Boekenplank:
Kies

Boeken van Julia Navarro

Julia Navarro is schrijfster en journaliste.

Meer over Julia Navarro

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1953

Geboorteland: Spanje

Website: Julia Navarro


Overzicht

  • De verborgen kleitabletten - La biblia de barro
  • Het bloed van onschuldigen - La sangre de los innocentes
  • Het Sindone complot - La hermandad de la Sábana Santa
  • Schiet maar, ik ben toch al dood - Dispara, yo ya estoy muerto
  • Vanuit het niets - De ninguna parte
  • Zeg me wie ik ben - Dime quién soy

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe verborgen kleitabletten
Tijdens een congres voor archeologen in Rome maakt de jonge archeologe Clara Tannenberg de opzienbarende ontdekking bekend van twee kleitabletten die onomstotelijk bewijzen dat aartsvader Abraham werkelijk heeft bestaan. De kleitabletten zijn het werk van een jonge schrijver die duizenden jaren geleden in klei heeft vastgelegd hoe God de wereld heeft geschapen, waarom Hij verwarring zaaide bij de bouw van de toren van Babel en waarom de zondvloed onvermijdelijk was. Een authentieke Stenen Bijbel...

Vanwege de dreigende inval in Irak vraagt Clara hulp om met spoed opgravingen in het Harangebied te kunnen voltooien, voordat een archeologische schat voor altijd verloren zal gaan. Het mag niet baten: Clara's verhaal wordt weggewuifd als klinkklare nonsens.

In een kerk in Rome biecht een oude man op dat hij één van de tien geboden zal breken: een man zal worden vermoord. Hoewel hij verplicht is de biecht geheim te houden, is de jonge priester vastbesloten de misdaad te voorkomen.

Ondertussen is Clara in Irak met de opgravingen begonnen. Daarmee brengt ze zonder het te weten haar leven en dat van haar geliefde grootvader in gevaar: enkele internationaal befaamde kunsthandelaren hebben het op de Stenen Bijbel voorzien en een club van vier oude vrienden zal niet rusten tot er een oude rekening is vereffend. Een ware golf van terreur volgt, die zijn oorsprong vindt in een beslissende periode in de wereldgeschiedenis.
Schrijver: Julia Navarro
Oorspronkelijke titel: La biblia de barro
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-5831-380-8
Uitgever: Sirene
Het bloed van onschuldigen

In de dertiende eeuw schrijft monnik Julianus in het geheim een kroniek over de bestorming van de kathaarse burcht Monségur in de Franse Languedoc. Ontzet beschrijft hij ook de gruweldaden van de kerk en de Franse hertogen tegen de weerloze bewoners. Maar eens, zo gelooft de monnik, zal het bloed van onschuldigen worden gewroken.

Eeuwen later, aan het begin van de 21ste eeuw, plant een nakomeling van de kathaarse graaf d'Amis een aanslag op de katholieke kerk om de wraakvoorspelling in de kroniek in te lossen. Samen met islamitische fundamentalisten wil hij drie kerken - in Rome, aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela en in Jeruzalem - tegelijkertijd opblazen. Ook in Istanbul wil hij een aanslag op een moskee laten plegen om een totale oorlog tussen christendom en islam te ontketenen.

Een speciale eenheid van de Europese geheime dienst krijgt lucht van de zaak en probeert samen met de CIA en een afvaardiging van het Vaticaan het onheil te voorkomen. Een wedloop met de tijd begint.

Schrijver: Julia Navarro
Oorspronkelijke titel: La sangre de los innocentes
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 9789028425545
Uitgever: Wereldbibliotheek
Het Sindone complot
Twee gewetenloze broederschappen hebben het voorzien op de heilige lijkwade van Christus: een bloedig conflict, dat z'n oorsprong vindt in de eeuwenoude geschiedenis van het christendom. En zelfs vandaag de dag nog gaan ze over lijken...

Na een brand in de Dom van Turijn wordt het lijk gevonden van een man met afgesneden tong. In Turijn zit bovendien al enkele jaren een man zonder tong in de gevangenis. Commissaris Marco Valoni staat voor een raadsel. Iemand lijkt het op de Sindone te hebben voorzien - de heilige lijkwade van Christus, de kostbaarste relikwie uit het christendom. Wie zijn die zwijgende mannen? Is er een verband met eerdere branden?

Hun speurtocht voert Marco Valoni en kunsthistorica Sofia Galloni naar het verleden, naar een nauw vervlochten netwerk van twee geheime broederschappen: een vroegchristelijk genootschap uit Turkije en zeer invloedrijke nakomelingen van de Tempeliers.

