Boekenplank:
Kies
 • Home
 • S
 • Nel Schuttevaêr-Velthuys

Boeken van Nel Schuttevaêr-Velthuys

Noot BBS: Het overzicht van de boeken van Nel Schuttevaêr-Velthuys is (nog) niet compleet. Vanwege de leeftijd van de meeste boeken is het veelal lastig om een goede omslag en beschrijving te vinden. Het kan dus dat ik af en toe een aanvulling toevoeg.

Meer over Nel Schuttevaêr-Velthuys

Genre: Roman

Geboren: 1903 / Overleden: 1996

Geboorteland: Nederland


Overzicht

 • Alles heeft zijn tijd
 • Bollen bloeiden om Parijs
 • De Duinhoeve
 • De Gouden Vogel
 • De herinnering leeft
 • De inzet was liefde
 • De lente was voorbij
 • De rijkdom van ware liefde
 • De stem van het hart
 • Dieuwertje
 • Dwalingen
 • Een huwelijk uit liefde
 • Een nieuwe lente
 • Eendracht maakt macht
 • Helga
 • Het kan verkeren
 • Het leven gaat verder
 • Het Woelige Nest
 • Huize De Trompetter
 • Juist dat gewone geluk
 • Liefde aan de duinrand
 • Mariska
 • Mensen op de tweesprong
 • Moeder Maartje
 • Nooit zonder jou
 • Om een stukje geluk
 • Paradijs in de duinen
 • Stella in de storm
 • Verbroken boeien
 • Wolken met zilveren randen

Anne-Marie

 1. Anne-Marie ontdekt een komplot
 2. Anne-Marie en het geheim van de Uilenburcht
 3. Anne-Marie en het oude veerhuis
 4. Anne-Marie met geheime opdracht
 5. Anne-Marie op speurtocht
 6. Anne-Marie speelt hoog spel
 7. Anne-Marie neemt de leiding
 8. Anne-Marie zet zich in
 9. Anne-Marie en de verborgen schat
 10. Anne-Marie en het verdwenen meisje
 11. Anne-Marie en het vlindermysterie
 12. Anne-Marie en het Londense avontuur

Annelies

 1. Annelies omnibus 1
 2. Annelies omnibus 2

Kitty

 1. Kitty ontdekt een geheim
 2. Kitty op speurtocht
 3. Kitty lost het op
 4. Kitty in spanning
 5. Kitty's vakantie-avonturen
 6. Dappere Kitty

