Boekenplank:
Kies
  • Home
  • H
  • Michael Hartland

Boeken van Michael Hartland


Overzicht

  • De laatste vijand - Down among the dead men
  • De vijfde man - The third betrayal
  • Het grenskomplot - Frontier of fear
  • Zeven stappen naar het verraad - Seven steps to treason

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe laatste vijand
1978. Katmandoe, Nepal. Een Chinese tapijthandelaar wordt op gruwelijke wijze vermoord. Het werk van ordinaire straatrovers? Een wraakactie van één van de talrijke triades? Alles is mogelijk, maar David Nairn, agent van de Britse inlichtingendienst, vermoedt dat er meer achter steekt. Hij stuurt zijn vertegenwoordiger in Hongkong, Benjamin Foo, en de jonge, knappeRuth Ash naar Nepal om de zaak tot op de bodem te onderzoeken. Hun naspeuringen brengen hen al spoedig op het spoor van Ling Ha-sun, die verdacht wordt van spionage-activiteiten, al weet niemand precies voor welke regering. De jacht op Ling voert hen van de beruchte bordelen van Bangkok naar de gevaarlijkste achterbuurten van Hongkong en menigmaal ontsnappen zij op een haar na aan de dood.
Schrijver: Michael Hartland
Oorspronkelijke titel: Down among the dead men
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-274-5694-1
Uitgever: Spectrum
De vijfde man
Wie was de Vijfde Man, de meesterspion die in de jaren '60 de Britse veiligheidsdienst MI5 van binnenuit ondermijnde, zodanig dat de Sovjet Unie van elke actie op de hoogte was? Zware verdenking rust op Sir Jack Carteret, de toenmalige directeur-generaal van MI5. Maar als hij de verrader was, hoe is het dan te verklaren dat na zijn dood de fiasco's blijven plaatsvinden? Hoeveel anderen heeft hij opgeleid die ook nu nog binnen de Vijf in functie zijn en doorgaan met verraad plegen? Het is de taak van David Nairn om, na zoveel jaren, het web van misleiding en geweld te ontrafelen. Het lijkt een onmogelijke opgave, totdat een onbekende veelbetekende feiten uit het verleden onthult... Het spoor leidt naar Sonia, de eens zo mooie en onverslaanbare Russische topspionne. Zij heeft de sleutel tot het kwellende mysterie in handen, maar haar loyaliteit aan Moskou lijkt onwankelbaar, ondanks het verraad haar aangedaan. Sonia wordt de inzet van een even ingenieus als gevaarlijk plan. Nairn kan niet anders dan het leven van de jonge agente Sarah op het spel te zetten en haar op een missie naar het Oostblok te sturen. Bijna onmiddelijk raakt echter alle contact met Sarah verbroken en moet Nairn in Londen machteloos toezien dat zijn plan naar een ontknoping raast die weliswaar de langgezochte waarheid brengt, maar tegen een hoge prijs...
Schrijver: Michael Hartland
Oorspronkelijke titel: The third betrayal
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-269-7092-7
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Het grenskomplot
Het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan is uiterst onherbergzaam. In dit sinistere decor dreigt een ongrijpbaar komplot, waarvan de vele betrokkenen zich hullen in geheimzinnigheid. Welk aandeel hebben Moskou en Washington in dit spel? En hoe hoog is hun inzet? Gevangen in deze draaikolk is Sarah Cable, 26 jaar oud, zeldzaam mooi en vastbesloten haar sporen als geheim agente te verdienen. Aan haar de taak om de gunsten te winnen van de Pakistaanse kerngeleerde dr. Kahn, om zo in staat te zijn hem tot landverraad te kunnen dwingen. Vol vuur stort Sarah zich op deze riskante onderneming, aanvankelijk zonder veel eerbied voor haar zelfingenomen slachtoffer, maar al spoedig gebeurt het onvermijdelijke... Ze valt voor de charmes van de man die ze te gronde zal moeten richten. In een uiterst gecompliceerd netwerk van politiek en persoonlijk dubbelspel, waar elke realiteit op vernuftige wijze verdraaid wordt, klampen Sarah en Khan zich vast aan hun geheimen. Niet alleen voor elkaar moeten ze de waarheid verbergen, maar vooral voor hen die de touwtjes van de macht in handen hebben. Ontdekking van die geheimen zou meedogenloze gevolgen hebben...
Schrijver: Michael Hartland
Oorspronkelijke titel: Frontier of fear
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-269-7133-8
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Zeven stappen naar het verraad
Wenen, eens een keizerlijke hoofdstad, wordt nu geregeerd door spionnen. In de schaduw van het IJzeren Gordijn weven zij hun web van list en bedrog rond een hoge Westerse diplomaat. Hun slachtoffer is William Cable, Brits ambassadeur bij de Verenigde Naties. De Sovjets verlangen zijn medewerking bij een uiterst geheime operatie in een der Oostbloklanden. Met een koelbloedige trefzekerheid weten de Russen hun prooi gewillig te maken door Cable's negentienjarige dochter Sarah te ontvoeren. Bovendien chanteren zij hem met een misstap uit zijn verleden als geheim agent. Cable's wanhopige verzoeken aan Londen om hulp worden genegeerd. Het verlies van zijn dochter en zijn reputatie liggen op de loer... tenzij hij het spel meespeelt en een landverrader wordt.
Schrijver: Michael Hartland
Oorspronkelijke titel: Seven steps to treason
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-269-7644-5
Uitgever: Van Holkema & Warendorf