Boekenplank:
Kies

Boeken van Fiona McIntosh

Fiona McIntosh is geboren en opgegroeid in Engeland, maar verhuisde op haar negentiende naar Australië. Ze heeft gewerkt in PR, in Sales & Marketing en heeft, samen met haar echtgenoot, 15 jaar lang een reismagazine uitgegeven. Tegenwoordig is ze fulltime schrijfster en reist ze alleen nog voor research voor haar boeken.

Meer over Fiona McIntosh

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1960

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk

Website: Fiona McIntosh


De Beproeving / Trinity

  1. Het verraad - Betrayal
  2. De wraak - Revenge
  3. Eindbestemming - Destiny

De Bezieling / The Quickening

  1. Myrrens geschenk - Myrren's gift
  2. Bloed en geheugen - Blood and memory
  3. Brug der zielen - Bridge of souls

De Kronieken van Valisar / Valisar Trilogy

  1. De koninklijke banneling - Royal exile
  2. Het bloed van de tiran - Tyrant's blood
  3. De razernij van een koning - King's wrath

gedetailleerd overzicht

De Beproeving / TrinityHet verraad
Volgens de overlevering zijn Waarnemers levensgevaarlijk. Zo verhaalt een legende in het rijk Tallinor van de oppermachtige Waarnemer Orlac, die ooit de wonderschone stad Caremboche tijdens zijn doortocht moeiteloos in puin legde.

Om te voorkomen dat dat ooit nog eens gebeurt, is Hoofdinquisiteur Goth belast met de taak geen enkele ontluikende Waarnemer tot wasdom te laten komen. Met inzet van barbaarse praktijken is hem dat tot dusver aardig gelukt. Maar in een dorpje ver van de koninklijke hoofdstad, ver uit het zicht van de Hoofdinquisiteur, zindert de onbekende scribent Torkyn Gynt dagelijks onder de krachten - waaronder die van op afstand kunnen genezen - die in hem razen.

Gelukkig, voor Torkyn, is de eerste die zijn bijzondere gaven ontdekt de koninklijke Geneesheer Merkhud. Torkyn gaat maar wat gretig in op Merkhuds aanbod om hem aan het hof wegwijs te maken in de geheimen van het heelmeesterschap. Maar dat betekent wel dat Torkyn niet alleen zijn geliefde streek, maar ook zijn geliefde dorp en - de prijs is hoog - zijn jeugdige geliefde Alyssa Qyn moet achterlaten.

En zo geschiedt het. Alleen gewapend met zijn gezond verstand en een beurs met geheimzinnige stenen die hij van zijn ouders meekrijgt, gaat hij in gezelschap van de valk Cloot en de droomspreker Lys op pad, zijn lotsbestemming tegemoet.

Intussen verneemt Goth via zijn fijnmazige netwerk van spionnen dat ergens in Tallinor een jongeling is opgestaan met een gave die weleens het eind zou kunnen betekenen van de wereld zoals Goth die kent. En daar voelt de Hoofdinquisiteur niets voor...
Schrijver: Fiona McIntosh
Oorspronkelijke titel: Betrayal
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789024509669
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De wraak
De gebeurtenissen raken in een stroomversnelling. Duidelijk is alleen dat de Triniteit de wraakzuchtige god Orlac ervan kan weerhouden het rijk te vernietigen. De Triniteit zelf blijft echter een groot mysterie.

Torkyn Gynt, door een wonder gered van de dood, zoekt een veilig onderkomen in het Kernwoud. Maar de macht van Orlac neemt verder toe en Torkyn zal ook daar niet lang veilig zijn, er moet worden gehandeld. Torkyn wordt gedwongen al zijn reserves in te zetten. Hij stuurt zijn geestgezel erop uit om te gaan zoeken naar zijn kinderen en de drie geheimzinnige stenen van Ordolt, die de dreiging mogelijk kunnen afwenden.

Zelf bijt hij zich vast in het spoor van zijn aartsvijand Goth. Maar Torkyn komt onverwacht op een zijspoor terecht als zijn valk Clout door piraten wordt gevangen en hijzelf tot slaaf wordt gemaakt. Elders, in Tallinor, is Alyssa er nog steeds niet overheen dat haar geliefde Torkyn niet langer tot de levenden behoort, en die wetenschap drijft haar tot wanhoop.
Schrijver: Fiona McIntosh
Oorspronkelijke titel: Revenge
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789024509706
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Eindbestemming
In dit laatste deel van de trilogie De Beproeving worden de Paladijnen herenigd in het Kernwoud, en eindelijk manifesteert de Triniteit zich. Maar de vraag is met welke sleutel haar macht kan worden ontsloten, en waar of bij wie de sleutel moet worden gezocht...

