Boekenplank:
Kies

Boeken van Elie Wiesel

Meer over Elie Wiesel

Genre: Roman

Website: Elie Wiesel


Overzicht

 • De avondschemering in de verte - Le crépuscule, au loin
 • De bedelaar van Jeruzalem - Le mendiant de Jérusalem
 • De dodenzang - Le chant des morts
 • De Golem - Le Golem
 • De poorten van het woud - Les portes de la forêt
 • De rechters - Les Juges
 • De stad van het geluk - La ville de la chance
 • De vijfde zoon - Le cinquième fils
 • Een waanzinnig verlangen om te dansen - Un désir fou de danser
 • Het proces-Sonderberg - Le cas Sonderberg
 • Het testament van een vermoorde joodse dichter - Le testament d'un poète juif assassiné
 • Het vergetene - L'oublié
 • Ontheemd - Le temps des déracinés
 • Zwijgen over Kolvillàg - Le serment de Kolvillàg

De Nacht Trilogie

 1. Nacht - La nuit
 2. Dageraad - L'aube
 3. Dag - Le jour

Memoires

 1. Alle rivieren stromen naar de zee, memoires - Tous les fleuves vont à la mer
 2. ...Toch raakt de zee niet vol, memoires 2 - ...Et la mer n'est pas remplie

Non-Fictie

 • Bijbels eerbetoon - Célébration biblique
 • De Joden der stilte - Les juifs du silence
 • De wanhoop verdreven - Contre la mélancolie, Célébration hassidique 2
 • Een generatie later - Entre deux soleils
 • Een jood vandaag - Un juif aujourd'hui
 • Hoop, wanhoop en herinnering - Discours d'Oslo
 • Job of God in storm en wind - Job ou Dieu dans la tempête
 • Mijn liefde voor de profeten - Célébration prophétique
 • Mijn liefde voor de Talmoed - Célébration talmudique
 • Tekenen van uittocht - Signes d'exode
 • Vijf bijbelse persoonlijkheden - Five biblical portraits
 • Vuur in de duisternis - Célébration hassidique
 • Waar ga je naartoe? - Et où vas-tu?
 • Waar kom je vandaan? - D'où viens-tu?
 • Woorden zonder wederwoord - Paroles d'étranger
De Nacht Trilogie

