Boekenplank:
Kies

Boeken van Judith Michael

Judith Michael was het pseudoniem van het schrijversechtpaar Judith Barnard en Michael Fain.

Meer over Judith Michael

Genre: Roman

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

  • Als hartstocht overheerst - A ruling passion
  • De weg naar de top - Inheritance
  • Een vlinder van jade - A certain smile
  • Geheime verlangens - Private affairs
  • Het kansspel van de liefde - Pot of gold
  • Het toneel van de liefde - Acts of love
  • Verborgen verlangens - Sleeping beauty
  • Verborgen verleden - Possessions

Sabrina & Stephanie

  1. Verboden dromen - Deceptions
  2. In leugens verstrikt - A tangled web

gedetailleerd overzicht

OverzichtAls hartstocht overheerst
Valerie Sterling, de jonge erfdochter van een schatrijke weduwe en gelukkig getrouwd, raakt volkomen ontredderd door de plotselinge dood van haar man en het onverklaarbare verlies van haar vermogen. Noodgedwongen moet zij nu in haar eigen levensonderhoud voorzien, iets wat zij nooit heeft hoeven doen. Zij zoekt hulp bij haar jeugdliefde Nicolas Fielding die haar een baantje bij diens televisiemaatschappij geeft. Al spoedig ontplooit Valerie onvermoede capaciteiten en mag zij haar eigen programma's produceren.

Tijdens een opname ontmoet Valerie bij toeval haar jeugdvriendin Sybille Enderby. Sybille, dochter van de naaister van Valerie's moeder heeft echter haar vriendschap met Valerie altijd geveinsd en was jaloers op alles wat Valerie bezat. Zij heeft toen gezworen Valeries gelijke te worden. Mede dank zij Nicholas, met wie zij kortstondig getrouwd is geweest, is Sybille nu eigenaresse van een TV-  en kabelnetwerk en een rijke vrouw.

Maar Valeries bliksemcarrière in de tv-wereld en de weer opbloeiende liefde tussen Nicholas en Valerie roepen gevaarlijke gevoelens op bij Sybille. Gevoelens die uitgroeien tot een alles overheersende obsessie... het ten gronde richten van Valerie.
Schrijver: Judith Michael
Oorspronkelijke titel: A ruling passion
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789026971822
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
De weg naar de top
Laura Fairchild, op jonge leeftijd wees geworden en opgegroeid in een wereld van zakkenrollerij en inbraken, gaat werken op het landgoed van de rijke familie Salinger. Al snel wordt ze in de familiekring opgenomen en maakt ze zich onmisbaar. Ze wordt de vertrouwelinge van Owen, haar werkgever, en later diens rechterhand bij het beheren van zijn hotelketen. Een hartstochtelijke liefde bloeit op tussen Laura en Owens neef. Ze besluiten te trouwen.

Maar Owens dood en de inhoud van zijn testament leiden tot een breuk tussen Laura en de familie. Als haar verleden wordt onthuld, verliest zij ook haar geliefde. Ze wordt gedwongen het huis waar ze zo gelukkig was te verlaten.

Laura besluit zich op eigen kracht door het leven te slaan en met moed en doorzettingsvermogen verwezenlijkt zij haar droom, een eigen hotelketen. Maar haar verleden blijft haar achtervolgen...
Schrijver: Judith Michael
Oorspronkelijke titel: Inheritance
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789026971730
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Een vlinder van jade
Kledingontwerpster Miranda Graham komt voor zaken naar Peking en wordt overweldigd door de drukte en het lawaai op het vliegveld. Net als ze reddeloos verloren lijkt te midden van de menigte, schiet Yuan Li haar te hulp. Als zoon van een Chinese moeder en een Amerikaanse vader, heeft hij begrip voor het gevoel dat een vreemdeling bekruipt in een van 's werelds meest hectische steden.

Na deze eerste ontmoeting ontstaat er een vriendschap tussen Miranda en Li, die begint met nieuwsgierigheid naar elkaar en elkaars vaderland en cultuur, maar al snel uitmondt in een gepassioneerde liefdesrelatie. Al hun tijd brengen ze samen door, en hun liefde blijkt sterk genoeg om de culturele verschillen tussen hen te overwinnen. Maar hun relatie wordt op de proef gesteld door de harde realiteit van het moderne China: een bemoeizuchtig overheidsapparaat, corrupte zakenlieden en Li's ambitieuze zoon.
Schrijver: Judith Michael
Oorspronkelijke titel: A certain smile
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789026981869
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Geheime verlangens
Elizabeth en Matt Lovell, zestien jaar getrouwd en ouders van twee tieners, durven een droom na te jagen die ze uit eerbied voor elkaars behoeften terzijde geschoven hadden. Ze zetten alles op het spel met de aankoop van een krant en werken samen om een levenslange wens in vervulling te doen gaan.