Veel tijd is er niet. De nood in het rijk is hoog, de vijand zaait dood en verderf, en van alle kanten dreigt levensgevaar voor Tor en Alyssa. Hun aartsvijand Goth is nog steeds op vrije voeten, en waar hij gaat groeit zelfs geen grasspriet meer.

Tot overmaat van ramp opent Alyssa's persoonlijke vijand, de meedogenloze Xantia, de jacht op haar. De wrede god Orlac heerst op de troon van Cipres en richt zich nu uitsluitend op de speurtocht naar Tor, vastbesloten om hem en allen die hem dierbaar zijn uit de weg te ruimen. Wie zal het onderspit delven, wie zal overwinnen...
Schrijver: Fiona McIntosh
Oorspronkelijke titel: Destiny
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789024521531
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De Bezieling / The QuickeningMyrrens geschenk
Als dank voor zijn barmhartigheid bij de terechtstelling van de heks Myrren ontvangt Wyl Thirsk van haar een niet nader benoemd geschenk. Als hij, kort na de dood van koning Magnus, tegen diens zoon Celimus moet vechten om het vege lijf te redden, ervaart Wyl wat het geschenk van Myrren precies inhoudt. Het is een ervaring die zijn leven voorgoed en ingrijpend verandert.

Wyl Thirsk, die na de vroegtijdige dood van zijn vader op veertienjarige leeftijd wordt aangesteld aan het hoofd van de Morgraviaanse legioenen, wordt geslachtofferd om de tirannieke, haatdragende koningszoon Celimus in staat te stellen na het overlijden van koning Magnus de macht naar zich toe te trekken.

Door listen en lagen bestookt, omringd door vijanden, ziet Wyl zich gedwongen op zoek te gaan naar middelen die hem in staat zullen stellen Celimus het hoofd te bieden, desnoods in het vijandige Briavel, en niet in de laatste plaats omdat de tiran een oogje heeft op Wyls grote liefde, prinses Valentyna.

Wie zal overleven? Wie zal overwinnen?
Schrijver: Fiona McIntosh
Oorspronkelijke titel: Myrren's gift
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789024555505
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Bloed en geheugen
Wyl Thirsk is er getuige van hoe zijn beste vriend voor zijn ogen wordt vermoord. En daar blijft het niet bij. Iedereen in Wyls nabije omgeving, en dit zonder uitzondering, wordt vroeg of laat zwaar op de proef gesteld. Ergo: inmiddels heeft Wyls doodsvijand, de meedogenloze Celimus die met geweld een eind wil maken aan de Thirsk-dynastie, de jacht geopend op de zus van Wyl.

Tegelijkertijd richt Celimus zijn aandacht op het naburige rijk Briavel en, in meer persoonlijke sfeer, op de vrouw op wie Wyl hopeloos verliefd is, de lieve Valentyna.

Wanhopig zoekt de voortvluchtige Wyl naar een oplossing voor alle problemen, daarbij ernstig gehinderd omdat hij - een rechtstreeks gevolg van Myrrens geschenk - gevangen zit in een lichaam dat niet het zijne is.

Om daarvan los te komen, zal Wyl eerst de geheimzinnige 'Manheks' moeten zien te vinden, de enige die hem kan verlossen van de vloek die tegelijk een zegen is...
Schrijver: Fiona McIntosh
Oorspronkelijke titel: Blood and memory
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789024555604
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Brug der zielen
Nu dringt de tijd voor Wyl, die er, ondanks inspanning na inspanning niet in is geslaagd zijn persoonlijke problemen - die allemaal verband houden met het raadsel van de Bezieling - op te lossen. Zijn aartsrivaal Celimus staat op het punt in het huwelijk te treden met Wyls grote liefde, koningin Valentyna, en in zijn huidige gedaante kan Wyl onmogelijk ingrijpen.

