Boekenplank:
Kies
 • Home
 • P
 • Michael Phillips

Boeken van Michael Phillips

Overzicht

 • Legende van de Keltische steen - Legend of the Celtic stone
 • Op zoek naar het verloren paradijs - A rift in time

De Russen

 1. De macht en het moederland - The crown and the crucible
 2. Het verscheurde rijk - A house divided
 3. De maalstroom van de overwinning - Travail and triumph

De Stonewycke Saga

 1. Erfgename van Stonewycke - The heather hills of Stonewycke
 2. Vlucht uit Stonewycke - Flight from Stonewycke
 3. Vrouwe van Stonewycke - The lady of Stonewycke
 4. Vreemdeling op Stonewycke - Stranger at Stonewycke
 5. Schaduw over Stonewycke - Shadows over Stonewycke
 6. Schatten van Stonewycke - Treasure of Stonewycke

Het geheim van de roos

 1. Een huis in de storm - The eleventh hour
 2. Een roos als herinnering - A rose remembered
 3. Ontsnapping naar de vrijheid - Escape to freedom
 4. Strijd om de vrede - Dawn of liberty

Gedetaileerd overzicht

Overzicht

Legende van de Keltische steen
Schotland - het land van woeste schoonheid, van eeuwenoude Keltische tradities en epische verhalen, trotse strijders en wijze barden, waar clans oorlog voeren tegen koningen en keizers. De legenden - van liefde en verraad, de Zwerver en het meisje van Glencoe, en van de steen waarop al eeuwenlang koningen en koninginnen gekroond worden. De steen - die gestolen wordt, waardoor het smeulende vuur van Schotlands streven naar onafhankelijkheid wordt aangewakkerd, en een jonge aanstormende politicus hartstochtelijk op zoek gaat naar zijn wortels. De carrière van parlementslid Andrew Trenthem heeft vleugels gekregen -maar zijn privéleven is een puinhoop. De vrouw met wie hij hoopte te trouwen, verbreekt hun relatie, en de last van een familietragedie drukt zwaar op zijn schouders. Hij moet zich opnieuw bezinnen op wat belangrijk is. Gaandeweg ontdekt Andrew zijn erfenis: een bijzondere band met Schotland en een rijkdom aan oude legenden die zijn leven in een nieuw perspectief zetten.
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: Legend of the Celtic stone
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-435-0154-9
Uitgever: Kok
Op zoek naar het verloren paradijs
De Engelse archeoloog Adam Livingstone - jong, succesvol, en sceptisch tegenover het christelijk geloof - ontdekt op de top van de berg Ararat de overblijfselen van de Ark van Noach. Het is de vondst van de eeuw en die maakt Adam in één klap wereldberoemd. Maar voor Adam blijft het een vraag: zijn de verhalen in Genesis nu mythen of aantoonbare historische feiten? Na zijn triomf op de Ararat begint hij daarom aan een nog veel groter avontuur: de speurtocht naar de Hof van Eden. Niet iedereen is blij met Adams ontdekkingen. Zijn tegenstanders trachten hem en zijn medewerkers op alle mogelijke manieren het zwijgen op te leggen. Maar Adam laat zich niet tegenhouden. Op zoek naar de waarheid komt hij oog in oog te staan met levensbedreigend gevaar, eeuwenoude geheimen, ontluikende liefde - en zichzelf.
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: A rift in time
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-297-1777-7
Uitgever: Voorhoeve

