Boekenplank:
Kies

Boeken van Chaim Potok

Chaim Potok, schrijver, rabbijn zonder gemeente, filosoof en schilder, is geboren in New York. Hij werd opgeleid tot rabbijn en geordineerd. Als schrijver van toegankelijke en onderhoudende romans, waarin hij de vele facetten van het joodse leven in Amerika portretteert, heeft hij een grote reputatie verworven.

Meer over Chaim Potok

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Herman Harold Potok

Geboren: 1929 / Overleden: 2002

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

 • Davita's harp - Davita's harp
 • De arkenbouwer - The ark builder
 • De familie Slepak - The gates of november
 • De hand van de golem - The golem's hand
 • De troop-leraar - The troop teacher
 • Het boek van het licht - The book of lights
 • Het cijfer zeven - The seven of the address
 • Het kanaal - The canal
 • Het stof der aarde - I am the clay
 • In den beginne - In the beginning
 • Isabel en andere verhalen - Zebra & other stories (deels)
 • Omzwervingen - Wanderings
 • Oude mannen om middernacht - Old men at midnight
 • Op zoek naar Ruth - Finding Ruth

Asjer Lev

 1. Mijn naam is Asjer Lev - My name is Asjer Lev
 2. De gave van Asjer Lev - The gift of Asher Lev

Danny & Reuven

 1. Uitverkoren - The chosen
 2. De belofte - The promise

Non-Fictie

 • Isaac Stern: mijn eerste 79 jaar - Isaac Stern: my first 79 years

Jeugdboeken

 • Mijn oom de piloot - The sky of now
 • Mijn vriend de boom - The tree of here

Dubbel uitgegeven titels

 • De rechtvaardige - zie Uitverkoren
 • De rechtvaardiging - zie Uitverkoren

gedetailleerd overzicht

OverzichtDavita's harp
Davita's harp begint in het Amerika van de jaren dertig. De beurs is ingestort, het politieke en sociale klimaat is intoleranter geworden. De ouders van Davita komen uit verschillende milieus (het joodse en het christelijke), maar vinden elkaar in een gezamenlijke toewijding aan het communisme.

Davita, een gevoelig en intelligent kind, ziet dat de idealen van haar ouders politiek hard worden afgestraft. Ze moet voor zichzelf gaan uitmaken wat ze wel en niet wil en waarin ze wil geloven.

In de jaren vlak voor de oorlog wordt ze ingewijd in de mysteries en riten van het orthodoxe jodendom. Maar uiteindelijk voelt ze zich verraden door het onderscheid dat wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen in die traditioneel joodse wereld.

Ondanks alle angst en pijn slaagt Davita erin iets met zich mee te dragen dat haar innerlijk verwarmt: 'de goede muziek van de wereld', de zachte tonen van een harp die aan elke deur hing van de huizen waar ze met haar ouders in woonde.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: Davita's harp
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789062911912
Uitgever: BZZTôH
De arkenbouwer
Davita is zeventien jaar en aankomend studente letterkunde. Als zomerbaantje geeft ze Engelse les. Ze wordt hiertoe benaderd door een oude vrouw, die de tante blijkt te zijn van een jonge Poolse vluchteling die de kampen van de Tweede Wereldoorlog overleefd heeft.

Aanvankelijk kan Davita maar moeilijk contact leggen met deze Noah Stremin; hun wederzijdse jeugdherinneringen staan diametraal tegenover elkaar. Kritisch gadegeslagen door tante, die maar niets moet hebben van vrijgevochten jonge meisjes, zet Davita echter door en weet uiteindelijk Noah over te halen zijn belevenissen te vertellen.

Daarbij speelt haar kleine zusje Rachel een voorname rol, doordat zij en Noah wel met elkaar blijken te kunnen communiceren, namelijk via het onderling uitwisselen van tekeningen. Als jongetje in het kleine Kralov in Polen blijkt Noah zijn schilderstalent te hebben ontwikkeld bij Reb Binyomin, de plaatselijke arkenbouwer.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The ark builder
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789055017461
Uitgever: BZZTôH
De familie Slepak
Tijdens de eeuwwisseling neemt de dertienjarige Solomon Slepak het besluit om zijn geboorteplaats in Wit-Rusland te ontvluchten. Als toegewijd bolsjewiek zal hij meevechten tijdens de Russische Oktoberrevolutie in 1917.

