Boekenplank:
Kies
  • Home
  • G
  • Ethel (Edison) Gordon

Boeken van Ethel (Edison) Gordon


Overzicht

  • De Franse echtgenoot - The French husband
  • Het huis op de rotsen - Freer's Cove

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe Franse echtgenoot
Wanneer Emily in New York in het huwelijk treedt met Luc Giron, kan zij nog niet vermoeden welke gevaren haar huwelijk bedreigen. Haar man heeft gezworen wraak te nemen op zijn broer Gérard, die door allerlei manipulaties het Château-Giron Montroye heeft geërfd, terwijl Luc slechts eigenaar werd van het inferieure Clos Boissy. Wanneer Luc plotseling Emily in New York achterlaat, weet zij dat hij wraak gaat nemen op Gérard, en tegen al zijn wensen in gaat zij hem naar zijn geboorteland achterna. Zij arriveert in Montroye te midden van familie-intriges en verdachtmakingen. Wanneer zij Marie, haar huishoudster, op een dag dood aantreft, beseft zij dat niet alleen haar huwelijk maar ook haar eigen leven bedreigd wordt. Alleen, niet wetend wie te vertrouwen, probeert Emily een uitweg te vinden voor de erfenis van het Château en voor haar liefde voor de beide erfgenamen.
Schrijver: Ethel (Edison) Gordon
Oorspronkelijke titel: The French husband
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-252-6844-7
Uitgever: Helmond
Het huis op de rotsen
Wat Daisy Holland aanvankelijk zag als de ideale oplossing om te ontkomen aan de trieste boedel van haar op de klippen gelopen, kortstondige huwelijk, blijkt al heel gauw een afschuwelijke vergissing te zijn geweest. Op het bureau van een adoptiecentrum heeft zij bij toeval kennis gemaakt met Amos Freer, een wat stijf maar elegant geklede heer, die op zoek is naar een gezelschapsdame voor zijn zwangere vrouw Joan en die Daisy een voorstel doet dat haar met één klap uit haar moeilijkheden zal kunnen verlossen. Lang hoeft ze niet over het aanbod na te denken en nog diezelfde dag vertrekt zij met Amos naar het landgoed van zijn familie, Freer's Cove, dat hoog op de rotsen aan de kust van Maine is gelegen. Het oude, verwaarloosde huis, te midden van de bossen en een goed deel van het jaar omringd door dichte, sombere nevelsluiers, is niet alleen kil en ongeriefelijk, het herbergt ook vele duistere geheimen, die een rechtstreekse bedreiging vormen voor de levens van allen die er wonen. Kan het zijn, vraagt Daisy zich af, dat er een vloek rust op de familie Freer? Want hoe is anders de raadselachtige dood te verklaren van Ronnie en Jeff, twee van Frances' jonge kinderen? Welk verband kan er bestaan tussen hun overlijden en de wilsbeschikking van de zonderlinge oude heer Freer, wiens tirannieke gedrag verantwoordelijk is voor de gespannen sfeer in het gezin? En wat voor een man is Ernest Freer, de altijd stuurse, in zichzelf gekeerde figuur, die door zijn broers en zuster algemeen wordt gezien als de moordenaar van de beide kinderen? Maar voordat Daisy antwoord op deze en andere vragen krijgt, dreigt zijzelf het slachtoffer te worden van een moordaanslag, zij én haar pasgeboren kind...
Schrijver: Ethel (Edison) Gordon
Oorspronkelijke titel: Freer's Cove
Eerste uitgave: 1972
Uitgever: Amsterdam Boek