Boekenplank:
Kies

Boeken van Andrew Roberts

Meer over Andrew Roberts

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Website: Andrew Roberts


Overzicht

Het Aken Memorandum
We schrijven mei 2045, de festiviteiten ter gelegenheid van honderd jaar bevrijding zijn in volle gang. Maar niet overal heerst een feestelijke stemming: Times-verslaggever Horatio Lestoq komt tot de verbijsterende conclusie die de Europese politieke geschiedenis van de afgelopen dertig jaar in één klap in een heel ander licht stelt. Lestoq ontdekt namelijk dat het Verdrag van Aken van 2016, waarmee de Europese Superstaat een feit werd, een wanprodukt van fraude en corruptie is: bij het referendum dat uiteindelijk tot de oprichting van de Verenigde Staten van Europa voerde, is geknoeid met de computeruitslagen. Ter gelegenheid van de oorlogsherdenkingen heeft koning William V van Nieuw-Zeeland voor het eerst sinds dertig jaar toestemming gekregen weer voet te zetten op Engelse bodem. Bij de oprichting van de Unie werden namelijk alle Europese monarchieën opgeheven, en de koninklijke leden als representanten van het afgezworen reactionaire verleden verdreven. Maar Lestoq ontdekt dat duistere elementen, die op politieke wanorde uit zijn, een aanslag op Williams leven beraamd hebben... In het Aken Memorandum schetst Andrew Roberts een angstaanjagend toekomstscenario voor de Europese Gemeenschap. Krap dertig jaar na de beslissende Europese eenwording is de Unie verworden tot een xenofobische, corrupte en tirannieke gemeenschap, die sterk doet denken aan de maatschappij uit George Orwells 1984. Het Aken Memorandum is een 'near future' thriller van de eerste orde, die tegelijkertijd stevig in de huidige Europese politiek-maatschappelijke actualiteit wortelt. Zo zijn emancipatie en anti-discriminatie tot in groteske vormen doorgevoerd, en is overheidscontrole tot werkelijk angstwekkende proporties uitvergroot: 'Big Brother is watching you...'
Schrijver: Andrew Roberts
Oorspronkelijke titel: The Aachen memorandum
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-229-8287-4
Uitgever: Bruna