Boekenplank:
Kies
  • Home
  • A
  • Jerzy Andrzejewski

Boeken van Jerzy Andrzejewski

Meer over Jerzy Andrzejewski

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1909 / Overleden: 1983

Geboorteland: Polen


Overzicht

  • As en diamant - Popiól i diament
  • Daar komt hij, springend over de bergen - Idzie skaczac po gorach
  • De gouden vos - Złoty lis
  • De poorten van het paradijs - Bramy raju
  • De stille week - Wielki tydzien
  • Duisternis bedekt de aarde - Ciemnosci kryja ziemie

gedetailleerd overzicht

OverzichtAs en diamant
Mei 1945. In de straten van een Poolse provinciestad klinkt uit de luidsprekers het bericht over de capitulatie van Hitler-Duitsland. De feestvreugde wordt getemperd door onzekerheid: wie neemt de macht over, wie is nu precies vriend en wie vijand?

In deze eerste verwarring krijgen twee ondergrondse verzetsstrijders, Matsjek en Andrzej, alsnog bevel een politiek belangrijk man te vermoorden.

Bij de voorbereidingen van de aanslag wordt Matsjek verliefd op het barmeisje Christine. Door haar twijfelt hij aan de zin van zijn opdracht, maar er is geen weg terug meer en de fatale schoten vallen...
Schrijver: Jerzy Andrzejewski
Oorspronkelijke titel: Popiól i diament
Eerste uitgave: 1948
ISBN/EAN: 9789062654031
Uitgever: In de Knipscheer
Daar komt hij, springend over de bergen
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Jerzy Andrzejewski
Oorspronkelijke titel: Idzie skaczac po gorach
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Van Loghum Slaterus
De gouden vos

Het in een onvervalst stalinistisch decor vertelde verhaal De gouden vos gaat over een jongetje dat een vriend heeft die alleen hij kan zien. Het feit dat hij de uit de onalledaagse vriendschap voortkomende blijdschap met niemand kan delen, bezorgt hem een onaangenaam gevoel en vergalt voor het grootste deel zijn blijdschap.

Schrijver: Jerzy Andrzejewski
Oorspronkelijke titel: Złoty lis
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: 9789061434931
Uitgever: Pegasus
De poorten van het paradijs
Beschrijving niet beschikbaar, wel een leuk weetje: De poorten van het paradijs bestaat uit één zin van 40.000 woorden.
Schrijver: Jerzy Andrzejewski
Oorspronkelijke titel: Bramy raju
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Tijdstroom
De stille week
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Jerzy Andrzejewski
Oorspronkelijke titel: Wielki tydzien
Eerste uitgave: 1948
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Wereldbibliotheek


Duisternis bedekt de aarde
In Duisternis bedekt de aarde staat de Spaanse Inquisitie model voor de totalitaire systemen, die met behulp van terreur, bedrog en angst in stand worden gehouden.

De onverbiddelijke intolerantie van het vijftiende-eeuwse systeem, de sofistische redeneringen waarmee het schrikbewind werd gemotiveerd, de pressie om andere te verraden, de wrede martelingen waarmee onzinnige bekentenissen werden afgedwongen, de valse beschuldigingen, de huichelarij en omkoopbaarheid, de persoonsverheerlijking, de geregisseerde toejuichingen en bovenal de angst - dit alles is duidelijk herkenbaar voor degenen die de twintigste-eeuwse totalitaire systemen hebben leren kennen.

Wanneer de Grootinquisiteur op zijn sterfbed tot inkeer komt en de Inquisitie wil opheffen, snoert zijn opvolger hem de mond. Het systeem wordt voortgezet.
Schrijver: Jerzy Andrzejewski
Oorspronkelijke titel: Ciemnosci kryja ziemie
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: 9789062655137
Uitgever: In de Knipscheer