Maar weldra worden ze meegesleurd in een wereld van macht, glamour en geld. Echter met het succes komen ook de verleidingen en hartstochten die voorheen in hun kleine privéwereld niet bestonden. Matts ambitie voert hem steeds verder van huis en hij en Elizabeth vervreemden van elkaar, totdat ze ontdekken dat hun meest geheime verlangens nog altijd het moeilijkste te verwezenlijken èn te handhaven zijn.
Schrijver: Judith Michael
Oorspronkelijke titel: Private affairs
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789026976490
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Het kansspel van de liefde
Claire Goddard is een hardwerkende, jonge vrouw met een bescheiden inkomen, die in haar eentje haar tienerdochter Emma opvoedt. De enige uitspatting die zij zich permitteert is één keer in de week een lot kopen. Dan, op een dag wint ze 60 miljoen dollar. Claire zegt haar baan op en trakteert Emma en zichzelf op een prachtige, luxe cruise.

Aan boord maken ze snel kennis met Quentin en Brix Eiger. Claire raakt zo in de ban van de knappe, charmante Quentin, directeur van een groot cosmeticabedrijf, dar zij elk gevoel van realiteit verliest. Emma beleeft een hartstochtelijke liefdesaffaire met Quentins temperamentvolle zoon Brix, die haar overhaalt het nieuwe gezicht van hun cosmeticabedrijf te worden. Van de ene op de andere dag is het rustige wereldje van Claire en Emma verandert in een wereld vol romantiek, glamour, rijkdom en macht.

Maar Emma komt erachter dat het nieuwe product waarvoor zij model zal schadelijk is. En als zij en haar moeder besluiten Quentin en Brix hiermee te confronteren, tonen vader en zoon Eiger hun ware aard. In de strijd die volgt zoekt Claire steun bij een nieuwe vriend en beseft dan dat er meer te winnen valt in het kansspel van de liefde.
Schrijver: Judith Michael
Oorspronkelijke titel: Pot of gold
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789026972935
Uitgever: Van Holkema & Warendorf


Het toneel van de liefde
Lucas Cameron is een succesvolle en alom gerespecteerde theaterdirecteur, maar kent in zijn privéleven weinig geluk. Tot hij een kistje met brieven vindt in het huis van zijn overleden grootmoeder, eens een beroemde toneelactrice. Ze zijn geschreven door haar protegee Jessica Fontaine, die na een tragisch ongeluk van het toneel verdween. Door haar brieven te lezen begint Lucas liefde voor Jessica op te vatten.

Hij gaat op zoek naar de hartstochtelijke, begaafde schrijfster van de brieven, maar vindt een eenzame, teruggetrokken levende vrouw, wier verwachtingen en verlangens door het noodlot de bodem zijn ingeslagen. In de tijd die zij samen op haar eiland doorbrengen, ontdekt Lucas dat diep onder haar wanhoop de ware Jessica nog steeds leeft. Maar niets kan haar bewegen met hem mee terug te keren naar New York, naar het toneel, het leven.

Opnieuw begint een briefwisseling die voor Jessica een reddingslijn is, die haar versterkt, haar ondersteunt, die haar helpt om op haar eigen voorwaarden terug te keren naar de carrière die zo wreed werd onderbroken en naar de man die haar liefheeft en onwrikbaar in haar gelooft. Met de ene aarzelende stap na de andere begint Jessica aan haar terugkeer naar het toneel en naar een leven waarin alles mogelijk is, zelfs liefde.
Schrijver: Judith Michael
Oorspronkelijke titel: Acts of love
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789026974779
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Verborgen verlangens
Anne Garnett is een succesvolle advocate - knap, onkreukbaar en afstandelijk. Zorgvuldig heeft zij een leven opgebouwd, waarin succes wordt afgemeten aan geld, bezittingen en macht. Even zorgvuldig heeft zij het kwetsbare meisje begraven, dat 24 jaar geleden vluchtte voor haar rijke, machtige familie die haar verloochende toen zij hen het meeste nodig had.

Maar als Anne verneemt dat haar grootvader is gestorven, verzamelt zij al haar moed en keert terug voor de begrafenis. Overweldigd door emoties en onder druk van een familie die nu ijverig moeite doet haar weer op te nemen, besluit Anne zich te vestigen in Tamarack, de stad die haar grootvader heeft gebouwd. Ze leert er het geluk weer kennen en laat zich meeslepen door haar gevoelens voor een jonge archeoloog.

