Boekenplank:
Kies
  • Home
  • L
  • Clare Littleford

Boeken van Clare Littleford


Overzicht

  • Bedreigd - Beholden
  • Ereschuld - Death duty

gedetailleerd overzicht

OverzichtBedreigd
Peter werkt op de afdeling planologie van het stadhuis van Nottingham. Elke dag in de bus naar zijn werk ziet hij een meisje driftig in haar dagboek schrijven.
Op de dag dat ze verdwijnt is ze niet bij de gebruikelijke halte uitgestapt, maar pas bij centraal station. Ze heeft bovendien haar dagboek in de bus laten liggen. Peter raapt het op en begint te lezen...
Tijdens de zoektocht die volgt, waarbij door de familie de hulp van de politie wordt ingeroepen, blijkt Peter meer te weten dan alle anderen.
Hij weet ook dat de waarheid over wat er werkelijk is gebeurd een waarheid is die hij maar beter voor zichzelf kan houden.
Schrijver: Clare Littleford
Oorspronkelijke titel: Beholden
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-6305-051-8
Uitgever: Archipel
Ereschuld
Joanne Elliot is maatschappelijk werkster. Ze begeleidt gezinnen die financiële en persoonlijke problemen hebben.
Als zij op een gegeven moment bedreigd wordt door de twee zonen van de familie Metcalf die een oude rekening met haar te vereffenen hebben, raakt zij langzaam maar zeker verstrikt in het web van leugens en halve waarheden waarmee zij zich omhult.
Haar baas haalt haar van de zaak, maar Joanne, blind voor het gevaar en doof voor de waarschuwingen van vriend en vrijand, is alleen voor haar eigen rede vatbaar.
Pas als haar letterlijk het mes op de keel wordt gezet, lijkt tot haar door te dringen dat er meerdere waarheden kunnen bestaan. De vraag is hoe betrouwbaar is Joanne's waarheid?
Schrijver: Clare Littleford
Oorspronkelijke titel: Death duty
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-6305-114-X
Uitgever: Archipel