In de jaren daarna is Solomon Slepak getuige van de groeiende macht van Stalin. Hoewel Solomon van joodse oorsprong is, blijven hem de moorddadige zuiveringen in de jaren dertig en veertig bespaard. Daarna ziet hij met grote trots zijn enige zoon, Volodya, opklimmen naar een belangrijke functie in een elite-laboratorium, waar gewerkt wordt aan het luchtafweersysteem van de Sovjet-Unie.

Solomons wereld stort echter in elkaar als Volodya en diens vrouw dissidente politieke opvattingen blijken te koesteren - ze nemen standpunten in waardoor ze zelfs hun eigen leven dreigen te ruïneren.

In deze ware geschiedenis onderzoekt Chaim Potok hoe loyale burgers door omstandigheden gedwongen kunnen worden zich te verzetten tegen hun eigen politieke systeem. Zijn relaas werpt een scherp licht op de wijze waarop de voormalige Sovjet-Unie veranderde van een land vol hoop in een horrormaatschappij. Hij laat zien hoe wrang de oorlog was die de Sovjetregering voerde tegen andersdenkenden. Maar vooral ook stelt De familie Slepak de vraag welke les er heden ten dage uit de geschiedenis getrokken kan worden.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The gates of november
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789055010813
Uitgever: BZZTôH
De hand van de golem
Wanneer de negenentachtigjarige timmerman Leo Shartov na een huwelijk van dertig jaar zijn vrouw verliest, gaat hij na een aantal maanden van besluiteloosheid in de buurt van zijn dochter wonen. Zij is onlangs met haar man verhuisd naar een woning die nodig moet worden opgeknapt omdat zij een kind verwacht. Leo biedt aan de kamer te verbouwen die voor de nieuwe baby, zijn eerste kleinkind, gebruikt zal worden.

Terwijl Leo gestaag vordert met zijn werkzaamheden, komen lang onderdrukte herinneringen uit een ver verleden naar boven, herinneringen aan de tijd dat hij een belangrijke rol speelde in het stalinistische Rusland. Zijn dochter weet niets van die tijd. Ze weet niet dat de eigenlijke wortels van haar vader in een tijd liggen dat hij optrad als de rechterhand van Stalin - dat hij zijn handen ooit heel anders gebruikt heeft dan ze van hem gewend is.

Maar als Leo op een nacht alleen is met zijn pasgeboren kleinkind, neemt hij haar in zijn armen en begint haar de waarheid over zijn leven te vertellen...

* De hand van de golem is uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van uitgeverij BZZTôH.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The golem's hand
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789055011810
Uitgever: BZZTôH
De troop-leraar
Benjamin Walter, professor in de militaire geschiedenis aan een van de belangrijkste universiteiten in de Verenigde Staten, is vijfenzestig jaar geworden. Hij schrijft zijn memoires. Het is voorjaar. Broos en ziekelijk zit hij voor het raam en kijkt naar een grote eik in zijn tuin die recentelijk door de bliksem getroffen werd.

Hij herinnert zich iemand van lang geleden: zijn troop-leraar Isaac Zapinski, de voorlezer die hem leerde teksten zangerig voor te dragen. Zapinski was een zonderlinge man die hem ooit een melodie leerde die de terreur en de verschrikkingen van de oorlog deed weerklinken, die het schrikbeeld van de vernietiging maar ook de hoop op verlossing opriep. Benjamin herinnert zich de winter die hij doorbracht onder begeleiding van zijn troop-leraar. En hij herinnert zich het bizarre geheim dat zij deelden.

