Boekenplank:
Kies

Boeken van Iris Murdoch


Overzicht

 • Antwoord op het raadsel - The message to the planet
 • Bruno's droom - Bruno's dream
 • De eenhoorn - The unicorn
 • De klok - The bell
 • De leerlingfilosoof - The philosopher's pupil
 • De leertijd - The good apprentice
 • De sacrale en profane liefdesmachine - The sacred and profane lovemachine
 • De tijd van de engelen - The time of the angels
 • De zee, de zee - The sea, the sea
 • De zwarte prins - The black prince
 • Een afgehouwen hoofd - A severed head
 • Een kind van veel woorden - A word child
 • Een nogal eervolle aftocht - A fairly honourable defeat
 • Een ongeluk bij een ongeluk - An accidental man
 • Een wilde roos - An unofficial rose
 • Henry en Cato - Henry and Cato
 • Het aardige en het goede - The nice and the good
 • Het boek en de broederschap - The book and the brotherhood
 • Het Italiaanse meisje - The Italian girl
 • Nonnen en soldaten - Nuns and soldiers
 • Onder het net - Under the net
 • Op zand gebouwd - The sandcastle
 • Rood en groen - The red and the green
 • Vlucht voor de tovenaar - The flight from the enchanter

Non-Fictie

 • Over God en het Goede - Diverse bronnen *

gedetailleerd overzicht

OverzichtAntwoord op het raadsel
Alfred Ludens is een trouwe volgeling van de filosoof Marcus Valler. Al jaren overtuigd van diens Messias-achtige gaven, spoort hij hem op en probeert hij hem over te halen zijn inzichten op papier te zetten, zodat de mensheid daarin het antwoord op vele levensvragen zal kunnen vinden. Marcus zelf is niet snel overtuigd: hij gelooft dat zijn boodschap op een andere wijze aan het licht gebracht moet worden, omdat woorden niet toereikend zijn...
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The message to the planet
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-254-6866-7
Uitgever: Atlas Contact
Bruno's droom
Buiten de kille straten van Londen - maar binnen de muren van het oude herenhuis aan de Theems heerste de eeuwenoude en duistere kracht van Eros... Niemand kon zijn betovering weerstaan... Danby, de tobberige rokkenjager niet... Miles, de poète-manqué niet... Ook het Chaplinachtige, mooie dienstmeisje Adelaide en de elegante dame Diana niet... Om van de zwijgzame bedienden Nigel en Will, een tweeling, en hun stervende meester Bruno maar niet te spreken. In dit huis komt de madonna-achtige Lisa en wekt ieders hartstocht, om er zelf ook het slachtoffer van te worden. Naast de erotiek beschrijft Murdoch op lucide wijze het langzame sterven van de oude Bruno.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: Bruno's dream
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-254-6364-9
Uitgever: Atlas Contact
De eenhoorn
De eenhoorn is een van angst doortrokken roman over mensen die, aan het kruis van de eenzaamheid genageld, wanhopig worstelen om de zin van hun leven te ontdekken. Iris Murdoch is een begrip in de Engelse literatuur. Zij ontleedt haar personages tot op het bot, de situaties zijn grotesk en volgen elkaar snel op. Boven de 'werkelijkheid op het eerste gezicht' uit schrijvend, drijft Murdoch de lezer ongemerkt naar de troebele sferen van het onbewuste waar de waarheid uit onverwachte ingrediënten bestaat.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The unicorn
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 90-6071-259-5
Uitgever: Skarabee
De klok
De klok speelt zich af op Imber Court, een landhuis aan een meer, waar een aantal mensen, die niet in en niet buiten de wereld kunnen leven, dromers, mislukkelingen, innerlijk gekwelden die rust hopen te vinden, een idealistische lekengemeenschap op religieuze grondslag hebben gesticht. Vlak bij dit landgoed ligt een oude abdij, bewoond door een contemplatieve orde van nonnen, die nooit meer buiten de kloostermuren komen. Paul Greenfield, een docent in kunstgeschiedenis, brengt enige tijd als gast op Imber Court door, in verband met een studie die hij aan het maken is, waarbij hij documenten uit de abdij nodig heeft. Zijn jonge vrouw komt over uit Londen - dit betekent voor hem een verzoening, een poging tot een nieuw begin van hun huwelijk, waarin verwijdering was ontstaan. Deze Dora en een andere tijdelijke logé op Imber Court, de zeventienjarige jongen Toby, ondergaan ieder op eigen wijze als buitenstaanders de eigenaardige sfeer van de lekengemeenschap. Dora en Toby leven meer, ervaren intenser. Aan hen openbaren zich ongevraagd en zonder dat zij zich in enig opzicht uitverkoren voelen, de volheid, glans en raadselachtigheid van het bestaan. de genade waar de anderen, die bewuster en minder onbevangen zijn, tevergeefs naar hunkeren.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The bell
Eerste uitgave: 1958
Uitgever: Atlas Contact
De leerlingfilosoof
Het centrale thema van deze roman, die zich afspeelt in het denkbeeldige Engelse kuuroord Ennistone, is de relatie tussen een leermeester en zijn leerling. Het soort relatie dat, zoals George McCaffrey tegen zijn vroegere filosofieprofessor John Robert Rozanov zegt, een leven lang stand houdt. Rozanov keert op latere leeftijd terug naar zijn geboorteplaats om daar zijn 'grote werk' te schrijven, waarin hij zijn geheime leer zal onthullen. Daarbij heeft hij ook een bizar plan dat de mensen om hem heen voor de verschrikkelijkste dilemma's stelt. Georges moeder, zijn broer Tom en father Bernard, de anglicaanse priester die niet meer in God gelooft, raken allen verstrikt in de intriges en de magische macht van de filosoof. George, die zichzelf de rol van zwart schaap heeft toebedeeld, hoopt op de uiteindelijke verlossing. Anderen, onder wie zijn intelligente vrouw Stella en zijn minnares, de prostituee Diane, willen hem 'tegen zichzelf beschermen'. In het Brongebouw, het centrum van het sociale leven van Ennistone, baden de inwoners in de warme bron en hopen zo gezuiverd te worden van hun zonden.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The philosopher's pupil
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-351-0085-9
Uitgever: Bakker


