Boekenplank:
Kies
 • Home
 • G
 • W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear

Boeken van W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear

Meer over W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear

Genre: Fantasy / SF

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear


Overzicht

 • De mensen van de vlakte - The morning river
 • Duistere erfenis - Dark inheritance

De prehistorie van de Nieuwe Tijd

 1. Het volk van de wolf - People of the wolf
 2. Het volk van het vuur - People of the fire
 3. Het volk van de aarde - People of the earth
 4. Het volk van de rivier - People of the river
 5. Het volk van de zee - People of the sea
 6. Het volk van de meren - People of the lakes
 7. Het volk van het weerlicht - People of the lightning
 8. Het volk van de stilte - People of the silence
 9. Het volk van de nevel - People of the mist
 10. Het volk van de maskers - People of the masks
 11. Het volk van de uil - People of the owl
 12. Het volk van de raaf - People of the raven

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe mensen van de vlakte
De jonge, naieve student filosofie aan Harvard, Richard Hamilton, leidt een gemakzuchtig leventje. Te gemakzuchtig, oordeelt zijn vader. Met de bedoeling een man van hem te maken, stuurt de oude Hamilton zijn zoon in de winter van 1825 vanuit Boston westwaarts, een tocht vol beproevingen tegemoet. Eenmaal op weg, in een omgeving waar alleen het recht van de sterkste geldt, wordt de jonge Hamilton beroofd, in elkaar geslagen en, letterlijk, als contractslaaf geketend. Pas op ongerept, en dus wild en gevaarlijk indiaans grondgebied, komt hij tot zichzelf als hij vriendschap sluit met Geneest Als Een Wilg, een van de mensen, een Shoshone-medicijnvrouw met toegang tot de Geestenwereld. Gezamelijk trekken ze verder, op zoek naar zichzelf, naar kennis en naar spiritueel avontuur. En daarmee beginnen de moeilijkheden pas goed, voor beiden...
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: The morning river
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-290-5505-7
Uitgever: Meulenhoff
Duistere erfenis
De bonobo-aap Umber maakt al dertien jaar deel uit van het gezin van antropoloog Jim Dutton, in het kader van een onderzoek waarbij het gedrag van apen in een menselijke omgeving wordt bestudeerd. Umber doet huishoudelijke klusjes, kan vloeiend converseren in gebarentaal en is zelfs in staat tot het stellen van filosofische vragen. Jim en zijn dochter Brett beschouwen Umber dan ook als een volwaardig lid van het gezin. Dan wordt Jim door een collega geconfronteerd met een beangstigend gegeven: Umbers menselijke intelligentie wijst erop dat ze het resultaat moet zijn van genetische manipulatie. Deze onthulling wordt gevolgd door slecht nieuws: de eigenaar van Umber, een machtig farmaceutisch bedrijf, wil haar overbrengen naar een researchcentrum aan de Afrikaanse westkust. Terwijl Jim voorbereidingen treft voor zijn reis naar Afrika, gebeuren er in het oerwoud rond het centrum vreemde dingen. Enkele apen van een nieuwe, experimentele soort zijn ontsnapt. Dan verdwijnen enkele medewerkers van het centrum spoorloos in de diepe schaduwen van het oerwoud....
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: Dark inheritance
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-290-6820-5
Uitgever: Meulenhoff

