Boekenplank:
Kies

Boeken van Harman Nielsen

Meer over Harman Nielsen

Genres: Fantasy / SF, Roman

Pseudoniem (van): Kees Glimmerveen

Geboren: 1958

Geboorteland: Nederland


Overzicht

 • Esther
 • Impasto
 • Mal
 • Michelangelo's marmer
 • Skaldenzang

Het Verscholen Volk

 1. Het verscholen volk
 2. De laatste jacht
 3. De hoge stad
 4. Nevels kind
 5. De oudste zang
 6. Het lichte duister
 7. Het eerste boek

gedetailleerd overzicht

OverzichtEsther
Esther Kan gaat het niet om de toppen, het gaat om het klimmen. In haar zoektocht naar het paradijs dat acher de bergen lijkt te liggen, ontmoet ze gelijkgezinden, groepen klimmers die het eerder om de hoogte gaat. Het zijn vluchtige ontmoetingen die echter niet gespeend gaan van intense ervaringen en grote intimiteit, zeker met de vrouwelijke klimmers.

Esther zoekt naar meer dan dat en vindt het in de grootsheid en eenzaamheid van de natuur; haar droom is een traverse van twaalf kilometer, klimmen over een wand waar geen einde aan komt, zonder dat je hoger moet of terug moet naar het dal.

Ze ontmoet Horst Brandl, een berggids en merkt dat ze net als voorheen door de bergen, nu door hem wordt aangetrokken. De gastvrijheid die ze bij hem en zijn oom Bonatti ondervindt maakt dat ze meer dan ooit naar de ijle hoogten van het hooggebergte terug wil, maar nu met Horst.

In het beeld dat, gelijk op met de vertelling, van haar uit graniet gehakt wordt door de beeldhouwster Hanna Kan, komen steeds duidelijker Esthers contouren naar voren, zoals ook haar leven in de vertelling steeds meer details krijgt. Maar gaandeweg ontdekt de lezer dat de avontuurlijke, erotische bergbeklimster het verzinsel is van de wat saaie en stille beeldhouwster, dat Esther de vrouw is die Hanna eigenlijk had willen zijn, een gebeeldhouwd zelfportret van haar alter ego.
Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789062655212
Uitgever: In de Knipscheer
Impasto
Een teruggetrokken levende kunstschilder wordt onverwacht bezocht door een vrouw die hij tien jaar tevoren, als diplomaat, in Sarajevo heeft ontmoet. Bij haar vertrek verongelukt ze voor zijn huis onder raadselachtige omstandigheden. Nadat hij is ondervraagd door de Inlichtingendienst Buitenland, waarbij ze blijkt te hebben gewerkt, reist hij naar Sarajevo voor haar begrafenis. Maar alles is er anders dan hij dacht te weten.

Ondanks tegenstrijdige gevoelens, vergezeld door een medewerkster van de inlichtingendienst met eigen plannen, en tegen de zin van de chef de poste van de Nederlandse ambassade, gaat de schilder Miryams stappen na om de werkelijke reden van haar bezoek te ontdekken. Langzamerhand verheldert zijn zicht op haar, de andere betrokkenen, en zijn eigen verleden.
Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789062655915
Uitgever: In de Knipscheer
Mal

Mal dwaalt. Van school naar huis had ze altijd een eigen pad, waarop ze vrij kon zijn, alleen, op weg naar een plaats voor zichzelf, maar deze broeiende namiddag heeft het haar ergens gebracht waar ze nog nooit is geweest.

Ze dalen dieper af in de stad. Mal hoort de vreemde muziek niet langer. Voetstappen klinken daarentegen wel, vaker dan haar lief is na de waarschuwing die ze in de winkel heeft gekregen. En zoals haar eveneens is voorspeld, worden de straten donkerder, hoewel dat misschien vooral komt door de opbollende wolken die nu voor de twee manen drijven. Tussen de hoge gevels begint het naar regen te ruiken.

