Boekenplank:
Kies
 • Home
 • D
 • Robert L. Duncan

Boeken van Robert L. Duncan


Overzicht

 • Codewoord Brimstone - Brimstone
 • De Fuji-order - Dragons at the gate
 • De hemel brandt - The burning sky
 • De koerier - The queen's messenger
 • De vuurstorm - Fire storm
 • Het februariplan - The February plan
 • Het Q-document - The Q-document
 • Tempelhonden - Temple dogs

gedetailleerd overzicht

OverzichtCodewoord Brimstone
Op een Russische kaart van voor 1950 kwam het kleine dorp in de Oeral wél voor. Na 1950 is er op geen enkele officiële kaart meer een spoor van terug te vinden... Dat was het enige houvast voor Cameron. En een houvast, hoe klein ook, had hij wanhopig hard nodig, want iemand probeerde hem te vermoorden. De tweede aanwijzing was een landkaart die zijn vader hem had nagelaten. Het scheen iets te maken te hebben met een militaire operatie, maar wat precies en wanneer was in het geheel niet duidelijk. Voor Cameron het antwoord op deze vragen vindt, is zijn huis veranderd in een puinhoop en is hijzelf achtervolgd, beschoten, naar een afgelegen plek in een onherbergzaam berggebied gelokt, daar beroofd van zijn kleren en achtergelaten ten prooi aan de ijzige vingers van de moordende vrieskou. Maar niet alleen Cameron's leven staat op het spel. Iemand is erop uit een heel dorp en zijn nietsvermoedende burgers van de landkaart te vagen...
Schrijver: Robert L. Duncan
Oorspronkelijke titel: Brimstone
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-229-7645-9
Uitgever: Bruna
De Fuji-order
CIA-agent Harry Clader krijgt opdracht naar een verloren gewaande Japanse oorlogsschat te zoeken. Al gauw trachten onbekenden hem bij de uitvoering van zijn opdracht te dwarsbomen. Maar Harry ontving al een aanzienlijk voorschot en moet zijn opdracht dus waarmaken. Daarnaast moet hij een uitermate delicate chantagezaak, waarbij een van zijn vrienden is betrokken, zien op te lossen. Maar wat eerst alleen maar uitermate pijnlijk is, wordt al snel onnoemlijk ontstellend als hij tot de conclusie komt dat hij als pion wordt gebruikt in een meedogenloze samenzwering...
Schrijver: Robert L. Duncan
Oorspronkelijke titel: Dragons at the gate
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-449-2405-2
Uitgever: Bruna
De hemel brandt
Antropoloog James Hodding was ervan overtuigd dat ergens, in een onherbergzaam stuk niemandsland van de woestijn in het uiterste zuidwesten van Arizona, een Indianencultuur moest bestaan die de wetenschap allang voor uitgestorven had verklaard. Gekwetst door de hoon van zijn collega's, die hem voor een onpraktische romanticus hielden, ging hij alleen op zoek naar de droom waarvan hij bezeten was. Hodding verdween spoorloos. Evan Cummins, archeoloog, krijgt aanwijzingen in handen dat Hoddings droom weleens werkelijkheid zou kunnen worden. Hij zet een zoekactie op touw. Na een uitputtende speurtocht door de onverbiddelijke woestijn komt hij inderdaad terecht bij een Indianenstam. Of dit het volk is dat Hodding op het oog had, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Het enige dat hij zeker weet is dat hij volgens de stamrituelen nog maar twaalf dagen te leven heeft.
Schrijver: Robert L. Duncan
Oorspronkelijke titel: The burning sky
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-449-2387-0
Uitgever: Bruna
De koerier
Al meer dan vierhonderd jaar bereizen de Queen’s Messengers de hun toegewezen routes. Onomkoopbaar, onvermoeibaar en plichtsgetrouw brengen zij Engelands diplomatieke post en geheime berichten naar alle uiteinden van de wereld. Altijd zijn ze omgeven met optimale veiligheidsmaatregelen. Nog nooit was er iets misgegaan... Dan is koerier Marston verdwenen, spoorloos. De enige man die ervoor in aanmerking komt dit raadsel op te lossen is Gordon Clive, maar hij heeft de wereld van dodelijke intriges, verleidelijke schoonheid en kille wreedheid voorgoed de rug toegekeerd. Er staat veel op het spel: de nationale veiligheid en de goede naam en faam van de diplomatieke dienst. Clive wordt gevraagd zijn jonge, zwangere vrouw achter te laten, zijn toekomst te riskeren en een schijnbaar hopeloze confrontatie met zijn gekwelde verleden aan te gaan...
Schrijver: Robert L. Duncan
Oorspronkelijke titel: The queen's messenger
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-449-2359-5
Uitgever: Bruna
De vuurstorm
De Japanse haven lag ingebed tussen groene berghellingen. Zeil- en vissersboten voeren traag over de witgekuifde golven. Een grote tanker koerste de baai uit en richtte zijn steven naar de zee. Een vredig alledaags tafereel. Dan een plotselinge lichtflits die een storm van vuur veroorzaakt. Het water lijkt in brand te staan, een muur van vlammen rolt over de golven naar de stad. Exploderende boten zenden een hagelbui van brandend afval naar de kust. Op een hoog punt boven de baai is Charles Corwin, vide-president van een scheepswerf, getuige van deze merkwaardige ramp. Vanaf dat moment is hij in groot gevaar.
Schrijver: Robert L. Duncan
Oorspronkelijke titel: Fire storm
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-449-2396-X
Uitgever: Bruna