Het verhaal De troop-leraar speelt in het New York van de jaren dertig, het Europa van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en het Amerika van tegenwoordig. Het leidt de lezer binnen in de emoties en gedachten van Benjamin, een modern, ontwikkeld mens. Zijn reis terug naar zijn jeugd is een hachelijke onderneming, maar het is voor hem noodzakelijk om een cruciaal moment in zijn leven te begrijpen dat hij lang heeft onderdrukt.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The troop teacher
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789062917815
Uitgever: BZZTôH


Het boek van het licht
Het boek van het licht beschrijft de ontwikkeling van Gershon Loran, een stille, teruggetrokken jongen wiens leven wordt getekend door oorlogsgeweld. Hij groeit op bij zijn oom en tante in een armoedige buurt in New York, nadat zijn ouders in Palestina als toevallige passanten bij een vuurgevecht om het leven zijn gekomen. Zijn enige neef, de vriend van zijn kinderjaren, sneuvelt in de Tweede Wereldoorlog als gevechtspiloot.

Zelf wordt Gershon, direct na de Koreaanse oorlog, als geestelijk verzorger naar het Amerikaanse leger in Korea gezonden. Hij heeft dan net een opleiding tot rabbi achter de rug. Tijdens deze studie heeft hij de orthodoxie van zijn milieu achter zich gelaten en gekozen voor een studie in de Kabbala, de joodse mystieke traditie waarin de beelden van licht en donker, van vuur en vonken een belangrijke rol spelen en waarvan de sfeer nauw aansluit bij zijn veelvuldige visioenen.

In Korea, waar Gershon de gevolgen van de oorlog en de realiteit van de bezetting meemaakt, doemt zijn vroegere studievriend Arthur Leiden op als collega. Arthur, studentikoos en grillig, gaat gebukt onder schuldgevoelens vanwege 'het licht des doods': de atoombommen waarmee Amerika Hiroshima en Nagasaki heeft vernietigd en waarvoor zijn vader als vooraanstaand kernfysicus medeverantwoordelijk was. Voor beide vrienden is de kennismaking met de Japanse tempelstad Kyoto, waar zij hun verlof doorbrengen, van beslissende betekenis.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The book of lights
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789062918751
Uitgever: BZZTôH
Het cijfer zeven
De auteur toont de lezer dat het leven een leerproces is. De confrontatie met andere opvattingen en religies, onze twijfels, ons onvermogen om tot een oordeel, tot keuzes te komen, dit alles leidt helaas maar al te vaak tot vooroordelen, soms tot haat en geweld. Het zijn deze ervaringen die ons tot nadenken dwingen en uiteindelijk aan de basis van een onophoudelijk leerproces liggen. Dat voor de auteur het jodendom vertrekpunt is zal niemand verbazen.

Het cijfer zeven bevat de volgende verhalen:
 1. Woord vooraf
 2. Culturele confrontaties in Amerikaanse steden: de bron van mijn schrijverschap (een autobiografische schets)
 3. Bespiegelingen over een straat in de Bronx
 4. De katten van Alfasistraat 37
 5. De donkere plek
 6. De twee soldaten
 7. De talenten van Andrea
 8. Op afstand
 9. Schimmen
 10. Het cijfer zeven
 11. Bronvermelding

* Het cijfer zeven is uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van uitgeverij BZZTôH.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The seven of the address
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789062918881
Uitgever: BZZTôH
Het kanaal
In een droom ziet Amos Brickman een bekende architect van middelbare leeftijd, zichzelf staan in een weiland tussen een rivier en een bos. Hij hoort een stem die hem gebiedt op reis te gaan. Maar op Brickmans vraag wat de bestemming van de reis is, geeft de stem geen antwoord.

Hij maakt een reis naar zijn geboorteplaats Krakau en naar Auschwitz, maar pas als hij terug is in Amerika doet hij een ontdekking die zijn leven verandert.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The canal
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789062919680
Uitgever: BZZTôH
Het stof der aarde
Korea 1955. Op de vlucht voor het Chinese en Noord-Koreaanse leger vindt een kinderloos echtpaar een zwaargewonde jongen. De jongen, die heeft moeten aanschouwen hoe zijn familie om het leven kwam, wordt door de vrouw liefdevol verzorgd. Zij redt zijn leven. Een bijzondere band tussen de jongen en de vrouw is het gevolg. De man toont slechts onbegrip en neemt haar kwalijk dat zij hem nooit een kind heeft kunnen schenken.

