Boekenplank:
Kies
  • Home
  • B
  • Suzanne van Brakel

Boeken van Suzanne van Brakel

Suzanne van Brakel studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht en volgde later de postdoctorale studie Forensic Auditing aan de Erasmus Universiteit. Ze werkte bij de regionale recherche in Rotterdam, een landelijk rechercheteam, het Openbaar Ministerie in een beleidsfunctie op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering en sinds 2007 als officier van justitie. Inmiddels is Van Brakel gespecialiseerd in grootschalige fraude en witwaszaken.

Meer over Suzanne van Brakel

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1972

Geboorteland: Nederland

Website: Suzanne van Brakel


Kris Verburgt

  1. Ondermijnd
  2. Ontvlucht

Kris Verburgt

Kris Verburgt is 25 jaar en werkzaam bij de Amsterdamse recherche. Haar werk is haar passie maar ook een roeping. Ze wil goed maken wat haar vader als onverbeterlijke draaideurcrimineel heeft aangericht.

gedetailleerd overzicht

Kris VerburgtOndermijnd

De politie wordt de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met corruptie. Mollen die informatie lekken aan criminelen. Funest voor het vertrouwen dat we in de politieorganisatie moeten kunnen stellen, maar ook enorm ingrijpend voor alle politiemensen die wel hart hebben voor de goede zaak. Maar niet alleen corrupte politiemensen laten zich voor veel geld gebruiken door criminelen. Dat geldt ook voor andere professionals uit de bovenwereld zoals notarissen en makelaars. Kwalijk gedrag dat zorgt voor ondermijning van onze samenleving.

Op een dag krijgt Kris de kans over te stappen naar de recherche. Er gaan echter allerlei dingen mis in onderzoeken en er zijn te veel toevalligheden. Ze besluit desondanks de overstap te wagen. Als de onverklaarbare situaties zich op blijven stapelen, besluit ze samen met drie collega’s uit te zoeken wat er aan de hand is.

Alles komt in een stroomversnelling wanneer Kris met haar roeivriendinnen op het IJ tegen het lijk van een tipgever vaart. Maar als het lek eindelijk boven water is, is het nog niet voorbij. De mol heeft ogenschijnlijk zonder dat zelf te beseffen cruciale informatie verschaft aan een heel ander type crimineel dan waarmee hij doorgaans zaken deed. En de tijd tikt door...

Schrijver: Suzanne van Brakel
Eerste uitgave: 2020
ISBN/EAN: 9789086604159
Uitgever: Ellessy
Ontvlucht

Vanuit landen als Colombia verspreiden zich jaarlijks miljoenen kilo’s cocaïne over de hele wereld. De onverminderd populaire harddrug wordt steeds efficiënter en in puurdere vorm verscheept, veelal naar Europa waarbij de havens van Rotterdam en Antwerpen een hoofdrol spelen. Maar vervoer via het water is niet de enige manier. De organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van coke zijn creatief en continue op zoek naar alternatieve nieuwe wegen om hun handelswaar aan de man te brengen.

Terwijl Kris wordt toegevoegd aan een Haarlems onderzoek naar corruptie in de horeca, doet een jeugdvriendin een beroep op haar. Deze KLM-stewardess beweert door een collega te worden bedreigd en gechanteerd. Het brengt Kris in gewetensnood en dwingt haar buiten de lijntjes te kleuren met alle gevolgen van dien.

Is haar vriendin echt in gevaar? En welke linken zijn er met een Haarlemse zakenman die handel drijft met China en een Colombiaanse die illegalen huisvest in Amsterdam Zuidoost?

Schrijver: Suzanne van Brakel
Eerste uitgave: 2022
ISBN/EAN: 9789464492699
Ebook: 9789464492705
Uitgever: Ellessy