Boekenplank:
Kies

Boeken van Diane Pearson

Meer over Diane Pearson

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Diane Margaret Pearson McClelland

Geboren: 1931 / Overleden: 2017

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

  • Csardas - Csardas
  • Het geluk ligt achter de heuvels - The summer of the Barshinskeys
  • Vreemde in eigen huis - The marigold field

gedetailleerd overzicht

OverzichtCsardas
Csardas beschrijft het wel en wee van de half-joodse bankiersfamilie Ferenc, een vooraanstaand geslacht in het feodale Hongarije van toen. De familieband is hecht, het aanzien groot, de bezittingen zijn uitgestrekt. De twee huwbare dochters, Eva en Amalia, genieten in hun beschermde wereldje van het uit mooie kleren en feesten bestaande leven. Een leven dat er voor de Ferencs rooskleurig en zorgeloos uitziet.

Heel geleidelijk echter voltrekken zich de sociale veranderingen in het maatschappelijke leven, en ook de familie Ferenc zal de gevolgen hiervan aan den lijve ondervinden. Amalia begint het gezag van haar vader te negeren en wordt verliefd op een luitenant van lagere komaf.

De Eerste Wereldoorlog breekt uit, waarmee de financiële aftakeling een aanvang neemt. Hoewel de gebeurtenissen in Rusland de familie de ogen hadden moeten openen, gaat het zorgeloze leventje, zij het met wat minder grandeur, na de oorlog gewoon door. Ook de wereldomvattende beurskrach is nog geen genadeslag. Toch zet het opstandige element binnen de familie tegen het ouderlijk gezag en tegen de bourgeoisie door. De verdeeldheid neemt toe.

Inmiddels zijn we beland bij de tweede generatie Ferencs, die moet accepteren dat de oude tijd voorbij is. Een proces dat maar heel moeizaam verloopt. Janos, de marxistische zoon van één van hun landarbeiders, overvleugelt hen in moed en macht. De haat groeit.

Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit met als dramatisch hoogtepunt het verraad van een fascistisch familielid, dat heel zijn joodsgelieerde familie door de Gestapo laat oppakken.

Tot één van de overlevenden behoort Terez, een dochter uit de derde generatie, die zal trouwen met de inmiddels minder overtuigd marxistische Janos. Zijn huwelijk met Terez, het kind uit een geslacht dat bourgeoisie en fascisme kende doet hem eens te meer beseffen dat ook het socialistische idealisme zal afglijden tot een derderangs maatschappij, waarmee de uitersten elkaar ontmoet hebben en de geschiedenis zich heeft herhaald.
Schrijver: Diane Pearson
Oorspronkelijke titel: Csardas
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 9789024503100
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het geluk ligt achter de heuvels
De zomer van 1902 is er een vol belofte. Zwaluwen bevolken de lucht, bloemen geuren en het leven in het rustige Engelse plattelandsstadje verloopt gelijkmatig en opgewekt.

Tot de Barshinskeys komen: een exotische, temperamentvolle Russische trekkersfamilie. Vanaf dat moment verandert alles...
Schrijver: Diane Pearson
Oorspronkelijke titel: The summer of the Barshinskeys
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789024515202
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Vreemde in eigen huis
Vreemde in eigen huis, spelend in het Engeland tusen 1896 en 1919 vertelt de geschiedenis van de Whitmans, de Pritchards en de Dances. Ze zijn trots, arm en fier en bezitten het vermogen om lief, leed en lust te omvatten....
Schrijver: Diane Pearson
Oorspronkelijke titel: The marigold field
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789022503539
Uitgever: Boekerij