Boekenplank:
Kies

Boeken van Leslie Arlen

Meer over Leslie Arlen

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Christopher Nicole (echte naam), Daniel Adams, Robin Cade, Peter Grange, Caroline Gray, Mark Logan, Max Marlow, Simon McKay, Christina Nicholson, C.R. Nicholson, Robin Nicholson, Alan Savage, Alison York, Andrew York


De Borodins

  1. Liefde en eer - Love and honor
  2. Oorlog en hartstocht - War and passion
  3. Noodlot en dromen - Fate and dreams
  4. Hoop en glorie - Hope and glory
  5. Haat en verlangen - Rage and desire
  6. Voorspoed en verderf - Fortune and fury

gedetailleerd overzicht

De BorodinsLiefde en eer
Dit is het levensverhaal van het geslacht Borodin, een van de aanzienlijke, aristocratische families die eeuwenlang de tsaar dienden en het lot van Rusland mede bepaalden.
Maar de macht van de tsaar is zijn hoogtepunt allang gepasseerd en donkere wolken pakken zich samen boven het Russische rijk. De twintigste eeuw heeft zijn intrede gedaan, een nieuw tijdperk kondigt zich aan, het volk mort en de socialisten en radicalen worden zienderogen talrijker.
De doem van een gewelddadige revolutie werpt zijn schaduw vooruit en het imperium van de tsaar trilt op zijn grondvesten.
Tegen deze achtergrond verdedigen de Borodins hun geprivilegieerde positie, hun eer en hun trots.
Vorst Borodin is de onbuigzame, jonge erfgenaam van de Borodinbezittingen. Zijn leven vol ontberingen en plichtsbetrachting wordt een levende hel als zijn huwelijk een mislukking blijkt te zijn en het jonge joodse meisje Judith haar opwachting maakt.
Ilona is de verblindend mooie zuster van Peter Borodin, die al haar bezittingen en voorrechten opoffert voor een leven vol hartstocht met de man die ze liefheeft. Haar familie belet haar te trouwen met een sadistische prins.
Tatiana is Ilona’s wispelturige en temperamentvolle zusje, dat zich na jaren van strenge opvoeding en verveling overgeeft aan de zedeloze uitspattingen van Raspoetin, de zwartogige monnik, die door zijn grote invloed op de vrouw van de tsaar jarenlang de feitelijke macht in Rusland uitoefende.
Michael is de jongeman die zijn leven lang de Borodins heeft gediend, doch wiens liefde voor Ilona hem beweegt tot opstand tegen zijn meesters en verzet tegen de tirannieke tsaar.
George Hayman is de jeugdige Amerikaanse oorlogsverslaggever, die Ilona zijn liefde bekent en haar hartstochten opvoert tot ongekende hoogten, doch door de familie wordt verbannen en pas na zes lange, ongelukkige jaren terugkeert om de vrouw die hem gelukkig kan maken op te eisen.
Dit is het epos van de Borodins en van Rusland in een turbulente tijd vol veranderende waarden en dreigend onheil. Het is eveneens het adembenemende verslag van een wereld waarin liefde en eer, hartstocht en wreedheid, romantiek en haat elkaar afwisselen.
Schrijver: Leslie Arlen
Oorspronkelijke titel: Love and honor
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-10-03813-0
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Oorlog en hartstocht
De tegenstellingen in het tsaristische Rusland spitsen zich toe. Het rijk wankelt op zijn grondvesten. De Borodins behoren nog steeds tot de meest invloedrijke adellijke families, maar ook hun macht is tanende. Dan valt een nieuwe schaduw over Europa.
1914. De Eerste Wereldoorlog breekt uit en ook Rusland zet zijn slecht uitgeruste troepen in om het superieure en tot de tanden bewapende Duitse leger tot staan te brengen...
Schrijver: Leslie Arlen
Oorspronkelijke titel: War and passion
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-10-04117-4
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Noodlot en dromen
De herfst van 1921 breekt aan. Vier jaar na de bloedige omwenteling is in Rusland de rust nog steeds niet weergekeerd. De armoede en de chaos zijn groter dan ooit en miljoenen mensen worden met de hongerdood bedreigd. Het gevecht tussen de zieke Lenin, zijn fanatieke aanhangers en hun tegenstanders duurt onverminderd voort.
De Borodins, een van de oudste en nobelste families, die in de tsarentijd alom respect afdwongen, hebben al hun bezittingen verloren. De meeste leden van de familie zijn naar het buitenland gevlucht. Ook prins Peter Borodin woont in ballingschap in de Verenigde Staten, waar zijn hart nog steeds klopt voor zijn geliefde, geteisterde Rusland.