Verbeeldt ze het zich of wordt ze werkelijk gevolgd? Is iemand uit op haar vrijheid? In elk geval is ze hier niet langer alleen. Toch waagt ze zich verder, ook al weet ze de weg niet, want ze moet haar plaats voor zichzelf terugvinden...

Mal is een magisch-realistische vertelling over een creoolse kunstenares die aan wisselende stemmingen lijdt en die daar op een bijzondere manier probeert mee om te gaan. De novelle is heel filmisch geschreven met een ongelooflijk spannend slot.

Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789062659906
Uitgever: In de Knipscheer
Michelangelo's marmer
Michelangelo's marmer neemt de lezer mee naar een omslagpunt in een nog nabij verleden: het einde van de Spaanse burgeroorlog dat het begin van de Tweede Wereldoorlog werd.

Het verhaal, verteld aan de hand van het wel en wee van vier jonge mensen (de Vlaamse verpleegster Ilse uit Berlijn, de net afgestudeerde student medicijnen Siger uit Amsterdam, zijn zus Helga en haar vriend Louis, de Amsterdamse kunstenaar, die wil fotograferen zoals Michelangelo beeldhouwde), speelt op dit breukvlak van twee tijdperken. Of eigenlijk op twee breukvlakken omdat het einde van die oorlog vervolgens het begin was van de Koude: twee keer een vrijheid die zich in de knop liet knakken.
Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789062654642
Uitgever: In de Knipscheer
Skaldenzang
Temidden van terpen en wierden leeft het Friese volk zoals het al eeuwen doet. Dan verschijnt er een boot aan de einder met een man die voor beroering zal zorgen. Hij is Clemens, de prediker, die de zo bruut afgebroken taak van Bonifacius op zich heeft genomen. Ook dit op de zee herwonnen Friese land dient christelijk te worden.

Skaldenzang neemt de lezer mee naar het Friesland van het jaar 719. Skaldenzang wordt beurtelings verteld door een Friese zanger (skald) die in Rome is geweest, door een Frankische priester, door de koning der Friezen Radbod in zijn laatste dagen, zijn tweede vrouw en zijn gebochelde dochter die zwanger is. Als de zanger aan het woord is, hanteert hij soms het oud-Germaanse heffingenvers met zijn kenmerkende stafrijmen. De priester bedient zich van tijd tot tijd van Latijnse zinnen (die in voetnoten vertaald worden).
Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789062654376
Uitgever: In de Knipscheer

Het Verscholen VolkHet verscholen volk
In de slavenschepen van de K'zan is de Aardse bevolking weggevoerd. Slechts een kleine, kwetsbare groep ontkwam. Voor het eerst overleven niet de sterksten, maar de zwaksten...

'Hij had zich afgevraagd waarom. Hij had gezien dat ze in de schaduwen bleven en de stegen verkozen boven de straten. Pleinen meden ze; open ruimte leek voor hen een bron van angst. Hun voedsel verzamelden ze in de sloppen en de kelderruimtes: schimmels, wortels, grassen, en de kleine dieren die er hun eigen voedsel zochten. Ze leefden in de schemer. Maar ze leefden. En ze hadden licht. Toen de tweede nacht was gevallen, had hij zich verwonderd over het schijnsel dat uit hun kelders straalde. Pas in de ochtendschemer van de volgende dag had hij de bron ervan gezien: een kind was uit een deur geglipt, en in een steeg verdwenen, met een bevende blauwe vlam op zijn hand.'

Welke vergeten gaven bezit dit kleine, verscholen volk? Hoe slaagt het erin te blijven bestaan? Ongemerkt wordt het gadegeslagen door dienaren van de K'zan. Maar nu, na drie eeuwen, moeten deze dienaren kiezen tussen hun eigen leven en het broze, stille, andere, dat ze zo lang hebben gespaard.
Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789062655601
Uitgever: In de Knipscheer
De laatste jacht
Bles keek naar de wolf. Het grote dier stond met opgestoken oren tegen haar aan en luisterde behoedzaam, terwijl hij de vreemde lucht opsnoof met traag slaande neusvleugels. Ze trok haar draagzak vaster tegen haar rug, ontweek de kleine waterval en liet zich lenig zakken op het pad. Met de wolf warm naast zich voelde ze de eerste kilte van de nevel beneden haar terwijl ze vlug afdaalden, langs de rotswand, dan tussen de varens. In de broeiende hemel rommelde het opnieuw en ze kreeg het gevoel dat ze hier tussen twee lagen wolken liep, maar vergat het toen bont haar benen raakte, links en rechts. Tussen de deinende ruggen van de andere dieren uit het pak versnelde Bles haar pas. Ze wist nog niet waarop. Maar ze joeg.