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe avondschemering in de verte
Kort na de oorlog, in 1946, achter het ijzeren gordijn, verdwijnt een man met een speciale opdracht. Een held! Zit hij gevangen? Is hij nog in leven? Zijn vriend doet wanhopige pogingen hem op het spoor te komen. Tevergeefs, totdat op een dag een hoopvol bericht komt: misschien kan het spoor van de held weer opgenomen worden, in de Verenigde Staten, in een psychiatrische inrichting. De vriend neemt een baan in de inrichting, deelt zelfs het leven van de patiënten, in de hoop er eens in te slagen het lot van zijn held te ontsluieren. Zal hij daarin slagen? Zal zijn zoeken beloond worden? Is zijn held wel een held of heeft hij hem te zeer geïdealiseerd?
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Le crépuscule, au loin
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-304-0422-1
Uitgever: Gooi & Sticht
De bedelaar van Jeruzalem
De bedelaar van Jeruzalem speelt tijdens de zesdaagse veldslag van Israel in 1967. David, de hoofdfiguur in dit verhaal is getuige van de inname van Jeruzalem. In zijn relaas geeft hij niet alleen de feitelijke gebeurtenissen weer, maar is hij tevens de stem van het geweten. Hij verbindt de twee hoofdthema's van het boek: het Israëlische volk dat zijn geschiedenis van dit ogenblik beleeft, en het Israëlische volk dat door de eeuwen heen de voltoiing zoekt van zijn religieuze roeping. Aan de Klaagmuur ontmoeten ze elkaar, het oude en het nieuwe Israël. In de herinnering en de gesprekken van de mensen herleven de gebeurtenissen uit het verleden, de verhalen en legenden, de dwazen en helden, en alle figuren die de wereld van Elie Wiesel bevolken. Jerusalem is het trefpunt. Eenieder komt naar hier als bedelaar. Maar ieder vertrekt er ook weer, rijker aan geloof en overtuiging.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Le mendiant de Jérusalem
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-304-0381-0
Uitgever: Gooi & Sticht
De dodenzang
Ook in deze verhalenbundel van Wiesel staan de slachtoffers van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog centraal. Hij stelt ons voor aan slachtoffers die een rol speelden in zijn leven en aan mensen in wie hij lotgenoten herkent, met wie hij een geheim deelt waarnaar hij wanhopig op zoek is. Na deze zorgvuldig verwoorde literaire verhalen komen twee afwijkende; over de zaak Eichmann, naar Wiesels mening te veel op zich beoordeeld, te weinig in historisch perspektief. De zeer aangrijpende "Pleitrede voor de doden", waarin hij op ongewoon felle wijze de trend bestrijdt om de schuld aan zoveel miljoenen nazislachtoffers deels bij de slachtoffers te leggen ("Waarom hebben jullie je niet verzet?").
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Le chant des morts
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-6291-286-9
Uitgever: BZZTôH
De Golem
De Golem is een wezen van klei dat werd opgewekt door de geheimzinnige toverformule van de mysterieuze Maharal, rabbi Jehoeda Löw, de zestiende-eeuwse Praagse rabbijn. Wiesel vertelt over de Golem in de persoon van een oude grafdelver die als kind getuige is geweest van de wonderdaden van de Golem. De Golem is geen dwaas of monsterachtig wezen, maar een wezen vol intuïtie, intelligentie en medelijden die de Joden beschermde. Misschien keert hij ooit nog wel eens terug...
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Le Golem
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-304-0389-6
Uitgever: Gooi & Sticht
De poorten van het woud
Gregor, een Hongaarse Jood in zijn tienerjaren, is aan de Holocaust ontsnapt. Terwijl Gregor zich voor de Nazi's in een bos verbergt, stuit een andere Jood, een geheimzinnige man in de dertig, op zijn schuilplaats. Aangezien deze vreemdeling geen naam heeft, geeft Gregor hem zijn eigen naam, Gavriel...
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Les portes de la forêt
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-304-0380-2
Uitgever: Gooi & Sticht


