Boekenplank:
Kies
  • Home
  • M
  • Antony Melville-Ross

Boeken van Antony Melville-Ross

Meer over Antony Melville-Ross

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1920 / Overleden: 1993

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

  • Noodkreet uit de diepte - Talon

Peter Harding

  1. Doodsstrijd in de diepte - Trigger
  2. De laatste tocht van de Shadow - Shadow

gedetailleerd overzicht

OverzichtNoodkreet uit de diepte
Dit is een roman over Engelse onderzeeërs en de stoutmoedige zeelieden die deze schepen in de Tweede Wereldoorlog bemanden, een roman over angst en heldenmoed; over gevaren en triomfen; en vooral over mannen die voortdurend in spanning leven omdat zij weten dat elke fout die zij maken een ramp tot gevolg kan hebben.

In een wereld van volledig isolement die wordt omringd door vijandelijke onverdraagzaamheid en kleinzielige ruzies. Hier, in het duister van de diepzee schijnt helder de vlam van de kameraadschap.
Schrijver: Antony Melville-Ross
Oorspronkelijke titel: Talon
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789067900744
Uitgever: Kadmos

Peter HardingDoodsstrijd in de diepte
De 'Trigger' is een modern uitgeruste, Engelse onderzeeër die in 1943 wordt ingezet om strijd te leveren tegen de superieure Duitse zeemacht. Het gevechtsterrein is de Middellandse Zee en de kans dat de boot en zijn bemanning ongeschonden uit de strijd zal komen is klein.

De bemanning heeft een onwrikbaar vertrouwen in haar commandant, luitenant Peter Harding, die elk ogenblik van iedere dag dat zijn mannen in gevaar verkeren over hun leven moet beslissen. Zijn lot is onlosmakelijk verbonden met dat van een geheim agent die in het door Duitsers bezette Italië waardevolle informatie verzamelt over Duitse troepenverplaatsingen en gevechtsplannen.

Peter Harding is pas vijfentwintig jaar en dat is belachelijk jong voor een dergelijke gigantische verantwoordelijkheid. Peter is een dapper en kundig man, doch de uitzonderlijke spanningen waaronder hij voortdurend gebukt gaat eisen hun tol.
Schrijver: Antony Melville-Ross
Oorspronkelijke titel: Trigger
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789060452561
Uitgever: Hollandia
De laatste tocht van de Shadow
Peter Harding, opgeleid bij de Engelse marine, is rustig, plichtsgetrouw en dapper. Als de Tweede Wereldoorlog in alle hevigheid losbarst, wordt hij benoemd tot tweede luitenant op de Shadow, een kleine, oude, maar betrouwbare onderzeeër. De onsympathieke commandant Cheaver handhaaft een vreemd soort discipline aan boord. Harding laat zich echter niet kleineren, leert snel en jaagt z'n eerste U-boot naar de kelder.

Harding wordt bevorderd en met de komst van de nieuwe commandant Bulstrode breken betere tijden aan. Onder de bemanning groeien kameraadschap en loyaliteit, die bestand blijken tegen de gevaarlijke missies, de ijzingwekkende situaties en de martelende onzekerheid waaraan deze dappere kerels worden overgeleverd. Steeds opnieuw vaart de Shadow uit om de vijand een volgende slag toe te brengen, totdat - uit een onverwachte hoek - de vijand terugslaat...
Schrijver: Antony Melville-Ross
Oorspronkelijke titel: Shadow
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789067901031
Uitgever: Kadmos