Boekenplank:
Kies

Boeken van Rosalind Miles

Meer over Rosalind Miles

Genres: Fantasy / SF, Roman

Geboren: 1943

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk

Website: Rosalind Miles


Overzicht

  • De roos en de doorns - Prodigal sins
  • Ik, Elizabeth - I, Elizabeth
  • Morgen zal alles anders zijn - Act of passion

Guenevere Trilogie

  1. Koningin van het Zomerland - The queen of the Summer Country
  2. Ridder van het Gewijde Meer - The knight of the Sacred Lake
  3. Kind van de Heilige Graal - Child of the Holy Grail

Stephanie Harper

  1. Terugkeer naar Eden & Bittere erfenis - Return to Eden & Bitter legacy
  2. Terugkeer naar Eden - Return to Eden
  3. Bittere erfenis - Bitter legacy

Non-Fictie

  • Stiefdochters van de tijd - The women's history of the world

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe roos en de doorns
Als Robert Maitland terugkeert naar zijn geboortestad die hij enkele jaren daarvoor ontvluchtte, wil hij een nieuwe start maken. Nog maar net beroepen tot predikant en gelukkig getrouwd, heeft hij zich vast voorgenomen te vechten tegen de schaduwen van het verleden.

Hij moet zichzelf bewijzen tegenover zijn parochie, tegenover zijn dominante zus die Robert wil helpen een schitterende carrière te maken en tegenover zijn liefhebbende en loyale vrouw Claire.

Het laatste waar hij op zit te wachten is verliefd te worden op een jong meisje. Een verliefdheid die uitmondt in een obsessie. Haar prachtige ogen lijken hem te smeken haar ziel te redden. Maar het gaat Robert niet alleen om haar ziel... Een afschuwelijke tragedie maakt een abrupt einde aan zijn dilemma.

Zo'n twintig jaar later bevindt Roberts carrière zich op een hoogtepunt. Ten koste van zijn gevoelsleven heeft hij al zijn ambities verwezenlijkt. Het verleden lijkt heel ver achter hem te liggen totdat - als een bijna vergeten schim - opnieuw een jong meisje in zijn leven verschijnt...
Schrijver: Rosalind Miles
Oorspronkelijke titel: Prodigal sins
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789022980514
Uitgever: Bruna
Ik, Elizabeth
Wanneer de jonge Elizabeth door haar vader, Henry VIII, naar het hof wordt geroepen, heeft zij alle reden om ongerust te zijn. Haar moeder werd jaren geleden immers op zijn last onthoofd als straf voor haar vermeende ontrouw. Eenmaal aan het hof is Elizabeth steeds weer getuige van haar vaders ongelofelijke wreedheid, ongeëvenaarde macht en grilligheid. Nooit is zij haar leven zeker, zelfs niet nadat haar vader is overleden. Pas wanneer haar halfbroer en -zus dood zijn, is de weg naar het koningschap voor Elizabeth vrij.

Na Elizabeths kroning denkt zij eindelijk rust te krijgen. Maar niets is minder waar. Maria Stuart van Schotland maakt aanspraak op de Engelse troon. Voortdurende oorlogsdreiging en vooral de sterke aandrang op een huwelijk drukken zwaar op de jonge, onervaren vorstin. Aan trouwen wil Elizabeth voorlopig niet denken, omdat de prijs daarvoor te hoog is. Want een vrouw, zelfs een koningin, moet zich onderwerpen aan de wil van haar gemaal. Toch is er een man op wie zij heimelijk al jaren verliefd is: haar jeugdvriend Robin Dudley. Als hun relatie openbaar wordt, doet dit veel stof opwaaien, zowel aan het hof als daar buiten.

Maar dan verrast Robin haar met een groot feest; na afloop maakt hij haar tot zijn vrouw. Juist op het moment dat zij hun huwelijk willen laten bekrachtigen, klinkt de roep om de koningin: er is oproer uitgebroken en oorlog dreigt opnieuw. Elizabeth moet al haar aandacht wijden aan belangrijke staatszaken. Dit zou niet de laatste keer zijn dat zij moet kiezen tussen haar eigen geluk en het landsbelang...

Ik, Elizabeth is een ontroerende en tegelijkertijd intrigerende roman. Het maakt de lezer deelgenoot van Elizabeths gedachten en gevoelens, maar vooral van haar voortdurende, terechte, angsten en onzekerheden.
Schrijver: Rosalind Miles
Oorspronkelijke titel: I, Elizabeth
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789022982204
Uitgever: Bruna
Morgen zal alles anders zijn
De familie Koenig leidt ogenschijnlijk een harmonieus bestaan op de grote farm Koenigshaus in de Australische outback. Maar als Philip, de heer des huizes, door een slangenbeet plotseling overlijdt lijkt de hele wereld voor zijn vrouw Helen te veranderen.