De prehistorie van de Nieuwe TijdHet volk van de wolf
Een prehistorisch verleden, vijftienduizend jaar terug in de tijd... Gedreven door honger en de hardnekkig aanhoudende vijandelijkheden van de Anderen, wordt het volk van de jager Rent In Licht gedwongen een nieuw leven te aanvaarden. Tijdens de zwaarste beproeving die zijn volk ooit onderging, een barre tocht naar het Grote IJs - het reusachtig massief dat eertijds de scheidslijn vormde tussen de landmassa's van Siberie en Noord-Amerika - komt Rent In Licht echter alleen te staan in zijn pogingen zijn omgeving ervan te overtuigen dat een betere toekomst binnen bereik is. Immers, hij is de Dromer aan wie Wolf zich openbaarde, de gids die hem het pad wees onderlangs het Grote IJs. Achter die reusachtige wand, weet Rent In Licht nu, wacht het beloofde land, de woonplaats van Vader Zon. En daarheen wil hij. Maar anderen streven minder verheven idealen na. Zo is daar Rent In Lichts oorlogszuchtige broer Raafjager, en IJsvuur, de leider en ziener van de Anderen. En er is nog iemand die voortdurend haar invloed doet gelden, een spin in het web van handelingen. Dat is Reiger, de vrouwelijke sjamaan die op mystieke wijze dromen en visioenen stuurt naar Rent In Licht en zijn tegenstrevers...
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the wolf
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-290-4521-3
Uitgever: Uitgeverij M
Het volk van het vuur
Als Het volk van het vuur opent, is het al weer vele jaren geleden dat de jager Rent In Licht zijn volk voorging naar de reusachtige ijsmuur die eertijds de scheidslijn vormde tussen de landmassa's van Siberie en Noord-Amerika. Een nieuwe leider is opgestaan, maar ook in de tegenwoordige tijd dienen oude problemen als honger en een vijandige natuur zich aan als het volk uitzwermt over de streken die tot het Noord-Amerika van nu behoren. Ditmaal is de hoofdpersoon een jongeman. Hij, de ziener Kleine Danser, staat in merkwaardig contact met de droomwereld, een 'plek vol innerlijk leven', maar een die hem allesbehalve bevalt, en niet in de laatste plaats omdat daar Wolf rondwaart. Bovendien, er zijn andere zaken die zijn aandacht vragen. Zijn volk zucht onder het tirannieke bewind van een boosaardige krijgsheer die zich tot verdriet van alle betrokkenen nadrukkelijk manifesteert. Bovendien is er nog iemand van het andere geslacht, Rode Oker, die voortdurend aandacht van hem eist. Na een reeks onaangename gebeurtenissen, zowel in de werkelijkheid als daarbuiten, breekt de tijd aan van revolteren, eerst lijdelijk, daarna gewelddadig. Dan begint het tot Kleine Danser door te dringen dat het lot van het volk in zijn handen ligt. Pas dan ontdekt hij de ware betekenis van vuur, als het symbool van een betere toekomst die eens zal aanbreken... misschien.
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the fire
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-290-4515-9
Uitgever: Uitgeverij M
Het volk van de aarde