De leertijd
Twee stiefbroers, Stuart en Edward, hebben beiden een breuk in hun leven ondergaan. Stuart zet tot ontzetting van zijn vrienden zijn veelbelovende academische carrière op het spel, en Edward verwijt zichzelf de dood van zijn beste vriend. In zijn wanhoop besluit Edward zijn vader te bezoeken, die hij sinds zijn kindertijd niet meer heeft gezien. Hun ontmoeting in Zeevang, het huis aan de onherbergzame kust waar zijn vader woont met zijn vrouw en dochters, blijkt heel anders te verlopen dan Edward zich had voorgesteld. De serene rust in Zeevang is slechts schijn, en wanneer Stuart opduikt om zijn halfbroer te 'redden', is het uur van de waarheid aangebroken. In deze late roman van Iris Murdoch komen de belangrijkste thema's uit haar werk samen: een intellectuele zoektocht, een duister geheim uit het verleden, raadselachtige, dubbelzinnige relaties, en de machtige en onvoorspelbare zee.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The good apprentice
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-254-9564-8
Uitgever: Atlas Contact
De sacrale en profane liefdesmachine
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The sacred and profane lovemachine
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-254-6419-X
Uitgever: Atlas Contact
De tijd van de engelen
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The time of the angels
Eerste uitgave: 1965
Uitgever: Atlas Contact
De zee, de zee
Een beroemd toneelregisseur zoekt na een leven dat altijd vol mensen was, de eenzaamheid op aan een verlaten landtong. Zodra hij is neergestreken wordt hij bestookt door oude vrienden en vriendinnen die hem op een of andere manier nodig hebben. Wanneer hij bij toeval een oude jeugdliefde ontmoet in dit godverlaten oord neemt een vreselijke obsessie bezit van hem; de vrouw bevrijden uit de ketens van een saai huwelijk. De roman is opgebouwd als een toneelstuk, waarin diverse personen in verschillende scenes opkomen en afgaan, toewerkend naar een dramatische climax. Volgens bekend Murdochiaans recept lopen weer allerlei excentrieke figuren rond. De vertaling bevat nogal wat anglicismen. Bron: NBD|Biblion recensie, Ankie Uitentuis-Gnodde.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The sea, the sea
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-6019-672-4
Uitgever: Atlas Contact
De zwarte prins
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The black prince
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-254-6345-2
Uitgever: Atlas Contact