Omnibussen

 • Aletta's hof
 • Het leven een avontuur
 • Omnibus

gedetailleerd overzicht

OverzichtAlles heeft zijn tijd
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-210-3661-4
Uitgever: Z&K
Bollen bloeiden om Parijs
Als Henk Huisman van zijn baas naar Parijs moet om besprekingen te voeren, verandert er veel in het leven van deze eenvoudige kantoorman. Hij raakt in de ban van Claudette. Thuis in Holland verwonderen zijn vrouw Nita en zijn zonen zich over het feit dat hij niets van zich laat horen. Ook als Henk eenmaal thuis is, gedraagt hij zich anders. Nita komt er achter dat Claudette - die zelfs een baantje in Nederland neemt - en Henk elkaar blijven zien en ze klaagt haar nood bij haar zwager Koos. Die weet raad en van hem krijgt Nita de gelegenheid om in opdracht van een damesblad naar Parijs te gaan. Henk blijft thuis en krijgt te maken met een zekere vijandigheid van zijn zonen en met een steeds veeleisender wordende Claudette. Nog weet Henk niet te kiezen. Dat lukt pas als een drama zijn gezin haast verscheurd.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1953
Uitgever: De Steenuil
De Duinhoeve
De Duinhoeve is een meeslepende familieroman in vijf episoden uit het Noordhollandse land, die een ruime blik gunt op het leven van alle dag van brave, hardwerkende mensen. Een leven met grote en kleine zorgen, met bescheiden en uitbundige vreugden, waarin het er maar steeds om gaat het hoofd boven water te houden. We volgen de levensloop van Eliza Weeteling, dochter uit een kinderrijk beurtschippergezin en Bank Wijker, een eenvoudige groenteventer. Hun wegen kruisen zich en een huwelijk laat niet lang op zich wachten. Eliza ontpopt zich tot een vlijtig huisvrouwtje, dat met veel gereken en gepieker probeert het man en kroost zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het leven is duur met zes opgroeiende kinderen. En veel te snel naar Eliza's zin komt de tijd dat de kinderen het huis uitgaan. De oorlogsjaren betekenen een totale ommekeer. Op De Duinhoeve heersen angstige spanning en onzekerheid over het lot van de jongens die ter verdediging van het land zijn opgeroepen. De kleine onderduikertjes maken het leven er niet zekerder op. En wanneer dan eindelijk de bevrijding daar is, zijn er inmiddels diepe wonden geslagen.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-6057-334-X
Uitgever: Nieuwe Wieken/Omega Boek
De Gouden Vogel
De Gouden Vogel is de naam van een prachtig landhuis maar het zal ook de bijnaam worden van de dochter des huizes Marjolein. Het landgoed kreeg zijn naam door de goudfazanten die de bouwer van het huis zo graag hield. De schrijfster tekent ons de familie die er woont: man, vrouw en twee kinderen, een jongen en een meisje. Marjolein is een eigenzinnig en verwend kind dat weing contact heeft met anderen. Op een vakantiereis trouwt zij onverwachts met een buitenlander en laat lange tijd niets meer van zich horen. Dan komt zij plotseling opdagen met een kind, maar verdwijnt weer naar de mysterieuze echtgenoot, haar kind achterlatend. Het kost haar ouders en haar broer veel tijd en moeite dit huwelijk in goede banen te leiden, maar de gouden vogel zal toch eindelijk leren dat de vrijheid ook grenzen moet kennen.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1980
Uitgever: Lekturama
De herinnering leeft
De herinnering leeft is een meeslepende roman over het leven van de familie Kapoen. Het verhaal begint even voor de Eerste Wereldoorlog, een periode waarin de lezer getuige is van het huwelijk van Freek en Roosje en het wel en wee in die moeilijke jaren. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, zijn de kinderen inmiddels opgegroeid tot echte zakenlui. Het leven heeft wat meer glans gekregen, maar de herinnering aan vroeger leeft.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-6057-713-2
Uitgever: Omega Boek


