Boekenplank:
Kies

Boeken van Dorothy Eden


Overzicht

 • Bella - Bella
 • Bruid bij kaarslicht - Bride by candlelight
 • De bruidskist - The marriage chest
 • De dochter van de miljonair - The millionaire's daughter
 • De stem van de poppen - The voice of the dolls
 • De trommel van Salamanca - The Salamanca drum
 • De verdwenen erfgename - The American heiress
 • De verraden bruid - The Storrington Papers
 • Gister sprak zij van liefde - Whistle for the crows
 • Liefde komt nog wel - Sleep in the woods
 • Noem het geen liefde - Never call it loving
 • Schaduw van een liefde - The shadow wife
 • Spreek mij van liefde - Speak to me of love
 • Stem in de nacht - Darling Clementine
 • Vergiftigde liefde - Winterwood
 • Wachten op Willa - Waiting for Willa

gedetailleerd overzicht

OverzichtBella
Bella, de onstuimige heldin van dit verhaal, en haar verlegen zusje Lally, twee arme weeskinderen, trekken naar Londen om hun geluk te vinden. Na bij mevrouw Proudfoot en haar kwaadaardige zoon Noah in huis te zijn gekomen, leven zij als gevangenen in een angstaanjagende omgeving. Guy Raven, een jonge, ambitieuze politicus, is de enige die hun verhaal gelooft. Hij redt hen en neemt hen bij zich in huis. Wanneer zijn politieke vijanden hem beginnen te belasteren, ziet hij maar één uitweg om zijn reputatie terug te winnen: een huwelijk met één van de zusjes. Het toch al slecht begonnen huwelijk lijkt helemaal mis te lopen wanneer zijn vijanden doorgaan met hun lastercampagnes, maar Bella blijft voor hun geluk vechten. Zelfs wanneer Lally's angstdromen over de duivelse Noah en zijn moeder, die weleens wraak zouden kunnen nemen, maar al te waar blijken te zijn...
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: Bella
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: Witte Raven, S 123
Uitgever: Westfriesland
Bruid bij kaarslicht
Drie jaar nadat Julia in Londen kennis gemaakt heeft met Paul, kan ze hem achterna reizen naar Nieuw-Zeeland om daar met hem te trouwen. Op Pauls afgelegen schapenfarm treft ze evenwel een situatie aan die haar benauwt, vooral omdat ze anonieme briefjes krijgt, waarin ze met klem gewaarschuwd wordt niét met Paul te trouwen. Ze merkt ook zelf dat hij is veranderd: toen ze hem leerde kennen, was hij een schuchtere jongeman, nu blijkt hij een charmeur te zijn die graag mooie jonge vrouwen om zich heen ziet. Ofschoon Paul over enkele dagen met Julia zal trouwen, maakt hij achter haar rug Lily, Nita en 'Duifje' het hof. Wie van hen is er zo jaloers dat ze Julia dreigbrieven schrijft? Wie gaat er zelfs zover voorbereidingen voor een moordaanslag te treffen, waaraan Julia slechts door geluk ontkomt? Julia staat alleen in het grote, verwaarloosde huis, waarin een sinistere sfeer hangt. De dreiging komt van alle kanten op haar toe en als dan bovendien een sneeuwstorm de farm volkomen insluit en de elektriciteitskabel breekt, moet Julia bij kaarslicht een oplossing voor haar moeilijkheden zoeken. Vindt ze die bij Paul, die bezweert dat hij van haar houdt, of bij Davey, de farmknecht, die de enige is die Julia schijnt te kunnen vertrouwen?
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: Bride by candlelight
