Boekenplank:
Kies

Boeken van Steve Martini

Meer over Steve Martini

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Website: Steve Martini


Overzicht

 • De erfenis - The Simeon chamber
 • Explosief - Critical mass
 • Het contract - The list

Paul Madriani

 1. Onweerlegbaar bewijs - Compelling evidence
 2. De hoofdgetuige - Prime witness
 3. Valse getuigenis - Undue influence
 4. De rechter - The judge
 5. De advocaat - The attorney
 6. De gezworenen - The jury
 7. De afspraak - The arraignment
 8. De afrekening - Double tap

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe erfenis
Advocaat Sam Bogardus gelooft aanvankelijk dat hij te maken heeft met een eenvoudige adoptiezaak. Zijn cliënt, de mooie Jennifer Davies, verkeert in de veronderstelling dat haar vader jaren geleden omkwam tijdens een bizar ongeluk. Maar nu, heel onverwacht, krijgt ze bericht dat haar vader nog in leven is. Het bericht gaat gepaard met vier pagina's van een oud scheepsjournaal dat de sleutel zou kunnen vormen tot een verborgen fortuin.
Als Sam echter op zoek gaat naar de feiten, wordt iemand vermoord die hem heel na staat. Wat hij vervolgens ontdekt is nog schokkender dan de gevolgen van hebzucht of wraak. Hij legt een web van samenzweringen bloot dat vier eeuwen omspant. En dát leidt ertoe dat advocaat Sam Bogardus zich gedwongen voelt het recht in eigen handen te nemen...
Schrijver: Steve Martini
Oorspronkelijke titel: The Simeon chamber
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-290-5698-3
Uitgever: Meulenhoff
Explosief
Joselyn 'Joss' Cole, een uitgebluste advocate uit Los Angeles, kiest voor een bezadigd bestaan op de San Juan Islands in de staat Washington. Haar belangrijkste klanten zijn vissers die lijden aan een vreemde en mogelijk fatale ziekte, een kwaal waar de artsen geen raad mee weten.
Dan brengt Dean Belden, een rijke ondernemer die haar vraagt hem te helpen bij het opzetten van een bedrijf, een bezoek aan haar kantoor. Binnen enkele dagen wordt Belden gedagvaard om voor een grand jury te verschijnen. Nog geen uur na zijn getuigenis komt Belden om het leven als zijn watervliegtuig boven Lake Union bij Seattle explodeert.
Gideon van Ry is een atoomgeleerde, verbonden aan het Centrum voor Wapenbeheersing in Monterey, Californië. Hij maakt zich zorgen over de vermissing van twee kleine tactische atoomwapens die uit de voormalige Sovjet-Unie verscheept zijn naar een bedrijf in de Verenigde Staten dat Belden Electronics heet.
Met de hulp van Joss, de advocate die voor Belden werkte, zet Gideon de jacht in op de groep die verantwoordelijk is voor de verdwijning van de atoomwapens, vóór het te laat is...
Schrijver: Steve Martini
Oorspronkelijke titel: Critical mass
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-290-5777-7
Uitgever: Meulenhoff
Het contract
Gable Cooper heeft een thriller geschreven die een gigantisch succes belooft te worden. Een weergaloze deal van zes miljoen dollar voor boek- en filmrechten ligt voor deze tot dan toe onbekende auteur in het verschiet. Maar er is één probleem: Gable Cooper is een pseudoniem.
De echte auteur is de advocate Abby Chandlis. In een tijd waarin glamour de voorwaarde is voor een groot verkoopsucces, heeft ze een gewaagd plan bedacht om haar schrijverscarrière nieuw leven in te blazen. Een man met een charismatische uitstraling zal zich voordoen als de schrijver van de verpletterende thriller die zij heeft geschreven.
Tegen beter weten in beslist Abby Chandlis dat Jack Jermaine de juiste persoon is om een wereldsucces te maken van haar roman. Ze vermoedt niet dat ze daarmee een pact met de duivel sluit. Jack dringt binnen in Abby's leven en dat zet een keten van angstaanjagende gebeurtenissen in gang.
Schrijver: Steve Martini
Oorspronkelijke titel: The list
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-290-5504-9
Uitgever: Meulenhoff

