Boekenplank:
Kies

Boeken van Jennifer Fallon

Meer over Jennifer Fallon

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1959

Geboorteland: Australië


De Kronieken van Wolfsblad / The Wolfblade Trilogy

  1. Marla Wolfsblad - Wolfsblade
  2. Damin Wolfsblad - Warrior
  3. Wolfsblad voor altijd - Warlord
De Kronieken van Wolfsblad / The Wolfblade Trilogy

gedetailleerd overzicht

De Kronieken van Wolfsblad / The Wolfblade TrilogyMarla Wolfsblad
Het Huis Wolfsblad kent verschillende spelers met uiteenlopende persoonlijkheden. Zo is de Hoogprins van Hythria, Lernen Wolfsblad, alleen geïnteresseerd in zijn perverse genoegens, regeren interesseert hem geen zier. De tovenaar Kagan, een echte hellehond en Lernens persoonlijke adviseur, is de werkelijke heerser. Hij heeft zijn handen vol om te voorkomen dat Lernen wordt vermoord en de troon vrijkomt voor iemand die mogelijk nog dommer is dan de prins. Immers, in Hythria geldt: elke man voor zichzelf, elke familie voor zichzelf - zelfs broers en zusters kunnen elkaar soms niet vertrouwen.

Dat ervaart ook vrouwe Marla Wolfsblad, vijftien jaar nog maar, als ze ontdekt dat haar broer haar wil uithuwelijken aan koning Hablet van Fardohnya. Na het verstandshuwelijk zal Lernen kunnen rekenen op de legers van Hablet als het dreigende oorlogsgevaar vanuit het naburige Medalon werkelijkheid wordt. Met deze versterking van de positie van Lernen wil Kagan ook de patriottische fracties in de regering de mond snoeren.

Gelukkig staat Marla er niet alleen voor - zij wordt geholpen door de slimme dwerg Elezaar, die haar adviseert hoe zij de valstrikken en hindernissen die haar wachten kan omzeilen en de eer van het Huis Wolfsblad kan redden. En met succes. Dank zij Elezaar wordt Marla Wolfsblad een van de machtigste vrouwen in een wereld die door mannen wordt geregeerd. Of dat voldoende is om te overleven? Goede vraag...
Schrijver: Jennifer Fallon
Oorspronkelijke titel: Wolfsblade
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789024531974
Ebook: 9789024531981
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Damin Wolfsblad
In de Kronieken van Wolfsblad draait alles om het gelijknamige geslacht Wolfsblad, de spil van de macht in het wonderlijke land Hythria dat door een boze macht van buiten wordt bedreigd, maar ook van binnenuit...

Inmiddels zijn er acht jaar verstreken sinds Marla Wolfsblad haar echtgenoot ten grave droeg en zelf de troon opeiste. Nu moet ze haar zoon Damin de noodzakelijke vaardigheden bijbrengen om het gekonkel en de intriges aan het hof te kunnen overleven, want van verschillende kanten wordt met begerige ogen naar de troon van Hythria geloerd.

Damin toont zich een goede leerling als Marla hem onderwijst in de Regels om Macht te Krijgen en te Gebruiken. Maar als Damin de leeftijd nadert die het hem mogelijk maakt de troon te bestijgen, wordt de druk die op hem wordt uitgeoefend om zich terug te trekken allengs groter.

Het hoofd van het Tovenaarsgilde, Alija, de hoge arrion, doet haar best om Damin uit de weg te ruimen. Het is uiteindelijk aan Damin te bepalen wie hij kan vertrouwen en wie niet. Kortom, welke maatregelen hij moet nemen om zijn geboorterecht te kunnen opeisen.
Schrijver: Jennifer Fallon
Oorspronkelijke titel: Warrior
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789024531998
Ebook: 9789024532001
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Wolfsblad voor altijd
Marla Wolfsblad is geschokt door de dood van haar man en geliefde court'esa die haar leerde het rijk te regeren. Marla's plannen om wraak te nemen op de dader, Alija Arendspiek, het hoofd van het Tovenaarsgilde, verlopen niet zoals zij had gewild. Een oude afspraak met het moordenaarsgilde gooit roet in het eten.

Ondertussen rukken de legers van Fardohnya op naar de grenzen van Hythria. Het is aan Damin Wolfsblad, Marla's oudste zoon, om de horden uit Fardohnya te stoppen. Maar Damin wordt tegengewerkt door zijn oom Mahkas, de hoogprins van Hythria. Mahkas heeft in Krakandar de poorten van de stad gesloten en weigert Damin binnen te laten in de grensprovincie om tegen Fardohnya ten strijde te trekken. Mahkas moet gestopt worden, voordat Damin Wolfsblad tegen de vijand kan optreden en zijn plek als rechtmatige krijgsheer van Hythria kan opeisen.
Schrijver: Jennifer Fallon
Oorspronkelijke titel: Warlord
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789024593842
Ebook: 9789024565665
Uitgever: Luitingh-Sijthoff