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: Robijnpocket nr. 2
Uitgever: De Spaarnestad
De bruidskist
Een halve eeuw geleden vertrokken Hannah Bowman en haar vrolijke en avontuurlijke tante Dolly naar Spanje. Vreemd genoeg was het niet de vrolijke Dolly die opbloeide, maar de nogal saaie Hannah. Hannah begon een zaak in antiek en tante Dolly overleed. Aan tyfus had Hannah gezegd, maar kon het niet aan een gebroken hart te wijten zijn geweest? Het leek er namelijk verdacht veel op dat Hannah niet alleen de villa van haar tante had ingepalmd, maar ook tante Dolly's minnaar... Emily Bowman die het nu, een halve eeuw later, allemaal wil uitzoeken, merkt dat de angsten en vooroordelen van toen nog een belangrijke invloed uitoefenen op de spookachtige villa.
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: The marriage chest
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: Witte Raven, S 136
Uitgever: Westfriesland
De dochter van de miljonair
Bezeten door de grimmige armoe van zijn jeugd in een Londense achterbuurt, had Harry Spencer drie dromen: miljonair worden - opgenomen worden in de topkringen van het rijke, onstuimige New York aan het eind van de negentiende eeuw - en zijn enige dochter Christabel naar Engeland brengen om een titel te bemachtigen. Hij had succes, maar tegen een tragische prijs. Ook leek het er veel op dat de reis naar Parijs en Londen, om zijn teerbeminde dochter aan de man te brengen, eveneens met succes zou worden bekroond. Chrissie, die bewonderd werd door de al op leeftijd rakende Prins van Wales, en erg in trek was bij de in aanmerking komende zoons van goeden huize, verwierf al heel spoedig de zo fel begeerde titel, evenals - naar zij dacht - de liefde. Maar, evenals zekere andere jonge Amerikaanse dochters, kwam ze tot de ontdekking dat er iets mis was met het bruisende, weelderige leven van het Engeland bij de eeuwwisseling - en haar aristocratische echtgenoot een mysterie! Zij had dan ook alle van haar vader geërfde moedige hoedanigheden nodig om haar eigen realiteit te vinden.
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: The millionaire's daughter
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-205-1157-2
Uitgever: Westfriesland
De stem van de poppen
De vijfentwintigjarige Sarah logeert bij haar tante Florence in Londen. Op een middag zit ze in de tuin en hoort ze in de tuin van de buren een klein meisje in haar eentje een wonderlijk stemmenspel opvoeren met haar poppen. Het blijkt al gauw dat dit meisje, Jennie, veel te ernstig voor haar leeftijd is. Wanneer Sarah hoort dat ze bij de buren een kindermeisje zoeken, gaat ze erop af en krijgt ze de baan. Hierdoor komt ze in een vreemde wereld terecht: de vader van Jennie, een weduwnaar, is een gedeprimeerde componist, die bij zijn op het eerste gezicht zo vrolijke en succesrijke broer Oliver Foster, de toneelschrijver, en diens vrouw inwoont. Via hen komt Sarah met allerlei interessante mensen in contact, maar de fascinerende mensen om haar heen gaan deel uitmaken van een huiveringwekkende nachtmerrie op klaarlichte dag...
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: The voice of the dolls
Eerste uitgave: 1950
ISBN/EAN: Witte Raven, 138
Uitgever: Westfriesland