De rechters
Op weg van New York naar Tel Aviv moet een vliegtuig een noodlanding maken. Alle passagiers overleven de crash en vijf van hen worden opgevangen in het huis van een man die zich de Rechter noemt. De Rechter ontvangt de vijf passagiers op hartelijke wijze, maar naarmate de nacht vordert begrijpen ze dat hij niet zo ongevaarlijk is als hij in eerste instantie leek. Hij onderwerpt de vijf aan een verontrustend nachtelijk verhoor en wat aanvankelijk een spel lijkt, blijkt uiteindelijk bittere ernst te zijn: de Rechter deelt hun mede dat aan het eind van de nacht één van hen het leven zal moeten laten als verantwoording voor diens verleden, met alle fouten en vergissingen die tijdens dat leven gemaakt zijn. Geen van hen kan ontsnappen aan de wrede jacht op de waarheid: niet alleen de rechter confronteert de vijf passagiers met hun verleden, ook zijzelf zijn gedwongen zich vragen te stellen over hetgeen er in hun leven gebeurd is. Het wordt een confrontatie met overledenen en geliefden en niet tot volle wasdom gekomen hartstocht, hoop en berouw, spijt en dromen. Naarmate de uren van de nacht verstrijken, wordt elk van de vijf passagiers in toenemende mate zijn eigen rechter: in hoeverre zijn ze schuldig of onschuldig, dragen ze verantwoording of niet voor hetgeen ze gedaan en gezegd hebben? En hoe moeten ze antwoorden op de vraag van de rechter: waarom houdt u vast aan het leven?
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Les Juges
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-5501-679-9
Uitgever: BZZTôH
De stad van het geluk
In De stad van het geluk gaat Michael, de hoofdpersoon, na de Tweede Wereldoorlog terug naar het stadje in Hongarije, waaruit hij met zijn familie is weggevoerd. Het doel is niet zozeer de plaats terug te zien, als wel die ene man, die onbewogen van achter een raam de joden gadesloeg, die op het plein voor zijn huis werden samengebracht in afwachting van deportatie naar de vernietigingskampen. Het eigenlijke raadsel vormen niet de beulen. En evenmin de slachtoffers. Michael wil terug om te weten wat er van hem geworden is, die dit heeft gadegeslagen, zonder emoties, zonder een vinger uit te steken.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: La ville de la chance
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: 90-6291-265-6
Uitgever: BZZTôH
De vijfde zoon
De zoon van Ruben Tamiroff probeert zich een voorstelling te maken van de gruwelijke werkelijkheid tijdens het nazi-bewind waarover zijn vader niet spreken kan. Deze is zwijgzaam geworden onder de last van de verschrikkelijke beelden die hem achtervolgen; zijn gezin uiteengedreven en gekweld in het Poolse getto van Davarowsk, zijn zoon tot tweemaal toe vermist in de nazi-hel, zijn vrouw gevlucht in de waanzin. Wanneer de jongste zoon, de verteller, heel geleidelijk inzicht krijgt, wil hij het recht in eigen hand nemen en een van zijn vaders beulen, nu een vooraanstaand grootindustrieel, ter dood brengen...
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Le cinquième fils
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-269-7002-1
Uitgever: Agathon
Een waanzinnig verlangen om te dansen
Wie, tussen ons gezegd en gezwegen, heeft nooit de indruk gehad dat hij gek werd? En is iedereen niet op zijn manier waanzinnig? De New Yorkse hoofdpersoon van deze roman denkt dat hij waanzinnig wordt door een teveel aan herinneringen. Hij besluit zich van zijn fantomen te ontdoen en zoekt derhalve een psychoanalyticus op. Tijdens lange sessies in haar praktijk vertelt de hoofdpersoon haar zijn levensverhaal. In Een waanzinnig verlangen om te dansen ontvouwt Elie Wiesel zijn herinneringen aan de twintigste eeuw en de rampen die plaatsvonden. Het is een roman over het leerproces van jezelf ontdekken tot in de duisterste spelonken, maar ook een boek over een innerlijk avontuur dat wordt voortgestuwd door de wil om te weten en de zekerheid dat alleen liefde de diepste wonden kan genezen.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Un désir fou de danser
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 978-90-290-8110-8
Uitgever: Meulenhoff
Het proces-Sonderberg
Wanneer Werner Sonderberg, een jonge Duitser die in de Verenigde Staten woont, wordt beschuldigd van moord op zijn oude oom, pleit hij tijdens het proces: 'Schuldig, en niet schuldig.' De jonge journalist Yedidyah, die het proces voor de krant moet verslaan, raakt gefascineerd door deze vreemde zaak. Hij ontdekt dat de gebeurtenis verband houdt met de Tweede Wereldoorlog en heeft het onverklaarbare gevoel dat zijn eigen lot op het spel staat. Hij krijgt het vermoeden dat hij op een familiegeheim is gestuit en gaat op onderzoek uit naar zijn eigen verleden. Wie is hij werkelijk? Hoe vindt hij de verdwenen herinneringen aan zijn vader, zijn moeder en broer terug?
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Le cas Sonderberg
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-290-8489-5
Uitgever: Meulenhoff


