Boekenplank:
Kies

Boeken van John Banville

John Banville is schrijver en journalist en heeft voor zijn werk vele prijzen ontvangen.

Meer over John Banville

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Benjamin Black

Geboren: 1945

Geboorteland: Ierland

Website: John Banville


Overzicht

 • De blauwe gitaar - The blue guitar
 • De onaanraakbare - The untouchable
 • De onsterfelijken - The infinities
 • De zee - The sea
 • Het boek der getuigenis - The book of evidence
 • Kepler - Kepler
 • Mefisto - Mefisto
 • Mevrouw Osmond - Mrs Osmond
 • Newtons brief - The Newton letter
 • Omwentelingen - The Revolutions Trilogy
 • Singulariteiten - The singularities

Cleave Trilogie

 1. Eclips - Eclipse
 2. Schijngestalte - Shroud
 3. Ancient light

Strafford & Quirke (zie ook Benjamin Black)

 • Sneeuw - Snow
 • April in Spanje - April in Spain
 • De garage - The lock-up

Non-Fictie

 • Praag - Prague pictures

Strafford & Quirke

Van de serie Quirke zijn meerdere delen verschenen. De eerste zeven onder het pseudoniem Benjamin Black, maar vanaf het achtste deel onder de naam van John Banville. De karakters Strafford en Quirke komen soms apart voor in een boek, soms samen. Ik heb ze als één serie samengevoegd.

Strafford & Quirke (zie ook Benjamin Black)
Non-Fictie

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe blauwe gitaar
Oliver Orme, befaamd kunstschilder, is gevlucht: weg van zijn minnares, zijn huis, zijn vrouw en zijn drang om te schilderen. Hij heeft zich teruggetrokken in zijn geboortehuis. Terwijl hij probeert een antwoord te vinden op de vraag waarom alles nu zo gelopen is, wordt hij bezocht door spoken uit het verleden.

Gravend in familieherinneringen en terugdenkend aan de manieren waarop hij greep op de wereld heeft geprobeerd te krijgen, legt Olly de kern bloot van een man die er in zekere zin altijd op heeft gewacht gered te worden van zichzelf.
Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: The blue guitar
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789021400365
Uitgever: Querido
De onaanraakbare
Banville is de ongekroonde koning van de huidige Ierse literatuur. Met een tiental romans heeft hij de reputatie opgebouwd van een virtuoos stilist met een brede culturele achtergrond en een subtiel gevoel voor humor. Banvilles hoofdpersonen zijn meestal solitaire mannen of jongens, die groteske situaties beleven, waarop ze nuchter of droogkomisch reageren.

In De onaanraakbare wordt de hoofdrol gespeeld door de kunsthistoricus annex spion Victor Maskell, die zijn levensverhaal vertelt aan een studente die een boek over hem wil schrijven. Als kunsthistoricus heeft hij het allerhoogste bereikt, hij werd directeur van een prestigieus kunstinstituut, schreef een aantal boeken en is kind aan huis bij de Britse koninklijke familie, voor wie hij de kunstverzameling reorganiseert.

De onaanraakbare berust op historische gegevens.
Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: The untouchable
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-254-2225-X
Uitgever: Atlas Contact
De onsterfelijken
Op een warme dag midden in de zomer komt het gezin Godley bijeen in hun huis in Arden, waar vader Adam boven op sterven ligt. Spanningen genoeg: het huwelijk van Adam jr. staat op springen, dochter Petra, kwetsbaar en getroebleerd, vindt alleen verlichting in haar eigen pijn, en de relatie tussen hun ouders is nog even slecht als vroeger.

Ondertussen kijken de goden toe terwijl ze zich ongemerkt door dit huishouden verplaatsen. Niet in staat weerstand te bieden aan hun verlangen zich te mengen in de levens van deze sterfelijken spioneren ze, treiteren en verleiden ze, terwijl ze met een mengeling van verbijstering en jaloezie de capriolen van hun speeltjes gadeslaan.

Met humor en een diep en verfrissend inzicht beschrijft Banville in De onsterfelijken met pijnlijke intensiteit de magie van een midzomerdag in Arden.
Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: The infinities
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 978-90-290-8625-7
Uitgever: Meulenhoff
De zee
Kunsthistoricus Max Morden keert terug naar het dorp aan zee waar hij als kind een vakantie doorbracht. De oude man probeert het verlies van zijn vrouw te verwerken en tegelijk een trauma uit zijn jeugd onder ogen te zien.

