Boekenplank:
Kies

Boeken van Carol O'Connell

Meer over Carol O'Connell

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1947

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

 • De thuiskomst - Bone by bone
 • Judaskind - Judas Child

Kathy Mallory

 1. Waar licht in schaduw overgaat - Mallory's oracle
 2. De man die tegen vrouwen loog - The man who lied to women
 3. Duivelskunst - Killing critics
 4. De vlucht van de stenen engel - Flight of the stone angel
 5. De illusionist - Shell game
 6. Misdaadschool - Crime school
 7. De veroordeelde jury - The jury must die
 8. Het familiehuis - Winter house

Dubbel uitgegeven titels

 • Mallory's orakel - zie Waar licht in schaduw overgaat
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe thuiskomst
Twee broers gaan samen het bos in, maar slechts één komt er terug. Twintig jaar later komt de ander weer thuis - bot voor bot.

Niemand weet wat er met de vijftienjarige Josh, een uiterst getalenteerd amateurfotograaf, is gebeurd.

Twintig jaar later wordt zijn oudere broer Oren, een voormalig onderzoeker voor een elite-eenheid van het Amerikaanse leger teruggeroepen naar zijn ouderlijk huis. De gezondheid van zijn vader gaat achteruit. Op zijn eerste ochtend terug hoort hij een doffe dreun op de veranda. Als hij gaat kijken vindt hij een menselijk kaakbeen, het gebit nog intact. Josh komt eindelijk thuis... bot voor bot.

Oren maakt gebruik van zijn professionele kennis en ervaring om het mysterie rondom Josh' dood op te lossen. Zijn geboortedorp is bevolkt door wonderlijke mensen die allen zo hun geheimen hebben. Maar het grootste geheim werd bewaard door Josh, en alleen door dat te ontraadselen kan Oren de waarheid achterhalen rond het verschrikkelijke drama dat hen al twintig jaar achtervolgt.…
Schrijver: Carol O'Connell
Oorspronkelijke titel: Bone by bone
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789026128165
Uitgever: De Fontein
Judaskind
Drie dagen voor Kerstmis wordt de paarse fiets van de tienjarige Sadie Green gevonden bij een bushalte. Vlak daarna verdwijnt ook haar vriendin Gwen. De politie laat weten dat het waarschijnlijk gaat om twee van huis weggelopen meisjes.

Maar politieman Rouge Kendall is daar niet van overtuigd. Vijftien jaar eerder werd zijn tweelingzus Susan vermoord, en hoewel er een dader - een jonge priester - werd veroordeeld, vraagt Rouge zich nu af of deze wérkelijk de moordenaar was. Daarbij komt dat de twee zaken volgens forensisch psychologe Ali Cray opmerkelijke overeenkomsten vertonen.

Rouge en Ali nemen het op zich de zaak te onderzoeken. De veroordeelde priester heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig was, en de huidige gebeurtenissen lijken erop te wijzen dat hij de waarheid heeft verteld…
Schrijver: Carol O'Connell
Oorspronkelijke titel: Judas Child
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789029058186
Uitgever: Meulenhoff

Kathy MalloryWaar licht in schaduw overgaat
Tussen de struiken van een klein park in het hart van Manhattan worden de lichamen van twee vrouwen gevonden. Honderden ramen kijken op het park uit, er is een constante stroom van voorbijgangers... Maar niemand heeft wat gezien.

Dan wordt naast het derde slachtoffer ook het lichaam gevonden van Louis Markowitz, inspecteur van politie en de man die ooit Kathy Mallory heeft gered van een uitzichtloos leven als straatkind en liefdevol in zijn gezin heeft opgenomen. Kathy, nu computerdeskundige bij de politie, wordt derhalve met verlof gestuurd, maar besluit zonder het iemand te vertellen de zaak waaraan haar stiefvader werkte, voort te zetten. Voor het eerst moet ze de straat op, op mensenjacht in de jungle van New York.