Het testament van een vermoorde joodse dichter
Een pogrom was de eerste bewuste ervaring van Paltjel Kossover. En de razernij van het geweld zou zijn levensweg, van Rusland door Duitsland, Frankrijk, Spanje, Palestina en weer terug naar zijn geboortegrond, in die woelige eerste helft van de twintigste eeuw markeren. Communist geworden, joods gebleven, wilde hij beide overtuigingen in harmonie beleven; een dwaze droom die uiteindelijk door de stalinistische reactie werd gesmoord. Wat van dit leven overbleef, waren wat sporen, wat herinneringen en wat woorden, nagelaten aan zijn zoon Grisja. Zijn dwaze droom zou zijn vervlogen in vergetelheid en dood, als hij niet, ook op schijnbaar zinloze momenten, een bevrijdend en met hoop vervuld lachen had laten horen.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Le testament d'un poète juif assassiné
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-304-0451-5
Uitgever: Gooi & Sticht
Het vergetene
Een in New York opgegroeide joodse journalist gaat in Roemenië op zoek naar de geschiedenis van zijn familie, die hevig te lijden heeft gehad van de nazi-onderdrukking.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: L'oublié
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-6291-530-2
Uitgever: BZZTôH
Ontheemd
Boedapest, herfst 1944. Ilonka, een jonge cabaretzangeres, ontfermt zich over de achtjarige Gamliël, een joods jongetje van Tsjechische afkomst. De vader van het kind is gearresteerd en zijn moeder verdwijnt ook, na hem te hebben toevertrouwd aan Ilonka. Zo begint het leven als ontheemde van Gamliël, die Peter is geworden en zijn naaste verwanten, zijn geloof en zelfs zijn naam moet missen. New York, eind van de eeuw. Lili Rosenkrantz vraagt aan Gamliël of hij haar wil helpen het mutisme te doorbreken van een oude Hongaarse vrouw die ze verpleegt in het ziekenhuis. De vroegere statenloze, die Amerikaan is geworden, wordt overweldigd door een dwaas idee: zal hij Ilonka terugzien die hij in 1956, ten tijde van de opstand in Boedapest tegen de Sovjets, heeft moeten verlaten? En dan komen de vele herinneringen weer boven aan een leven dat bestond uit ongeluk en hoop, uit angst en, onduidelijk waar vandaan, uit de wil om te leven. De liefde voor de ongrijpbare Esther. Het ongelukkige huwelijk met Colette. De relatie met de zo sensuele, intelligente en eigenzinnige Eva. En de oude vrienden die, net als Gamliël, hebben ervaren wat ontheemding betekent: Bolek, ontkomen aan een Pools getto; Diego, held van de Spaanse burgeroorlog; Gad, agent van de Mossad; Iasha, die slachtoffer is geweest van het stalinistische antisemitisme. En de barse wijsheid van Rabbi Zousia. En de talentloze auteurs voor wie Gamliël schrijft, terwijl hij zich alleen maar sterk bezighoudt met het voltooien van zijn 'Geheime Boek'. In één enkele dag zal de eeuwig ontwortelde ontdekken, dat hij zich moet verzoenen met zijn verleden en daarin eindelijk geworteld moet zien te raken.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Le temps des déracinés
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-76564-60-4
Uitgever: Het Zuiden
Zwijgen over Kolvillàg
Een jongeman wil zelfmoord plegen; hij is een jood van twintig jaar. Op de dag dat hij zijn voornemen ten uitvoer wil brengen, ontmoet hij een man van tachtig jaar, eveneens een jood. Deze is de enige overlevende van Kolvillàg en op grond van de tragedie die zich in dit weggevaagde dorp heeft voltrokken, ontzegt hij de jongeman het recht op een zelfgekozen dood. Elie Wiesel treedt in dit aangrijpende boek over een pogrom op als getuige van joods leven en sterven. Hij ontwikkelt een thema dat hem kenmerkt: de trouw aan de doden, die voor de lateren een reden van bestaan vormt. Als romanschrijver is hij dezelfde als de Elie Wiesel die in 1985 ten overstaan van de wereldpers aan de Amerikaanse president vroeg, geen bezoek te brengen aan een Duitse begraafplaats met S.S.-officieren.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Le serment de Kolvillàg
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-6291-214-1
Uitgever: BZZTôH