Na enkele jaren van betrekkelijke rust dreigt er nieuw gevaar voor het volk. Gedreven door honger en kou en voorgegaan door hun krijgszuchtige leider Dappere Man, naderen noordelijke volkeren, de clans van het Zonnevolk, de vruchtbare gronden van het volk. Maar niet alleen dat feit veroorzaakt onrust. De Spiraal, leidraad voor de leefwijze van alles wat denkt en leeft, dreigt te worden verstoord nu de wolfsdromer Eerste Man, de ziener die de droom van de spiraal heeft gedroomd, in het geestenrijk is opgegaan. Wat nu te doen? Tot ieders verbazing is het aan een mismaakte, hij die later Stil Water zal heten, om de totstandkoming van een nieuwe droom te verwezenlijken. Die welhaast onmogelijke taak wordt hem op zijn schouders gelegd door zijn vriend Warm Vuur, die op zijn doodsbed Stil Water een belofte weet af te dwingen: zoek de Dromer, herstel de Spiraal. Hoe moeilijk die opdracht is, dat blijkt pas als de gezochte Dromer geen ander blijkt te zijn dan Witte Es, de vrouw die in haar vroege jeugd door het Zonnevolk werd weggeroofd van haar plaats bij de vuren van het volk van Stil Water...
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the earth
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-290-4513-2
Uitgever: Uitgeverij M
Het volk van de rivier
De nakomelingen van het volk dat destijds de reusachtige ijsmuur overwon die de natuurlijke grenslijn vormde tussen Siberie en Noord-Amerika, hebben zich in Het volk van de rivier gevestigd in zuidelijke streken, in Cahokia. Hun nieuwe leider, Tharon, misbruikt echter bij herhaling zijn gezag. Zo legt hij de omringende dorpen na het mislukken van de oogst een zware schatplicht op. Mede als gevolg daarvan, zo wordt gefluisterd, blijven de regens uit en toont de uitgeputte grond zich onvruchtbaar. Weliswaar krijgt de boosaardige leider sterk tegenspel van de krijgsheer Dassestaart en van Chicade, de krijgsvrouw die door Tharon heimelijk wordt begeerd, maar veel haalt dat aanvankelijk niet uit. Als dan ook nog de goden de onderwereld sluiten voor de Zieners van het volk en zelfs de machtigste ziener, de knappe Nachtschade, die stilte niet kan doorbreken, lijkt de toekomst uitzichtloos. Tenzij het meisje Korstmos er uiteindelijk in slaagt met behulp van haar leermeester Zwerver het contact te herstellen met Eerste Vrouw, de buitengewone macht die bemiddelt tussen de mensen en Moeder Aarde en Vader Zon. Pas dan zal het evenwicht worden hersteld, zullen er weer vrede en voorspoed zijn. Maar of de onervaren Korstmos daarin zal slagen...
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the river
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-290-4027-0
Uitgever: Meulenhoff
Het volk van de zee
Het leven van de volkeren die langs de kust van het huidige Californi? leven, wordt bedreigd. Moeder Oceaan doet haar wateren zwellen. Het voortbestaan van de mammoeten, waar de mens van afhankelijk is, is een twijfelachtige zaak. De dromer Zonjager voorziet nog meer rampspoed, maar niemand wil naar zijn profetische woorden luisteren. En Zonjager zelf kan niets ondernemen. De oorzaak: zijn levenslange tegenstrever, Bitterstro veranderde op ingrijpende wijze de getekende Doolhof die toegang geeft tot het rijk van de doden. Erger nog, Bitterstro ontwikkelde daarbij overmoede krachten in zichzelf, en blijkt nu in staat zich in de gedaante van verschillende dieren te manifesteren. Die macht maakt hem tot een zwarte tovenaar, de meest gevreesde mens-onder-mensen. De laatste hoop van het volk is nu gevestigd op Knappe Valk die, ondanks alle tegenwerking van Bitterstro, als enige in staat wordt geacht de mammoeten terug te dromen naar de mensenwereld...
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the sea
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-290-4555-8
Uitgever: Meulenhoff


