Boekenplank:
Kies

Boeken van Claire Rayner


Overzicht

  • De mensenmakers - The meddlers

Performers

  1. Gower street - The performers
  2. Haymarket - The Haymarket

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe mensenmakers
Het verhaal dat de stap ná de Harvard-doorbraak beschrijft... de geboorte van de eerste genetisch gemanipuleerde baby... Voor dokter Bryant is dit hét experiment van zijn leven: de bevruchting van een eicel buiten de baarmoeder, het bepalen van uiterlijk, IQ en karaktereigenschappen van een nieuwe, volmaakte mens...
Schrijver: Claire Rayner
Oorspronkelijke titel: The meddlers
Eerste uitgave: 1970
Uitgever: Spectrum

PerformersGower street
Een naamloze straatjongen wordt door de steenrijke Jesse Constam in een donkere achterbuurt opgepikt en meegenomen naar Gower Street. Hij geeft hem een huis en een naam: Abel Lackland. Dit is de geschiedenis van Abel en Lilith, geboren in de straatarme sloppen, die in het begin van 1800 deel uitmaakten van Londens welvarende wijk West End. Elk was voorbestemd een voorname rol in een leven van zeer verschillende aard te gaan spelen: de een in de medicijnen, de ander in het theater. De tussenkomst van Jesse Constam, die een zeer deftig huis in Gower Street bewoonde, zorgde ervoor dat zij de weg vonden naar roem en fortuin.
Schrijver: Claire Rayner
Oorspronkelijke titel: The performers
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-225-0468-9
Uitgever: Boekerij
Haymarket
In haar roman Gower Street vertelt Claire Rayner het verhaal van Abel en Lillith, die uit de morsige achterbuurten van het Londen in het begin van de negentiende eeuw gered werden en opgroeiden in het huis van de welgestelde Jesse Constam. Haymarket is het vervolg op Gower Street, maar is een zelfstandig boek. De met elkaar in strijd zijnde roepingen, die Abel en Lilith dwongen aparte wegen te gaan, hebben grote bitterheid achtergelaten. Achttien jaar lang leefden zij koppig ver van elkaar verwijderd, opgeslorpt door hun werk en broedend op hun wederzijdse haat en liefde: Abel als beroemd chirurg en Lilith als een gevierd actrice in het Haymarket Theater. Nog beter dan in Gower Street weet Claire Rayner in Haymarket met grote vaardigheid de sferen te scheppen, die zo kenmerkend zijn voor die totaal verschillende werelden: de ernst en opoffering van het ziekenhuis en de frivoliteit van het theater.
Schrijver: Claire Rayner
Oorspronkelijke titel: The Haymarket
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-225-0496-4
Uitgever: Boekerij