De Russen

De macht en het moederland
Liefde en oorlog, dreigende veranderingen. twee vrouwen en twee sociale klassen... In het tsaristische Rusland raken de levens van twee families onlosmakelijk verweven. Anna Burenin verlaat haar familie en het kleine boerendorpje Katyk om in St. Petersburg te gaan werken in het paleis van de prinselijke familie Fedorcenko. Haar ontmoeting met de verwaande en verwende prinses Katrina is een ontmoeting van twee totaal verschillende werelden - een die Anna's leven voorgoed verandert. Maar ook Katrina verandert door het contact met de diepgelovige Anna. Ondanks het verschil in stand en achtergrond worden de meisjes vriendinnen. In de beschermde wereld van de Petersburgse paleizen dringt ondertussen langzaam de harde werkelijkheid door. Terwijl de adel feestviert, broeit er revolutie; een oorlog in de Balkan lijkt niet langer te vermijden, Anna en Katrina moeten machteloos toezien hoe hun geliefde Rusland dreigt te worden verscheurd door conflicten... * Geschreven door Michael Phillips & Judith Pella.
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: The crown and the crucible
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-242-6109-0
Uitgever: Kok
Het verscheurde rijk
De Balkanoorlog is ten einde, maar de strijd in Rusland gaat door. De revolutionairen treden steeds gewelddadiger op tegen het strakke bewind van de tsaar. Maar ook in het hart van prins Sergei Fedorcenko is de strijd nog niet gestreden. Thuisgekomen in St. Petersburg kan hij de gruwelen van het front niet vergeten. Hij gaat op reis, op zoek naar de zin van dit alles en naar zichzelf. Zal Anna Sergei weerzien? En zal er dan ruimte zijn voor hun liefde? De afstand tussen een prins en een dienstmeisje is zo groot... Kan die wel worden overbrugd? Ondertussen sluit Anna's broer Paul zich aan bij de revolutionairen om te vechten voor een betere toekomst voor Rusland. Zijn loyaliteit aan de revolutie betekent een breuk met zijn principes, zijn opvoeding, zijn familie. Dat offer brengt hij graag - totdat zijn gewelddadige acties ook het leven van zijn zus in gevaar brengen... * Geschreven door Michael Phillips & Judith Pella.
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: A house divided
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-242-9304-9
Uitgever: Kok
De maalstroom van de overwinning
De adellijke familie Fedorcenko heeft veel om gelukkig mee te zijn: het huwelijk van Prinses Katrina, de blijde verwachting van een baby, de terugkeer van Prins Sergei. De blijdschap duurt echter maar kort. De publicatie van Sergei's boek brengt hem in grote problemen en ondermijnt ook zijn vaders positie. De toch al moeizame relatie tussen Sergei en zijn vader wordt nog moeilijker. En weer worden Anna en Sergei van elkaar gescheiden. Zal er ooit een toekomst voor hen samen zijn? Paul en de andere revolutionairen moeten voorzichtiger te werk gaan, nu de regering hun een aantal gevoelige klappen heeft toegebracht. Toch blijven ze proberen de macht van de tsaar omver te gooien - eens moet het toch lukken! Ook Basil Anickin sluit zich weer bij hen aan. Zijn doel is alleen niet de revolutie, maar wraak op de familie Fedorcenko en op Katrina in het bijzonder... * Geschreven door Michael Phillips & Judith Pella.
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: Travail and triumph
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-242-6207-0
Uitgever: Kok

