Boekenplank:
Kies
 • Home
 • H
 • Brian Herbert & Kevin J. Anderson

Boeken van Brian Herbert & Kevin J. Anderson

Meer over Brian Herbert & Kevin J. Anderson

Genre: Fantasy / SF

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Brian Herbert & Kevin J. Anderson


Overzicht

 • De weg naar Duin - The road to Dune
 • De Zusters van Duin - Sisterhood of Dune

De boeken van Duin / Dune

 1. Paul van Atreides - Paul of Dune
 2. Prinses van Duin - The winds of Dune
 3. Jagers van Duin - Hunters of Dune
 4. Zandwormen van Duin - Sandworms of Dune

Legenden van Duin / Legends of Dune

 1. De Butlerse jihad - The Butlerian jihad
 2. De machine oorlog - The machine crusade
 3. De slag om Corrin - The battle of Corrin

Voorspel tot Duin / Prelude to Dune

 1. Huis Atreides - House Atreides
 2. Huis Harkonnen - House Harkonnen
 3. Huis Corrino - House Corrino
Voorspel tot Duin / Prelude to Dune

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe weg naar Duin
Duin is het sciencefiction-epos van Frank Herbert dat in de loop van de jaren is uitgegroeid tot een absolute klassieker. De invloed van deze roman op de moderne sciencefiction is nauwelijks te overschatten. Na Frank Herberts dood vond zijn zoon Brian in een bijna vergeten kluis stapels materiaal van zijn vader over Duin, waaronder aantekeningen over vervolgdelen, notities, research, brieven en veel meer. Uit dit materiaal stelde hij De weg naar Duin samen.
De weg naar Duin is een uniek boek over de totstandkoming van Duin dat nooit eerder gepubliceerd materiaal bevat: de novelle Specieplaneet, die diende als basis voor de latere roman Duin, hoofdstukken die voor publicatie uit de roman zijn geschrapt, vier nieuwe verhalen, een alternatief einde van Duin Messias en brieven van Frank Herbert die een uniek inzicht geven in de wereld van Duin.
Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: The road to Dune
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 978-90-225-4667-3
Uitgever: Mynx
De Zusters van Duin
Het is drieëntachtig jaar na de verwoestende Slag van Corrin, waarin de laatste denkende machines werden vernietigd en Faykan Butler zichzelf uitriep tot eerste Keizer van een nieuw imperium.

Vorian Atreides is gevlucht naar een onbekende bestemming. Abulurd Harkonnen is verbannen en zijn afstammelingen koesteren hun wrok tegen Vor, die ze verantwoordelijk achten voor hun val.

Raquella Berto-Anirul heeft de Bene Gesserit School gesticht en de nakomelingen van Aurelius Venport en Norma Cenva bouwen een krachtig transportatie-imperium op, terwijl Gilbertus Albans op Lampadas een school opricht die mensen moet leren Mentats te worden. Ze proberen allemaal een leven op te bouwen op de puinhopen van de denkende machines, maar worden opgeslokt in een nieuwe oorlog die het einde van de mensheid kan betekenen.

Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: Sisterhood of Dune
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789022554685
Uitgever: Boekerij