De Nacht TrilogieNacht
Elie Wiesel is geboren in een Hongaars getto en werd als kind naar de de nazi-vernietigingskampen Auschwitz en Buchenwald gezonden. Nacht is een openhartig en diep ontroerend verslag van de verschrikkingen die zich daar hebben afgespeeld. Het verhaal wordt verteld door de ogen van een joodse jongen, die er ongewild getuige van was hoe zijn moeder en zusje direct na aankomst in het kamp naar de gaskamer werden gestuurd, en hoe zijn vader van uitputting stierf na de gedwongen mars naar Buchenwald. Nacht is het meesterwerk van Elie Wiesel, dat voor het eerst verscheen in 1958. Samen met de boeken van Imre Kertész en Primo Levi behoort het tot de aangrijpendste getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog. Voor deze nieuwe uitgave heeft Wiesel het herzien en een nieuw voorwoord geschreven, waarin hij ingaat op het voortdurende belang van het boek. Nacht is een indrukwekkend pleidooi om nooit te vergeten tot welke onmenselijkheid de mens in staat is. Op een doordringende en krachtige manier, even persoonlijk als Het achterhuis van Anne Frank, brengt Nacht het kwaad in zijn meest extreme vorm opnieuw tot leven.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: La nuit
Eerste uitgave: 1958
ISBN/EAN: 978-90-290-7980-8
Uitgever: Meulenhoff
Dageraad
Elisha, een jonge joodse man, heeft de holocaust overleefd en is strijder geworden in het door Groot-Brittannië bezette Palestina. John Dawson is de gevangen Engelse officier die hij bij dageraad zal vermoorden als vergelding voor de executie van een medevrijheidsstrijder. Terwijl hij wacht op het aangewezen uur voor de moord, worstelt Elisha, gevangen tussen de vele gruwelen uit het verleden en de verontrustende dilemma's van het heden, met schuldgevoel, spookbeelden en uiteindelijk met God. Dageraad is een schitterende bespiegeling van de innerlijke conflicten waarvoor een mens komt te staan wanneer hij zich voorneemt een ander mens te doden.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: L'aube
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: 978-90-290-7904-4
Uitgever: Meulenhoff
Dag
Een succesvol journalist en overlevende van de holocaust stapt van een New Yorkse stoep en wordt geraakt door een taxi. Balancerend op het randje tussen leven en dood, denkt hij na over de historische tragedie die hemzelf, zijn familie en zijn volk overkwam. Met dit meesterlijke portret, gebaseerd op de gedachten, dagdromen en herinneringen van één man, keert Wiesel terug naar de vragen die hem ook in zijn andere werk bezighouden: wat betekent het om de ondergang van je eigen volk te overleven? Hoe leeft de holocaust door in het karakter van een moderne jood? En kun je wel vasthouden aan je geloof als je eenmaal bent blootgesteld aan bloedbaden en massavernietiging?
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Le jour
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: 90-290-7783-2
Uitgever: Meulenhoff

MemoiresAlle rivieren stromen naar de zee, memoires
'Gisteravond heb ik mijn vader in een droom gezien.' Met deze zin begint Elie Wiesel zijn memoires. Wiesel heeft de donkerste momenten van zijn leven, in Auschwitz en Buchenwald, gedeeld met de man die hem zo dierbaar is, maar die hij eigenlijk nooit goed heeft leren kennen. Alle rivieren stromen naar de zee eindigt met de beschrijving van Wiesels huwelijk in Jeruzalem. Een vrolijke bruiloft, maar tegelijk een verdrietige: in stilte probeert hij zijn in de oorlog omgekomen ouders en jongere zusje bij de festiviteiten te betrekken. Tussen de droom van zijn vader en de beschrijving van zijn huwelijk vertelt Wiesel het verhaal van zijn jonge jaren: zijn gelukkige jeugd te midden van een zeer religieus en spiritueel ingestelde familie, de verschrikkingen van Auschwitz, de periode daarna waarin hij niet over de oorlog kon praten, zijn opleiding in Parijs, zijn werk als journalist, zijn vertrek naar New York, zijn debuut als romanschrijver en ten slotte de Zesdaagse Oorlog in Israël. En overal doemen de herinneringen op aan zijn omgekomen familie. Alle rivieren stromen naar de zee is een indrukwekkende autobiografie die leest als een roman. De lezer wordt geconfronteerd met de prangende vraag die Wiesel blijft kwellen: hoe kon God gedurende de Holocaust lijdzaam toekijken hoe zes miljoen onschuldige mensen gedood werden? Alle rivieren stromen naar de zee is een sfeervolle, poëtische en melancholieke autobiografie die de hele twintigste eeuw in kaart brengt.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Tous les fleuves vont à la mer
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 978-90-290-7808-5
Uitgever: Meulenhoff
...Toch raakt de zee niet vol, memoires 2
...Toch raakt de zee niet vol is het fascinerende vervolg op de internationale bestseller Alle rivieren stromen naar de zee. Elie Wiesel is aan het begin van dit tweede deel van zijn memoires veertig jaar en begint door te breken. Hij is vastbesloten zich actief uit te spreken over de holocaust en zich in te spannen voor de rechtelozen in de wereld. Hij reist naar gebieden waar oorlog woedt en waar dictatuur, racisme en onderdrukking heersen: de Sovjet-Unie, Cambodja, Zuid-Afrika, Bosnië. De toekenning van de Nobelprijs voor de vrede brengt beroemdheid, eer en desillusies met zich mee. En soms ook eenzaamheid, ondanks de aanwezigheid, in zijn dromen, van de verdwenen familieleden, ondanks de hartelijkheid van de studenten in New York, ondanks zijn vriendenkring en zijn liefde voor Israël. In ...Toch raakt de zee niet vol ziet de man die als adolescent Auschwitz en Buchenwald overleefde, niet af van zijn rol als getuige en blijft hij zich opwerpen als verdediger van de rechten van de mens.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: ...Et la mer n'est pas remplie
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 978-90-290-7809-2
Uitgever: Meulenhoff