De Stonewycke Saga

Erfgename van Stonewycke
Schotland, negentiende eeuw. De familie Duncan bezit veel land en bekleedt een voorname plaats in de gemeenschap. Maar binnen het gezin is de situatie niet zo mooi. De zeventienjarige dochter Margaret merkt dat haar ouders steeds meer uit elkaar groeien; en ze lijdt hevig onder de toenemende verwijdering tussen haar en haar vader, die ze als kind onvoorwaardelijk aanbad. De toch al onder druk staande familiebanden worden zwaar op de proef gesteld wanneer een rijke en verwende neef, met een slechte reputatie, zijn intrede doet. Hij is tegen zijn zin naar Schotland gestuurd en mist zijn wilde Londense leven, maar meer en meer komt hij onder de goede invloed van de kleine Schotse gemeenschap - en van de knappe Margaret... De hooglanden lijken hoop op een nieuw begin te bieden. Maar maakt hun liefde een kans?
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: The heather hills of Stonewycke
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-242-6215-1
Uitgever: Kok
Vlucht uit Stonewycke
Margaret Duncan - dochter uit een voorname Schotse familie - is in het geheim getrouwd met haar geliefde Ian. Daarmee gaat ze in tegen de wensen van haar vader, die Ian haat en haar deze stap ook niet vergeven kan. Bovendien wordt Ian beschuldigd van moord op zijn rivaal. De geliefden moeten van Stonewycke vluchten om zich in veiligheid te brengen. Vrijheid en een heel nieuw leven wenken hen van voorbij de kusten van hun geliefde Schotland: zij besluiten hun heil te zoeken in Amerika. Amerika! Het jonge, veelbelovende land aan de overkant van de oceaan - wat zal het hun brengen? Zullen zij echt in staat zijn om het verleden achter zich te laten? Zal Ian vrijgesproken worden van de aanklacht tegen hem?
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: Flight from Stonewycke
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-242-6116-3
Uitgever: Kok
Vrouwe van Stonewycke
Vijfenveertig jaar geleden vluchtte Maggie van Schotland naar Amerika en liet daarbij haar echtgenoot Ian achter. Alle omstandigheden leken samen te spannen om hen van elkaar gescheiden te houden; en sindsdien leeft Maggie in de overtuiging dat Ian gestorven is. Nu zij zelf op sterven ligt, laat zij haar kleindochter Joanna Matheson beloven om terug te keren naar Schotland en te zoeken naar een jarenlang verborgen schat, waar zij nu recht op heeft. Joanna weet eigenlijk niet of ze het verhaal moet geloven, maar om Maggie te plezieren onderneemt ze de reis. Maar waar moet ze zoeken? En wat zoekt ze eigenlijk? Is Stonewycke nog te redden, of is het voorgoed verloren? Joanna gaat op zoek naar het verleden - en ontdekt daarbij de toekomst...
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: The lady of Stonewycke
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-242-6088-4
Uitgever: Kok
Vreemdeling op Stonewycke
De wereld waarin de zeventienjarige Allison MacNeil opgroeit, is een totaal andere dan de wereld van haar overgrootmoeder Maggie. Na jaren van welvaart en modernisering slaat nu de depressie toe. Ook de Schotse stad Port Strathy is in de loop der tijden flink gegroeid, maar begint nu de invloed van de depressie te merken. De familie MacNeil probeert op allerlei manieren de stad te steunen. De geldzorgen zijn echter ook op Stonewycke voelbaar. Allison is koppig, eigenzinnig en arrogant. Ze is zich maar al te goed bewust van haar positie als adellijke erfgename. Haar ouders maken zich zorgen om haar - zal zij straks het landgoed wel kunnen besturen? Dan verschijnt er een vreemdeling in de stad. Wie is hij werkelijk? En wat wil hij? Eens te meer staat de familie van Stonewycke voor keuzes die de toekomst zullen bepalen.
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: Stranger at Stonewycke
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-242-6266-6
Uitgever: Kok
Schaduw over Stonewycke
Het huwelijk tussen Allison en Logan Macintyre leek een blijde toekomst te beloven voor henzelf en voor het Stonewycke-landgoed. Maar al snel ontdekken zij dat het nog maar het begin was van een levenslange reis. Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is het eerste vuur in de relatie tussen Logan en Allison bekoeld. Logan heeft de ene baan na de andere gehad, maar heeft nooit kunnen wennen aan de eentonigheid van normaal werk. Nu vindt hij zijn draai als Brits spion in de oorlog - zonder dat Allison ervan afweet. Terwijl Allison moet zien te overleven in het door de Duitsers gebombardeerde Londen, sluit Logan zich als geheim agent aan bij het Franse ondergrondse verzet. Lange tijd zijn ze gescheiden. Wellicht te lang om elkaar terug te vinden?
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: Shadows over Stonewycke
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-242-6279-8
Uitgever: Kok
Schatten van Stonewycke
Als lady Joanna in 1971 overlijdt, is de familie van Stonewycke én de hele stad in diepe rouw gedompeld. Logan en Allison Maclntyre staan nu aan het hoofd van het landgoed. Logan heeft carrière gemaakt in de politiek en is inmiddels een gerespecteerd lid van het parlement - want de tijd dat de aristocratie kon leven van de opbrengst van een landgoed, is allang voorbij. Dertig jaar geleden zijn Logan en Allison hun dochter kwijtgeraakt. Nu zijn er twee vrouwen die beiden claimen hun dochter te zijn. Wie spreekt de waarheid? Wat was de rol van lady Joanna in dit alles? En weer is de verborgen schat, die al zoveel generaties heeft beziggehouden, in het geding...
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: Treasure of Stonewycke
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-435-0042-9
Uitgever: Kok

