Boekenplank:
Kies
  • Home
  • P
  • Alessandro Perissinotto

Boeken van Alessandro Perissinotto

Meer over Alessandro Perissinotto

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1964

Geboorteland: Italië

Website: Alessandro Perissinotto


Overzicht

  • Aan mijn rechter - Al mio giudice
  • De dwalingen van de ouders - Le colpe dei padri
  • Het jaar dat ze Rosetta vermoordden - L'anno che uccisero Rosetta
  • Het lied van Colombano - La canzone di Colombano
  • Wraak - Per vendetta

gedetailleerd overzicht

OverzichtAan mijn rechter
'Hij stond roerloos tegen de muur, in het volle licht, een perfect doelwit. Ik gaf gas. Toen ik hem raakte reed ik de neus half in de kreukels. Weet u, mevrouw de rechter, wat voor carrosserie een Renault 4 heeft? Niet veel steviger dan zilverpapier, een flinke duw met je vinger en er zit een deuk in. Maar de bumper is stevig, die moet zijn benen vermorzeld hebben.'

Luca Barberis, een briljant en succesvol informaticus, vermoordt in Milaan de man die hem heeft geruïneerd. Op een oude motorfiets vlucht hij naar Jacques Brels plat pays aan de Noordzee, waar hij Marieke ontmoet.

Maar hij wordt achtervolgd door twee ogenschijnlijk keurige heren en in Milaan blijven doden vallen. Hij duikt onder in Amsterdam en begrijpt ten slotte wie hem verraden heeft en wat hem te doen staat.
Schrijver: Alessandro Perissinotto
Oorspronkelijke titel: Al mio giudice
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789076270333
Uitgever: Serena Libri
De dwalingen van de ouders
'Is dat een dreigement?'
'Nee. Ik ben te oud om te dreigen. Maar het spijt me wel dat niemand meer een P38 pakt en zo de boel afhandelt, want dat snappen jullie tenminste. Als iemand jullie vertelt over zijn zieke vrouw zetten jullie je blik op oneindig. Maar als we jullie in de benen schieten letten jullie ineens op. Door een paar kogels zouden jullie een toontje lager zingen.'
'Weet u dat ik u kan aangeven?'
'O ja! U kunt me aangeven, ontslaan, u kunt doen wat u wilt. U bent machtig en een van de bazen. Als uw vader u zag zou hij zich in zijn graf omdraaien.'
'Wat is dat nu weer voor kletskoek?'
'Ik weet heel goed wat ik zeg, mijnheer. Uw vader zou zich voor u schamen, als hij niet dood was.'

Turijn is Fiat. In de zestiger jaren roerden ook de Rode Brigades zich daar. Toen er massale ontslagen vielen werden managers van Fiat in de knieën geschoten. Een zwarte tijd die niemand is vergeten.

Ingenieur Guido Marchisio is 46, heeft een grote Mercedes en een goed leven. Hij is directeur van een fabriek in Turijn en geniet het daarbij behorende aanzien en honorarium. Ook in de liefde gaat het voorspoedig. Na een uitgewoond huwelijk van achttien jaar begint hij nu een tweede leven met de mooie en zeer jonge Carlotta.

Er zijn twee problemen. Hijzelf is afkomstig uit een goede familie. Maar er is ergens een evenbeeld van hem, die is opgegroeid in een achterbuurt. Wie is dat? De kwestie achtervolgt hem. Ook moet hij honderden arbeiders op achterbakse wijze ontslaan. Marchisio is daar goed in en er zijn geen Rode Brigades meer. Toch is het een probleem.
Schrijver: Alessandro Perissinotto
Oorspronkelijke titel: Le colpe dei padri
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789076270807
Uitgever: Serena Libri
Het jaar dat ze Rosetta vermoordden
'De jonge meisjes kwamen bijna altijd in tranen de kerk uit. Dat komt door wat er op de hooizolders gebeurt. Er is hier 's avonds niet zo veel te doen... En af en toe loopt het slecht af, zoals met die arme ziel van een Anna Teresa, die meteen bij don Celestino ging biechten toen ze voor de eerste keer zwanger was. Ze was op een zondag gegaan en ze hadden haar allemaal huilend naar buiten zien komen: ze vonden haar in de Bramafan beklemd tussen twee rotsen een eindje stroomafwaarts van de brug.'

Een verzameling gehuchten, hoog in de Alpen. Het leven bestaat uit het werk op het land en in de kalkgroeven, de kerk, drank, vrijen, vechtpartijen en sneeuw. Een inspecteur uit de stad moet een oude moord oplossen.

In 1944 was een jonge vrouw met ingeslagen schedel gevonden - 'vermoord door de partizanen op grond van vermeende collaboratie met de Duitsers', zei de politie.

De inspecteur ontrafelt alsnog de toedracht van de moord. Maar in de stad worden zijn bevindingen niet op prijs gesteld.
Schrijver: Alessandro Perissinotto
Oorspronkelijke titel: L'anno che uccisero Rosetta
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789076270067
Uitgever: Serena Libri
Het lied van Colombano
In de zomer van 1534 worden hoog in de Alpen de lijken van een schaapherder, zijn vrouw, zijn moeder en zijn jonge dochter gevonden. De pest? Niet waarschijnlijk in zo'n geïsoleerd gebied. Giftig koren? Of hekserij?

De jonge rechter Ippolito onderzoekt de zaak. In het dorp noemen ze het moord en ze beschuldigen de steenhouwer, Colombano Romean. Die werkt al acht jaar aan een aquaduct dwars door de berg heen, ter bevloeiing van de akkers aan de dorre zuidzijde. Er zijn grote belangen mee gemoeid.

De proost geeft rechter Ippolito de opdracht Colombano vrij te spreken: het aquaduct moet afgemaakt worden. Dat blijkt geen gemakkelijke opgave...

De auteur baseert zijn verhaal op een mondeling overgeleverd, eeuwenoud lied dat hij zich door een oude bergbewoonster heeft laten voorzingen. Hij zoekt naar de ware toedracht, vult hiaten aan en brengt zo de historische figuren van rechter Ippolito en steenhouwer Colombano tot leven. Het aquaduct bevloeit nog altijd de zuidelijke hellingen.
Schrijver: Alessandro Perissinotto
Oorspronkelijke titel: La canzone di Colombano
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789076270142
Uitgever: Serena Libri
Wraak
Efrem Parodi, professor in de geschiedenis, heeft zijn bekomst van de corruptie en het morele verval in zijn vaderland. Wanneer de Italiaanse gemeenschap in Argentinië hem een leerstoel aanbiedt vertrekt hij dan ook spoorslags. Efrem geeft met plezier les en lijkt een nieuw leven te beginnen.

Maar de elite in de Italiaanse gemeenschap staat Efrem al spoedig evenzeer tegen als de machtigen in zijn geboorteland. En ook Argentinië heeft een gewelddadig verleden: de geesten van de desaparecidos waren nog rond.

Tijdens zijn colleges raakt hij in de ban van de studente Alicia, dochter van een desaparecido. Zij is op zoek naar vader Tino, de priester die haar in zee gegooide vader heeft bijgestaan. Veel is onduidelijk. Was Raúl Montes eigenlijk wel haar vader? Had de priester hem werkelijk bijgestaan? En hoe heette die: Salterbeg, Sanbergek, Scanbek?

Samen gaan Alicia en Efrem op zoek - een lange tocht die dramatisch eindigt.
Schrijver: Alessandro Perissinotto
Oorspronkelijke titel: Per vendetta
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789076270692
Uitgever: Serena Libri