Non-FictieBijbels eerbetoon
'Als kind las ik de bijbelse verhalen met verrukking en angst. Ik stelde mij Isaak voor op het brandofferaltaar, en ik weende. Ik zag Jozef als onderkoning van Egypte, en ik juichte...' Die verrukking en die angst deelt Elie Wiesel in dit boek met zijn lezers. Hij vindt zijn inspiratie allereerst in de bijbelse bronnen, in het eindeloos voorbijtrekken van de verscheidenheid van menselijke figuren, in het opnieuw ontdekken van hun lotgevallen en de zin van hun geschiedenis, alsmede in de poëtische en tegelijkertijd kritische interpretaties van de Midrasj. En bij dit alles ontbreekt het Elie Wiesel niet aan de aloude joodse humor en het daarbij behorende relativisme. Adam (of het mysterie van het begin), Abraham en Isaak (de geschiedenis van een overlevende), Jozef (of de leerstoel van een rechtvaardige), Job (of de ootmoed van een revolutionair), en andere bijbelse figuren omringen ons, worden door de verteller opgeroepen en doemen uit hun verleden en het verleden van hen die de boodschap doorgaven op - zij manifesteren zich in de vergezichten die de dichter middels de onbegrensde symboliek en de overlevering en commentaar van Midras en Talmoed de lezer biedt en die aan de gebeurtenissen in de achterliggende èn de huidige tijd nieuwe perspectieven opent.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Célébration biblique
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-304-0100-1
Uitgever: Gooi & Sticht
De Joden der stilte
Drie miljoen Sovjet-burgers dragen in hun papieren de aantekening 'Joodse nationaliteit'. Het is hun niet mogelijk die aantekening te laten veranderen. Ze kunnen niet assimileren, maar hebben nauwelijks het recht hun taal, hun leefgewoonten en tradities aan hun kinderen over te dragen. Ze zijn gedoemd te leven in een isolement van discriminatie en vernedering. Elie Wiesel wil in dit boekje enkele impressies geven en iets laten meebeleven van dit aspect van hun angst. Hij ging naar Rusland omdat hij werd geboeid door het zwijgen van deze joden. Hij keerde terug met hun roep om hulp. Hij geeft zijn stem aan de Joden der stilte.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Les juifs du silence
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-304-0326-8
Uitgever: Gooi & Sticht
De wanhoop verdreven
Negen portretten van meesters van het chassidisme, een joods-mystieke beweging uit Oost-Europa, beroemd vanwege haar talloze legendes.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Contre la mélancolie, Célébration hassidique 2
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-304-0349-7
Uitgever: Gooi & Sticht
Een generatie later
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Entre deux soleils
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-304-0470-1
Uitgever: Gooi & Sticht
Een jood vandaag
Elie Wiesel is als klein kind uit het dodenrijk teruggekomen: uit de vernietigingskampen van de nazi's. Als overlevende is hij zich ervan bewust, steeds weer, te moeten getuigen. Maar hoe? Hoe moet men het onuitsprekelijke uitspreken? Wat moet gezegd en wat moet verzwegen worden? Hoe kan men nog geloven als men al die bergen as gezien heeft? Hoe kan men nog geloven, als men ook de huidige actualiteit van wreedheden, onmenselijkheid en terreur niet kan tolereren? Zo wordt het boek een pleidooi voor de overlevenden en van pleidooi tot een aanklacht tegen de tijdgenoten en tegen de generatie die volgde; beide zijn tekortgeschoten. De hartekreet van Elie Wiesel moet worden gelezen, want het gaat niet om overlevenden of levenden alleen, het gaat om méér: het is een uitdaging waar niemand omheen kan, die de waardigheid van de mens en zijn toekomst ter harte gaat.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Un juif aujourd'hui
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-304-0136-2
Uitgever: Gooi & Sticht