Het volk van de meren
De hoofdpersoon in Het volk van de meren is Sterschelp, de dochter van een vooraanstaand stamhoofd, die het volk moet redden van de corrumperende invloed van een duister totemmasker. Niemand zal de invloed van het masker ooit nog kunnen aanwenden als zij erin slaagt de totem via de Grote Meren naar de watervallen van Niagara te brengen, om daar de onheilsbrenger in de bulderende diepten te doen verdwijnen. Anderen, zoals de machtige krijger Zwarte Schedel en de mysticus Groene Spin - is hij een profeet of een zwarte magi?r? - hebben zo hun eigen plannen met de totem. Hun aanhoudende bemoeienis is er de oorzaak van dat de jager en handelaar Otter voor een moeilijke keuze wordt geplaatst: is hij voor of tegen Sterschelp? Daarbij heeft Otter meer aan zijn hoofd: een wraakzuchtig stamhoofd wiens geliefe, Parel, Otters hart betoverde, zit hem zeer dicht op de hielen. Wie zal overleven? Wie zal overwinnen?
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the lakes
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-290-4225-7
Uitgever: Meulenhoff
Het volk van het weerlicht
Het volk van het weerlicht opent 8000 jaar geleden aan de oostkust van het tegenwoordige Florida. Het is de geschiedenis van de onmogelijke liefde tussen de krijgervrouw Mosselwit van de Onbeschutte Baai-clan en Katoenmond, de leider van de Staande Hoorn-clan. Sinds de dood van hun zoontje, zesentwintig jaar geleden, staan zij onverzoenlijk en gewelddadig tegenover elkaar. Zo is Katoenmond voortdurend in de weer de kustdorpen te overvallen, waarbij hij zich vooral lijkt te richten op het uitroeien van Mosselwits clan. De meeste aandacht gaat echter uit naar Vijverwader, een zogeheten Bliksemkind dat in de baarmoeder is getroffen door het weerlicht. Als hij in het huwelijk zou treden met Mosselwit en zodoende zijn clan met die van haar verbindt, zou het kustvolk sterker staan tegen de herhaalde aanvallen van Katoenmond en zijn krijgers. Helaas is Vijverwader erg onhandig, en bijziend bovendien. Alleen Hondetand, de Geestoudste van wie wordt beweerd dat hij krankzinnig is, schijnt nog enig vertrouwen te hebben in een goede afloop...
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the lightning
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-290-5160-4
Uitgever: Meulenhoff
Het volk van de stilte
De Anasazi vestigden een rijk dat daarna in Noord-Amerika niet meer ge?venaard zou worden. Ze hadden meesterlijke astronomen, handelaren en architecten, hun grote huizen waren wel vijf verdiepingen hoog en telden honderden vertrekken. Op het hoogtepunt van deze beschaving sloeg het noodlot toe, toen ze zichzelf van binnenuit begon te vernietigen. Tegen deze achtergrond ontdekt het opperhoofd, de Gezegende Zone, dat zijn vrouw veertien zomers geleden het kind van een andere man ter wereld heeft gebracht. Om dit kind tegen zijn wraak te beschermen, verborg ze het meisje in een afgelegen dorp, ver weg in het zuiden. De Gezegende Zon weet niet wie de jonge vrouw is, of hoe ze eruit ziet, maar hij wil haar gedood hebben. Wanneer het dorp wordt aangevallen, vlucht het meisje, Maisglans, voor haar leven, en stuit dan op een nieuwsgierige jongeman die in aanraking probeert te komen met de zielen van de thlatsima's, de Goden. Samen zetten ze zich aan de hachelijke taak lang genoeg in leven te blijven om de ware identiteit van Maisglans te achterhalen. Daarbij worden ze nagejaagd door de wanhopige moordenaar, die bereid is het gehele rijk van de Anasazi te vernietigen om Maisglans in handen te krijgen en zijn taak te volbrengen...
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the silence
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-290-5160-4
Uitgever: Meulenhoff
Het volk van de nevel
De plaats: Chesapeake Bay. De tijd: zeshonderd jaar geleden. Een verbitterde oude kluizenaar die door het volk de Poema wordt genoemd, leeft teruggetrokken op een eiland in het midden van de baai. Tot zijn grote ongenoegen wordt hij beschouwd als een gevaarlijke tovenaar. Alleen de dappersten van het volk wagen zich in zijn nabijheid, maar alleen om hem om smeerseltjes en liefdesdrankjes te vragen. Anderen, voor het merendeel krijgers die er veel voor over hebben hun aanzien te vergroten, proberen hem te doden. Grote beroering ontstaat als niet ver weg een jonge vrouw, de beeldschone Rode Kanoet, op de vooravond van haar huwelijk met Koperen Donder, de geheimzinnige leider van de stammen stroomopwaarts aan de rivier, wordt vermoord. Het gevolg is dat Waterslang, de leider van de zuidelijke stammen, aankondigt de macht van de stam van Rode Kanoet te zullen breken. De enige die over voldoende macht beschikt om de op handen zijnde gruwelijke oorlog tussen de stammen van het volk te voorkomen is... de Poema.
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the mist
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-290-5781-5
Uitgever: Meulenhoff
Het volk van de maskers
In de streek waar in deze tijd New York en Ontario zijn gelegen, wordt negen jaar voor Het volk van de maskers opent een belangrijk kind geboren. Zijn naam: Ratelaar. De stamoudsten zien in hem een kind van een bosgeest, een afstammeling van de Grote Geest zelf. Ratelaar beleeft een alleszins vredige en onbevangen jeugd, maar die sfeer slaat al snel om als enkele naburige krijgers in hem een mogelijk wapen zien, een middel om hun macht uit te breiden. In het nastreven van hun ambitie, zijn ze echter geen van allen zo meedogenloos als de oorlogsaanvoerder Springende Das, die de moeder van de jonge Ratelaar vermoordt, het dorp van zijn jeugd tot de grond toe afbrandt en de jonge Ratelaar gevangenneemt. Daarna voltrekt zich een ramp, voor Springende Das en zijn stamgenoten wel te verstaan, als een cycloon hun hele dorp verwoest. Bovendien komen de twee krijgers die de gevangen Ratelaar terug naar het dorp van Springende Das moeten brengen op raadselachtige wijze aan hun eind. En daar blijft het niet bij. Ratelaar weet met behulp van het twaalfjarige meisje Kleine Eekhoorn in de ondergesneeuwde wouden te ontsnappen. De vlucht is voor het tweetal het begin van een gevaarvolle achtervolging door een bevroren landschap. Inmiddels is Springende Das zo bang voor de macht van Ratelaar, dat hij nog maar ??n ding wil: de jongen zo snel mogelijk uit de weg ruimen...
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the masks
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-290-6511-7
Uitgever: Meulenhoff