Wanneer Marco, Sofia en de Spaanse journaliste Ana Jiménez - die een eigen onderzoek is begonnen - de geheimen van de Tempeliers dreigen te ontraadselen, brengen ze zichzelf in groot gevaar.
Schrijver: Julia Navarro
Oorspronkelijke titel: La hermandad de la Sábana Santa
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-5831-354-9
Uitgever: Sirene
Schiet maar, ik ben toch al dood

Aan het einde van de negentiende eeuw, gedurende de laatste fase van het tsarenrijk, moet de Joodse familie Zucker Rusland ontvluchten. Bij aankomst in het Beloofde Land koopt Samuel Zucker het land van de Ziads, een Arabische familie met Ahmed aan het hoofd. Tussen Samuel en Ahmed ontstaat een hechte vriendschap die, ondanks religieuze en politieke verschillen, generatie op generatie blijft bestaan.

De met elkaar vervlochten levens van de Zuckers en de Ziads vormen een mozaïek van verraad en beproevingen, van mogelijke en onmogelijke liefdes - een beeld van het hachelijke leven en samenleven in een sfeer van wederzijdse onverdraagzaamheid in het Beloofde Land.

Julia Navarro brengt honderd jaar wereldgeschiedenis samen in het heftige en ontroerende verhaal van twee families die tot elkaar veroordeeld zijn. Door haar prachtige schrijfstijl komt de wereld van de Zuckers en de Ziads tot leven: je ruikt de Egyptische sigaretten die de mannen roken, je proeft de pistachecake, je ziet de zon op de zilveren bladeren van de olijfbomen schijnen. Maar je voelt ook de angst, de onrechtvaardigheid, het schuldgevoel, en de onmogelijkheid om de kloof tussen bepaalde religieuze en sociale levenswijzen te overbruggen.

Schrijver: Julia Navarro
Oorspronkelijke titel: Dispara, yo ya estoy muerto
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789028426481
Uitgever: Wereldbibliotheek
Vanuit het niets

De tiener Abir Nasr is getuige van de moord op zijn familie tijdens een Israëlische legermissie in Zuid-Libanon. Hij zweert de rest van zijn leven op de schuldigen te jagen. Na de tragedie vindt Abir onderdak bij familie in Parijs, waar hij zich gevangen voelt tussen twee onverzoenlijke werelden: zijn verstikkende familie en de vrijheid van de open Franse samenleving. Moet hij het voorbeeld volgen van zijn nicht Noura, die in opstand komt tegen het religieuze fundamentalisme van haar vader?

Jacob Baudin is een van de Israëlische soldaten die deelnamen aan de militaire actie waarbij Nasrs familie omkwam. Hij wordt gekweld door de herinneringen eraan. Waarom zou hij tegen mensen vechten die hem niets hebben gedaan? Bovendien voelt Jacob zich in Israël, als zoon van Franse ouders, nog steeds een emigrant en probeert hij zich te verzoenen met zijn opgelegde joodse identiteit.

Dan kruisen de paden van Abir en Jacob elkaar nogmaals en staat alles op scherp.

Schrijver: Julia Navarro
Oorspronkelijke titel: De ninguna parte
Eerste uitgave: 2021
ISBN/EAN: 9789028452312
Uitgever: Wereldbibliotheek


Zeg me wie ik ben

Een journalist wil meer te weten komen over zijn overgrootmoeder. Het enige wat van haar bekend is, is dat ze vlak voor de Spaanse Burgeroorlog het land ontvluchtte en daarbij haar man en kind achterliet. Hij gaat op onderzoek uit en ontdekt wat voor bijzondere vrouw deze Amelia Garayoa is geweest, wier leven zich afspeelde in de grote politieke brandhaarden in het Europa van de 20ste eeuw: Spanje ten tijde van de Burgeroorlog, Rusland in de tijd van Stalin, nazi-Duitsland, fascistisch Italië en het naoorlogse Berlijn tot aan de val van de Muur in 1989.

Vier mannen veranderen het leven van Amelia voorgoed: de zakenman met wie ze een verstandshuwelijk aangaat, de revolutionair met wie ze wegvlucht, de journalist die haar aan de Britse geheime dienst voorstelt en de nazi die, ondanks zijn afschuw van Hitler, Duitsland nooit zal verraden. Geconfronteerd met onrechtvaardigheid en onvrijheid besluit de strijdvaardige Amelia, zelf het slachtoffer van een fatale keuze die ze vroeg in haar leven heeft gemaakt, dat ze niet langer neutraal kan blijven...

Schrijver: Julia Navarro
Oorspronkelijke titel: Dime quién soy
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789028424975
Uitgever: Wereldbibliotheek