Boekenplank:
Kies

Boeken van John Marco


Van koningen en tirannen / Tyrants and kings

  1. De jakhals van Nar - The jackal of Nar
  2. Heer van de vallei - Master of the valley
  3. Kind van het duister - The grand design
  4. De heiligen van het zwaard - The saints of the sword

gedetailleerd overzicht

Van koningen en tirannen / Tyrants and kingsDe jakhals van Nar
In de Vallei van Dring, verscholen in de wouden van het geheimzinnige en uitgestrekte land van Lucel-Lor, woedt een hevige strijd. Kroonprins Richius Vantran van Aramoor kampt in de vallei vergeefs tegen horden roodbemantelde Triin en hun wrede oorlogswolven. Hulp van de kant van zijn vader, de koning van Aramoor, blijft uit, ondanks zijn aanhoudende smeekbeden. Wat Richius echter niet weet, is dat de tiran op wiens bevel de oorlog wordt gevoerd, Arkus, keizer van het machtige Nar, stervende is. De laatste hoop van deze tiran is gevestigd op de magie van de Triin, waarmee hij mogelijk zijn leven zal kunnen verlengen. Want Triin zijn weliswaar gewone mensen, maar eenmaal aangeraakt door de Beroering des Hemels wordt de betreffende Triin een Dhral, een praktisch onverslaanbare magiër. Om zijn doel te bereiken is Arkus bereid legers, zelfs volkeren te offeren. Als tijdens Richius’ afwezigheid – hij verzaakt zijn plicht tijdens een amoureus samenzijn – zijn kleine leger in de Vallei van Dring onder de voet wordt gelopen en het ten langen leste te hulp schietende leger van de oorlogshertog van Aramoor in een magisch onweer ten onder gaat, wordt het koninklijk geslacht Vantran het brandpunt van de verschrikkelijke wraak van Arkus. En Richius? Hij is inmiddels tot over zijn oren verliefd op Dyana... een Triin-vrouw.
Schrijver: John Marco
Oorspronkelijke titel: The jackal of Nar
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-290-5918-4
Uitgever: Meulenhoff
Heer van de vallei
Na de verloren strijd in Lucel-Lor en de raadselachtige moord op zijn vader, is Richius Vantran koning van het rijk Aramoor, een vazalstaat van het oneindig grotere, duistere en machtige Nar, waar keizer Akrus de scepter zwaait. Hoewel Richius inmiddels getrouwd is met de knappe, jonge Sabrina, is hij diep in zijn hart nog steeds hevig verliefd op zijn eerste grote liefde, de Triin-vrouw Dyana. Zij is echter de wettelijke echtgenote van de magiër Tharn, die zich na de slag om Lucel-Lor heeft teruggetrokken in de schier onneembare veste Falindar. Als zijn oude vriend Lucyler de jonge Richius uit naam van Tharn uitnodigt een bezoek aan Falindar te brengen, grijpt de wanhopig verliefde koning de kans zijn Dyana terug te zien met beide handen aan. Hij is er zich niet van bewust dat hij daarbij zijn aartsvijand Zwarthout Gayle, de krijgsheer van het naburige Talistan, rechtstreeks in de kaart speelt...
Schrijver: John Marco
Oorspronkelijke titel: Master of the valley
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-290-5972-9
Uitgever: Meulenhoff
Kind van het duister
Na de grote slag tegen de verschrikkelijke legers van Nar heeft de verbannen koning van Aramoor, Richius Vantran, zich met vrouw en kind teruggetrokken in de vestingstad Falindar, in het uitgestrekte Lucel-Lor. Immers, na de dood van keizer Arkus van Nar is de godsdienstwaanzinnige bisschop Herrith erin geslaagd de macht te grijpen, en hij heeft zijn generaals opdracht gegeven alle vijanden van het Ware Geloof weg te vagen. Graaf Biagio, de voormalige rechterhand van de keizer, werd op zijn beurt uit Nar verbannen. Hij vertoeft in ballingschap op het verre eiland Crote, vanwaar hij geduldig zijn plannen smeedt. Intussen zaaien de legers van Herrith dood en verderf in Lucel-Lor en wordt Richius Vantran benaderd door de machthebbers van het eiland Liss, met het verzoek hun zeemacht aan te voeren in de strijd tegen het gehate Nar...
Schrijver: John Marco
Oorspronkelijke titel: The grand design
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-290-6649-0
Uitgever: Meulenhoff
De heiligen van het zwaard
De voormalige graaf Biagio, nu keizer van Nar, wil na een leven van oorlog en strijd eindelijk vrede in zijn rijk, maar niemand gelooft de goede bedoelingen van de voormalige tiran. Bovendien is een aantal van zijn volgelingen, onder wie de wrede gouveneur van Aramoor, bezig een groot leger op de been te brengen, om hem ten val te brengen en een nieuw schrikbewind in te stellen. Ten einde raad stuurt Biagio Alazrian Leth, de bastaardzoon van de gouverneur van Aramoor, op een geheime missie naar Lucel-Lor. Hij is pas zestien jaar oud en onervaren, maar bezit een zeldzaam magisch talent. Alazrian krijgt een onmogelijke opdracht: het overtuigen van de vogelvrij verklaarde priester Jahl Rob en zijn volgelingen - de gevreesde Heiligen van het Zwaard - om de verbannen koning van Aramoor op te sporen en hem op hulp te vragen. Zal hij toestemmen, Biagio's persoonlijke doodsvijand van weleer, Richius Cantran, de Jakhals van Nar, de enige man die de vrede kan redden?
Schrijver: John Marco
Oorspronkelijke titel: The saints of the sword
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-290-6813-2
Uitgever: Meulenhoff