Een afgehouwen hoofd
Een afgehouwen hoofd is een geestig spel van overspelige verwikkelingen, maar ook een mysterieus en hier en daar zelfs macaber en gewelddadig boek. Het Parool: 'Het is het lugubere en tegelijk lichtzinnige verhaal van een zachtmoedig echtgenoot, die er een vriendinnetje op na houdt en die zijn kleine wereld langzamerhand ziet vollopen met onverwachte en gecompliceerde overspelige situaties'. K.R.O.: 'De tekening van al deze figuren, vooral van de wijnhandelaar Martin Lynch-Gibbon met zijn aanvankelijk zelfbeklag en hulpeloos egoïsme, van diens vlinderachtig vrouwtje Antonia, van de doortrapte psychiater Palmer Anderson met zijn mooie en dure woorden van diens zuster, de antropologe Honor Klein, met haar gespletenheid van hoofd en lichaam, de tekening van al deze figuren met hun ondoorgrondelijke drijfveren is heel indringend, evenals de over het algemeen klinische, soms zelfs vriendelijk-hoffelijke sfeer, waarin zonder ordinaire ruzies het veelvuldig partner-wisselen zich afspeelt'. De Volkskrant: 'Het meest abnormale wordt omgevormd tot een algemeen menselijk probleem... Hoe knap dit is, wordt pas duidelijk als men van een bepaalde roman de buitenissige situaties eens gaat optellen. In dit opzicht spant Een afgehouwen hoofd wel de kroon'.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: A severed head
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-214-9435-3
Uitgever: Querido
Een kind van veel woorden
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: A word child
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-254-6485-8
Uitgever: Atlas Contact
Een nogal eervolle aftocht
Op de vlucht voor een verhouding met de briljante maar eigenaardige Julius, zoekt Morgan veiligheid bij haar gelukkig getrouwde zuster Hilda, die steeds haar gids en beschermster is geweest. Er staan helaas nog een aantal personen klaar om haar te helpen de boel weer te lijmen. Haar echtgenoot Tallis sterk van haar vervreemd, Hilda's man Rupert, hun zoon Peter, drop out en Simon, homoseksuele broer van Rupert. Als dan ook Julius opduikt en de touwtjes in handen neemt, dan is het toneel gereed voor aardig wat knoeierij. 'Het zijn poppen,' zegt Julius, als hij en Tallis op hun karakteristieke wijze strijd leveren om het lot van Morgan. Een poppenspel, waarbij de figuren vrijwel mechanisch reageren op de manipulaties van de poppenspeler Julius, die zelf tenslotte verward raakt. De aftocht is onvermijdelijk, maar in ieder geval nogal eervol, dat wel.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: A fairly honourable defeat
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-254-6375-4
Uitgever: Atlas Contact
Een ongeluk bij een ongeluk
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: An accidental man
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-254-8066-7
Uitgever: Atlas Contact
Een wilde roos
De hoofdpersonen in Een wilde roos, van de weduwnaar op leeftijd Hugh tot en met diens kleindochter Miranda, zijn op zoek naar de liefde. Het web van menselijke relaties is zo fijn gesponnen, dat ieders daden en passies voortdurend die van de anderen beïnvloeden. Hugh denkt aan een terugkeer naar zijn eerste liefde. Zijn zoon Randall droomt ervan zijn lege huwelijk op te geven voor een volmaakte partner. Randall's jonge dochter wordt aanbeden door haar Australische neef Penn, maar heeft elders meedogenloze relaties. Ann, de vrouw van Randall, centrale figuur, neemt al de spanning en pijn van de anderen op zich, ondertussen het slachtoffer van haar eigen troebele en heimelijke droom. Voortgedreven door liefde, wellust, zonder gewetensbezwaren, met illusie en desillusie, met tegelijk vrij willen zijn en op zoek naar intriges, voeren ze de dans van hun gezamenlijke noodlot uit.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: An unofficial rose
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: 90-254-6396-7
Uitgever: Atlas Contact