Hoop, wanhoop en herinnering
Dit boek bevat de volledige oorspronkelijke tekst van de twee toespraken die Elie Wiesel gehouden heeft op 10 en 11 december 1986 in Oslo bij gelegenheid van de overhandiging van de Nobelprijs voor de Vrede 1986. Het eerste deel van het boek beslaat het stuk 'Heb ik het recht?', in het tweede deel behandelt hij 'Hoop, wanhoop en herinnering'.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Discours d'Oslo
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-304-0408-6
Uitgever: Gooi & Sticht
Job of God in storm en wind
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Job ou Dieu dans la tempête
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-304-0498-1
Uitgever: Gooi & Sticht
Mijn liefde voor de profeten
Puttend uit de bronnen van bijbel en midrasj maakt Elie Wiesel de lezer deelgenoot van de profetische ervaring, zoals die valt te ontdekken in het leven van Noach, Mozes, Simson, Ruth, Daniël, Jeremia, Ezechiël en Ester, mannen en vrouwen die de geschiedenis van het joodse volk hebben vormgegeven. De ontmoeting met hen is een kennismaking met onszelf. We lezen van hun vrees, hun dromen, hun inzet, om onze eigen angsten te bezweren, om de vrije loop te laten aan onze eigen dromen, aan onze hoop. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Profetisch eerbetoon.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Célébration prophétique
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-435-1240-0
Uitgever: Kok
Mijn liefde voor de Talmoed
Als ongeëvenaard meesterwerk van de joodse herinnering behandelt de Talmoed aspecten van alle menselijke activiteiten: literatuur en recht, geneeskunde en geometrie, parabels en spreuken, vragen over de zin van het leven, uitleg van de wet en psychologisch onderzoek, culturele en religieuze conflicten. De Talmoed is rijk aan portretten van rabbi's, zieners, dromers en exegeten. Zij openen onzichtbare poorten naar oude schatten en tevens naar de meest actuele problemen. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Talmoedisch eerbetoon.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Célébration talmudique
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-435-1115-3
Uitgever: Kok
Tekenen van uittocht
'Akavia, de zoon van Mahallel, raadde de mens aan voortdurend over drie dingen te mediteren: waar hij vandaan komt, waar hij heen gaat, en aan wie hij rekenschap moet afleggen'. Voor een schrijver, zegt Elie Wiesel, die een getuige wil zijn is deze raad bijzonder waardevol. Met een blik op de afgelegde reisweg zal hij soms een balans moeten opmaken. In dit boek schrijft hij weer over enkele van zijn thema's en obsessies. Veertig jaar na de Gebeurtenis ervaart hij nog steeds de angst het onzegbare niet te kunnen zeggen, de noodzaak het te proberen, en het gevoel te hebben gefaald. Hoe kan hij de afstand beschrijven die de doden van de levenden scheidt, de joden van hun vijanden, Auschwitz van Hirosjima? Tekenen van uittocht: verhalen, dialogen, chassidische legenden, lezingen, essays en commentaren. Wat zij alle gemeen hebben is een terzijde, maar door de tekenen heen stellen zij elkaar vragen. Eens zullen wij worden geoordeeld. Door de doden.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Signes d'exode
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-304-0413-2
Uitgever: Gooi & Sticht
Vijf bijbelse persoonlijkheden
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Five biblical portraits
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-304-0530-9
Uitgever: Gooi & Sticht
Vuur in de duisternis
