Boekenplank:
Kies

Boeken van Maite Carranza

Meer over Maite Carranza

Genre: Fantasy / SF

Website: Maite Carranza


Overzicht

  • Giftige woorden - Palabras envenenadas

De heksenoorlog

  1. De clan van de wolvin - El clan de la loba
  2. De ijswoestijn - El desirto de hielo
  3. De vloek van Odi - La maldición de Odi

gedetailleerd overzicht

Overzicht



Giftige woorden
Vier personen, vier stemmen: een ontvoerd 'verdwenen' meisje, de moeder, een inspecteur die het geval per se wil oplossen, en een vriendin van het verdwenen meisje. Barbara heeft een door geweld getinte jeugd gehad, maar doorgrondt nog niet werkelijk het misbruik dat ze heeft ondergaan. Ze heeft verwarrende gevoelens van haat en liefde jegens degene die haar gevangen houdt, want hij is haar enige connectie met de buitenwereld en hij houdt haar immers in leven? Ontdaan van alles, blijkt het kleinste menselijke contact toch van waarde. De monologue intérieure van de moeder is van een grote triestheid, wanhoop, verwarring en machteloosheid. Ze blijft zichzelf de schuld geven van haar dochters lot en staat sinds haar verdwijning als een zombie in het leven. Inspecteur Lozano gaat spoedig met pensioen en wil ontzettend graag dit geval, dat hem tot in zijn dromen achtervolgt, oplossen. Tot op zijn laatste werkdag zoekt hij naar aanknopingspunten. Evan was Barbara's beste vriendin en laat door haar turbulente vriendschap met Barbara een kant zien die niet die van een fragiele tiener is, maar van een complexe persoon en een woedend slachtoffer. De vriendschap tussen Eva en Barbara is heftig en intens, het verbeken ervan daardoor ook. Het is echter Eva die inspecteur Lozano ongewild op het goede spoor zet.
Schrijver: Maite Carranza
Oorspronkelijke titel: Palabras envenenadas
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 978-90-5672-384-2
Uitgever: Signatuur

De heksenoorlog



De clan van de wolvin
De Omar, afstammelingen van Om, zijn sterfelijk, verbonden met de natuur en kenners van haar geheime krachten, vroedvrouwen en moeder. De Odish, afstammelingen van Od, zijn onsterfelijk, bloeddorstig, onaards mooi en machtig, maar onvruchtbaar. Sinds mensenheugenis houden de clans van de Omar-heksen zich verborgen voor die van de bloeddorstige Odish, in afwachting van de komst van de uitverkorene, zoals voorspeld in de oudste Profetie van O. 2005: Alle tekenen wijzen erop dat die komst nabij is... De veertienjarige Anaíd, een verlegen, onhandig meisje, achtergebleven in de groei en bepaald niet populair op school, leidt samen met haar moeder Selene een teruggetrokken leven in Urt, een dorpje in de Pyreneeën. Ze heeft het nog steeds moeilijk met het overlijden van haar grootmoeder Demeter en heeft geregeld aanvaringen met haar moeder. Niets weet ze van de geheimen die de vrouwen van haar familie al heel lang met zich meedragen...
Schrijver: Maite Carranza
Oorspronkelijke titel: El clan de la loba
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-5672-214-X
Uitgever: Signatuur
De ijswoestijn
De profetie van O is uitgekomen. Nu hopen de heksenclans van de Omar dat Anaíd, de Uitverkorene met het vurige haar die de toverstaf bezit, een eind maakt aan de terreur van de bloeddorstige Odishheksen. Maar Anaíd is vijftien, verliefd, en daardoor kwetsbaarder dan ooit voor de listen en lagen van de Odish. Ze wordt gedwongen op de vlucht te slaan, samen met haar moeder Selene. Tijdens deze lange, desperate tocht komt Anaíd meer te weten over haar moeder. Stukje bij beetje wordt de zwarte legende die rondom Selene is opgebouwd gedurende haar onbezonnen en opstandige jeugd, uit de doeken gedaan. Ook komt Anaíd te weten waar haar eigen oorsprong ligt: ze is gevormd in de hardheid van het eeuwige ijs, is een dochter van de sneeuw en zuster van de berin. Maar, wie is nu eigenlijk haar vader? Het antwoord kon niet ijzingwekkender zijn...
Schrijver: Maite Carranza
Oorspronkelijke titel: El desirto de hielo
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 978-90-567-2216-6
Uitgever: Signatuur
De vloek van Odi
Anaíd, de uitverkorene, is meer in verwarring dan ooit nu ze haar verleden kent. Ze weet dat haar moeder geen enkel vertrouwen heeft in Gunnar, Selenes ex-geliefde en vader van Anaíd, omdat hij de zoon is van een machtige Odish. Maar Gunnar is Anaíds vader, de vader die ze nooit gehad heeft en nu ineens wel. Hij houdt van haar, hij is gekomen om haar te zoeken en bovendien is hij een held! Hij beschermt haar tegen de slechte Baalat, hij begrijpt haar, wat kan ze meer willen van een vader? De jonge Anaíd neemt een beslissing met verstrekkende gevolgen, want de Omar beginnen bang voor haar te worden en gaan haar uit de weg. De volgende stap is dat ze haar opjagen om haar voor eeuwig het zwijgen op te leggen. Daarmee is de vloek van Odi uitgekomen: de uitverkorene is voor de verleiding bezweken en een Odish geworden.
Schrijver: Maite Carranza
Oorspronkelijke titel: La maldición de Odi
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-5672-245-6
Uitgever: Signatuur