Tot haar oom verschijnt, de man met wie Anne al 24 jaar een geheim deelt, waarvan hij ten koste van alles zal verhinderen dat het wordt geopenbaard... Maar Anne is niet langer meer het bange meisje van vroeger. Ze is nu een vrouw met macht, bereid om te vechten voor de jeugd die haar werd ontstolen, voor haar leven en voor de man van wie ze houdt.
Schrijver: Judith Michael
Oorspronkelijke titel: Sleeping beauty
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789026972539
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Verborgen verleden
De wereld van Katherine Fraser stort ineen wanneer haar man Craig plotseling met de noorderzon vertrekt. Katherine blijft achter met twee kinderen, in een huis dat zij niet kan betalen. Ze heeft geen baan en er blijken grote schulden te zijn.

Wanneer Katherine de eerste klap te boven is, raakt ze vastbesloten een nieuw en beter leven op te bouwen. Langzaam verdwijnt de aarzelende en onzekere Katherine van weleer naar de achtergrond, om plaats te maken voor een zelfbewuste, innemende persoonlijkheid. Maar de weg naar geluk is lang en moeilijk, en het is uiteindelijk Katherine zelf die moet beslissen wat zwaarder weegt: het heden of het verleden...
Schrijver: Judith Michael
Oorspronkelijke titel: Possessions
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789026977398
Uitgever: Van Holkema & Warendorf

Sabrina & StephanieVerboden dromen
Sabrina en Stephanie zijn tweelingzusjes, opgegroeid te midden van de luxe diplomatieke kringen in Europa.

Na haar mislukte huwelijk met een markies, vestigt Sabrina een exclusieve antiekwinkel in Londen, waar ze al spoedig wordt meegesleept in de vrolijk feestende en flirtende wereld van de internationale jetset. Stephanie daarentegen leidt een rustig bestaan in Illinois met haar echtgenoot, die natuurkundige is, en twee kinderen. Maar Stephanie begint te twijfelen aan haar huwelijk en Sabrina vraagt zich af of het leven niets anders te bieden heeft dan party's en minnaars. Beiden besluiten dan om - alleen maar voor een week - van persoon te verwisselen.

Door een gebeurtenis zijn ze echter gedwongen de leugen te laten voortduren, waarbij beide vrouwen tot het besef komen dat hun leven duizelingwekkend snel aan het veranderen is. Sabrina is wanhopig verliefd geworden op de man van haar zusje, terwijl Stephanie moeiteloos Sabrina's leven is binnengegleden en geniet van de extravagante luxe.

En wanneer ze dingen over zichzelf en van elkaar ontdekken die ze nooit hadden kunnen vermoeden, gaat het bedrog een eigen leven leiden, en bedreigt elke zekerheid over hun eigen bestaan. Want welk leven is van wie?
Deceptions - 1985
Regisseur: Robert Chenault & Melville Shavelson
Cast: Stefanie Powers, Barry Bostwick, Gina Lollobrigida, e.a.
Schrijver: Judith Michael
Oorspronkelijke titel: Deceptions
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789026976575
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
In leugens verstrikt
Ze waren een identieke tweeling en leken zo op elkaar dat ze het aandurfden het leven van de ander te leiden. De levenslustige, gescheiden Sabrina werd Stephanie en de rustige huisvrouw Stephanie werd Sabrina. Maar wat begon als een onschuldige grap, bereikte al snel het punt waarop geen terugkeer meer mogelijk was als Stephanie bij een explosie om het leven komt en Sabrina voorgoed de rol van haar zuster moet blijven spelen.

Een jaar na het fatale ongeluk, kent alleen Garth, haar echtgenoot en voormalig zwager, de ware identiteit van Sabrina. Ze houden zielsveel van elkaar en Garth heeft Sabrina niet alleen vergeven maar ook beloofd nooit de schokkende waarheid te onthullen. Geen van beiden had kunnen vermoeden dat hun geheim iemand schade zou kunnen berokkenen...

Tot een vriend zweert Stephanie in Europa te hebben gezien. Sabrina raakt in paniek en in haar leugens verstrikt. Maar is het wel haar zuster of is het een misleiding, duivelser en gecompliceerder dan ze ooit had kunnen dromen?
Schrijver: Judith Michael
Oorspronkelijke titel: A tangled web
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789026973369
Uitgever: Van Holkema & Warendorf