Boekenplank:
Kies

Boeken van James Baldwin

James Baldwin werd geboren in Harlem, New York, als oudste zoon van een dominee. In 1948 vertrok hij naar Frankrijk met maar één doel voor ogen: schrijver worden. Toen hij negen jaar later naar de Verenigde Staten terugkeerde en, in 1962, Een ander land publiceerde, was hij een beroemd man. Hij zette zich in voor de emancipatie van de zwarte bevolking. Zijn boeken behoren tot de klassieken van de moderne Amerikaanse literatuur.

Meer over James Baldwin

Genre: Roman

Geboren: 1924 / Overleden: 1987

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

 • Als Beale Street kon praten - If Beale Street could talk
 • Bijna binnen handbereik - Just above my head
 • Een ander land - Another country
 • Giovanni's kamer - Giovanni's room
 • Kom, roep het van de bergen - Go tell it on the mountain
 • Zeg mij hoe lang de trein al weg is - Tell me how long the train's been gone

Diversen

 • Blues voor de blanke man - Blues for Mister Charlie
 • Een geboren Amerikaan - Notes of a native son
 • Een picknick om nooit te vergeten - Going to meet the man
 • Het werk van de duivel - The devil finds work
 • Malcolm X - One day, when I was lost
 • Niemand kent mijn naam - Nobody knows my name

Non-Fictie

 • Het bewijs der dingen die men niet ziet - The evidence of things not seen
 • Een gesprek tussen James Baldwin en Nikki Giovanni - A dialogue
 • Margaret Mead en James Baldwin over ras - A rap on race
 • Geen naam op de straten - No name in the street
 • Niet door water, maar door vuur - The fire next time

Dubbel uitgegeven titels

 • Verkondig het op de bergen - zie Kom, roep het van de bergen
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtAls Beale Street kon praten

Een liefdesverhaal als de blues, gepassioneerd, melancholiek en onvergetelijk...

Harlem, begin jaren zeventig, de tijd van Aretha Franklin en Ray Charles. De 19-jarige Tish is zwanger van haar grote liefde Fonny, een jonge beeldhouwer. Hij zit vast, beschuldigd van een verkrachting, ingerekend door een racistische agent.

Terwijl hun beider families hun best doen om Fonny’s naam te zuiveren, wordt het jonge paar heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop.

If Beale Street Could Talk - 2018
Regisseur: Barry Jenkins
Cast: KiKi Layne, Stephan James, Regina King, e.a.
Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: If Beale Street could talk
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789044540406
Ebook: 9789044540413
Uitgever: De Geus
Bijna binnen handbereik

Sommige schrijvers hebben de waarheid in pacht, andere ontkennen het bestaan ervan, terwijl weer andere ons naar eer, talent en geweten deelgenoot maken van hun ervaringen, hoe pijnlijk ook als ze dicht in de buurt van de waarheid zijn genaderd. James Baldwin heeft altijd tot de laatste categorie behoort.

Het verhaal van Bijna binnen handbereik begint in de jaren veertig in Harlem, New York, en bestrijkt drie generaties en vier continenten. In deze door Vrij Nederland magistraal genoemde roman keert Baldwin terug naar veel thema's en onderwerpen die zijn oeuvre hebben beheerst, van het persoonlijke en intieme leven van ouders en kinderen, van minnaars van verschillende en hetzelfde geslacht, gaat hij naar het algemene, naar wat we geschiedenis noemen.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: Just above my head
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789023432043
Uitgever: De Bezige Bij
Een ander land

In Een ander land weet Baldwin een pregnant beeld te schetsen van een lost generation, gedoemd om te overleven in een onbarmhartige stad: een kunstenaarsgemeenschap in de marge van de scene in New York.

De dood van een van hen brengt de anderen tot nieuwe inzichten in zichzelf en hun onderlinge relaties. Homoseksualiteit, racisme en eenzaamheid zijn Baldwins grote thema's, die hij in Een ander land keihard belicht en waarmee hij meer dan eens een schokeffect bereikt.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: Another country
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: 9789023424741
Uitgever: De Bezige Bij
Giovanni's kamer

James Baldwin arriveerde in 1948 in Parijs en schreef daar onmiddellijk na het voltooien van zijn eerste roman Verkondig het op de bergen het boek Giovanni's kamer. Het is een gewaagde liefdesroman over de (on)mogelijke liefde tussen twee blanke mannen. Parijs was in die jaren de vrijstad bij uitstek voor jongeren die zich wilden ontworstelen aan hun ouders, aan de kleinburgerlijkheid en aan de bekrompen seksuele moraal in zowel de Verenigde Staten als Europa.

