Boekenplank:
Kies

Boeken van Liliana Bodoc

Meer over Liliana Bodoc

Genre: Fantasy / SF

Pseudoniem (van): Liliana Chiavetta

Geboren: 1958 / Overleden: 2018

Geboorteland: Argentinië


De Sage van het Grensland / La Saga de los Confines

  1. De dagen van het hert - Los días del venado
  2. De dagen van de schaduw - Los días de la sombra
  3. De dagen van het vuur - Los días del fuego
De Sage van het Grensland / La Saga de los Confines

gedetailleerd overzicht

De Sage van het Grensland / La Saga de los ConfinesDe dagen van het hert
In De sage van het Grensland schept Liliana Bodoc een originele, magische werkelijkheid, waarin twee werelden met elkaar in botsing komen. Daarbij laat ze een andere kant zien van de strijd tussen goed en kwaad. Niet oppermachtige koningen en magiërs staan centraal maar de bewoners van het Grensland, die worden meegezogen in een maalstroom van oorlog en geweld. Geen tovenaars die alles kunnen oplossen, maar wijzen die twijfelen, fouten maken en leren van elkaar. Geen eenzame helden maar verschillende stammen die hun onderlinge vetes moeten laten rusten om samen de strijd aan te gaan.

Er heerst onrust in het Grensland. Van de andere kant van de zee is een vloot onderweg en de Magiërs weten niet zeker of de opvarenden goed of kwaad in de zin hebben. De Opperste Astronomen roepen vertegenwoordigers van de zeven stammen bijeen in de hoofdstad Beleram. Zij sluiten een verbond om overal op voorbereid te zijn.

Duistere tekens wijzen evenwel op de komst van Misáianes, de zoon van de Dood. Onder leiding van hun eigenzinnige aanvoerder Dulkancellin trekt het Verbond van het Hert ten strijde. Maar als wantrouwen, jaloezie en verraad ontstaan binnen de eigen kring, komt de ondergang van het Grensland angstwekkend nabij.
Schrijver: Liliana Bodoc
Oorspronkelijke titel: Los días del venado
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789028423060
Uitgever: Wereldbibliotheek
De dagen van de schaduw
Vijf oogsten, vijf zonnejaren zijn verstreken sinds het leger van Misáianes het Grensland binnenviel. De verschrikkingen van de strijd echoën nog na, als opnieuw een vloot uit de Oude Wereld aanmeert om het continent te veroveren - een bedreiging die nog groter en gevaarlijker is.

Zonder dat de bewoners van het Grensland het merken, gaat een vrouw van boord. Zij is de moeder van Misáianes en is gekomen om het leger van haar zoon bij te staan in de strijd. Zij is de Schaduw, de Dood.

De krijgers en magiërs van het Grensland voeren een heroïsch gevecht tegen het vijandelijke leger, maar hun enige hoop om vrouwe Schaduw een halt toe te roepen, ligt in de handen van een onschuldig kind.
Schrijver: Liliana Bodoc
Oorspronkelijke titel: Los días de la sombra
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789028423305
Uitgever: Wereldbibliotheek
De dagen van het vuur
Misáianes, de zoon van de Dood, doet een ultieme poging om het Grensland te veroveren. Hij stuurt een groot leger naar het continent om daar de strijd der strijden te ontketenen. En hij lijkt in zijn opzet te slagen. Maar deze keer groeit er verzet bij degenen die onder het juk van Misáianes leven - en ontstaat er ook tegenstand in de Oude Wereld.

De hoop van de bewoners van het Grensland en de Oude Wereld ligt in de handen van twee kinderen, Vara en Aro, die ver van al het geweld worden opgevoed om verzet te bieden tegen de eeuwige haat van Misáianes. Hun worden de vier hoofddeugden bijgebracht: de eer een naam te dragen, de gave van de herinnering, de kennis van oorzaak en gevolg, en de schoonheid van de poëzie. Terwijl de volkeren van het Grensland vechten voor hun vrijheid, brengen Vara en Aro de ziel van de Oude Wereld weer tot leven om zo de kiem van het verzet te doen opbloeien.

In dit derde en laatste deel van De sage van het Grensland komt de literaire, sfeervolle stijl van Liliana Bodoc tot een hoogtepunt. Vol mythen en verbeelding neemt ze een sterke ethische positie in tegenover het leven en de natuur. Dit leidt tot een prachtige afsluiting van de trilogie, die een onuitwisbare indruk zal maken op de lezers.
Schrijver: Liliana Bodoc
Oorspronkelijke titel: Los días del fuego
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789028423282
Uitgever: Wereldbibliotheek