Vuur in de duisternis; chassidische portretten en legenden, bevat de diepe wijsheid, de humor en de liefde van de Chassidiem 'de Oostjoden', en laat dit zien. Omdat zij in de bewogen woorden van de schrijver, ontroerden door hun eenvoud; ze waren verliefd op schoonheid; ze konden aanbidden en vertrouwen. In vreugde geven en aanvaarden, delen en deelnemen, en konden niet blijven leven in een samenleving waar georganiseerde, onpersoonlijke wreedheid heerste. Wiesel kent het chassidisme uit eigen ervaring en zo kan hij op persoonlijke wijze een beeld schetsen van de geschiedenis van het chassidisme, een mystieke stroming binnen het Jodendom, die in de 18e eeuw in Oost-Europa is ontstaan. Hij geeft een portret van verschillende centrale figuren binnen het chassidisme, te beginnen met Baäl Sjem Tov. Door het aanhalen van hun uitspraken geeft hij een indruk van hun persoonlijkheid en leer. In een herberg zag een man die er rijk uit zag rabbi Zoesja voor een schooier aan en hij behandelde hem als zodanig. Later hoorde hij wie de ander was en hij kwam hem zeggen dat het hem speet: 'Vergeef me, Rebbe, anders zal ik rust noch duur meer kennen.' Daarop glimlachte rabbi Zoesja en schudde zijn hoofd: 'Waarom vraag je Zoesja om vergiffenis? Je hebt hem niets misdaan. Je hebt Zoesja niet beledigd, maar een arme bedelaar; ga dus, en vraag aan alle bedelaars, overal, je te vergeven.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Célébration hassidique
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-215-1941-0
Uitgever: Kosmos
Waar ga je naartoe?
Als geen ander is Elie Wiesel in staat gebleken om te midden van oorlog, vervolging en vervreemding het appèl om humaniteit hoorbaar te maken. Hij schreef meer dan veertig boeken, zowel romans als essays, waarvoor hij vele literaire prijzen ontving. In 1986 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Waar ga je naartoe? is Wiesel bij uitstek: hij spoort individuen en samenlevingen aan tot menselijk leven met perspectief. Wiesel wekt oudtestamentische personen en Talmoedische rabbi's tot leven. Zo worden ze tijdgenoten en gesprekspartners in het zoeken naar humaniteit. Het menselijk falen, dwalen, vragen en zoeken van deze persoonlijkheden komt verrassend herkenbaar aan de orde - en tegelijkertijd licht de traditie op als bron van wijsheid. Dit is het tweede en laatste deel van zijn gebundelde essays, artikelen, commentaren en toespraken. Het eerste deel van de tweeluik is eerder verschenen onder de titel Waar kom je vandaan?
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Et où vas-tu?
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 978-90-76564-54-8
Uitgever: Skandalon
Waar kom je vandaan?
De artikelen, commentaren en toespraken van Elie Wiesel hebben als thema het verlangen om trouw te blijven aan de herinnering, en de noodzaak daarin tekenen te vinden van menselijkheid. Wiesel wekt oudtestamentische personen en talmoedische rabbi's tot leven. Zo worden ze tijdgenoten en gesprekpartners in het zoeken naar humaniteit. Het menselijk falen, dwalen, vragen en zoeken van deze persoonlijkheden komt verrassend herkenbaar aan de orde - en tegelijkertijd licht de traditie op als bron van wijsheid. Over God zegt hij: 'Meer dan welke stilte ook, is de stilte van God een mysterie, dat voor velen onder ons vandaag nog ondoorgrondelijk en pijnlijk blijft.' Als geen ander is Wiesel in staat gebleken om te midden van oorlog, vervolging en vervreemding het appèl om humaniteit hoorbaar te maken. Het vuur van hoop laat hij branden en wakkert hij aan door de goede herinneringen: 'Het heimwee dat Mozes voelde trok hem niet naar het Egypte van zijn ouders, maar naar het land van zijn nakomelingen.'
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: D'où viens-tu?
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 978-90-76564-48-7
Uitgever: Skandalon
Woorden zonder wederwoord
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Elie Wiesel
Oorspronkelijke titel: Paroles d'étranger
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-304-0272-5
Uitgever: Gooi en Sticht