Het geheim van de roos

Een huis in de storm
Pruisen, 1937. Baron von Dortmann woont samen met zijn vrouw en hun dochter Sabina in een Pruisisch dorpje op het landgoed 'Lebenshaus'. Ze krijgen bezoek van een Amerikaanse diplomaat en zijn zoon Matthew, die goed kan opschieten met de beeldschone Sabina. Ze ontmoeten elkaar tijdens een groot feest op het landgoed en voeren geanimeerde gesprekken. Buurjongen Gustav Schmundt heeft ook veel aandacht voor Sabina, maar meer nog voor het landgoed dat ze zal erven. De spanningen die tijdens het feest al voelbaar zijn, komen tot uitbarsting in het naburige Polen. De Tweede Wereldoorlog breekt uit. Von Dortmann is actief in de verzetsbeweging samen met Dietrich Bonhoeffer en een joodse rabbi. Onder het landhuis wordt een schuilplaats ingericht, de uitvalsbasis voor diverse geheime activiteiten. Gustav onderhoudt echter nauwe contacten met de Gestapo, die hem in ruil voor zijn diensten Sabina heeft beloofd.
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: The eleventh hour
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-297-1454-9
Uitgever: Kok Voorhoeve
Een roos als herinnering
Berlijn, 1961. Karin Duftblatt loopt door de straten van Berlijn. Ze heeft een geheime missie. Ze heeft een nieuwe naam; een andere identiteit. Maar ook die kunnen niet het blonde haar en de blauwe ogen verhullen van het beeldschone meisje dat ze ooit was. De stad waarin ze woont, draagt nog altijd de littekens van de oorlog die twintig jaar eerder heeft plaatsgevonden. Ze wordt achtervolgd door een kwaadaardige man, die ooit een aanbidder van haar was. Haar vader zit gevangen in een donkere cel, met weinig hoop op vrijheid. En zelf voelt ze zich eveneens een gevangene. Haar leven is een geheim, in een stad vol geheimen. Opeens ziet ze een bekend gezicht. Het kan niet, maar het is zo, kan ze dit sprookje geloven? Of zullen de explosies en het geweervuur op een eenzaam veld even uit Berlijn een voortijdig einde maken aan het geheim van de roos?
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: A rose remembered
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-297-1646-0
Uitgever: Voorhoeve
Ontsnapping naar de vrijheid
Berlijn, 1962. De liefde tussen de Amerikaan Matthew en de Oost-Duitse Sabina lijkt geen kans te krijgen om ooit tot bloei te komen. Jarenlang zijn zij door omstandigheden van elkaar gescheiden en als in augustus 1961 de Berlijnse muur wordt opgericht, is er weinig hoop op hereniging. Toch waagt Matthew de oversteek naar het oosten, zich ervan bewust dat hij wellicht nooit naar de vrije wereld terug kan keren. Wanneer Matthew erin slaagt Sabina te vinden, begint de bloedstollende planning van een ontsnapping naar het vrije Westen. Maar Gustav Schmundt, afdelingshoofd van de Stasi, de gewetenloze geheime dienst, zit hen op de hielen...
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: Escape to freedom
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-297-1718-1
Uitgever: Voorhoeve
Strijd om de vrede
Duitsland, 1992. De Koude Oorlog is voorbij. Oost- en West-Duitsland zijn herenigd. Er is in de loop der jaren veel veranderd, maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Oost-Europa kent vrijheid, maar nog altijd zoeken machtige mannen naar middelen om de volken te onderdrukken en te beheersen. Matthew, Sabina en hun zoon Tad McCallum keren terug naar Duitsland voor een conferentie over evangelisatie. Ze grijpen de gelegenheid aan om hun oude vrienden van het netwerk van de Roos op te zoeken. Voor ze het goed en wel beseffen, staan ze oog in oog met de KGB en belanden ze midden in een poging de macht in Oost-Europa over te nemen. Kan de coup nog worden verijdeld?
Schrijver: Michael Phillips
Oorspronkelijke titel: Dawn of liberty
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-297-1731-9
Uitgever: Voorhoeve