Tijdens die zomervakantie lang geleden maakte Max kennis met de familie Grace. Ze leken wel uit een andere wereld te komen. Meneer en mevrouw Grace, met hun wereldwijze zelfverzekerdheid en directheid, waren anders dan alle volwassenen die Max kende. Maar het meest fascinerend waren zijn leeftijdgenoten, de tweeling van Grace: de stille, introverte Myles en de vurige, verleidelijke, brutale Chloe. Max leerde ze erg goed kennen, intiem zelfs, en wat volgde zou de rest van zijn leven bepalen.
The Sea - 2013
Regisseur: Stephen Brown
Cast: Ciarán Hinds, Sinéad Cusack, Charlotte Rampling, e.a.
Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: The sea
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-450-1375-4
Uitgever: Atlas Contact
Het boek der getuigenis
De intellectualistische misdadiger Frederick Montgomery kijkt vanuit de gevangenis terug op de gebeurtenissen die tot zijn detentie geleid hebben. Bij een doorzichtige en onbeholpen poging een kostbaar schilderij te stelen om zichzelf schadeloos te stellen voor een misgelopen erfenis heeft hij het dienstmeisje van de, naar later blijkt, malafide kunsthandelaar uit wiens bezit hij het schilderij ontvreemdt, beestachtig en volstrekt nodeloos vermoord.

In een reconstructie poogt hij zijn motivatie en de achtergronden van zijn daad te achterhalen. Zijn eigen conclusie is dat die er niet zijn. Het voornaamste gevoel dat bij hem overheerst is niet zozeer berouw als wel schaamte. De lezer daarentegen ziet in zijn verhaal de Werdegang van een intelligente jongen van redelijk goede familie tot gewetenloze vagebond en ten slotte moordenaar.
Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: The book of evidence
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 9789029026802
Uitgever: Meulenhoff


Kepler

Het leven van de Duitse astronoom en mathematicus (1571-1630).

Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: Kepler
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789029020336
Uitgever: Meulenhoff
Mefisto
'Als er al een rode draad loopt door mijn boeken, dan is het de vraag of je moet leven of denken,' verklaarde Banville in een interview.

Denken doet de hoofdpersoon Gabriel Swan, overlevende van een tweeling, een eenvoudige Ierse jongen die over wiskundig genie beschikt. Hij maakt zich schuldig aan de fautistische pretentie dat het wereldgeheim in een glanzende wiskundige formule te vangen is, maar moet uiteindelijk bekennen dat zijn formule tegenover de werkelijkheid te kort schiet.

Mefisto kan gezien worden als een aanklacht tegen de magie van onze tijd, tegen het geloof in de computer, en wordt daarmee ook een pleidooi voor het leven. Maar Mefisto is zeker niet in de eerste plaats een ideeënroman, het is vooral een onverhuld fantastische roman, geplaatst in een omgeving waarin drugs een niet onbelangrijke rol spelen.

Gabriel Swan wordt op zijn danteske queeste vergezeld door zijn duivelse gids Felix en diens gezellen: het stille meisje Sophie en de wereldvreemde professor Kasperl. Wat hem overkomt is onzegbaar, beladen met symbolische bijbetekenissen en toespelingen, maar blijft op ieder moment herkenbaar als onvervalst fantastisch avontuur.
Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: Mefisto
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-290-2439-9
Uitgever: Meulenhoff
Mevrouw Osmond

Isabel Archer, gevangen in een verstikkend huwelijk, vlucht van Rome naar Londen, waar ze piekert over wat ze kortgeleden heeft ontdekt: haar echtgenoot heeft haar vele jaren misleid. Wat moet ze doen, welke afslag moet ze nemen in het emotionele labyrint waarin ze zo lang is verdwaald?

Wakker geschud door het verdriet en de wetenschap dat haar groot onrecht is aangedaan, besluit ze om, net als in haar jeugd, voor haar vrijheid en onafhankelijkheid te vechten. Spoedig zal Isabel naar Italië moeten terugkeren om daar de confrontatie met haar echtgenoot aan te gaan en zich te bevrijden van zijn machtige greep op haar. Zal ze hem te slim af kunnen zijn?

John Banville blaast de heldin uit Henry James' befaamde en verfilmde roman The Portrait of a Lady nieuw leven in: Mevrouw Osmond is een meesterlijke roman over verraad, bedrog en moraal, en biedt een opwindend en verrassend portret van een onvergetelijk personage.

Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: Mrs Osmond
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789021408705
Uitgever: Querido
Newtons brief

Een jonge historicus raakt allengs merkwaardig nauw betrokken bij het voorwerp van zijn studie, Newton.

Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: The Newton letter
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789029023627
Uitgever: Meulenhoff
Omwentelingen
Omwentelingen is het magnum opus van John Banville, waarin hij met een onnavolgbare vermenging van feiten en fictie een revolutionair wereldbeeld oproept aan de hand van de veelbewogen levens van drie grondleggers van onze moderne opvatting over het heelal.

Omwentelingen bevat de volgende boeken:
 1. Doctor Copernicus - Doctor Copernicus
 2. Kepler - Kepler
 3. Newtons brief - The Newton letter

In deze trilogie zijn drie van John Banvilles romans gebundeld. Doctor Copernicus vertelt over het leven van de beroemde astronoom, en over zijn baanbrekende ontdekking dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt van ons heelal is. In Kepler lezen we hoeveel moeite de titelfiguur moet doen om in zijn roerige tijd zijn wetten over de bewegingen van de planeten te kunnen formuleren. De novelle Newtons brief tenslotte gaat over een historicus die Newtons depressie van 1693 onderzoekt, maar verwikkeld raakt in een liefdesgeschiedenis met twee zusters.
Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: The Revolutions Trilogy
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-450-0632-4
Uitgever: Atlas Contact


Singulariteiten

Een man met een valse naam komt op het landgoed van zijn jeugd aan met een - geleende - flitsende rode sportwagen. Er woont een nieuw gezin in het tochtige oude huis: de Godleys, afstammelingen van de wereldberoemde geleerde Adam Godley zaliger, wiens theorie van het bestaan de wereld in chaos achterliet.

De mysterieuze man met de sportwagen, die net een gevangenisstraf heeft uitgezeten, heeft het rare idee dat de tijd heeft stilgestaan, of uit elkaar is gespat, of op een vreemde manier opnieuw begonnen is. Hij moet de strijd aangaan met de eigenzinnige Godleys, met de recentelijk aangestelde biograaf van Godley sr. en met een rijke en mooie vrouw uit zijn verleden die hem een ongewoon verzoek doet.

De internationaal bejubelde en bekroonde auteur John Banville schreef een speelse en gelaagde roman over nostalgie, leven en dood en de kwantumtheorie, die begint met de comeback van een van zijn meest memorabele personages en diens ontslag uit de gevangenis.

Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: The singularities
Eerste uitgave: 2022
ISBN/EAN: 9789021470436
Uitgever: Querido

Cleave TrilogieEclips
Een succesvol toneelacteur knapt op het hoogtepunt van zijn carrière plotseling af. Hij voelt zich door de stilte bekropen, laat zijn vrouw in de steek en reist naar het huis van zijn jeugd. De sleutels liggen nog onder een steen naast de voordeur. Binnen bespeurt de hoofdpersoon niet alleen ruikbare en voelbare herinneringen, maar blijken ook nieuwe bewoners te huizen, sommige tastbaar, andere vluchtig.

Vanuit zijn confrontatie met het verleden probeert de hoofdpersoon erachter te komen wat er fout is gegaan in zijn leven. En wat heeft Cass ermee te maken, zijn contactgestoorde dochter die aan vallende ziekte lijdt?

Als hij uiteindelijk met zijn echtgenote naar Italië vertrekt, wordt duidelijk dat de tocht een pijnlijke queeste is geweest naar het broze geluk van een voltooid verleden.
Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: Eclipse
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789045004617
Uitgever: Atlas Contact
Schijngestalte
De oude, zieke man, sinds kort weduwnaar, staat internationaal bekend als driftige, vinnige literatuurwetenschapper en geleerd schrijver. Van hem wordt gezegd dat hij in België is geboren, telg uit een grootburgerlijke familie, en dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn bezette geboorteland ternauwernood kon ontvluchten.

Maar Vander is een voortreffelijke leugenaar, die zijn verleden - en ware identiteit - al decennialang heeft weten te verhullen, vaak ook voor zichzelf, totdat er plotseling een brief komt. Een mysterieuze dame dreigt hem te ontmaskeren. Hij reist naar Turijn om deze 'Mevrouw Nemesis' te ontmoeten, in de veronderstelling dat ze voor zijn grofheid en gewelddadige optreden zal zwichten.