Het februariplan
Philip Corman, een welgestelde Amerikaanse schrijver, stelt in Japan een onderzoek in naar de mysterieuze omstandigheden rond de onverwachte dood van zijn zoon, een officier op de Amerikaanse atoombasis in Tokio. Eén van de weinige aanknopingspunten die Corman en zijn secretaresse Finley hebben, is een briefje dat de overledene vlak voor zijn dood aan zijn vader schreef. Het ogenschijnlijk cryptische briefje brengt Corman en Finley op het spoor van een wereldomvattend complot...
Schrijver: Robert L. Duncan
Oorspronkelijke titel: The February plan
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-449-1825-7
Uitgever: Bruna
Het Q-document
George Cooper, een aan lager wal geraakte Amerikaanse geleerde, voorziet in Hong Kong in zijn levensonderhoud met het bestuderen en vertalen van oude manuscripten. Zijn opdrachtgever is Hawkins, een louche Engelsman, die niet alleen een levendige en winstgevende handel drijft in gestolen waardepapieren, maar daarnaast ook jonge meisjes uit arme gezinnen opkoopt en opsluit in zijn bordeel. Hawkins weet de hand te leggen op een eeuwenoude verzameling documenten die door de nazi's ooit uit een middeleeuws klooster waren gestolen. Ze hadden destijds de joodse professor Baum Brenner gedwongen de papieren op authenticiteit te controleren en in het Duits te vertalen. Wanneer Cooper ontdekt dat één van de documenten gegevens over het leven van Jezus bevat die de hele christelijke wereld totaal omver zouden kunnen werpen, denkt Hawkins een miljoenenslag te slaan. Maar bij Cooper rijst het vermoeden dat er sprake is van vuil spel dat al eeuwenlang gespeeld wordt. Een vermoeden dat hij bevestigd vindt in het huis van Baum Brenners dochter...
Schrijver: Robert L. Duncan
Oorspronkelijke titel: The Q-document
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-449-2378-1
Uitgever: Bruna
Tempelhonden
William Corbett staat hoog op de hiërarchieke ladder van de Erikson Company, ESK, en hij geniet een vorstelijk salaris. Zijn verhouding met Christina, de minnares van de president-directeur van ESK biedt uitstekende perspectieven. Maar op het moment dat Corbett in Japan uit het vliegtuig stapt weet hij dat er iets mis is, verschrikkelijk mis. Het gevaar begint een steeds duidelijker vorm aan te nemen als Corbett te maken krijgt met een gigantische zwendel die een groot aantal Westerse landen aangaat. Zijn eenzame strijd om een internationale ramp te voorkomen wordt ook zijn eigen strijd om te overleven...
Schrijver: Robert L. Duncan
Oorspronkelijke titel: Temple dogs
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-229-7469-3
Uitgever: Bruna