In het voetspoor van kunstenaars, schrijvers en jazzmuzikanten trokken zij naar de metropool in de hoop hun eigen identiteit te vinden. Enkelen vonden die, de meesten keerden snel huiswaarts, anderen konden zich in hun zelfverkozen ballingschap niet staande houden onder de harde eisen van de grote stad en leefden een tragisch leven.

Baldwins Amerikaanse uitgever weigerde geschrokken het manuscript van Giovanni's kamer: een zwarte domineeszoon die schrijft over een liefde tussen blanke mannen in Parijs, dat ging te ver in die naoorlogse jaren. Nadat het boek in 1956 in Engeland werd uitgegeven, begon het een zegetocht over de hele wereld...

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: Giovanni's room
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 9789023424840
Uitgever: De Bezige Bij
Kom, roep het van de bergen

Het is een zaterdag in maart 1935 en John Grimes wordt veertien. Hij is een gevoelige, hyperintelligente jongen uit Harlem, stiefzoon van een hardvochtige prediker bij de pinkstergemeente.

In deze sterk autobiografische roman doorspekt Baldwin zijn verhaal over de spirituele, seksuele en morele ontwikkeling van de jongen met de levensverhalen van diens moeder, vader en tante.

 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Go Tell It on the Mountain - 1984
Regisseur: Stan Lathan
Cast: Paul Winfield, James Bond III, Olivia Cole, e.a.
Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: Go tell it on the mountain
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: 9789044541892
Ebook: 9789044541908
Uitgever: De Geus


Zeg mij hoe lang de trein al weg is

Op het hoogtepunt van zijn theatercarrière wordt acteur Leo Proudhammer bijna geveld door een hartaanval. Terwijl hij zweeft tussen leven en dood, toont Baldwin de keuzes die hem benijdenswaardig beroemd en angstaanjagend kwetsbaar hebben gemaakt.

Want tussen Leo's jeugd in de straten van Harlem en zijn aankomst in de bedwelmende wereld van het theater ligt een wildernis van verlangen en verlies, schaamte en woede. Een aanbeden oudere broer verdwijnt in de gevangenis. Er zijn liefdesaffaires met een blanke vrouw en een jongere zwarte man, die elk onweerstaanbare aanspraken zullen maken op Leo's loyaliteit. En aldoor is er de angst om zwart te zijn in een samenleving die soms op de rand van een totale raciale oorlog lijkt te staan.

Noot BBS: Dit is niet de flaptekst van de Nederlandse uitgave (welke grotendeels uit teksten uit kranten bestaat), maar een vertaling van de tekst van de Amerikaanse uitgave.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: Tell me how long the train's been gone
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789022970515
Uitgever: Bruna

DiversenBlues voor de blanke man

James Baldwin heeft om zijn standpunt in de rassenstrijd en zijn nauw daarmee samenhangende visie op de mens te verkondigen reeds van veel uitingsmogelijkheden gebruik gemaakt. Als schrijver heeft hij na het essay en de roman nu ook het toneel dienstbaar gemaakt aan zijn overtuiging en talent.

In april 1964 beleefde Blues for mister Charlie zijn première in het Anta Theatre op Broadway in New York, als het eerste door een neger geschreven stuk. Mister Charlie is een begrip waarmee de negers de blanken in het algemeen aanduiden.

Baldwin is bij het schrijven uitgegaan van een authentieke gebeurtenis, de moord op Emmet Till in 1955, een aan verdovende middelen verslaafde negerjongen. De blanke moordenaar werd vrijgesproken, evenals de moordenaar in het stuk, van wie Baldwin niet een gewetenloos monster heeft gemaakt, maar die hij als het product van zijn omgeving tracht te verklaren.

Het stuk bezit een zeer vrije, geïmproviseerde vorm, vol flashbacks en koorachtige terzijdes en laat zich lezen als een roman. Door de vaak harde waarheden die Baldwin van het toneel de zaal in liet slingeren bleven vele blanke toeschouwers weg, terwijl velen van hen die toch kwamen, na afloop stil verdwenen.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: Blues for Mister Charlie
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: Nvt
Een geboren Amerikaan

Dit is de vertaling van Baldwin's eerste bundel essays, Notes of a native son, waarin onder meer opgenomen is het opstel 'Everybody's protest novel', waarin hij zich keert tegen de tendensroman, in het bijzonder Uncle Tom's cabin en Native son, de vermaarde roman van Richard Wright, wie Baldwin gebrek aan negerzelfbewustzijn verweet.