Vlak voor Philips dood had diens broer Charles al aangekondigd dat Koenigshaus niet rendabel was en verkocht zou moeten worden. Nu Philip is overleden komt alles in een stroomversnelling.

Aanvankelijk leek het er nog op dat Helen en haar zoon Jon door de nalatenschap goed bedeeld werden, maar wie schetst ieders verbazing als op de dag van de begrafenis Philips zoon uit een eerder huwelijk, Alex, die op zijn dertiende jaar van huis wegliep en van wie niemand ooit meer iets had gehoord, plotseling weer opduikt en als eerstgeborene zijn erfenis opeist.

Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Philip niet de man was die Helen meende te kennen. Hij droeg een zwaar te dragen geheim met zich mee. Ze vindt steun en opnieuw liefde bij Philips broer Charles, maar het verleden valt niet weg te denken.
Schrijver: Rosalind Miles
Oorspronkelijke titel: Act of passion
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789022981320
Uitgever: Bruna

Guenevere TrilogieKoningin van het Zomerland
Zij was de laatste in een reeks trotse koninginnen, uitverkoren om te heersen over de vruchtbare velden van het Zomerland. Zij was de Hoedster van de Grote Godin; Krijgsvrouw, Geliefde, Muze. Tot op heden heeft haar verhaal nooit geklonken...

Dwars door de vele koninkrijken en eilanden van het oude Brittanië begint Arthur zijn tocht om de Hoge Koning te worden. Maar ook al strijdt hij om zijn geboorterecht op te eisen, een mooie hartstochtelijke vrouw staat klaar om haar lot te volbrengen.

Guenevere, dochter van koningin Maire Macha en koning Leogrance, zal spoedig de troon bestijgen van het Zomerland, na de plotselinge tragische dood van haar moeder. Vanuit de wervelende nevelen van Avalon zal ze toezien op de heldhaftige wapenfeiten van de nieuwe Hoge Koning. En ze zal hem aan haar zijde ontbieden...
Schrijver: Rosalind Miles
Oorspronkelijke titel: The queen of the Summer Country
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789051083491
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Ridder van het Gewijde Meer
Zij was de laatste in een reeks trotse koninginnen, uitverkoren om te heersen over de vruchtbare velden van het Zomerland. Zij was de Hoedster van de Grote Godin; Krijgsvrouw, Geliefde, Muze. Tot op heden heeft haar verhaal nooit geklonken...

In Camelot houden Arthur en Guenevere een luisterrijk feest voor de ridders van de Ronde Tafel. Eén sleutelfiguur ontbreekt aan de ceremonie: Lancelot. Hij is weggestuurd door Guenevere, die gefolterd wordt door een allesverterende liefde voor hem.

Haar pogingen om haar verboden passie te vergeten en zich weer aan Arthur te wijden worden bedreigd door de kwaadaardige Morgan Le Fay.
Schrijver: Rosalind Miles
Oorspronkelijke titel: The knight of the Sacred Lake
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789051083729
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Kind van de Heilige Graal
Zij was de laatste in een reeks trotse koninginnen, uitverkoren om te heersen over de vruchtbare velden van het Zomerland. Zij was de Hoedster van de Grote Godin; Krijgsvrouw, Geliefde, Muze. Tot op heden heeft haar verhaal nooit geklonken...

Arthur bereidt zich voor om te vieren dat zijn zoon Mordred een man wordt. Deze dag valt samen met het grote religieuze Pinksterfeest.

Guenevere weet dat zij en Arthur zich aan de buitenwereld moeten presenteren als het gouden paar dat op het hoogtepunt van hun macht is. Maar weinige weten van de spanningen die onder de oppervlakte liggen...
Schrijver: Rosalind Miles
Oorspronkelijke titel: Child of the Holy Grail
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789051084160
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Stephanie HarperTerugkeer naar Eden & Bittere erfenis
Deze uitgave bevat de gehele serie over Stephanie Harper, te weten Terugkeer naar Eden en Bittere erfenis.
Return to Eden - 1985 - miniserie
Regisseur: Karen Arthur
Cast: Rebecca Gilling, James Reyne, Wendy Hughes, e.a.
Schrijver: Rosalind Miles
Oorspronkelijke titel: Return to Eden & Bitter legacy
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789022978887
Uitgever: Bruna
Terugkeer naar Eden

Stephanie Harper bezit macht en aanzien te over, maar toch is haar geluk niet compleet: na twee mislukte huwelijken ontbreekt het haar nog steeds aan liefde. Als ze Greg Marsden ontmoet, denkt ze eindelijk de ware gevonden te hebben. Voor Greg - energiek, charmant, belust op macht en seks - is Stephanie de vrouw op wie hij altijd heeft gewacht. Hun sprookjesachtige huwelijk zal echter in een nachtmerrie eindigen...