De trommel van Salamanca
Later noemden zij haar een Bodicea, naar de meedogenloze koningin die zelf haar troepen naar de overwinning voerde. Maar in 1890 is Mathilda Duncastle gewoon maar een jonge vrouw, die een romantische droom koestert. Zij is een meisje, en kan dus niet, zoals eerst haar vader en later haar broer, de laatste mannelijke nakomeling van de beroemde soldatenfamilie Duncastle, dienst nemen in het leger. Maar wel kan zij zorgen dat ze zonen baart die pal zullen staan voor het trotse Britse rijk. Door financiële omstandigheden gedwongen trouwt zij met een man waar zij niet van houdt; de eerzuchtige jonge bankier Joshua Webb. Ze moet namelijk haar moeder die weduwe is en haar imbeciele zuster(waarvan Joshua een afkeer heeft) onderhouden. Zoals te voorzien was wordt het huwelijk niet bepaald een succes. Joshua heeft geen begrip voor de obsessie van zijn vrouw; de geschiedenis van haar familie. Het symbool van die geschiedenis is en blijft de trommel, die een van Mathilde's familieleden, een vijftienjarige tamboer, in de slag bij Salamanca heeft geroerd. Mathilda zelf slaat de trommel bij alle hoogte- en dieptepunten in haar leven. Als hun eerste kind, een meisje, idioot blijkt te zijn - dat noodlot, waardoor sommige leden van het Duncastlegeslacht worden getekend - worden Joshua en Mathilda nog verder uit elkaar gedreven. Maar de twee volgende kinderen, hun zoons Hillary en Richard, zijn kerngezond. Als Mathilda en Joshua strijden over de bestemming van de kinderen breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Mathilda juicht, maar haar kinderen delen haar nogal kortzichtige idealen over victorie en zelfopoffering niet. Captain Hillary, ergens achter de linies in Frankrijk, schrijft over het gemis aan heldenmoed. Richard zoekt tijdens de Paasopstand in 1916 in Ierland steun bij de jonge rebel Deidre. Alsof dat niet genoeg is moet Mathilde ook nog horen dat haar dochter Imogen haar oog op iemand uit een vijandelijk land heeft laten vallen. Het leven schenkt de zwaar teleurgestelde Mathilde twee kleinzoons; de Ierse Patrick en Johnnie. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit - zo rampzalig dat zelfs Mathilda's geestkracht er niet tegen opgewassen blijkt te zijn.
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: The Salamanca drum
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-205-1389-3
Uitgever: Westfriesland
De verdwenen erfgename
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: The American heiress
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-269-7885-5
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
De verraden bruid
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: The Storrington Papers
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-269-7884-7
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Gister sprak zij van liefde
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: Whistle for the crows
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: Witte Raven, S 124
Uitgever: Westfriesland
Liefde komt nog wel
In het Nieuw-Zeeland van honderd jaar geleden keek men niet naar stand of afkomst. Het was een nieuw land en de mannen die er in de wildernis pioniersarbeid hadden verricht en voortdurend strijd moesten leveren met de Maori's, vroegen een meisje niet wie haar ouders waren geweest. Zo leerde Saul Whitmore de vondelinge Rose Johnson kennen. Hij dacht dat zij een goede vrouw voor hem zou zijn. Liefde voelde hij niet zozeer voor haar, maar dat zou later nog wel komen, veronderstelde hij. En zo dacht Rose er ook over. Ze was blij eindelijk een eigen huis te krijgen en niet langer een ondergeschikte te zijn. Maar toen Saul en Rose getrouwd waren, bleek het dat zij grotere vreemden voor elkaar waren dan voor hun huwelijk. Er ontstond een snel toenemende verwijdering en voor beiden dreigde het leven een tragedie te worden.
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: Sleep in the woods
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: Diamant-reeks nr. 4
Uitgever: Lumen


