Boekenplank:
Kies

Boeken van Bruce Alexander


Sir John Fielding

  1. Het oog van de meester - Blind justice
  2. De geletterde dood - Murder in Grub Street
  3. Dood op de golven - Watery grave

gedetailleerd overzicht

Sir John FieldingHet oog van de meester
Sir John Fielding, een historische figuur, genoot in het Engeland van twee eeuwen geleden naam en faam als een uitzonderlijk scherp magistraat. Daarnaast bracht hij op het oog ingewikkelde zaken tot klaarheid. Zeer opmerkelijk, want Sir John was volkomen blind.
In Het oog van de meester stuit Sir John op de dood van een Londense Lord. Aanvankelijk gaat men uit van zelfmoord, maar Sir John is daar nog niet zo zeker van. Geassisteerd door zijn pleegzoon, het dertienjarige weeskind Jeremy, gaat de rechter op onderzoek uit en al snel raakt het opmerkelijke tweetal verzeild in een vrijwel onoplosbare zaak en moeten zij een uitweg zoeken uit een labyrint van bedrog, hebzucht en... moord.
Sir John Fielding is een sympathieke speurder wiens avonturen het Londen van weleer op magistrale wijze doen herleven.
Schrijver: Bruce Alexander
Oorspronkelijke titel: Blind justice
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-225-1918-X
Uitgever: Boekerij
De geletterde dood
Sir John Fielding, een historische figuur, genoot in het Engeland van twee eeuwen geleden naam en faam als een uitzonderlijk scherp magistraat. Daarnaast bracht hij op het oog ingewikkelde zaken tot klaarheid. Zeer opmerkelijk, want Sir John was volkomen blind.
Londen wordt opgeschrikt door de vondst van de op gewelddadige wijze aan zijn eind gekomen uitgever en drukker Ezekiel Crabb, zijn vrouw, zoons en enkele gezellen. Als de zeer begaafde dichter John Clayton op de zolder van het uitgevershuis wordt aangetroffen, lijkt de zaak meteen opgelost. Clayton zou een conflict met zijn uitgever op bloedige wijze hebben beslecht.
Sir John, die zich ook nu weer verzekerd weet van de hulp van het dertienjarige weeskind Jeremy, zet echter vraagtekens bij een te snelle beschuldiging van de zonderlinge poeet. Zijn twijfel verandert in argwaan door de bezigheden van een groep overijverige en bekeringslustige broeders...
Schrijver: Bruce Alexander
Oorspronkelijke titel: Murder in Grub Street
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-225-2059-5
Uitgever: Boekerij
Dood op de golven
Sir John Fielding, een historische figuur, genoot in het Engeland van twee eeuwen geleden naam en faam als een uitzonderlijk scherp magistraat. Daarnaast bracht hij op het oog ingewikkelde zaken tot klaarheid. Zeer opmerkelijk, want Sir John was volkomen blind.
Spreekt de getuige van een fataal ongeval de waarheid? Sir John Fielding zoekt, vindt en oordeelt...
Als na een jarenlange reis het fregat Adventure in het achttiende-eeuwse Londen terugkeert, wordt de luitenant-ter-zee van de Britse marine beschuldigd van moord op de kapitein, maar de blinde rechter Sir John Fielding heeft zo zijn twijfels.
Schrijver: Bruce Alexander
Oorspronkelijke titel: Watery grave
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-225-2165-6
Uitgever: Boekerij