Als de vijandelijke troepen door het Amerikaanse leger teruggedrongen zijn, vestigt het echtpaar zich in het dorp, waar het ooit uit verdreven werd. De jongen, die door het echtpaar inmiddels geadopteerd is, verricht zo nu en dan werkzaamheden voor de Amerikanen, die in de nabijheid van het dorp een medische post hebben gevestigd. Het werk op het land vergt veel van de oude mensen. Als de vrouw sterft, wordt zij begraven op de heuvel achter het dorp.

Maar tot ontzetting van de oude man willen de Amerikanen de medische post naar de heuvel verplaatsen. Het graf zal ondanks het verzet van de oude man verplaatst moeten worden. Ook de jongen staat machteloos. De jongen en de man groeien echter uit elkaar, nu de vrouw als bindende factor is weggevallen. Hij verlaat het dorp om zich in Seoul te vestigen en laat de oude man alleen achter.

Het stof der aarde verhaalt op onthutsende wijze over de tegenstellingen binnen de Koreaanse samenleving en over de culturele confrontatie tussen het Amerikaanse leger en de Zuid-Koreaanse bevolking.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: I am the clay
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789055010271
Uitgever: BZZTôH
In den beginne
David, de zoon van Max en Ruth Lurie, beiden Poolse immigranten, is een orthodox-joodse jongen met een zwakke gezondheid. Hij groeit op in het New York van de jaren twintig en dertig, waar hij wordt geconfronteerd met het antisemitisme.

Niet alleen in Polen en Duitsland, maar ook in de Verenigde Staten is er sprake van jodenhaat. In New York worden joden openlijk afgetuigd. Ook joden gebruiken geweld. Davids vader is lid van de 'Am Kedos jiem, een organisatie die zich met wapens verzet tegen de jodenvervolgingen.

David kiest een andere weg, die hij als een opdracht beschouwt. Hij wil zijn tegenstanders met woorden bestrijden. Geloofsgenoten van hem kunnen evenwel niet accepteren dat hij daartoe ook niet-joodse, en zelfs Duitse werken over hun heilige geschriften leest.

De titel van de roman geeft ook aan, dat het proces van volwassenwording geen werkelijk einde kent. Davids opdracht is het begin van zijn verdere leven.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: In the beginning
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 9789062918140
Uitgever: BZZTôH


Isabel en andere verhalen
We maken onder anderen kennis met Moon, net dertien jaar oud, die droomt van een geluidsstudio voor zijn band. Zijn droom wordt wreed verstoord door de komst van een gast uit Pakistan, die een volledig andere werkelijkheid kent.

Ook ontmoeten we de veertienjarige Isabel, wier moeder na de dood van Isabels vader en kleine broertje een nieuwe relatie begint. Kan Isabel deze man en zijn dochter accepteren?

Nava ten slotte krijgt van de populairste jongen op school, Tim Boynton, wel een heel bijzonder verjaardagscadeau; nu zij veertien jaar is geworden, mag zij drugs van hem kopen. Twijfels overvallen haar.

Isabel en andere verhalen bevat de volgende verhalen:
 1. Moon
 2. Isabel
 3. Nava
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: Zebra & other stories (deels)
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789055014064
Uitgever: BZZTôH
Omzwervingen
In Omzwervingen beschrijft Chaim Potok op meeslepende wijze de geschiedenis van het joodse volk. Met wetenschappelijke precisie en met een poëtisch oog voor details roept hij de omstandigheden op waaronder joden leefden.

Het verhaal begint vierduizend jaar geleden in het stroomgebied van Eufraat en Tigris, in het Sumerië van de Oudheid waar rond de eerste steden van de menselijke beschaving nomadenstammen zwierven, op weg naar een sedentair bestaan. Abraham is zo'n nomade. Met hem sluit JHWH, de god die niet wordt afgebeeld, een verbond. Over de wederwaardigheden van Abrahams nakomelingen gaat dit boek.

Wij volgen hen in Egyptische slavernij, bij de omzwervingen door de woestijn, bij de verovering van het land Kanaän, tijdens de hoogtijdagen van het Israëlitische rijk, in Babylonische ballingschap en verder door de geschiedenis: de Griekse cultuur, het Romeinse Rijk, Palestina, de Islam, het Christendom en de moderne tijd.