Noem het geen liefde
Het decor voor deze roman is de Ierse Vrijheidsoorlog. Dit is het verhaal van Kathy O'Shea, een getrouwde vrouw wier liefde voor Charles Stewart Parnell - eind negentiende eeuw - uiteindelijk zal leiden tot de ondergang van deze beroemde Ierse patriot. Noem het geen liefde is gebaseerd op het ware verhaal van deze verboden liefde. De stormachtige dagen van Gladstone en de 'Home Rule Bill' voor Ierland komen weer tot leven in deze bewogen en tragische geschiedenis.
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: Never call it loving
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-205-2486-0
Uitgever: Westfriesland
Schaduw van een liefde
Louise was toch niet zo gewapend tegen de liefde als ze wel dacht toen ze op het zonnige Mallorca Otto leerde kennen. Op Mallorca bleef ze wel nuchter, maar toen ze met hem meeging naar Denemarken was ze met hem getrouwd voor ze het goed wist. Want wat wist ze van Otto? Niet dat hij in een oud kasteel woonde... En wat waren het voor geheimen die dit oude kasteel voor haar verborg? Louise zal ze ontdekken, maar of het nu zulke aangename verrassingen zijn...
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: The shadow wife
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: Witte Raven, S 163
Uitgever: Westfriesland
Spreek mij van liefde
Tegen het eind van de vorige eeuw trouwde William Overton met de rijke erfgename Beatrice Bonnington. Hij was een jongeman uit een vooraanstaand maar verarmd geslacht, en zij de dochter van een zakenman die van een kleine winkel een groot warenhuis in het Londense West End had weten te maken. Kort na haar huwelijk neemt ze de leiding van de zaak op zich, omdat haar vader invalide is geworden. In het begin schijnt ze als zakenvrouw beter te slagen dan als echtgenote, vooral als haar knappe, vrolijke man na de geboorte van haar kinderen, haar ontrouw wordt. Door haar geduld en haar oneindige liefde voor William wordt haar leven tenslotte weer gelukkiger, totdat blijkt hoe erg de opgroeiende kinderen hebben geleden door het gebrek aan ouderliefde. Een dochter loopt van huis weg, de ander wordt een verzuurde oude vrijster, terwijl de enige zoon voor een schandaal zorgt. Tenslotte komt er nog een kleindochter, een lelijk eendje, opdagen... en dat allemaal tegen de achtergrond van Europa in die noodlottige oorlogsjaren.
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: Speak to me of love
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-205-0918-7
Uitgever: Westfriesland
Stem in de nacht
In het afgelegen huis waar Mandy O'Brien enkele dagen logeert, heerst een eigenaardige sfeer. De ontvangst is hartelijk geweest. Iedereen doet zijn best het meisje bezig te houden en op haar gemak te stellen. Het valt haar echter op dat de gastvrijheid niet echt is. Elk gesprek, elke glimlach, elke opmerking over welk onderwerp ook doet vals aan. Mandy kan niet zeggen waaraan dat precies ligt. Komt het door Rollie, die aanvankelijk een aardige jongeman leek, maar die later iets vreemds over zich blijkt te hebben? Is de kennismaking met Janet Avery, met wie Mandy jaren gecorrespondeerd heeft, maar die ze nog nooit had ontmoet, zo tegengevallen? Of wordt de drukkende sfeer veroorzaakt door de aanwezigheid van Janets grootmoeder, die op sterven ligt? Mandy wordt nooit toegelaten in de ziekenkamer. Ze maakt zich zorgen over de oude dame. Ze kan zich niet aan de indruk onttrekken dat men de dood van de oude dame wil verhaasten. Tenslotte neemt het meisje een besluit en dringt door in de ziekenhuiskamer. Die daad brengt haar in een zeer gevaarlijke positie...
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: Darling Clementine
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: Robijnpocket nr. 5
Uitgever: De Spaarnestad
Vergiftigde liefde
Tijdens een operavoorstelling in Venetië ontmoet Lavinia Hurst een Engelse familie bij wie ze al spoedig in dienst treedt als verzorgster van Flora, een jong meisje dat machteloos aan haar rolstoel is gekluisterd. De familie vertoeft in Venetië om een oudtante van Flora mee te nemen naar Engeland. Aangekomen op het landgoed Winterwood ziet Lavinia, die in vroeger lichtzinniger jaren hoofdgetuige is geweest bij een rechtszaak tegen haar broer, haar toekomst bedreigd door Jonathan Peate, een gewaande neef van de Contessa. Jonathan Peate kent de duistere plek in haar verleden en gebruikt deze kennis om haar onder druk te zetten. Als de oude Contessa sterft en Flora universeel erfgename blijkt, wordt Winterwood het toneel van geheimzinnige gebeurtenissen, die pas een gelukkig einde krijgen als onverwacht duidelijk wordt dat reeds in Venetië een afschuwelijk complot begon. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Winterwood.
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: Winterwood
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-449-2112-6
Uitgever: Bruna


Wachten op Willa
Grace Asherton krijgt van haar nichtje Willa Bedford een brief waaruit blijkt dat er iets aan de hand is met Willa. Grace besluit naar Stockholm - waar Willa op de ambassade werkt - te vliegen. Daar aangekomen blijkt Willa echter te zijn vertrokken. Als ze op onderzoek uitgaat en in contact komt met het personeel van de ambassade lijkt het wel of die totaal geen zin hebben haar ook maar enigszins te helpen met het opspeuren van haar nichtje. Hun hele houding ten opzichte van de verdwijning van Willa is op z'n minst gezegd vreemd...
Schrijver: Dorothy Eden
Oorspronkelijke titel: Waiting for Willa
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: Witte Raven, S 206
Uitgever: Westfriesland