Als in de slavenschepen van de K'zan de Aardse bevolking wordt weggevoerd, ontkomt een kleine, kwetsbare groep. Voor het eerst overleven niet de sterksten, maar de zwaksten - onvermoed gadegeslagen door achtergelaten wachters.

Drie eeuwen gaan voorbij en voor de wachters, traag verouderd, nadert het einde. E?n van hen weigert echter haar lot te aanvaarden; ze riskeert het weerkeren van de K'zan en een zekere dood voor de mensen. Met hen verbindt zich haar soortgenoot Kauw. Vergezeld door het karavaanmeisje Bles, de jonge Spreker Mus, en Grit, een kleine vrouw uit het keldervolk, achtervolgt hij zijn verwante.

Twaalf jaar later blijkt Kauws verbond onverhoopte gevolgen te hebben. Een bijna vergeten gevaar neemt een nieuwe vorm aan. En hij, Mus en de anderen verzamelen zich wanhopig voor De Laatste Jacht.
Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789062655687
Uitgever: In de Knipscheer
De hoge stad
De Hoge Stad is boek drie uit de romancyclus Het Verscholen Volk, een verhaal dat in de toekomst speelt en waarin niet de sterksten maar de zwaksten op Aarde als groepjes overleven, uitgroeien tot keldervolk, karavaanvolk en riviervolk en totaal nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Twaalf jaar later is in De Laatste Jacht de buitenaardse vijand verdwenen, maar dienen zich nieuwe vijanden, nu uit eigen kring, aan. De mens heeft nog steeds zijn zwakten.

In De Hoge Stad zijn opnieuw twaalf jaren voorbijgegaan en schemer dreigt te vallen over de wereld van het Verscholen Volk. Sommigen geven de oude bestaanswijze op om onderdak te zoeken in een van de verlaten steden. De Hoge Stad is donker door de hoogbouw, nauw door de stegen. De Muur die erom is opgeworpen, door puin te storten in half neergehaalde hoogbouw, is een gordel van versteende, opeengestapelde oude angst. Zoals een kathedraal die op instorten staat van ouderdom, waar geen licht meer in wil vallen, waar het wrak van een prelaat uit angst voor de eigen dood macht over het nabestaan pretendeert, en waar groepen mensen gedwongen komen geloven...

Zo is De Hoge Stad de veruiterlijking van het gekluisterd worden, het opgesloten zijn in andermans angst en machtshonger. In onvrijheid gaat de mens dood; maar uiteindelijk komt hij aan de Muur en weet er door te dringen.
Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 9789062655724
Uitgever: In de Knipscheer
Nevels kind
Nevels kind zet de vertellingen voort over de lotgevallen van Mus en de zijnen, de laatste Sprekers van het Verscholen Volk. Weer is een dozijn jaren voorbijgegaan. Iets is veranderd in de wereld. Ongemerkt mindert er het licht en de schemering die Mus vreesde, valt nu toch.

Het keldervolk, tegen de oude gebruiken in door riviervolk en wagenvolk verdreven uit de ruïnes van de steden, doolt onzeker rond. Met hen dwalen Nevel en haar dochter. Ooit leken ze hoop te zullen brengen, maar hun lot en daarmee het lot van alle volken neemt een wending die niet is voorzien - behalve misschien door Mus.
Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789062656417
Uitgever: In de Knipscheer
De oudste zang
Twee en een halve eeuw na de dood van de Spreker Mus is Uil, de laatste Oude, als enige van zijn metgezellen nog in leven. Haar einde nadert - en mogelijk niet enkel het hare, want de wereld is ondanks Mus' inspanningen veranderd en de dagen verdonkeren zonder dat het wordt beseft. Vrijwel overal is het keldervolk verjaagd en de oorsprong van de Sprekers is vergeten, evenals wat ze hebben betekend.

