Boekenplank:
Kies
  • Home
  • G
  • Constance Gluyas

Boeken van Constance Gluyas


Overzicht

  • Brandend verlangen - Brandy Kane
  • De vlam van het zuiden - Flame of the south
  • Furieuze liefde - A woman of fury
  • Wild en vurig - The passionate savage

Justin Lawrence en Caroline Fane

  1. Het wilde paradijs - Savage Eden
  2. Het wilde land - Rogue's mistress
Justin Lawrence en Caroline Fane

gedetailleerd overzicht

OverzichtBrandend verlangen
Jim Kane, een wilskrachtige en gewetenloze man, die een uitgestrekt Texas-imperium heeft opgebouwd en die nu zwelgt in zijn rijkdom en macht. Irene, zijn vrouw, de wondermooie filmster die hij kocht als een meubelstuk. Duncan, zijn zoon, te zwak om de overheersing van zijn vader te doorbreken, maar te trots om zich te vernederen. En dan Brandy, Jim's wilde dochter, die zijn gelijke is in haar onverzadigbare begeerte. In haar jonge leven heeft zij al heel wat mannen gekend. Haar wellustige schoonheid en haar grote rijkdom hebben mannen aangetrokken als de honing bijen. Maar alles verandert als zij dr. Cameron Philips leert kennen. Kan Brandy deze man veroveren als zij alles belichaamt wat de idealistische jonge arts verafschuwt? Brandy's vader had elke wet overtreden. En nu was Brandy bereid hetzelfde te doen om haar doel te bereiken...
Schrijver: Constance Gluyas
Oorspronkelijke titel: Brandy Kane
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-325-0243-3
Uitgever: De Kern
De vlam van het zuiden
Desiree Grayson met haar vlammende haren was opgegroeid tussen plantages waar de slaven werden opgesloten in fokhutten en waar de wreedste straffen deel uitmaakten van de dagelijkse gang van zaken. Beschaamd over de onrechtvaardigheden die haar omringden, begon Desiree tegen haar Zuiderlijke erfenis te strijden met alle kracht die in haar was. Maar weldra wordt Desiree gedwongen ook haar eigen zwakheden te bestrijden... haar zwakheid in de uiterst geraffineerde handen van Christopher Fairfield, een onweerstaanbare minnaar, die zich van God noch gebod iets aantrekt, die spot met iedere wet, ieder taboe overtreedt en die haar kwelt met de verboden heerlijkheden van de hartstocht.
Schrijver: Constance Gluyas
Oorspronkelijke titel: Flame of the south
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-325-0174-7
Uitgever: De Kern
Furieuze liefde
Dit verhaal brengt de lezer terug naar het eind van de duistere middeleeuwen. Overal in Engeland woedt de wrede heksenjacht en verteren de hongerige vlammen van talrijke brandstapels de lichamen van vrouwen die zijn beschuldigd van hekserij. Een verschrikking die ook voor de knappe Shalada Lorne werkelijkheid dreigt te worden. Want de man, die haar tot elke prijs tot zijn minnares wil maken, heeft de macht om haar tot de brandstapel te veroordelen. En van deze macht zal hij zeker gebruik maken als Shalada weigert aan zijn verlangens te voldoen. Zij verafschuwt hem echter omdat hij haar moeder, Rebecca, in het verderf heeft gestort. Dit is het verhaal van een onstuimige, maar ook gevoelige vrouw die bereid is alles te geven om de man die zij haat te vernietigen. Een verhaal dat zich afspeelt in een wereld van felle hartstochten en primitieve driften.
Schrijver: Constance Gluyas
Oorspronkelijke titel: A woman of fury
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-325-0165-8
Uitgever: De Kern
Wild en vurig
In deze roman spelen drie personen de hoofrol: een vurige Indiaanse prinses, een stijlvolle Engelse lady, en de man die ze beiden willen bezitten. Vlammende Dageraad schond het vertrouwen van haar volk door zich te geven aan de blanke jager Lucien Marsh en hem te volgen naar zijn wereld. De uiterste vernedering werd de prijs van haar verlangen. Lady Samantha Pierce schond haar huwelijkstrouw om Lucien Marsh te bezitten en om te ontsnappen aan haar vergulde kooi. Twee fantastische heldinnen zijn elkaars rivalen in een drama dat zich afspeelt van de ongetemde wildernis in Amerika tot in de losbandige aristocratische onderwereld van het Victoriaanse Londen.
Schrijver: Constance Gluyas
Oorspronkelijke titel: The passionate savage
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-325-0246-8
Uitgever: De Kern

Justin Lawrence en Caroline FaneHet wilde paradijs
De beeldschone Caroline Fane leert de uiterste vernedering kennen als ze onschuldig wordt veroordeeld wegens overspel en in het openbaar wordt afgeranseld. Ze ontsnapt ternauwernood aan de galg, samen met Justin Lawrence, de stoutmoedige, zwierige struikrover, wiens hartstocht ze niet kan weerstaan. Maar in de Nieuwe Wereld komen Caroline en Justin als slaven terecht op de beruchte plantage van Montrose, waar wrede opzichters, bedienden en slaven, en een sadistische meesteres een smeltkroes vormen van vreemde erotische verhoudingen. Hier sluiten de twee minnaars een bondgenootschap van tedere liefde, elkaar behoedend voor de vleselijke lusten die het wilde paradijs beheersen.
Schrijver: Constance Gluyas
Oorspronkelijke titel: Savage Eden
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-325-0008-2
Uitgever: De Kern
Het wilde land
Het Wilde Land gaat over de verdere lotgevallen van de beeldschone Caroline Fane en de stoutmoedige struikrover Justin Lawrence, wiens liefdesrelatie in Het Wilde Paradijs beschreven wordt. Gebrandmerkt als een blanke slavin kwam de goudgelokte Caroline Fane samen met haar minnaar Justin naar de Nieuwe Wereld, om de gevaren die hen in Engeland bedreigden te ontlopen. Caroline had haar lot in Justins handen gelegd, en beschouwde zijn liefde als kostbaarder dan het leven zelf. Maar nu zag zij deze man, die haar hele wezen bezat en die haar dronken maakte met de kracht van zijn lichaam en geest, in verleiding komen door de naakte lust van een beeldschoon half-Indiaans meisje.
Schrijver: Constance Gluyas
Oorspronkelijke titel: Rogue's mistress
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-325-0052-X
Uitgever: De Kern