Reeds bijna klassiek is ook het essay 'The Harlem ghetto', dat één van de sleutels vormt tot de denkwijze en het werk van deze grote Amerikaan. De verkoop van Niet door water, maar door vuur en Een ander land heeft wel bewezen dat voor dit werk in ons land zeer veel belangstelling bestaat.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: Notes of a native son
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Een picknick om nooit te vergeten

In deze bundel zijn acht verhalen van James Baldwin bijeengebracht die in diverse perioden van zijn schrijverschap zijn ontstaan, het oudste dateert van 1948. in deze korte, compacte vorm geeft hij blijk misschien nog meer dan in zijn romans de spanning te kunnen samenballen.

De titel van dit boek is ontleend aan het laatste verhaal dat handelt over een sheriff in het zuiden van de Verenigde Staten die zich herinnert hoe hij als kleine jongen door zijn ouders werd meegenomen naar een lynching. Als de mensen zich opmaken voor het uitstapje vraagt de jongen aan zijn vader: 'Waar gaan we heen? Gaan we picknicken?' 'Zo is het,' zei zijn vader. 'We gaan picknicken. Deze picknick zul je je leven lang niet vergeten.'

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: Going to meet the man
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 9789022971123
Uitgever: Bruna
Het werk van de duivel

In Het werk van de duivel analyseert James Baldwin het effect van de films uit Hollywoods droomfabriek op de zwarte mannen en vrouwen van zijn generatie. Oorspronkelijk was hij gevraagd voor een artikel in Esquire over de negerfilms van het Superflygenre, een soort films dat hij verfoeit, maar eenmaal aan het werk veranderde het onderwerp en nam de omvang toe.

Baldwin is met films opgegroeid. Het was uit films dat zwarten iets leerden over blanken, hoe die zichzelf wensten te zien en hoe zij dachten over hun gekleurde landgenoten. Het staat voor Baldwin vast: films gaven en geven een totaal verkeerde voorstelling van de zwarte gevoelswereld.

Wie met Baldwins werk vertrouwd is, weet dat hij zijn onderwerpen nooit afstandelijk behandelt, maar veelvuldig gebruik maakt van zijn eigen ervaringen. De titel van dit boek ontleende hij aan De exorcist: 'wie als de duivel wordt behandeld, herkent hem bij de eerste ontmoeting.'

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: The devil finds work
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789023405429
Uitgever: De Bezige Bij
Malcolm X

Een filmscript naar Alex Haley's "The Autobiography of Malcolm X".

De wettelijke verwikkelingen, veroorzaakt door Malcolm X' breuk met de Nation of Islam Movement, hebben deels de opbouw van dit filmscript bepaald. De nalatenschap van Malcolm X en de Nation of Islam Movement zijn, kan men wel zeggen, met elkaar in oorlog, en daardoor zag ik mij genoopt iets te bedenken dat ik de Movement genoemd heb, zonder er een speciale naam aan te geven; en ik kon natuurlijk niet de echte namen van de mensen van de de Nation of Islam Movement gebruiken, met name niet die van de Eerbiedwaardige Elijah Mohammad.

Kortom, sommige persoonlijkheden heb ik geschrapt en daarvoor andere bedacht. Maar ik meen trouw gebleven te zijn aan de tendens en de bedoeling van Alex Haley's boek, waarnaar dit filmscript is geschreven, en aan de realiteit van de stormachtige, vaak vergaande, zoekende en zeer ontroerende persoonlijkheid van de man die bekend werd als Malcolm X.

- James Baldwin

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: One day, when I was lost
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789022972151
Uitgever: Bruna


Niemand kent mijn naam

De essays in deze bundel werden geschreven tussen 1954 en 1961, een periode waarin Baldwin nog slechts een geringe bekendheid genoot. Het was het tijdperk waarin een aarzelend begin werd gemaakt met de strijd om de burgerrechten in de Verenigde Staten. Voor de schrijver kwam in die tijd een eind aan zijn vrijwillige ballingschap in Europa en keerde hij terug naar Amerika.

Dit boek toont duidelijk aan dat een essay, in tegenstelling tot journalistiek werk, niet aan tijd gebonden is, want wat James Baldwin te zeggen heeft komt nog even duidelijk over als destijds. Bovendien is de lezer van nu in het voordeel met zijn kennis van de recente geschiedenis, want hij kan de schrijver controleren wanneer hij voorspellingen doet.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: Nobody knows my name
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 9789022970119
Uitgever: Bruna

Non-FictieHet bewijs der dingen die men niet ziet

In het begin van de jaren tachtig werd de wereld opgeschrikt door een serie moorden op en verdwijningen van zwarte kinderen in Atlanta, hoofdstad van de Amerikaanse staat Georgia. Atlanta, was dat niet het toonbeeld van gelukte integratie in het zuiden van de Verenigde Staten, waar de dagen van Gejaagd door de wind voorgoed tot het verleden behoorden, het pronkjuweel van wat zich trots het Nieuwe Zuiden was gaan noemen?

