Boekenplank:
Kies
  • Home
  • D
  • Antoine B. Daniel

Boeken van Antoine B. Daniel


Inca Serie

  1. Prinses van de zon - Princesse du soleil
  2. Het goud van Cuzco - L'or de Cuzco
  3. Het licht van de Machu Picchu - La lumière du Machu Picchu

gedetailleerd overzicht

Inca SeriePrinses van de zon
Anamaya wordt in 1526 gevangen genomen nadat haar moeder is gedood door de Inca's. Zelf deels Inca wordt Anamaya naar de Inca-heerser gebracht, waar zij vanwege haar blauwe ogen en voorspellende gaven een speciale, maar omstreden positie verwerft. De elfde Inca-koning zal binnenkort overlijden. Maar in plaats van zijn opvolger aan te wijzen, vertrouwt hij tijdens zijn laatste nacht de geheimen van zijn rijk toe aan Anamaya. De waarzeggers van de keizer zijn verdeeld: sommige noemen haar een kwaad voorteken, anderen zeggen dat ze een afgezant is van de Maangodin. Plotseling duikt uit de oceaan een schip op met blanke, bebaarde vreemdelingen die gekomen zijn om het Goudland te veroveren. Hun aanvoerder is de beruchte kapitein Pizarro, gestuurd door Karel de Vijfde. Onder hen bevindt zich Gabriel, een jonge Spaanse edelman, die tot elke prijs zijn loyaliteit en moed aan Pizarro wil bewijzen. Op zijn schouder heeft Gabriel een moedervlek in de vorm van een poema. Het loopt in 1532 uit op een strijd, waarin Gabriel gewond raakt en verliefd wordt op Anamaya, die vanwege een voorspelling zijn liefde beantwoordt.
Schrijver: Antoine B. Daniel
Oorspronkelijke titel: Princesse du soleil
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-443-0307-4
Uitgever: The House of Books
Het goud van Cuzco
Het ongelooflijke heeft plaatsgevonden! Tijdens de vreselijke nacht die volgt op het grote bloedbad in Cajamarca wordt koning Atahuallpa gevangen genomen. Hij hoopt zich vrij te kunnen kopen in ruil voor goud, veel goud... Maar het is nooit genoeg. Vervolgens besluiten de conquistadores een expeditie te ondernemen naar het legendarische Cuzco, de stad met de gouden tempels. De weg ernaartoe, die vol zit met valstrikken, zal verschrikkelijk moeilijk worden, want voor het eerst heeft het verzet van de Inca-bevolking zich enigszins georganiseerd. In deze onbeschrijflijke chaos probeert de jonge prinses, Anamaya, trouw te blijven aan haar koning. Gabriel, de Spaanse edelman, blijft niets anders over dan aan de kant van kapitein Pizarro te vechten. Maar Anamaya en Gabriel houden van elkaar. En om deze volkomen waanzinnige liefde voort te laten bestaan, zijn ze bereid hun leven op het spel te zetten...
Schrijver: Antoine B. Daniel
Oorspronkelijke titel: L'or de Cuzco
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-443-0529-8
Uitgever: The House of Books
Het licht van de Machu Picchu
Ze zijn uit Spanje gekomen en de zee overgestoken. Hun streven is het veroveren van een fabelachtig koninkrijk waar de tempels en paleizen met goud zijn bekleed. Honderdzeventig conquistadores onder leiding van kapitein Pizarro tegen 80.000 verbijsterde Inca's. De Spanjaarden grijpen de macht, eigenen zich het goud toe en vestigen zich in het betreffende gebied. Maar één conquistador, Gabriel, en een Inca-prinses die over vreemde gaven beschikt en Anamaya heet, zijn verliefd op elkaar geworden. Daardoor zou de toekomst van de Inca's weleens ingrijpend kunnen veranderen. Na drie jaar bezetting ontketenen de Inca's een offensief. Deze keer zijn ze tot de tanden bewapend, terwijl de Spanjaarden nog steeds denken dat zij het gebied in hun macht hebben. De confrontatie loopt uit op een catastrofe, met Anamaya in het ene kamp en Gabriel in het andere. Hoe zal de slag om de liefde zich ontwikkelen?
Schrijver: Antoine B. Daniel
Oorspronkelijke titel: La lumière du Machu Picchu
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-443-0640-5
Uitgever: The House of Books