Het volk van de uil
Het volk van de uil speelt zich af in de eerste stad van Noord-Amerika. Meer dan zesduizend jaar geleden begon in het noordoosten van wat nu Louisiana heet, de bouw van een grote nederzetting. Op het hoogtepunt van haar bestaan woonden hier enkele duizenden mensen. Na de dood van de hero?sche Witte Vogel wordt zijn jongere broer, de ziener Salamander, naar voren geschoven als leider van het volk. Salamander is slechts vijftien jaar oud en hij wil veel liever krekels vangen en naar de vissende reigers kijken dan zich bemoeien met bestuurlijke zaken. Maar hij heeft geen keus. Zijn volk heeft hem nodig. Hij erft de twee echtgenotes van zijn broer die hem beiden verachten, en wordt bovendien gedwongen te trouwen met de dochter van zijn grote vijand. Salamander heeft niemand die hij kan vertrouwen. Dan naderen de grootste vijanden de stad. Zij zijn vastberaden hem en zijn volk te vernietigen en de stad over te nemen. Salamander zal zijn opdracht moeten vervullen: hij kan niet anders dan zijn familie en zijn stad beschermen. Ook al kost het hem zijn leven...
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the owl
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-225-4154-1
Uitgever: Uitgeverij M
Het volk van de raaf
Het volk van de Raaf draait rond een van de meest buitengewone archeologische vondsten uit de twintigste eeuw: de Kennewick Man, die in 1996 werd opgegraven uit de oever van de rivier de Columbia in de Verenigde Staten. V??r deze opgraving geloofden archeologen dat voor de komst van de Europeanen alleen de Indianen het land bewoonden. Maar de Kennewick Man is een blanke man van meer dan 9.000 jaar geleden... Het volk van de Raaf is het verhaal van een kleine groep mensen van Europese afkomst die door het Noord-Amerika van 10.000 jaar geleden dolen, een wereld vol ijs en mist. Terwijl ze op zoek zijn naar een nieuw thuis hebben ze al hun krachten nodig om simpelweg te overleven in een wereld vol ontberingen. En dat terwijl ze voortdurend op hun hoede moeten zijn voor de oorspronkelijke bewoners van het land, die hen zien als bovennatuurlijke wezens.
Schrijver: W. Michael Gear & Kathleen O'Neal Gear
Oorspronkelijke titel: People of the raven
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-225-4059-6
Uitgever: Uitgeverij M