tot de verbeelding sprak. Er was weer een Dode-Zeerol gevonden, maar deze was anders dan alle voorgaande vondsten. Er werden schatten van onvoorstelbare waarden in beschreven, die begraven zouden liggen in de heuvels ten oosten van Jeruzalem en onder de Heilige Stad zelf.

In de daaropvolgende jaren kwamen wetenschappers tot de conclusie dat de koperen rol wel eens de belangrijkste schatkaart uit de geschiedenis zou kunnen zijn. Een kaart waarop niet alleen schatten werden aangewezen, maar die ook zou kunnen leiden tot de bouw van de derde Joodse tempel.

Maar de code van de boekrol is nooit ontcijferd, en deskundigen uit alle hoeken waarschuwen dat elke Israëlische poging om de tempel in Jeruzalem te herbouwen, een oorlog van bijbelse proporties zou kunnen ontketenen.
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The copper scroll
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 9789023993674
Ebook: 9789023915959
Uitgever: Mozaïek
De eindstrijd
De olieprijs schiet naar een recordhoogte. In Irak staat een nieuwe dictator op, terwijl in Israël de laatste hand wordt gelegd aan de Derde Tempel. Terwijl de wereld op tal van plaatsen op springen staat, loopt de tweede termijn van de Amerikaanse president James MacPherson ten einde. De verkiezingsstrijd ontwikkelt zich tot een van de spannendste 'Witte Huiswedlopen' in de Amerikaanse geschiedenis.

Als de campagne zo hard wordt dat er werkelijk klappen vallen, komt aan het licht dat er een terroristische aanslag in voorbereiding is. De gevolgen van deze aanslag zouden catastrofaal zijn, en één van de presidentskandidaten is erbij betrokken. Maar wie?

Dan raken de zaken in een stroomversnelling. De agenten van de geheime dienst jagen op een nietsontziende terrorist. Kunnen zij de dood van ontelbaar veel mensen voorkomen?
Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: Dead heat
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789023992813
Ebook: 9789023914839
Uitgever: Mozaïek

Marcus RykerHet Kremlin complot

Juist op het moment dat oplopende spanningen tussen Noord-Korea en Iran het uiterste vergen van de Amerikaanse president, verschijnt er een nieuwe, onheilspellende dreiging aan de horizon: de Russische president is koortsachtig bezig de macht in handen te krijgen en de oppositie de mond te snoeren. Hij plant een gewaagde, bliksemsnelle militaire aanval die de NAVO uiteen kan rukken en Washington en Moskou op de grens van een kernoorlog kan brengen.

Hij heeft echter geen rekening gehouden met voormalig agent van de geheime dienst, Marcus Ryker, getraind om te beschermen, maar bereid te moorden om zijn land te verdedigen.

Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The Kremlin conspiracy
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789023954736
Ebook: 9789023954743
Uitgever: Mozaïek
Russische roulette

De schrikwekkende alliantie tussen Rusland, Iran en Noord-Korea staat op scherp. Marcus Ryker moet koste wat kost uit handen van de Russische speciale troepen zien te blijven - en zo snel mogelijk met het Witte Huis onderhandelen over de man die verantwoordelijk is voor de wereldwijde paniek: de Russische dubbelagent Oleg Kraskin.

Als Marcus ontdekt dat Noord-Korea kernwapens wil verkopen aan Iran springen alle seinen op rood. Kan hij samen met Oleg een manier vinden om wereldvernietiging te voorkomen?

Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The Persian gamble
Eerste uitgave: 2019
ISBN/EAN: 9789023958291
Uitgever: Kok
Machtsstrijd in Jeruzalem

Als een aantal moorden plaatsvindt rond het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen, wordt CIA-agent Marcus Ryker op de zaak gezet. Hij stuit op een complot om de Amerikaanse president te vermoorden. Zitten de Russen erachter, de Iraniërs? Of is er nóg iemand die de invloed van de VS op het Midden-Oosten wil ondermijnen om zelf in dat gebied de macht te grijpen?

Als de volle omvang van het complot tot Ryker en zijn team doordringt, hebben ze nog 96 uur voordat het ultieme kwaad zal toeslaan.

Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The Jerusalem assassin
Eerste uitgave: 2020
ISBN/EAN: 9789029729918
Ebook: 9789029729925
Uitgever: Kok
Het Beiroet Protocol

De minister van Buitenlandse Zaken is onderweg voor de ondertekening van een vredesverdrag tussen Israël en de Saoedi’s. Maar als speciaal agent Ryker en zijn team tijdens de voorbereidingsreis worden gekidnapt, begint er een ware nachtmerrie.

Amerikaanse en Israëlische troepen verzamelen zich om de gijzelaars te vinden en terug te halen, maar Ryker weet dat het een race tegen de klok is... Moet hij wachten tot hij gered wordt of proberen te ontsnappen - en hoe?

Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The Beirut Protocol
Eerste uitgave: 2021
ISBN/EAN: 9789029731621
Uitgever: Kok
De Libië tactiek

De meest gezochte terrorist ter wereld is dood. Marcus Ryker heeft de opdracht zelf gegeven. Nu heeft hij de taak gekregen om de rest van het Kairos-terreurnetwerk op te rollen. Maar dan zet een verslag uit Libië alles op losse schroeven. De bom die het hoofdkwartier van de terroristische organisatie had moeten treffen, blijkt een fout van gigantische proporties. En Ryker is verantwoordelijk.

Als het Kairos-terreurnetwerk zich voorbereidt op een vergeldingsaanval, moet Ryker snel handelen. Maar hij kan deze bedreiging alleen stoppen als hij eerst zijn naam zuivert. Ondertussen laten bondgenoten hem in de steek. De tijd tikt, en de spanning stijgt.

Schrijver: Joel C. Rosenberg
Oorspronkelijke titel: The Libyan diversion
Eerste uitgave: 2023
ISBN/EAN: 9789029734585
Ebook: 9789029734592
Uitgever: Kok