Paul MadrianiOnweerlegbaar bewijs
Een jaar nadat hij ontslagen is bij de prestigieuze advocatenfirma Potter & Skarpellos wordt advocaat Paul Madriani gevraagd om Talia Potter te verdedigen, die is beschuldigd van de moord op haar man Ben Potter, de avond voordat hij gekozen zou worden tot lid van de Hoge Raad.
Het valt Paul niet gemakkelijk. Ben Potter was Pauls vriend en mentor, tot diens affaire met Talia daar voorgoed een einde aan maakte. Paul beseft dat zijn vroegere verhouding met Talia hem niet alleen uitermate kwetsbaar maakt in de rechtszaal, maar dat hij ook zijn toch al wankele huwelijk nog meer onder druk zet. Maar uiteindelijk laat hij zich overhalen door de andere partner uit de firma, Tony 'de Griek' Skarpellos.
Al snel komt Paul in de problemen als de rechter lucht krijgt van zijn eerdere verhouding met Talia. Bovendien ontdekt hij dat Skarpellos hem erin geluisd heeft: als enig overgebleven partner van een zeer winstgevende praktijk heeft de Griek er alle belang bij dat Talia wordt veroordeeld...
Schrijver: Steve Martini
Oorspronkelijke titel: Compelling evidence
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-225-3491-X
Uitgever: Uitgeverij M
De hoofdgetuige
De methode van de moordenaar is steeds hetzelfde; drie stellen zijn aan de grond gespiest met tentharingen, waarbij hun hart werd doorboord. Advocaat Paul Madriani en zijn team komen op het spoor van Andre Iganovich. Het is vrijwel zeker dat hij vier van de zes mensen heeft vermoord. Maar Paul is ervan overtuigd dat Iganovich de laatste twee moorden niet op zijn geweten heeft. De details zijn namelijk zo afwijkend dat er sprake zou kunnen zijn van een ‘copy-cat’.
Hoewel Pauls familie wordt bedreigd door een anonieme beller, laat Paul zich niet intimideren. Hij blijft zoeken naar de ontbrekende getuige, een man die iets van de fatale gebeurtenissen moet weten, maar die zijn identiteit niet wil prijsgeven.
Schrijver: Steve Martini
Oorspronkelijke titel: Prime witness
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-225-3493-6
Uitgever: Uitgeverij M
Valse getuigenis
De briljante strafpleiter Paul Madriani, wiens vrouw Nikki kortgeleden aan kanker is overleden, is achtergebleven met de zorg voor hun dochter Sarah. Op haar sterfbed liet Nikki hem bovendien beloven dat hij haar jongere zus, Laurel Vega, zou helpen. Laurel is in een bittere voogdijstrijd gewikkeld met haar ex-man Jack, een machtige politicus, die hertrouwd is met de mooie Melanie.
Na een zeer heftige ruzie tussen Laurel en Jacks nieuwe vrouw in de gangen van het gerechtsgebouw, wordt Melanie op koelbloedige wijze doodgeschoten in de douche. Al snel wordt Laurel gearresteerd en de bewijzen van haar schuld stapelen zich op. Paul is de belofte aan zijn vrouw niet vergeten en neemt de verdediging van Laurel op zich.
Schrijver: Steve Martini
Oorspronkelijke titel: Undue influence
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-225-3492-8
Uitgever: Uitgeverij M
De rechter
Rechter Armando Acosta wordt tijdens een omvangrijke undercoveroperatie van de zedenpolitie betrapt in de armen van een callgirl. Hij wordt meteen uit zijn functie gezet. Als vervolgens de jonge vrouw die diende als lokaas voor de rechter op beestachtige wijze wordt vermoord, is Acosta de voor de hand liggende hoofdverdachte.
In de steek gelaten door zijn vrienden vraagt Acosta aan Paul Madriani zijn carrière en zijn leven te redden. Paul voelt er aanvankelijk weinig voor: hij en de rechter zijn al vele jaren lang gezworen vijanden. Lenore Goya, een mooie en ambitieuze advocate, neemt de zaak op zich en weet Paul uiteindelijk toch over te halen haar bij te staan.
Schrijver: Steve Martini
Oorspronkelijke titel: The judge
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-225-3490-1
Uitgever: Uitgeverij M
De advocaat
Nauwelijks is advocaat Paul Madriani verhuisd naar San Diego, California, of hij ontvangt een smeekbede om hulp van een bejaard echtpaar. Het echtpaar Hale heeft de opvoeding van hun achtjarige kleindochter Amanda op zich genomen, nadat haar moeder – hun dochter Jessica – verstrikt is geraakt in de grauwe wereld van de drugsverslaafden.
Maar als Jonah Hale een miljoenenprijs in de loterij wint, blijkt Jessica opeens wel over de nodige moederlijke gevoelens te beschikken. Als Jonah niet toegeeft aan haar eis – een klein fortuin in ruil voor het definietieve voogdijschap over zijn kleinkind – is Jessica op een dag spoorloos verdewenen met de kleine Amanda.
Madriani raakt verstrikt in het juridisch steekspel tussen ouders en dochter. Dan wordt de radicaal feministe Zolanda Suade, die de reputatie geniet kinderen en moeders met succes te laten onderduiken, bij de zaak betrokken – met dodelijke gevolgen…
Schrijver: Steve Martini
Oorspronkelijke titel: The attorney
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-290-6729-2
Uitgever: Meulenhoff


