Boekenplank:
Kies
  • Home
  • E
  • Andreas Eschbach

Boeken van Andreas Eschbach

Andreas Eschbach (Duitsland) studeerde lucht- en ruimtevaartkunde in Stuttgart, maar maakte zijn studies niet af. Hij werkte als softwareontwikkelaar en zelfstandig ondernemer tot hij van schrijven zijn beroep kon maken.

Meer over Andreas Eschbach

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1959

Website: Andreas Eschbach


Overzicht

  • De erfenis van Fontanelli - Eine Billion Dollar
  • De koningsmaffia - Ein König für Deutschland
  • De Nobelprijs - Der Nobelpreis
  • De rijkdom van Saoed - Ausgebrannt
  • Het fatale zwijgen - Der Letzte seiner Art

Stephen Foxx

  1. Het Messias mysterie - Das Jesusvideo
  2. Het Armageddon complot - Der Jesus-Deal

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe erfenis van Fontanelli
John Salvatore Fontanelli is een arme sloeber, totdat hij een ongelooflijke erfenis in zijn schoot geworpen krijgt: een vermogen dat een verre voorvader in de 15e eeuw nagelaten heeft en dat door samengestelde rente in 500 jaar tot een biljoen dollar is uitgegroeid.

Maar het testament bevat een raadselachtige profetie: de erfgenaam van dit vermogen, zo voorspelt het, zal ooit de mensheid haar 'verloren toekomst' teruggeven.

Johns leven verandert van het ene moment op het andere. Hij moet zich laten omringen door bodyguards en onderhandelt met ministers en kardinalen. De mooiste vrouwen werpen zich aan zijn voeten. Maar kan hij nog iemand vertrouwen?

En dan komt hij in contact met een vreemdeling, die beweert precies te weten wat er met de erfenis gedaan moet worden...
Schrijver: Andreas Eschbach
Oorspronkelijke titel: Eine Billion Dollar
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789061120148
Uitgever: Karakter
De koningsmaffia
Computerexperts en activisten waarschuwen ons al jarenlang tegen de gevaren van elektronische kiesmachines. Het probleem is dat hackers in kiescomputers kunnen binnendringen - en wat kunnen daarvan de consequenties zijn?

Vincent Raoul Merrit, een Amerikaan van Duitse afkomst, is een computergenie. Hij ontwikkelt een programma dat kiesmachines kan manipuleren. Zijn programma wordt voor het eerst in Amerika gebruikt, zonder dat hij daarvan weet. En tijdens de meest verhitte verkiezingsstrijd van de 21e eeuw wordt George Bush gekozen als president van de Verenigde Staten.

Maar het programma vindt ook zijn weg naar Duitsland, waar Vincents vader, Simon König, een gooi doet naar de politieke macht. Zijn streven is koning van Duitsland te worden en te bewijzen dat verkiezingen 'gestolen' kunnen worden. Maar als het eenmaal zo ver is, doemt een dilemma op. Waarom zou hij de fraude aan de kaak stellen? Want is het geen genot om eens een tijdlang koning van Duitsland te zijn?
Schrijver: Andreas Eschbach
Oorspronkelijke titel: Ein König für Deutschland
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789061125785
Uitgever: Karakter
De Nobelprijs
Op de luchthaven van Milaan stort een vliegtuig van Scandinavian Airlines neer met aan boord drie leden van het comité dat verantwoordelijk is voor de Nobelprijs voor geneeskunde.

Vlak vóór de stemming brengt een onbekende een bezoekje aan het kantoor van professor Hans-Olof Andersson, eveneens lid van het comité, en biedt hem veel geld om op een bepaalde kandidaat te stemmen; een aanbod dat hij verontwaardigd afwijst. Kort daarop wordt zijn 14-jarige dochter Kristina ontvoerd met als doel de keuze van Andersson op deze wijze te beïnvloeden.

In eerste instantie wendt Hans-Olof zich tot de politie, maar hij ontdekt tot zijn ontzetting dat hij hiervan geen hulp te verwachten heeft. Dan wendt hij zich tot een ambitieuze, jonge journalist, die een paar dagen later onder mysterieuze omstandigheden om het leven komt...

Ten slotte kan hij nog maar één uitweg bedenken: de hulp in te roepen van zijn zwager Gunnar Forsberg, die echter al geruime tijd in de gevangenis zit voor inbraak en bedrijfsspionage.
Schrijver: Andreas Eschbach
Oorspronkelijke titel: Der Nobelpreis
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789061120551
Uitgever: Karakter
De rijkdom van Saoed
Markus Westermann wil het maken - in de Verenigde Staten, het land van de onbegrensde mogelijkheden. En als hij Karl Walter Block leert kennen, lijkt zijn kans gekomen. Want deze oude oliedeskundige beweert dat er in de diepten van de aarde nog genoeg aardolie voor de komende duizend jaar verscholen ligt - en dat alleen hij de methode kent om deze op te sporen. Hij heeft alleen nog maar een zakenpartner nodig. Iemand als Markus.

Maar al te bereidwillig gelooft de wereld de beloftes van dit duo. En na de eerste successen kan zelfs gesproken worden van de renaissance van het aardolietijdperk. Maar schijn bedriegt.

