Boekenplank:
Kies
  • Home
  • R
  • David L. Robbins

Boeken van David L. Robbins


Overzicht

  • De rattenoorlog - War of the rats
  • Liberation Road - Liberation Road
  • Oorlogszone: Berlijn - The end of war
  • Schemertijd - The assassins gallery
  • Tankduel - Last citadel
  • Verschroeide aarde - Scorched earth

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe rattenoorlog
Stalingrad 1942. De verbeten strijd tussen de Duitse en de Russische troepen duurt al maandenlang voort, zonder dat een van beide partijen erin slaagt enige vooruitgang te boeken. De rattenoorlog, zo benoemen de Duitsers de grimmige man-tegen-man gevechten waarbij om elke meter grond hevig wordt gevochten en waarbij de verovering van een enkel huis al als een reusachtige overwinning wordt beschouwd. Op verzoek van de Russische legerleiding zet sergeant Vasily Zaitsev, een Siberische jager en de beste sluipschutter die de oorlog heeft voortgebracht, in het hart van het strijdperk een school voor sluipschutters op om zo zijn legendarische vaardigheden door te geven. Zijn succes is zo groot en zijn opleiding zo effectief, dat Heinz Thorvald, kolonel bij de SS en de meest koelbloedige moordenaar in het Duitse leger, de opdracht krijgt zijn Russische tegenspeler uit te schakelen. Wat volgt is een zenuwslopend duel tussen twee meestersluipschutters, die elkaar tegen de achtergrond van een uiterst wrede oorlog naar het leven staan.
Schrijver: David L. Robbins
Oorspronkelijke titel: War of the rats
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-290-6730-6
Uitgever: Meulenhoff
Liberation Road
Liberation Road is een aangrijpend en waargebeurd verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van één van de grootste militaire wapenfeiten van de Tweede Wereldoorlog, van D-Day tot de intocht in Parijs: op de lange tocht naar de bevrijding van het continent. Juni 1944. De Franse stranden trilden onder de wielen van de geallieerde landingstroepen. Deze grootscheepse landing zou zonder een efficiënte bevoorrading van de manschappen nooit mogelijk zijn geweest. De bevoorradingstroepen die bekend stonden als de Red Ball Express reden met tonnen materieel dag en nacht van de stranden van Normandië naar het front. Liberation Road is het verhaal van de jonge zwarte soldaat Joe Amos Biggs die naar Frankrijk kwam om te vechten maar door het raciale beleid van het Amerikaanse leger bij de bevoorradingstroepen werd gelegerd. En over de geestelijke Rabbi Ben Kahn, veteraan van de Eerste Wereldoorlog, en zijn zoektocht naar zijn zoon, een piloot die neergeschoten is boven Frankrijk.
Schrijver: David L. Robbins
Oorspronkelijke titel: Liberation Road
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-225-4160-6
Uitgever: Uitgeverij M
Oorlogszone: Berlijn
De chaos van de loopgraven aan het oostfront, de wanhoop van een joodse man die zich schuilhoudt in een Berlijnse kelder, de brandende ambitie van een Amerikaanse fotojournalist die vastbesloten is de beslissende ogenblikken van de Tweede Wereldoorlog vast te leggen... Robbins neemt in Oorlogszone: Berlijn in een forse penseelstreek niet alleen de historische ogenblikken onder de loep, maar ook de invloed daarvan op de gewone burger, de gewone soldaat, kortom de naar leven snakkende mens.
Schrijver: David L. Robbins
Oorspronkelijke titel: The end of war
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-290-6937-6
Uitgever: Meulenhoff
Schemertijd
Tijdstip: 1 januari 1945 Doelwit: Franklin D. Roosevelt Ze is koel en efficiënt. Een oorlogswapen, perfect getraind in het moorden. Hoewel ze maar alleen is heeft ze één groot voordeel: niemand weet dat ze eraan komt. In de nadagen van de oorlog moet nog één laatste slag worden geslagen. Hiervoor is zij naar Washington gekomen, om de opperbevelhebber van de Verenigde Staten uit te schakelen... Professor Lammeck is gespecialiseerd in de geschiedenis en de strategieën van huurmoordenaars. Als de geheime dienst zijn hulp inroept bij een moord, vermoedt Lammeck dat er meer aan de hand is. En terwijl Lammeck en deze genadeloze moordenaar jagen op Roosevelt - de een om hem te doden, de ander om hem te redden - hangt de uitkomst van de oorlog aan een zijden draadje.
Schrijver: David L. Robbins
Oorspronkelijke titel: The assassins gallery
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 978-90-896-8144-7
Uitgever: Mynx
Tankduel
Kursk, juli 1943. Hitler zet nog één keer alles op alles om de strijd tegen het Rode Leger te winnen. Dit zou leiden tot de grootste tankslag in de geschiedenis. Tankduel vertelt het verhaal van de slag bij Kursk, gezien door de ogen van een Kozakken-familie die traditiegetrouw samen ten strijde trok: soldaat Dimitri Berko, bestuurder van een T-34 tank; zijn zoon Valentin, sergeant die het bevel voert over de tank van zijn vader; en ten slotte Katya Berknovna, Dimitri's dochter, piloot bij het legendarische, geheel uit vrouwen bestaande sovjet-bommenwerpersquadron, bijgenaamd 'de nachtheksen'. Aan de Duitse kant strijdt kapitein Luis Ruiz de Vega, zoon van een bekende stierenvechter uit Barcelona. Hij is min of meer hersteld van een ernstige verwonding en zoekt het strijdtoneel van Kursk op om zich te bewijzen tegenover zijn vader. Ook oorlog heeft een menselijke maat.
Schrijver: David L. Robbins
Oorspronkelijke titel: Last citadel
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-225-3614-9
Uitgever: Uitgeverij M


Verschroeide aarde
Al de hele zomer heeft het niet geregend in het dorpje Good Hope. Door de hitte komen de onderhuids smeulende spanningen in de kleine gemeenschap dicht aan de oppervlakte. Dan gaat de mooie eeuwenoude kerk, de trots van de methodistische gemeenschap, in vlammen op. Elijah Waddell wordt gearresteerd, terwijl hij staat te juichen bij de brand. De dag ervoor heeft hij zijn vlak na de geboorte overleden dochtertje Nora Carol opnieuw moeten begraven omdat ze niet welkom was op het kerkhof. Want Elijah is zwart en zijn vrouw Clare is blank. Advocaat Nat Deeds probeert Elijah over te halen schuld te bekennen, maar hij weigert halsstarrig. Dan wordt onder de as van de kerk het lichaam aangetroffen van de dochter van de sheriff en verandert de aanklacht in moord en verkrachting. Op zoek naar ontlastende bewijzen en inmiddels overtuigd van de onschuld van zijn cliënt wordt Deeds geconfronteerd met de vooroordelen, de verziekte familieverhoudingen en de haat die het leven in Good Hope bepalen. Zijn tegenspelers, de sheriff en de officier van justitie, zijn de machtigste mannen van het dorp en Deeds strijd lijkt hopeloos. Maar gelukkig blijken er mensen te zijn wier rechtvaardigheidsgevoel het wint van angst en traditie.
Schrijver: David L. Robbins
Oorspronkelijke titel: Scorched earth
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-225-3267-4
Uitgever: Uitgeverij M