De boeken van Duin / DunePaul van Atreides
Frank Herberts Duin eindigde met Paul Muad'Dib die de controle over de planeet Duin had veroverd. Het vervolg hierop nam in Duin Messias de draad van het verhaal jaren later weer op, toen Pauls legers het heelal veroverd hadden.
Maar wat gebeurde er in de tussentijd? Hoe creëerde Paul zijn heelalomspannende rijk en hoe werd hij de Messias?
Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: Paul of Dune
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-8968-017-4
Uitgever: Mynx
Prinses van Duin
Het nieuws verspreidt zich door het heelal: Paul Muad'Dib, Duins messias, is blind de woestijn van Duin ingelopen, zijn dood tegemoet. Het bericht heeft vergaande gevolgen, niet in het minst voor zijn zus en erfgename Alia.
Terwijl zij met Duncan probeert het Keizerrijk bijeen te houden barst er een nieuwe machtsstrijd los. Alia leeft in verwarring. Ze weet niet meer wie ze moet vertrouwen en worstelt om Pauls beeld van het universum recht aan te doen.
Als er dan ook nog eens personen opduiken die alles doen om de mythe van de Muad'Dib te ontkrachten, ziet ze maar één antwoord: terreur.
Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: The winds of Dune
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 978-90-225-5345-9
Uitgever: Boekerij
Jagers van Duin
Aan het einde van Duin Kapittel, Frank Herberts laatste Duin-roman, ontsnapte Duncan Idaho met een aantal medestanders in een nulschip naar de onbekende gebieden van de ruimte. Zij vluchtten voor de monsterlijke Achtenswaardige Maters, de slechte tegenhangers van de Eerwaarde Moeders, die zelf weer op de vlucht waren voor een mysterieuze en angstaanjagende Vijand.
Ook Duncan wordt nu achtervolgd door deze onbekende Vijand. Om zich beter te kunnen verdedigen maakt hij gebruik van de genentechnologie van Scytale, om een aantal legendarische personen uit de geschiedenis van Duin tot leven te wekken, onder wie Paul Muad'Dib, Chani, Vrouwe Jessica, Stilgar, de mentat Thufir Hawat en zelfs de verrader, Wellington Yueh. Samen moeten ze de Vijand het hoofd bieden. Ze mogen niet falen, want behalve hun eigen leven staat ook het lot van het gehele menselijke ras op het spel...
Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: Hunters of Dune
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 90-225-4668-3
Uitgever: Mynx
Zandwormen van Duin
Oorlog en ziekte hebben de mensheid bijna uitgeroeid. Sheanna brengt het ghole-kloonproject weer tot leven om de grote namen uit de historie van Duin aan het gevecht te laten deelnemen: Paul, Jessica, Leto I, Chani, Stilgar en zelfs Wellington Yueh en baron Harkonnen.
De elfde Duncan Idaho-kloon probeert dit diverse gezelschap in toom te houden terwijl Omnius en Erasmus, de leiders van de denkmachines, op zoek zijn naar het nulschip. Als ze het niet vinden beginnen ze elke planeet te vernietigen waarop menselijk leven mogelijk is...
Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: Sandworms of Dune
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-225-4969-8
Uitgever: Mynx

Legenden van Duin / Legends of DuneDe Butlerse jihad
De Butlerse Jihad speelt zich af tienduizend jaar voor de gebeurtenissen in Duin. Het keizerrijk maakt een gouden tijdperkt door. Na de ontdekkingen van de grote wetenschapper Holzmann is de ruimte in hoog tempo gekoloniseerd en is onmiddellijke communicatie met elk willekeurig punt in de ruimte mogelijk. Maar het blijft niet lang rustig. De grote leiders van het imperium zijn onsterfelijk gemaakt nadat hun brein is overgezet in een cyborglijf. Planeet na planeet wordt onder hun controle gebracht en aangesloten op een reusachtig, planeetoverkoepelend computersysteem. Totdat het systeem zelf bewustzijn krijgt en het tijdperk van machineoverheersing zijn hoogtepunt heeft bereikt. Toch is niet alles verloren. Op een aantal plaatsen wordt nog verzet geboden door een aantal dappere families - waaronder ook de verre voorvader van het later zo roemruchte geslacht Atreides.
Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: The Butlerian jihad
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-225-3150-3
Uitgever: Uitgeverij M
De machine oorlog
In De machine oorlog komen weer tal van facetten van Herberts wereld naar voren. Zo spelen naast de geslachten Atreides, Harkonnen en Corrino ook de voorvaderen van de Vrijmans, de school van Ginaz, de mentats en de Bene Gesserit een rol. Een groot deel van het heelal is in handen van Omnius, het alomvattende intelligente computersysteem met zijn talloze robots en de 'onsterfelijke' cyborgs. Het tijdperk van machineoverheersing is een feit: voor mensen is er geen plaats meer. Maar de voorvaderen van het later zo roemruchte geslacht Atreides komen in verzet en staat daardoor nu al - duizenden jaren voor de gebeurtenissen in Duin - tegenover hun aartsvijand: het geslacht Harkonnen...
Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: The machine crusade
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-225-3600-9
Uitgever: Uitgeverij M
De slag om Corrin
Het Keizerrijk maakt een gouden tijdperk door, tot de Butlerse Jihad uitbreekt: een strijd tussen de mens en onsterfelijke cyborgs met hun intelligente computersysteem. Nadat een epidemisch retrovirus de mensheid op een haar na heeft uitgeroeid, lijkt de strijd bijna beslecht. Maar door een list van de sluwe Vorian Atreides - inmiddels honderdvijftig jaar oud - is het tij gekeerd en heerst Omnius alleen nog op de planeet Corrin. Zijn vloot ligt daar nu al twintig jaar opgesloten. Intussen begint het Verbond aan een grootschalige wederopbouw, maar het laat na om Corrin definitief te veroveren, ondanks alle wijze waarschuwingen van Vorian Atreides. Met rampzalige gevolgen...
Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: The battle of Corrin
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-225-4063-4
Uitgever: Uitgeverij M