Als in Saoedi-Arabië het grootste olieveld ter wereld uitgeput raakt en de Saoedi's er alles aan doen deze verbijsterende waarheid te verbergen, leidt dat niet alleen in het Nabije Oosten tot onlusten. De mensheid staat plotseling voor haar grootste uitdaging. Het einde van de wereld die wij kennen, dient zich aan. En alleen Markus is ervan overtuigd dat het roer nog éénmaal omgegooid kan worden...
Schrijver: Andreas Eschbach
Oorspronkelijke titel: Ausgebrannt
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 9789061122869
Uitgever: Karakter
Het fatale zwijgen
Duane Fitzgerarld, een 35-jarige, alleenstaande Amerikaan, woont teruggetrokken in Dingle, een klein dorpje aan de Ierse kust. Ondanks het feit dat hij een man in de beste jaren van zijn leven is, leeft hij van een klein pensioen van het Amerikaanse leger.

Duane is namelijk een van de twaalf soldaten die ten tijde van de Eerste Golfoorlog onderworpen geweest zijn aan verregaande experimenten: in het streven om een leger van onverslaanbare superstrijders te creëren, werd een zeer select groepje mannen letterlijk omgebouwd tot technologisch perfecte vechtmachines, de zogenaamde 'Cyborgs' (vergelijkbaar met The Terminator, de verbinding van mens en machine), ze bestonden uit net zoveel computergestuurde technologie als uit vlees en bloed.

Van botten van titanium tot een lasergestuurd linkeroog, Duane kan zich niet meer herinneren hoeveel pijnlijke operaties hij heeft moeten ondergaan. Maar de tragiek van Duane en de zijnen is dat latere presidenten het budget voor dit geheime experiment steeds verder kortten en dat het onder Clinton uiteindelijk werd stopgezet, nog voordat een van de mannen maar één dag had kunnen vechten.

De leden van de groep kwamen in een witness protection program en wonen nu, verspreid over de hele wereld, een teruggetrokken bestaan. Met de dure eed dat ze altijd over het project zullen zwijgen.

Maar aan Duanes zwijgen komt een eind als een Amerikaanse journalist die in het dorp naar hem op zoek is, in zijn hotelkamer wordt vermoord. En als hij erachter komt dat alle andere deelnemers aan het project, met wie hij van tijd tot tijd telefonisch contact had, omgekomen zijn bij onverklaarbare ongevallen...

Duane moet nu een beslissing nemen: wat is de dure eed hem waard wanneer zijn leven in gevaar is? Voor het eerst in twaalf jaar schakelt Duane weer over in de 'combat mode'. Een wedloop tegen de tijd begint...
Schrijver: Andreas Eschbach
Oorspronkelijke titel: Der Letzte seiner Art
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789061122227
Uitgever: Karakter

Stephen FoxxHet Messias mysterie
De vondst van raadselachtige documenten in een eeuwenoud graf... Dubieuze bemoeienissen van het Vaticaan... De onthulling van een sensationele waarheid...

Bij archeologische opgravingen in Israël doet Stephen Foxx, lid van de New Yorkse Explorer's Society, een sensationele ontdekking. In een graf van tweeduizend jaar oud vindt hij documenten die blijkens de datering even oud zijn als het skelet in het graf, maar waarop teksten staan die uit de moderne tijd komen...

Hoe is het mogelijk dat er berichten uit het heden op een plek uit de tijd van onze Messias terecht zijn gekomen? Hebben we hier te maken meteen of andere vorm van tijdreizen, of is het allemaal één grote oplichterij?

Hoe dan ook, als Stephens opdrachtgever, de mediamagnaat John Kaun, erachter komt dat Foxx belangrijk bewijsmateriaal voor hem heeft achtergehouden, treft hij direct drastische maatregelen. Een turbulente achtervolging begint. Een jacht tussen de archeoloog, het Vaticaan, diverse geheime diensten en een van de grootste mediaconcerns ter wereld. Een jacht vol verrassende wendingen die in daverende vaart leidt naar een explosieve climax...
Schrijver: Andreas Eschbach
Oorspronkelijke titel: Das Jesusvideo
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789061120438
Ebook: 9789045207681
Uitgever: Karakter
Het Armageddon complot

Het Armageddon complot begint met de laatste scènes van Het Messiasmysterie, maar het verhaal wordt nu verteld vanuit een ander perspectief.

Stephen Foxx wordt bestolen van een sensationele archeologische ontdekking. In een graf dat meer dan tweeduizend jaar oud is, heeft hij voorwerpen en documenten gevonden die volgens de datering even oud zijn als het skelet in het graf, maar waarop teksten staan die uit de moderne tijd komen. In eerste instantie vermoedt men dat de grafschenners geheim agenten van het Vaticaan zijn.

De Amerikaan Samuel Barron, een van de rijkste mannen ter wereld, wil de Bijbel waarheid laten worden. Om dat te bewerkstelligen heeft hij het materiaal uit het graf nodig, want hij wil niets minder dan het Armageddon laten plaatsvinden, de grootste en meest vernietigende oorlog aller tijden en de definitieve strijd tussen de machten van het goede en het kwade.

Schrijver: Andreas Eschbach
Oorspronkelijke titel: Der Jesus-Deal
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789045205489
Ebook: 9789045206981
Uitgever: Karakter