Al op de avond voor hun huwelijk bedrijft Greg de liefde met Stephanies beste vriendin, Jilly. Greg en de nietsvermoedende, dolgelukkige Stephanie brengen hun wittebroodsweken door op Stephanies mooie landgoed Eden. In deze paradijselijke omgeving voltrekt Greg zijn plan om zich van zijn prille bruid te ontdoen en zo haar rijkdom te bemachtigen.

Maar de zaken nemen een voor Greg ongelukkige wending. Zwaar verminkt en tot in het diepst van haar wezen gekwetst, bereidt Stephanie langzaam maar heel zeker haar wraak op Greg en Jilly voor. Pas daarna zal zij kunnen terugkeren naar haar kinderen en naar Eden.

Schrijver: Rosalind Miles
Oorspronkelijke titel: Return to Eden
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789022954867
Uitgever: Bruna
Bittere erfenis

Het is alweer zeven jaar geleden dat aan Stephanie Harpers huwelijk met Greg Marsden op een afschuwelijke manier een einde kwam, nadat hij en haar beste vriendin Jilly zich op meedogenloze wijze van Stephanie trachtten te ontdoen. Samen met Dan Marshall, de briljante arts die Stephanie weer in het leven deed geloven, bouwt zij aan een nieuw bestaan.

Aanvankelijk is ze heel gelukkig in haar mooie nieuwe buitenhuis - een tweede Eden - waar ze samen met Dan en haar twee kinderen woont. Langzaam maar zeker echter beginnen het leidinggeven aan het immens grote bedrijf dat haar vader haar naliet en de zorgen om de kinderen, die niet probleemloos opgroeien, hun tol te eisen. Aan de eens zo stralende horizon beginnen donkere wolken zich samen te pakken en wanneer Jilly uit de gevangenis wordt ontslagen, dreigt de harmonie op het landgoed Eden opnieuw verstoord te worden.

Schrijver: Rosalind Miles
Oorspronkelijke titel: Bitter legacy
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789022954942
Uitgever: Bruna

Non-FictieStiefdochters van de tijd
Stiefdochters van de tijd beschrijft de geschiedenis van de vrouwen van de prehistorie tot heden.

De uiterst belangrijke rol die vrouwen in de ontwikkeling van de wereld hebben gespeeld, is tot nu toe stelselmatig onderschat of doodgezwegen. Mannen voeren de boventoon in de geschiedenis. Allicht, zij schrijven de kronieken...

Dit is niet alleen een boek voor zelfbewuste vrouwen, maar ook een must voor mannen, al zal het lezen voor hen geen onverdeeld genoegen zijn vanwege de - hopelijk niet te onderdrukken - plaatsvervangende schaamte bij de aanblik van de stoet onbekende en miskende vrouwen die Rosalind Miles ten tonele voert.

Haar onderzoek gaat terug tot in de vroegste oertijden. Ze onderwerpt niet alleen de mythe van de Man-als-jager aan een kritische analyse, maar toont zelfs aan dat vrouwen ook bij de evolutie van het menselijke ras een centrale rol hebben gespeeld. Ze volgt de historie vanaf de tijd dat God een vrouw was en verhaalt van de triomfen van de Amazones en vele strijdlustige koninginnen. Aan de orde komen onder andere de opkomst van de geïnstitutionaliseerde godsdiensten en de als gevolg daarvan toenemende onderdrukking van vrouwen.

Op meeslepende wijze brengt Miles de moeizame strijd om gelijke rechten in kaart, die zijn hoogtepunt vindt in de vrouwenbeweging van onze eeuw en eindigt bij de moderne, vrije vrouwen van vandaag. Door haar goed onderbouwde betoog, dat steunt op een verbijsterende belezenheid, biedt Rosalind Miles ons een nieuwe definitie van het begrip historische realiteit.

Dit boek, waarin talloze brandende kwesties aan de orde worden gesteld, zet de 'achterkant' van de geschiedenis in de schijnwerpers, wat een nieuwe en fascinerende kijk op de wereldgeschiedenis oplevert. Al onze vooroordelen worden op hun kop gezet, waarna vrouwen de plaats krijgen die hun rechtens toekomt: in het middelpunt van de maatschappij en van evolutie, gebiedsuitbreiding, oorlog en vrede.

Gekruid met verhalen over onbekende vrouwen, die niettemin hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt, is Stiefdochters van de tijd een eerbetoon aan al die miljoenen onbezongen vrouwen die nooit eerder voor het voetlicht waren gehaald.
Schrijver: Rosalind Miles
Oorspronkelijke titel: The women's history of the world
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789022978221
Uitgever: Bruna