Maar hij vergist zich: de geniale, maar krankzinnige vrouw verleidt hem tot een speurtocht door zijn verleden, langs de waarheden die hij heeft weten te verbergen, en langs geheimen die zelfs Vander nooit had kunnen vermoeden.
Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: Shroud
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789045006222
Uitgever: Atlas Contact
Ancient light

Deze titel is (nog) niet vertaald naar het Nederlands.

Schrijver: John Banville
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: Nvt
Ebook: Nvt
Uitgever: Nvt

Strafford & Quirke (zie ook Benjamin Black)Sneeuw

Na de ontdekking van een lijk van een zeer gerespecteerde pastoor in Ballyglass House - het grote landhuis waar de geheimzinnige, aristocratische familie Osborne woont - wordt inspecteur St John Strafford er vanuit Dublin heen gestuurd om de zaak uit te zoeken.

Van alle kanten wordt Strafford tegengewerkt, maar vastberaden zet hij de jacht op de moordenaar voort. Terwijl de sneeuw blijft vallen over dit steeds groter wordende mysterie, zijn de mensen van Ballyglass vastberaden om hun geheimen te bewaren.

Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: Snow
Eerste uitgave: 2020
ISBN/EAN: 9789021422886
Ebook: 9789021422893
Uitgever: Querido
April in Spanje

Aan de idyllische kust van de Spaanse stad San Sebastian kan patholoog Quirke maar moeilijk rust vinden, ondanks de stranden, de cafés en het gezelschap van zijn ontwapenend liefdevolle vrouw. Wanneer hij in een bar een bekend gezicht denkt te zien, denkt hij dat zijn verbeelding met hem aan de loop is gegaan. Deze jonge vrouw kán niet April Latimer zijn. Zij werd immers jaren geleden door haar broer vermoord - zo was de conclusie van een geruchtmakende zaak die de Ierse politieke verhoudingen op hun grondvesten had laten schudden.

Niet in staat de kwestie uit zijn hoofd te zetten, belt Quirke naar Ierland, en al snel wordt rechercheur St. John Strafford naar Spanje gezonden. Maar Strafford is niet de enige die op pad gaat. Een meedogenloze huurmoordenaar jaagt op zijn nieuwste prooi, en zijn slachtoffer zou weleens Quirke zelf kunnen zijn.

Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: April in Spain
Eerste uitgave: 2021
ISBN/EAN: 9789021436470
Uitgever: Querido
De garage

In het Dublin van de jaren vijftig wordt de jonge historicus Rosa Jacobs dood aangetroffen in haar auto in een afgesloten garage. Rechercheur Strafford en patholoog Quirke vermoeden al snel kwade opzet. Rosa’s zus, een journaliste uit Londen, keert terug naar Dublin om samen met hen de waarheid te achterhalen.

Terwijl ze Rosa’s relatie onderzoeken met een rijke Duitse familie die kort na de Tweede Wereldoorlog onder mysterieuze omstandigheden in Ierland aankwam, en het onderzoekswerk dat ze mogelijk in Israël heeft gedaan, worden ze geconfronteerd met een steeds groter wordend mysterie. De zaak komt op scherp te staan als die Quirkes dochter in gevaar brengt.

De garage bestrijkt de bergtoppen van Italië, de Beierse frontlinies uit de Tweede Wereldoorlog, de stenige straten van Dublin en andere onverwachte locaties.

Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: The lock-up
Eerste uitgave: 2023
ISBN/EAN: 9789021481920
Uitgever: Querido

Non-FictiePraag
John Banville bezocht Praag voor het eerst tijdens de Koude Oorlog en liet zich er verleiden tot het smokkelen van kunst. Sindsdien keerde hij er regelmatig terug, hij ontmoette er uiteenlopende inwoners en sloot er vriendschappen voor het leven.

Banville schildert een prachtig portret van de stad aan de Moldau die door de eeuwen heen vele oorlogen, revoluties en de sovjetonderdrukking doorstond. Zelfs de stroom toeristen die de stad na de Fluwelen Revolutie van 1989 bezoekt, heeft de schoonheid en atmosfeer niet aangetast.

Praag is een liefdesverklaring aan een stad die nog moet wennen aan haar pasverworven vrijheden maar tegelijkertijd nog steeds de oude, magische uitstraling bezit die de stad zo aantrekkelijk maakt.
Schrijver: John Banville
Oorspronkelijke titel: Prague pictures
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 978-90-450-1285-8
Uitgever: Atlas Contact