Alleen Tatiana, zijn jongste zuster, is in haar vaderland achtergebleven. Haar erotische en vrijmoedige dansen hebben haar wereldfaam bezorgd, doch haar karakter is onder al die roem onveranderd gebleven. Haar gedrag is wispelturiger en onvoorspelbaarder dan ooit.
Met haar grillen wekt zij de haat op van haar echtgenoot Ivan Nej, een van de wreedste commandanten van de Cheka, de geheime staatspolitie, een instituut waarvan het noemen van de naam al voldoende is om de mensen koude rillingen te bezorgen. Doch al zijn tirannie en haat kunnen niet verhinderen dat Tatiana tijdens een tournee door Europa verliefd wordt op een jonge, knappe Engelsman.
Verblind door jaloezie zweert Ivan plechtig wraak te nemen op Tatiana en op haar hele familie, waar die zich ook bevindt. In gezelschap van Anna Ragosina, een verblindend mooie vrouw die Ivan in wreedheid nog overtreft, bereidt hij zich zorgvuldig voor op zijn wraakactie, die de hele Borodinfamilie voorgoed in het verderf moet storten.
Schrijver: Leslie Arlen
Oorspronkelijke titel: Fate and dreams
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-10-04427-0
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Hoop en glorie
We schrijven 1938. De sovjet-Unie siddert onder het schrikbewind van Josef Stalin. In Duitsland bereidt Hitler zijn land voor op de oorlog. In Engeland zoekt Lord Chamberlain wanhopig naar compromissen om de vrede in Europa te verzekeren. In deze wereld, die aan de vooravond staat van een volgende grote oorlog, wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het dramatische familie-epos van de Borodins, de eens zo machtige, adellijke Russchische familie.
Schrijver: Leslie Arlen
Oorspronkelijke titel: Hope and glory
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-10-04686-9
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Haat en verlangen
De zomer van 1945 is aangebroken. De Duitse adelaar is verslagen. Eindelijk is er een einde gekomen aan de gruwelijkste oorlog uit de wereldgeschiedenis. Toch is er van werkelijke vrede geen sprake. Het wantrouwen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie is tot buiten proporties gestegen. Stalin ziet met angst om het hart wat de Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hebben aangericht. De Sovjet-Unie zal zich moeten schikken naar de wensen van de Amerikanen... tenzij iemand erin slaagt de formule van de gevreesde atoomwapens te bemachtigen.
Tatiana Nej is de legendarische, goudblonde danseres, die in de gehele wereld triomfen vierde doch samen met haar minnaar op wrede wijze wordt vermoord. Is haar jaloerse echtgenoot Ivan de dader? Of zijn er anderen die baat hebben bij haar gewelddadige dood?
Anna Ragosina is de beeldschone vrouw wier schoonheid slechts wordt overtroffen door haar meedogenloze wreedheid en haar blinde trouw aan het dictatoriale Sovjet-regime.
Judith Stein is de joodse vrouw die drie jaar concentratiekamp overleefde om haar lang gekoesterde droom in vervulling te zien gaan: een onafhankelijke joodse staat Israël.
Gregory Nej is de vijfentwintig jaar oude zoon van Ivan en Tatiana Nej, die naar Amerika wordt gezonden om zijn eigen familie te verraden en de atoomgeheimen te stelen.
Felicity Hayman is het lieftallige meisje dat Gregory het hoofd op hol brengt en haar liefde schenkt, en daarmee haar eigen leven en dat van haar geliefde in gevaar brengt.
Schrijver: Leslie Arlen
Oorspronkelijke titel: Rage and desire
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-10-04881-0
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.


Voorspoed en verderf
Het is 1952. De wederopbouw van Europa is in volle gang. Op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog wordt aan een andere, hoopvolle toekomst gebouwd. De volkeren willen vrede, maar de koude oorlog woedt heviger dan ooit.
In Moskou oefent Stalin een waar schrikbewind uit en miljoenen Russen sidderen bij het horen van zijn naam. Honderdduizenden onschuldigen worden opgeofferd aan zijn ziekelijke achterdocht en grenzeloze wreedheid. Alleen Amerika's militaire superioriteit weerhoudt de Russische tiran ervan in Hitlers voetsporen te treden.
Schrijver: Leslie Arlen
Oorspronkelijke titel: Fortune and fury
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-6879-017-X
Uitgever: Phoenix