Over de gebeurtenissen in Atlanta verscheen in Playboy een artikel van James Baldwin, die deze stad nog kent uit de dagen van officiële rassenscheiding, een artikel dat werd bekroond als het beste van dat jaar in het tijdschrift.

Het onderwerp liet de schrijver niet los, hij bezocht de stad herhaaldelijk, volgde het proces tegen een zwarte fotograaf, en merkte hoe iedereen er belang bij had de zaak zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.

In Het bewijs der dingen die men niet ziet maakt James Baldwin nu de balans op van wat er terecht is gekomen van die veelgeroemde integratie. Hij kiest partij voor de kinderen en niet voor de gemoedsrust van de gevestigde belangen. Zijn conclusie is somber: er zullen in alle grote steden altijd kinderen verdwijnen en vermoord worden zolang de sociale structuur in dienst staat van grote verwijdering tussen arm en rijk.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: The evidence of things not seen
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789023409793
Uitgever: De Bezige Bij
Een gesprek tussen James Baldwin en Nikki Giovanni

James Baldwin behoeft geen introductie. Nikki Giovanni is een bijna dertig jaar oude, zwarte Amerikaanse dichteres, die bij de kritiek hoog staat aangeschreven.

Voor het programma 'Soul!' hadden zij dit gesprek, waarin het natuurlijk gaat over zwart en blank, de generatiekloof en rijk en arm, maar vooral over de zich wijzigende rollen van zwarte vrouwen en mannen in Amerika en over het begrip liefde.

Door de openhartigheid en het temperament van de gesprekspartners uiterst stimulerende lectuur.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: A dialogue
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789022916063
Uitgever: Bruna
Margaret Mead en James Baldwin over ras

De antropologe Margaret Mead en de schrijver James Baldwin hadden elkaar nog nooit ontmoet voor augustus 1970. Na een korte kennismaking begonnen zij meteen aan de gesprekken die de inhoud van dit boek vormen. Op een paar kleinigheden na is er niets aan de op de band opgenomen tekst gewijzigd.

In een tijd waarin de openbare discussie tussen zwart en blank vaak tot stilstand lijkt gekomen is dit boek een belangwekkend document.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: A rap on race
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 9789022971796
Uitgever: Bruna
Geen naam op de straten

'Ja, zo ver zijn we dan gekomen, of we komen eerstdaags zo ver, en er is geen enkele reden om terug te deinzen bij het vooruitzicht van dit extreme voorbeeld van kille broedermoord - een vooruitzicht dat de blanken tenslotte over zichzelf hebben afgeroepen. Natuurlijk wordt er zodra een zwarte het over geweld heeft onmiddellijk gezegd dat hij het 'bepleit'. Maar dit is in de verste verte mijn bedoeling niet, al was het maar omdat ik er op geen enkele manier naar verlang om een hele generatie op straat te zien vernietigen. Maar de vorm en de mate van welk geweld er ook mag komen ligt niet in de handen van mensen zoals ik, maar in handen van het Amerikaanse volk, dat op het moment gerekend moet worden tot de onwaardigste en gewelddadigste mensen ter wereld.'

- James Baldwin

De titel van dit boek van James Baldwin is ontleend aan het Bijbelboek Job: 'Zijn gedachtenis zal vergaan van de aarde, en hij zal geen naam hebben op de straten'.

Het kan beschouwd worden als een vervolg op Niet door water, maar door vuur, dat in de oorspronkelijke editie in 1963 verscheen. Medgar Evers leeft dan nog en Malcolm X en die zondagsschoolkinderen in Birmingham, en Martin Luther King en Little Bobby Hutton en Jonathan Jackson en George Jackson en al die anderen. Nu zijn ze dood, vermoord.

Geen naam op de straten is niet de geschiedenis van de zwarte strijd en de blanke onderdrukking in deze periode, maar het persoonlijk verslag van een schrijver die zichzelf betitelt als een getuige.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: No name in the street
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789022971901
Uitgever: Bruna
Niet door water, maar door vuur

Niet door water, maar door vuur deed Amerika opschrikken toen het in 1963 uitkwam. In twee persoonlijke, gepassioneerde brieven schrijft James Baldwin over liefde, geloof en hypocrisie in het 'land van de vrijheid' en wat het betekent om zwart te zijn in Amerika.

Het boek groeide uit tot een van de invloedrijkste teksten over rassenrelaties ooit.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: The fire next time
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 9789044540383
Ebook: 9789044540390
Uitgever: De Geus

Dubbel uitgegeven titelsVerkondig het op de bergen

Zie voor de beschrijving van dit boek: Kom, roep het van de bergen.

Schrijver: James Baldwin
Oorspronkelijke titel: zie Kom, roep het van de bergen
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: 9789023408888
Uitgever: De Bezige Bij