Voorspel tot Duin / Prelude to DuneHuis Atreides
Huis Atreides opent op een voor de Duin-lezer vertrouwde wereld, Caladan, de voorouderlijke planeet van het geslacht Atreides, waar Leto Atreides wordt voorbereid om op een goede dag zijn vader Paulus als hertog op te volgen. Ver weg, op de woestijnplaneet Arrakis, beter bekend als Duin, broedt baron Vladimir Harkonnen op een plan om de totale ondergang van zijn aartsvijanden, de leden van het geslacht Artreides, voor eens en voor altijd te bewerkstelligen. Onder deze dreigende omstandigheden stuurt Paulus de jonge Leto naar de machineplaneet Ix, om daar de broodnodige levenservaring op te doen. Intussen lijkt de Bene Gesserit, de zusterschap die al generaties achtereen poogt via een genetisch kweekprogramma de komst van de nieuwe Messias, de Kwisatz Haderach, af te dwingen, haar doel te naderen met de geboorte van Jessica, dochter van de Eerwaarde Moeder Gaius Helen Mohiam...
Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: House Atreides
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-290-6585-0
Uitgever: Meulenhoff
Huis Harkonnen
Hertog Leto Atreides is na zijn eerste confrontatie met baron Vladimir Harkonnen, de eerzuchtige leider van Huis Harkonnen, als overwinnaar uit de strijd gekomen. Jong en onervaren als hij is, heeft deze overwinning hem veel invloed opgeleverd in de Landsraad, die samen met de keizer regeert over het bekende uinversum. Dit tot ongenoegen van baron Vladimir, die nieuwe plannen smeedt om zijn aartsvijand, Huis Atreides, ten val te brengen. Als heerser over Arrakis - beter bekend als de woestijnplaneet Duin - weet hij zich daarbij verzekerd van onmetelijke rijkdommen. Duin is de enige planeet waar specie geoogst wordt, de zeldzame stof die onder meer ruimtevaart mogelijk maakt. De Vrijmans, de oorspronkelijke bewoners van Duin, nu geleid door de planetoloog Pardot Kynes en zijn zoon Liet, zorgen echter voor meer problemen dan hem lief zijn. Zijn toekomst als heerser over het bekende universum hangt aan een zijden draadje zolang hij geen mannelijke nakomeling weet voort te brengen. Tot dusver heeft zijn vrouw hem drie dochters gebaard - en zij behoort tot de Bene Gesserit, de mysterieuze zusterschap die zo hun eigen plannen hebben met de keizer...
Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: House Harkonnen
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-290-6807-8
Uitgever: Meulenhoff
Huis Corrino
Gaandeweg de Voorspel tot Duin Trilogie zijn de achtergronden van vele gebeurtenissen uit Frank Herberts oorspronkelijke Duin-serie geleidelijk aan duidelijk geworden: de oorsprong van de rivaliteit tussen Hertog Leto Atreides en baron Vladimir Harkonnen; de heldendaden die van Duncan Idaho en Gurney Halleck hertog Leto's meest beruchte medestrijders maakten; de gebeurtenissen rond de geboorte van Leto's zoon, Paul Atreides, en de rol van de mysterieuze zusterschap van de Bene Gesserit, wier genetisch kweekprogramma na vele millennia eindelijk de langverwachte Messias lijkt voort te brengen. In Huis Corrino worden op meesterlijke wijze de plotlijnen van Huis Atreides en Huis Harkonnen samengevoegd. De grote spelers in het spel van de Landsraad, onder wie hertog Leto Atreides, baron Vladimir Harkonnen en keizer Shaddam IV, lijken op een beslissende confrontatie af te stevenen - waarbij Shaddam, van het Huis Corrino, een beslissing neemt die hem tot de meest verachte en gehate tiran in de geschiedenis van het bekende universum maakt...
Schrijver: Brian Herbert & Kevin J. Anderson
Oorspronkelijke titel: House Corrino
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-290-6998-8
Uitgever: Meulenhoff