Langzamerhand nemen haar diep weggestopte jeugdervaringen de overhand en wordt zij weer het kind dat vechtend en stelend trachtte te overleven in New York. Zij wordt een dodelijke tegenstander voor iedereen die zich begeeft in die wereld waar licht in schaduw overgaat.
Schrijver: Carol O'Connell
Oorspronkelijke titel: Mallory's oracle
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789026972942
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
De man die tegen vrouwen loog
In het New Yorkse Central Park wordt een stoffelijk overschot gevonden dat ten onrechte wordt geïdentificeerd als Kathy Mallory. Kathy is echter nog springlevend, en werkt als computerexpert bij de afdeling bijzondere misdrijven van de politie van New York. Vol overgave stort ze zich op de raadselen rond de moord.

Het slachtoffer blijkt Amanda Bosch te zijn. Op haar computer vindt Mallory een autobiografische roman die plotseling eindigt met de zin: hij heeft tegen me gelogen...

Met behulp van de gegevens in Amanda's computer weet Mallory het aantal verdachten terug te brengen tot drie - alle drie mannen van aanzien, mannen die veel te verliezen hebben. Dan vat de moordenaar echter een persoonlijke interesse voor Mallory op en is zij haar leven niet meer zeker.
Schrijver: Carol O'Connell
Oorspronkelijke titel: The man who lied to women
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789058311153
Uitgever: Meulenhoff
Duivelskunst
Tijdens de opening van een tentoonstelling in The Koozeman Gallery in New York wordt kunstcriticus Dean Starr vermoord. Op zijn lichaam wordt een visitekaartje aangetroffen met daarop het woord dood - een en ander wekt de indruk van een verrassende en dodelijke vorm van perfomance art.

Ondanks de aanwezigheid van ruim honderd genodigden heeft niemand iets gezien of gehoord. De politie staat voor een raadsel, maar vermoedt dat de dader in de kunstwereld moet worden gezocht.

De moord herinnert de sympathieke rechercheur Kathy Mallory, computer-expert bij de afdeling bijzondere misdrijven, aan de onopgeloste dubbele moord waaraan haar pleegvader Louis Markowitz twaalf jaar eerder werkte. In deze gruwelijke zaak werden de ledematen van twee jonge geliefden als een kunstwerk gerangschikt.

Als Mallory zich vastbijt in het onderzoek naar de koelbloedige moordenaar, wordt ze van bovenhand gesommeerd haar inspanningen te staken. Maar dat strookt niet met Mallory's karakter...
Schrijver: Carol O'Connell
Oorspronkelijke titel: Killing critics
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789029068192
Uitgever: Meulenhoff
De vlucht van de stenen engel
Een jonge onbekende vrouw arriveert kort na het middaguur in het rustige plattelandsstadje Dayborn. Het is de aanleiding tot een reeks razendsnel escalerende gebeurtenissen: binnen het uur zijn de handen van een autistische jongen tot bloedens toe verwond en gebroken, krijgt hulpsheriff Travis een beroerte achter het stuur van zijn patrouillewagen, wordt evangelieprediker Babe Laurie dood aangetroffen en wordt de jonge vrouw gearresteerd op verdenking van moord.

De onbekende vrouw heet Kathy Mallory, haar rechercheursbadge is achtergebleven in New York, waar ze woont en werkt. In Dayborn vond zeventien jaar geleden een afschuwelijke misdaad plaats die diep in haar leven ingreep. Kathy Mallory wil nu maar één ding: genoegdoening...
Schrijver: Carol O'Connell
Oorspronkelijke titel: Flight of the stone angel
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789029065245
Uitgever: Meulenhoff
De illusionist
Kathy Mallory, computerexpert bij de afdeling bijzondere misdrijven van de politie van New York, is de geadopteerde dochter van de befaamde inspecteur Louis Markowitz. Hij is de man die haar heeft geleerd zich te verplaatsen in de gedachtewereld van een criminele geest, een kunst die zij nu als geen ander beheerst.

Dat bewijst zij op niet mis te verstane wijze als tijdens de uitvoering van de beruchte Verloren Illusie de illusionist Oliver Tree op spectaculaire wijze om het leven komt. Iedereen is ervan overtuigd dat Oliver een fatale vergissing heeft gemaakt, maar Mallory weet intuïtief dat het om moord gaat. Mallory vermoedt dat het motief moet worden gezocht in goochelaarskringen.