De eens zo dappere en onvermoeibare jeugdige aanvoerder van het Morgraviaanse legioen is ten einde raad. Wat er ook zal gebeuren, Wyl zal zich moeten schikken naar de wijze raad en de waarschuwingen van de manheks: Myrrens geschenk zal voor niemand buigen.

Bovendien dreigen de gebeurtenissen in Morgravia, Briavel en het Bergrijk opnieuw een noodlottige wending te nemen. Het lot van drie naties blijkt af te hangen van de buitengewone gaven van Vink, een jongen nog maar, en van andere magie dan alleen de grillige Bezieling.

Van de andere betrokkenen gaat Elspyth op zoek gaat naar haar Lothryn, en ook zij treft de nodige problemen op haar pad. Vink gaat op weg om Rashlyn voorgoed de mond te snoeren. En Wyl? Hij zal eindelijk ondervinden wat Myrrens geschenk, de Bezieling, hem zal opleveren. Is het een reddend geschenk, of een levenslange vloek die zelfs de dood overstijgt?
Schrijver: Fiona McIntosh
Oorspronkelijke titel: Bridge of souls
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789024554980
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De Kronieken van Valisar / Valisar TrilogyDe koninklijke banneling
Geleid door Loethar, een meedogenloze tiran met verreikende ambitie, dreigt een steppeleger van huurlingen en barbaren het koninkrijk Penraven onder de voet te lopen. Twee koninkrijken zijn al aan hun veroveringsdrift ten prooi gevallen, wat overblijft zijn de puinhopen van twee voorbije beschavingen.

Deze keer wil Loethar meer dan alleen de kroon van Penraven, is het hem niet alleen te doen om de rijkdom, de veilige havens, de weelderige kustlijn en de florerende handelssteden. Loethar wordt namelijk geobsedeerd door de magische kracht van koning Brennus van Penraven, negende in de lijn van Valisar-koningen.

Immers, bekend is dat de Valisaren gezegend zijn met een heel speciale magie, het vermogen anderen hun wil op te leggen, en Loethar heeft er alles voor over om zich, via de verovering van Penraven, die bijzondere magie eigen te maken. Maar de Valisaren zijn in meer dan ??n opzicht bijzondere mensen...
Schrijver: Fiona McIntosh
Oorspronkelijke titel: Royal exile
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789024530595
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het bloed van de tiran
Tien bewogen jaren zijn verstreken sinds de barbaarse krijgsheer Loethar met zijn onoverwinnelijke legerschare van de steppen van Likuria optrok tegen het koninkrijk Penraven. De regerende dynastie werd overrompeld, dorpen en steden gingen in vlammen op.

Ervan overtuigd dat het geslacht van de Valisaren volledig werd uitgeroeid, ziet Loethar het als één van zijn belangrijkste taken om de integratie van zijn steppenvolk in het koninkrijk zo snel mogelijk te doen verlopen.

Maar er is verzet, want het geslacht van de Valisaren leeft voort. In het geheim opererend vanuit het koninkrijk van een trouwe bondgenoot, die zodoende zijn eigen toekomst tot een onzekere maakt, staan de Valisaren op het punt het tegenoffensief te beginnen. Ze willen bloed zien, het bloed van een tiran...
Schrijver: Fiona McIntosh
Oorspronkelijke titel: Tyrant's blood
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789024531295
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De razernij van een koning
Sinds de wrede tiran Loethar zichzelf eigenmachtig en met geweld tot koning heeft gekroond van het rijk van de Denovaanse bond, is hij een zeer geliefd vorst geworden. Vooral omdat Loethars steppenvolk zich de laatste vijftien jaar heeft vermengd met de plaatselijke bevolking. Dat betekent overigens niet dat Loethar rustig slaapt; hij is ervan overtuigd dat prins Leonel, de rechtmatige troonopvolger, nog steeds leeft.

Wat Loethar niet weet, is dat er nog een erfgenaam is. Iemand die beschikt over de magische kracht van het oude geslacht Valisar. Een vrouw die tot voor kort onwetend was van haar afkomst, maar die nu voor de belangrijkste keuze in haar leven staat. Gaat zij het gevecht met Loethar aan of trekt zij zich moedeloos terug? Eén ding is zeker, Loethar zal niet snel opgeven...
Schrijver: Fiona McIntosh
Oorspronkelijke titel: King's wrath
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789024532292
Uitgever: Luitingh-Sijthoff