Eén man legt zijn wil op aan de snel groeiende steden en hij stuurt troepen uit om het laatste verzet te breken. Oorlog is op handen.

Uil, zich ontheemd voelend, dolend door een tijd die ze niet wil, zwerft rond met in haar hoede een nakomeling van Mus. Ook over hem, Kat, voelt ze zich onzeker. En misschien vreest ze de jongen, al heeft ze hem lief.

Als de Oude toch betrokken raakt bij de strijd die ze had willen ontlopen, moeten de vermogens van de jongen uitkomst brengen. Maar Kat is geen Spreker zoals zijn voorvader. Niemand weet nog, wat hij wel is...
Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789062656646
Uitgever: In de Knipscheer


Het lichte duister

'Vroeger ging ik als meisje bij avond wel hoog de Toren van mijn vader in om ver beneden me in de stad de olielampen en vuurkorven en fakkels aan te zien gaan zodra het schemerde. De ene kronkelende straat na de andere gloeide dan op en na een poos lag van de westkade tot aan de oostmuur de stad daar. Heel,' zei ze zacht. 'Het was niet of iemand het deed. Het leek vanzelf te gaan, alsof de avond gewoon het een en het ander tegelijk was: het donker én de gloed van de lampen. Het lichte duister.'

Na te hebben bijgedragen aan de val van de Voogd en de nederlaag van diens leger jagers leidt Kat, de Zanger, met slechts zijn luit als gezelschap een zwervend bestaan. Negen jaar lang slaat hij de veranderingen gade die hij door zijn tover mee op gang heeft gebracht: de grotere bloei van de steden, de groeiende handel met het wagenvolk, en de nu ook voor het riviervolk lonkende welvaart. Eindelijk lijken vrede, vrijheid en voorspoed ieders deel te zullen worden.

Maar waar licht valt, valt schaduw. Voor sommigen is het heden niet vol genoeg en anderen hebben verlies uit het verleden nooit kunnen vergeten. Heimelijk worden plannen gesmeed, die een noodlottige wending nemen. En als de Middelste Stad wordt gehuld in duister dat dieper is dan beoogd, dreigt zelfs de tover van de Zanger tekort te schieten.

Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789062658220
Uitgever: In de Knipscheer
Het eerste boek

Kat, de strijd moe, zwerft met vrouw en kind ver van de Middelste Stad waar, in de schemer onder de straten, eindelijk een vredig toevluchtsoord lijkt te zijn gevonden voor het keldervolk. Bovengronds is het er echter zo vredig niet, want de nieuwe machthebbers zoeken andere rijkdom, tegen iedere prijs. Oude diepten worden geopend en een vergeten kwaad sijpelt de Stad binnen, waar het alles en iedereen aantast - ook het kleine volk in de kelders.

In het midden van de scheur, die zich nog steeds knerpend verbreedde, werd meer zwarte aarde opgestuwd; paarsblauwe vonken sloegen eraf en kluiten rolden knetterend weg over het plein terwijl twee magere bleke armen uit de grond braken, verkrampt rondtastten, dan houvast vonden. Een bleek, vuil, uitgeteerd klein lichaam wrong zich hortend en stotend naar boven en lag dan stuiptrekkend op de gebroken tegels in het nu wild kolkende smaragden schijnsel...

Kat keert terug, maar de natuur zelf lijkt in opstand te komen en in dat geweld dreigt hij zijn vrouw en dochter te zullen verliezen. Tot het uiterste beproefd moet hij ten slotte een beroep doen op macht die hij altijd heeft gemeden en daarmee zijn eigen ondergang riskeren.

Schrijver: Harman Nielsen
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789062658916
Uitgever: In de Knipscheer