In weidse vergezichten toont Potok ons telkens weer hoe de joodse cultuur was ingebed in andere culturen en daaruit talloze elementen overnam. Daarnaast vestigt de schrijver echter ook steeds weer de aandacht op de eigenheid van de joodse cultuur.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: Wanderings
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789062914845
Uitgever: BZZTôH
Oude mannen om middernacht
Oude mannen om middernacht bestaat uit drie novellen. Rode draad en hoofdpersoon is Davita Chandal, die eerder voorkwam als klein meisje in Davita's harp.

Oude mannen om middernacht bevat de volgende verhalen:
 1. De arkenbouwer - The ark builder
 2. De oorlogsdokter - The war doctor
 3. De troop-leraar - The troop teacher
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: Old men at midnight
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789055019236
Uitgever: BZZTôH
Op zoek naar Ruth
In Cambridge, Massachusetts, buiten de muren van de Harvard universiteit, ontmoeten twee mensen elkaar bij toeval: een jonge fysicus die vertrouwelijk onderzoek doet en een jonge vrouw die zich bezighoudt met milieurecht.

Van beslissende invloed op hun langzaam groeiende relatie zijn hun verleden, hun totaal verschillende wereldbeelden, hun verschillende doelen voor de toekomst... en een verbazingwekkend besluit van de vrouw.

* Op zoek naar Ruth is uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van uitgeverij BZZTôH.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: Finding Ruth
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789055017294
Uitgever: BZZTôH

Asjer LevMijn naam is Asjer Lev
Asjer Lev groeit op in een besloten gemeenschap van orthodoxe joden in Brooklyn (New York). Al vroeg blijkt zijn aanleg en hartstocht voor het tekenen en neemt het kunstenaarschap voor hem de vorm aan van een roeping. Dit brengt hem in conflict met zijn omgeving.

Het meest navrant is de botsing met zijn vader, een geliefd man die al zijn krachten inzet voor de vrijmaking van de joden in de Sovjet-Unie. Getrouw aan het geloof der vaderen ervaart deze de kunst als nutteloos.

Asjer Lev isoleert zich uiteindelijk volkomen, wanneer hij het presteert een kruisiging te schilderen. Dan moet hij afscheid nemen van zijn ouders en andere vertrouwden.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: My name is Asjer Lev
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789062918195
Uitgever: BZZTôH
De gave van Asjer Lev
In Mijn naam is Asjer Lev wordt de jeugd van Asjer Lev beschreven: hij groeit op in de wijk Brooklyn in New York, waar hij worstelt met het orthodox-joodse milieu dat de schilderkunst als een goddeloze frivoliteit beschouwt.

De gave van Asjer Lev speelt zo'n twintig jaar later. Inmiddels woont Asjer Lev met zijn vrouw en kinderen in het Zuidfranse Saint-Paul-de-Vence. De begrafenis van een oom dwingt hem voor enige tijd terug te keren naar New York. Hij zal met zijn gezin bij zijn ouders logeren.

Asjer Lev voelt zich echter niet op zijn gemak in het ouderlijk milieu waarvan hij totaal vervreemd is geraakt en verlangt terug naar zijn atelier in Frankrijk. De logeerpartij duurt aanzienlijk langer dan de geplande tien dagen: zijn vrouw en kinderen en zijn ouders voelen grote behoefte elkaar beter te leren kennen, en zelf krijgt hij door het testament van zijn oom een verrassende verantwoordelijkheid toegewezen, waardoor hij genoodzaakt is nog enige tijd in New York te verblijven.

Bovendien doet Rebbe, de leider van de chassidische gemeenschap waartoe Asjer Lev en zijn familie behoren, een beroep op hem om een offer te brengen ter wille van het voortbestaan van de groep. Asjer Lev wordt heen en weer geslingerd tussen twee elementaire behoeften: het algemeen menselijke verlangen om bij een groep te horen en de individualistische vrijheidsdrang van een kunstenaar. Voor dit dilemma moet hij een oplossing vinden.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The gift of Asher Lev
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789055010790
Uitgever: BZZTôH

Danny & ReuvenUitverkoren
Toen The Chosen in Amerika verscheen (1967), werd deze eerste roman van Chaim Potok onmiddellijk een succes. De indringende eenvoud van vertellen en de ongekende uitbeelding van een orthodox-joods milieu, hebben hier zeker toe bijgedragen. Maar hoe toegankelijk Potoks proza ook moge zijn, alle oppervlakkigheid is hem wezensvreemd. Vragen omtrent het bestaan, conflicten tussen jodendom en 'heidendom' en de emotionele confrontatie tussen traditie en nieuwe ideeën, ziedaar de uitgangspunten van Potoks werk.