Henry en Cato
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: Henry and Cato
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-6019-479-9
Uitgever: Bakker
Het aardige en het goede
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The nice and the good
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-254-8018-7
Uitgever: Atlas Contact
Het boek en de broederschap
Het boek voor de huidige tijd schrijven, was de opdracht. Enkele studenten uit Oxford gaven hem aan het briljantste lid van hun pas opgerichte 'broederschap'. Maar dit pretentieuze project blijkt veel tijd te vereisen; het is na jaren nog niet voltooid. De oud-studenten, die inmiddels het vuur van hun jeugd verloren hebben, krijgen langzamerhand het vermoeden dat het boek een oproep tot terrorisme wordt in plaats van een politiek-filosofisch traktaat. De intriges die dan volgen en hun uitwerking op de betrokkenen zorgen voor de nodige spanningen. De gebeurtenissen bedreigen niet alleen de schrijver van het boek, maar brengen uiteindelijk alle leden van de broederschap in gevaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The book and the brotherhood
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-254-6706-7
Uitgever: Atlas Contact
Het Italiaanse meisje
Wanneer Edmund terugkeert naar het huis van zijn familie in het noorden van Engeland, om de begrafenis van zijn moeder bij te wonen, is hij van plan weer met de volgende trein te vertrekken. Maar hij ontdekt dat hij gevangen is in een situatie waarbij zijn broer Otto, zijn schoonzuster Isabel en hun dochter Flora allen betrokken zijn - een situatie die gedeeltelijk is geschapen door Otto's nieuwe leerling David en door Davids wilde zuster. Geen van hen is wat hij of zij op het eerste gezicht lijkt en in de loop van verschillende dramatische onthullingen ontdekt de levensschuwe Edmund de verrassendste waarheden, niet alleen over zijn verwanten, maar ook over zichzelf, terwijl Maggie, het Italiaanse kindermeisje, een onopvallende maar belangrijke rol speelt. In deze roman bewijst Iris Murdoch opnieuw haar buitengewone talent om de lezer in spanning te laten blijven onder deze reeks van gebeurtenissen, waarvan alle misleidende lagen worden afgeschild totdat de kern van de zaak blootlogt.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The Italian girl
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-254-6258-8
Uitgever: Atlas Contact
Nonnen en soldaten
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: Nuns and soldiers
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-6019-810-7
Uitgever: Bakker


Onder het net
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: Under the net
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: 90-254-8054-3
Uitgever: Atlas Contact
Op zand gebouwd
Op zand gebouwd behandelt een algemeen menselijk thema. Een leraar van middelbare leeftijd, die al jarenlang getrouwd is, wordt verliefd op een jonge schilderes, die de opdracht heeft een portret te schilderen van de ex-directeur van de school. Hun verhouding wordt bemoeilijkt door zijn dominerende maar tegelijkertijd toch ook aandoenlijke vrouw, zijn twee kinderen die beiden in hun puberteit zijn, zijn politieke ambities en de kunstenaarsroeping van het meisje. Deze roman geeft met zijn grote verscheidenheid van personen een even boeiende als diepdoordachte weergave van hartstocht en schuldgevoelens.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The sandcastle
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: 90-254-6443-2
Uitgever: Atlas Contact
Rood en groen
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The red and the green
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-6593-079-5
Uitgever: Atlas Contact
Vlucht voor de tovenaar
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: The flight from the enchanter
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: 90-254-6392-4
Uitgever: Atlas Contact

Non-FictieOver God en het Goede
'Hoe ziet een goede mens eruit?', vraagt Murdoch. Dat is niet de eenzame mens die geheel vaart op de eigen wil. Het goede komt niet zozeer uit onszelf, maar we hebben beelden nodig die ons het goede aanreiken, telkens weer en telkens anders. Geïnspireerd door uiteenlopende bronnen als het denken van Simone Weil, de toneelstukken van Shakespeare en de schilderijen van Piero della Franscesca zoekt Murdoch naar zulke beelden, waarin de mens zich tot anderen verhoudt en tot de werkelijkheid om zich heen; daarin schuilt volgens haar een absolute werkelijkheid: het Goede. De reeks Denkers voor het voetlicht van uitgeverij Boom wil een breed, geïnteresseerd publiek laten kennismaken met belangrijke hedendaagse filosofen die nog nauwelijks in het Nederlands zijn vertaald. Telkens worden enkele kernteksten van de denker 'voor het voetlicht' gebracht, voorzien van verhelderende annotaties, een grondige inleiding, biografische informatie en een bibliografie. Wie Murdochs filosofie willen leren kennen, kan met Over God en het Goede beginnen. * Bronnen: On God and Good - 1969, The idea of perfection - 1964, The sovereignty of good over other concepts - 1967.
Schrijver: Iris Murdoch
Oorspronkelijke titel: Diverse bronnen *
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-5352-866-0
Uitgever: Boom