Boekenplank:
Kies
  • Home
  • S
  • Marijke Schermer

Boeken van Marijke Schermer

Marijke Schermer is roman- en toneelschrijver.

Meer over Marijke Schermer

Genre: Roman

Geboren: 1975

Geboorteland: Nederland

Website: Marijke Schermer


Overzicht

  • Geluk in veertig dagen
  • Liefde, als dat het is
  • Mensen in de zon
  • Noodweer

Non-Fictie

  • Gods wegen
Non-Fictie

gedetailleerd overzicht

OverzichtGeluk in veertig dagen

Tergend langzaam en nauwgezet de psyche van een personage uitpluizen, als ware het een uilenbal, dat is de bijzondere kracht van Marijke Schermer, toneelschrijfster en literair auteur bij uitgeverij Van Oorschot. Door de personages zo te fileren zet ze ook hun onderlinge relaties, die meestal aan slijtage onderhevig zijn, in een genadeloos streng licht.

In de bijna te verschijnen roman Mensen in de zon, waar dit een teaser voor is, ontleedt de schrijfster niet minder dan vijf complexe personages. Twintig jaar geleden waren ze heel hecht, maar een dodelijk ongeluk kwam tussenbeide. Nu zullen ze elkaar opnieuw ontmoeten...

* Geluk in veertig dagen is een uitgave uit de reeks Literaire Juweeltjes. Literaire Juweeltjes is een reeks die wordt uitgegeven door Uitgeverij B for Books als leesbevorderingsproject. Het zijn kleine hardcover boekjes en bevatten ca. 60 bladzijden.

Schrijver: Marijke Schermer
Eerste uitgave: 2020
ISBN/EAN: 9789085166627
Uitgever: B for Books
Liefde, als dat het is

Sev en David ontmoeten elkaar in bed. Geen relatie spreken ze af. Zij was er nooit erg goed in, en hij is na een gelukkig huwelijk van vijfentwintig jaar verlaten en heeft geen idee meer wie hij is. Zij geeft hem troost en een nieuw perspectief op zichzelf; hij schudt haar op.

Behalve Sev en David, volgen we Terri, Davids vertrokken echtgenote, hun kinderen en Terri’s nieuwe vriend. Een speurtocht naar wat het is en hoe het moet: samenzijn, een individu zijn in het collectief van het gezin, leven buiten het gebeitelde verband.

Schrijver: Marijke Schermer
Eerste uitgave: 2019
ISBN/EAN: 9789028282391
Ebook: 9789028293113
Uitgever: Van Oorschot
Mensen in de zon

Clara is een begenadigd wiskundige die zich onder meer bezighoudt met belief revision: de filosofische vraag hoe kennis verandert als de oorspronkelijke aannames gewijzigd worden. In haar eigen leven doet zich dit probleem ook voor als ze het bericht krijgt dat een vroegere mecenas van haar studentenvriendengroep een bijeenkomst wenst. Een 'reconstructie' noemt hij het 'want reünie klinkt zo weinig ambitieus.'

Vanaf dat moment verschuift er van alles in de levens van Vik, Clara, Max, Stella en Leo, want er was een dode in het spel. Twintig jaar terug waren zij allen talentvol en klaar voor de grote doorbraak. Ze braken ook door, soms met iets heel anders dan ze toen veronderstelden. Leo werd geen concertpianist maar een vooraanstaand partijpoliticus. Vik werd geen romanschrijver, maar een zelfhulpboek bracht hem tot welstand. De 'echte' kunstenaar Max kijkt vanuit een penthouse terug op een reclamecarrière.

Wat is de waarde van kunst, van herinneringen, van geld, van vriendschap? Niet iedereen lijkt zich alles te herinneren.

Schrijver: Marijke Schermer
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789028260900
Ebook: 9789028270589
Uitgever: Van Oorschot
Noodweer

Emilia en Bruch zijn weliswaar gelukkig getrouwd maar hun relatie is gegrondvest op een leugen. Als ze elkaar net ontmoeten, verzwijgt Emilia een belangrijke gebeurtenis. Aanvankelijk lijkt dit hun liefde niet te belemmeren en lange tijd denkt ze dat ze ermee wegkomt. Maar door een ogenschijnlijk onbeduidend incident wordt ze geconfronteerd met de onmogelijkheid daarvan. Moet ze eerlijk zijn tegenover haar man? Of is het voor sommige dingen te laat om ze nog te openbaren?

Van heel nabij laat Schermer de lezer getuige zijn van de twijfel en wanhoop van een veertigjarige vrouw. Emilia en Bruch zijn verhuisd naar de provincie en hebben als gezin een veilige cocon gebouwd. Die cocon wordt niet alleen bedreigd door Emilia's geheim, maar ook door het stijgende water dat hun buitendijkse huis bereikt.

Schrijver: Marijke Schermer
Eerste uitgave: 2016
ISBN/EAN: 9789028261648
Ebook: 9789028262188
Uitgever: Van Oorschot

Non-FictieGods wegen

In Gods wegen loopt Marijke Schermer stukken van het Brabantse Kloosterpad. Op haar weg vergezellen zuster Cornelia, pelgrims Linda en Belinda en priorin Maria Magdalena haar. Ook wandelt ze een stuk met haar moeder, die als jong meisje naar de kostschool van de Zusters van Liefde werd gestuurd, en daar geruisloos leerde huilen.

Wat maakt iemand tot een personage? vraagt Schermer zich tijdens het wandelen af. Wat ziet een schrijver als ze wandelt? En wat heeft ze gemeen met iemand die het leven in een religieuze orde verkiest boven het leven daarbuiten?

Met haar adembenemend trefzekere zinnen neemt Schermer je mee in haar onderzoek naar herinnering, feit en fictie, en waarnemen en scheppen.

Schrijver: Marijke Schermer
Eerste uitgave: 2021
ISBN/EAN: 9789028212442
Ebook: 9789028220348
Uitgever: Van Oorschot