De vertaling van The Chosen biedt Nederlandse lezers de mogelijkheid, kennis te nemen van een kleine, besloten gemeenschap van Chassidische joden in Brooklyn (New York). Hoofdpersonen zijn rabbi Saunders, zijn zoon Danny en diens latere vriend Reuven. De beide jongens groeien ieder in een verschillend joods milieu op en worden op navrante wijze met elkaar geconfronteerd.

Reuven vertegenwoordigt in dit boek het jodendom dat openstaat voor de denkbeelden van de moderne westerse beschaving. Danny Saunders, voorbestemd om zijn vader op te volgen, wordt steeds meer tot Reuvens wereld aangetrokken. De aangrijpende wijze waarop rabbi Saunders reageert en daarin zijn wijsheid tegenover Danny gestalte geeft, maakt Potoks debuut tot een werkelijk onvergetelijk boek.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

The Chosen - 1981
Regisseur: Jeremy Kagan
Cast: Robby Benson, Barry Miller, Rod Steiger, e.a.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The chosen
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 9789062913152
Uitgever: BZZTôH
De belofte
In De belofte staan Reuven Malter en Danny Saunders centraal, twee vrienden die in de joodse gemeenschap zijn opgegroeid. Reuven studeert voor rabbi en krijgt het zwaar te verduren wanneer hij op gewaagde wijze de Schrift wil verklaren. Tegenover zich vindt hij Rav Kalman, een sarcasticus en groot leermeester, die de orthodoxie verdedigt.

De zoon van rabbi Saunders, Danny, heeft het geestelijk leiderschap van de Chassidiem afgewezen en staat aan het begin van een loopbaan als klinisch psycholoog. Ook hij zet heel wat op het spel: om een jongetje te redden dat gevangen zit tussen intellect en drift, wijst hij de 'orthodoxe' behandelingswijze af en riskeert zijn eigen carrière door een eigen, gevaarlijke therapie toe te passen.

Zowel Danny als Reuven staan voor de ontknoping van hun toekomst en worden op heldere en indringende wijze geschilderd in hun integriteit door een van de belangrijkste schrijvers van onze tijd.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The promise
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789055010134
Uitgever: BZZTôH

Non-FictieIsaac Stern: mijn eerste 79 jaar
In deze autobiografie vertelt de beroemde violist Isaac Stern zijn levensverhaal. Het werd opgeschreven met medewerking van de schrijver Chaim Potok.

Stern werd in 1920 in Rusland geboren, maar hij groeide op in San Francisco. Hier speelde hij als kind viool in de liberale synagoge, waarbij zijn buitengewone talent werd ontdekt. Al op 8-jarige leeftijd bezocht hij het conservatorium van San Francisco, en als 17-jarige gaf hij zijn eerste concert in New York.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: Isaac Stern: my first 79 years
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789055016877
Uitgever: BZZTôH

JeugdboekenMijn oom de piloot
Een jongen van tien merkt dat hij hoogtevrees heeft, maar overwint zijn angst tijdens een zweefvliegles van zijn oom, die piloot is.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The sky of now
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789055013272
Uitgever: BZZTôH
Mijn vriend de boom
Ruben vindt het afschuwelijk dat hij moet verhuizen, want hij zal de grote kornoeljeboom in de tuin, waaraan hij al zijn angsten en verdrietjes kan vertellen, erg missen.
Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: The tree of here
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789062918744
Uitgever: BZZTôH

Dubbel uitgegeven titels

De rechtvaardige

Zie voor de beschrijving van dit boek: Uitverkoren.

Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: zie Uitverkoren
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Boer
De rechtvaardiging

Zie voor de beschrijving van dit boek: Uitverkoren.

Schrijver: Chaim Potok
Oorspronkelijke titel: zie Uitverkoren
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 9789062911660
Uitgever: BZZTôH