De gezworenen
Advocaat Paul Madriani, neemt in de rechtszaal de verdediging op zich van de wetenschapper David Crone. Ten onrechte – of niet? – is Crone hoofdverdachte van de moord op zijn ex-collega Kalista: jong, zwart en bloedmooi. Madriani moet deze zaak met de uiterste voorzichtigheid behandelen. Immers, Crone hield zich ooit bezig met een controversiële studie naar de verschillen in het DNA van blank en zwart.
Een onverwachte wending dient zich aan als een andere collega van Kalista opeens zelfmoord pleegt en een veelzeggende bekentenis achterlaat, waar Madriani zo het zijne van denkt. Hij vertrouwt het zaakje niet; geleidelijk stapelen de complicaties zich op, worden hoe langer hoe groter, tot aan de frappante ontknoping toe.
Schrijver: Steve Martini
Oorspronkelijke titel: The jury
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-290-7078-1
Uitgever: Meulenhoff
De afspraak
Op zoek naar de waarheid balanceert advocaat Paul Madriani op de grens van het toelaatbare...
Paul Madriani’s beste vriend en collega wordt tegelijk met zijn cliënt neergeschoten voor het gerechtsgebouw van San Diego. Voor de aanslag komt maar één man in aanmerking. De enige manier voor Madriani om daarover zekerheid te krijgen, is de verdediging van die persoon op zich te nemen in een rechtszaak in voorbereiding.
Zodoende balanceert Madriani op de grens van het toelaatbare. Om maar te zwijgen over het feit dat zijn onderzoek hem in nauw contact brengt met wapenhandelaren en drugsdealers. Als hij ontdekt waar het allemaal om begonnen is, wacht hem een verrassing die hem danig uit evenwicht brengt, heel even…
Schrijver: Steve Martini
Oorspronkelijke titel: The arraignment
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-225-3489-8
Uitgever: Uitgeverij M
De afrekening
Twee kogels, keurig naast elkaar in het voorhoofd: de moord op de bloedmooie directrice van een softwarebedrijf móét wel het werk van een huurmoordenaar zijn. En alles wijst erop dat de militair Emiliano Ruiz de dader is.
De zwijgzame verdachte weigert echter alle medewerking en dat maakt de klus er voor zijn advocaat Paul Madriani niet gemakkelijker op. De jurist komt voor nog veel meer raadsels te staan. Waarom is er een gat van zeven jaar in Ruiz’ militaire cv? Aan welk geheim en kennelijk omstreden computerprogramma werkte het bedrijf van de vermoorde vrouw? En door wie wordt Madriani tegengewerkt als hij de handel en wandel van het slachtoffer onder de loep neemt?
Madriani’s zoektocht leidt hem naar steeds hogere kringen en brengt hem diep in de problemen. Nog nooit was het achterhalen van de waarheid zo verstrekkend. En zo gevaarlijk...
Schrijver: Steve Martini
Oorspronkelijke titel: Double tap
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-225-4337-4
Uitgever: Boekerij