Tot haar ongenoegen krijgt ze echter van haar superieuren een verbod opgelegd zich met de zaak te bemoeien. Vastbesloten haar gelijk te halen, begint Mallory op eigen houtje aan een onderzoek en begeeft zich in een magische wereld waar alles draait om illusie en bedrog.

Al gauw ontdekt ze dat de moordenaar een meester is in de kunst van de misleiding en er een onmenselijk genoegen in schept haar keer op keer op het verkeerde been te zetten. Maar Mallory laat zich niet intimideren - ze weet dat er een moment zal komen waarop de dader in zijn overmoed zijn hand zal overspelen.
Schrijver: Carol O'Connell
Oorspronkelijke titel: Shell game
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789029066808
Uitgever: Meulenhoff


Misdaadschool
In een flat in New York wordt een vrouw aangetroffen die is opgehangen. Ze verkeert in coma. Op de plaats van het misdrijf wijzen zorgvuldig geplaatste rode kaarsen en een enorme hoeveelheid dode vliegen op een bizar ritueel.

Kate Mallory, computerdeskundige bij de politie, kent het slachtoffer beter dan ze wil toegeven. Sparrow, nu een verlopen hoer, was als een moeder voor haar, toen de kleine Kate van iedereen verlaten door de straten zwierf.

Mallory ontdekt dat de misdaad veel overeenkomsten vertoont met een zaak van jaren her. Enige getuige daarbij was het zoontje van het slachtoffer, dat dagenlang met haar was opgesloten. Is hij de sleutel tot de oplossing van beide misdrijven? Die getuige, die bij de politie schijnt te hebben gewerkt, is spoorloos.

Mallory komt tijdens haar onderzoek pijnlijk dicht bij de geheimen - en de gevaren - van haar jeugd.
Schrijver: Carol O'Connell
Oorspronkelijke titel: Crime school
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789022533833
Uitgever: Uitgeverij M
De veroordeelde jury
En toen waren er nog maar drie...

Na een unanieme, maar zeer dubieuze vrijspraak in een moordzaak, worden de juryleden één voor één vermoord door iemand die bekend staat als 'de Man met de Zeis' vanwege de bloederige signatuur die hij achterlaat op de plaats des onheils.

De laatste drie juryleden houden zich doodsbang schuil. Tegelijkertijd speelt radiopresentator Ian Zachary in zijn immens populaire programma een macaber spel, waarin de luisteraars aangemoedigd worden de 'Jacht op de Jury' te openen.

Rechercheur Riker, met ziekteverlof nadat een jonge psychopaat hem vier kogels in zijn borst heeft gepompt, vertoont om persoonlijke redenen een bovenmatige belangstelling voor deze zaak. Ook Kate Mallory, Riker's collega bij de New Yorkse politie, is vastbesloten de moordenaar te ontmaskeren voor hij - of zij - het hele justitiële apparaat voor schut heeft gezet.
Schrijver: Carol O'Connell
Oorspronkelijke titel: The jury must die
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789022538364
Uitgever: Uitgeverij M
Het familiehuis
Een seriemoordenaar die het op vrouwen had voorzien wordt gevonden met een schaar in zijn borst en een ijspriem in zijn hand. Kate Mallory en haar collega Riker van de New Yorkse politie zijn snel ter plekke. Een van de bewoners van het huis waar de moord plaatsvond is de 70-jarige Nedda Winter, die onmiddellijk bekent, en zegt dat het zelfverdediging was. Moord opgelost, zaak gesloten.

Maar in het huis van de familie Winter is zestig jaar geleden ook al een gruwelijk misdrijf gepleegd. Nedda's vader, stiefmoeder, vijf broertjes en zusjes en de huishoudster werden vermoord - met een ijspriem... En de dader is nooit gevonden.
Schrijver: Carol O'Connell
Oorspronkelijke titel: Winter house
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789022542095
Uitgever: Boekerij

Dubbel uitgegeven titelsMallory's orakel

Zie voor de beschrijving van dit boek: Waar licht in schaduw overgaat.

Schrijver: Carol O'Connell
Oorspronkelijke titel: zie Waar licht in schaduw overgaat
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789029066747
Uitgever: Meulenhoff