De inzet was liefde
Dubbelroman De inzet was liefde met hierin opgenomen: 1. Dagdromen van Nel Schuttevaêr-Velthuys Na een verkeersongeval moet Janny Hopman maanden in het ziekenhuis blijven. Daar verliest zij haar hart aan de jonge chirurg Paul Schoorl. Ze voedt en koestert haar verliefdheid, al ziet die knappe vrijgezelle arts haar niet staan. Ook als zij allang genezen is, loopt zij alleen maar te dagdromen zonder aandacht voor haar echtgenoot en haar twee kinderen. Zij probeert ontmoetingen met de chirurg te arrangeren en gaat zogenaamd op patiëntenbezoek. Is haar huwelijk nog te redden? 2. De bronzen stem van Catalijn Claes Het huwelijk van de beiaardier Zappe Sanders en zijn vrouw Lollechien lijdt sterk onder hun kinderloosheid. Dan verschijnt Bastienne ten tonele: een jong uiterst muzikaal begaafd meisje dat zich vanwege haar oogaandoening verbitterd heeft afgesloten van de maatschappij. Tussen haar en Zappe ontwikkelt zich een gevoelige vriendschap, tot woede en jaloezie van de scherpe Lollechien.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-210-0273-6
Uitgever: Z&K
De lente was voorbij
Anneke (30) en Bob Schenk (35) leiden met hun drie kinderen een tamelijk onbekommerd bestaan. Dit verandert als Anneke na een miskraam erg verzwakt is en rust moet houden. Dan arriveert Linda Boekholt, een ongetrouwde lerares Frans en aardrijkskunde. Zij heeft vroeger bij Bob in de klas gezeten en logeert nu bij Bobs ouders op kamers in Zwolle. Als Bob Linda heimelijk bezoekt om oude jeugdherinneringen op te halen blijkt dat zij zeer op elkaar gesteld zijn. Bon voelt zich erg aangetrokken tot deze sterke vrouw van de wereld met haar donkere ogen en haar mooie stem. Anneke ziet het allemaal met lede ogen aan, maar staat machteloos. Vertwijfeld kijkt zij toe hoe Bob steeds meer van haar vervreemdt. Linda vindt Bob ook erg aardig, maar is vooralsnog niet van plan met hem een relatie te beginnen, al lokt het avontuur wel... Vooralsnog blijven zij elkaar ontmoeten. Als Linda in een pension aan de kust trekt, niet ver van Bob, raken de gebeurtenissen in een stroomversnelling. Dan stelt Linda Bob voor de keus: of zijn gezin, of haar! Wat zal Bob doen? Zullen zij aan een tweede jeugd beginnen...?
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-210-3666-5
Uitgever: Z&K
De rijkdom van ware liefde
De rijkdom van ware liefde speelt zich af rond Alkmaar en de hoofdpersonen zijn: de duinjager Ruurd, zijn vrouw Rens en niet te vergeten tante Pleun, die op latere leeftijd nog aan de liefde gaat denken. Na een harde leertijd op zee is Ruurd in dienst gekomen van een landjonker, om de duinen aan de Noordhollandse kust te bejagen. Zijn vrouw Rens helpt af en toe op het landgoed met de schoonmaak en op wasdag. Maar al met al is het geen vetpot en als Ruurd de kans krijgt politieagent te worden in het naburige Alkmaar aarzelt hij geen moment. Ook Alkmaar is niet het paradijs, maar de ware liefde die tussen Ruurd en Rens bestaat is hun grootste rijkdom en helpt hen overal doorheen.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-613-4175-2
Uitgever: Bigot & Van Rossum
De stem van het hart
De trilogie De stem van het hart bestaat uit de boeken Bloei, Groei en Rijp en speelt in een dorpje bij Alkmaar en begint even voor de Eerste Wereldoorlog. In Bloei leren we o.a. de weduwe Koopman kennen met haar dochters Doortje, Els en Linda. Vader Koopman heeft op raadselachtige manier de dood gevonden. Het hele gezin zet zich in in de strijd tegen de armoede. Els begint steeds meer te vermoeden dat haar vader is vermoord en zoekt eigenhandig recht. In Groei gaat het de familie wat beter. Vele jonge mannen trachten Els' hoofd op hol te brengen, maar zij zoekt het hogerop en gaat werken in Alkmaar. In Rijp leren we vele facetten van het leven in de stad kennen en de schrille tegenstelling in mentaliteit tussen de armen en rijken. Els is uitgestreden en staat open voor het geluk.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-6057-163-0
Uitgever: Nieuwe Wieken
Dieuwertje
In het dorp Koolwijk, gesitueerd in de omgeving van Alkmaar, woont het boerengezin Kleibroek. Het is de moeilijke tijd tussen de beide wereldoorlogen, een tijd van grote werkloosheid en algemene malaise. Geen wonder dat boer Kleibroek hard moet ploeteren om het hoofd boven water te houden - iets dat hem zelfs met de grootste inspanning nauwelijks lukt. Daarom is het geen gering offer voor hem, wanneer zijn twee oudste kinderen - de 18-jarige Dieuwertje en de 14-jarige Arie - hem door de omstandigheden gedwongen, niet langer meer op het land kunnen helpen. Om bij te springen in de kosten van het levensonderhoud aanvaardt Dieuwertje een betrekking als dienstbode in de stad en verhuurt Arie zich, na een mislukte poging om zich als halfwasarbeider nuttig te maken in een zuurkoolfabriek, als manusje-van-alles op de werf van Goosman. Wat deze verandering in hun beider jeugdige leven en in dat van de andere leden van het gezin Kleibroek betekent, wordt door de schrijfster in deze roman op een even eenvoudige als boeiende wijze verteld.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1939
Uitgever: Amsterdam Boek


Dwalingen
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-6057-863-5
Uitgever: OmegaBoek
Een huwelijk uit liefde
'Hij ging zitten en trok haar naast zich neer, ze voelde zich weerloos en liet hem maar begaan. Ze sloot haar ogen toen ze zijn lippen voelde branden op de hare. Voor het eerst in haar leven werd zij hartstochtelijk gekust. Nog eens en nog eens en dan sloeg ze haar lange wimpers op en keek in de heldere blauwe ogen van Roel Sleutel, de smid. En ze wist dat hij de man van haar dromen was.' Zo vindt Liselotte, het Belgische oorlogsweesje, in Nederland de man met wie zij een huwelijk uit liefde zal sluiten. Dat zulk een verbintenis geen garantie is voor louter rozegeur en maneschijn blijkt uit haar levensverhaal. Wel voor een huis dat een thuis is voor allen die onder dat dak wonen, wel voor weldadige warmte in een verkillende wereld, wel voor trouwe hulp en troost als donkere wolken zich samenpakken.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-6134-117-5
Uitgever: Bigot & Van Rossum
Een nieuwe lente
Een familieroman die zich afspeelt in en rond een huisje bij de duinen. Daar woont Ada Holms, alleen met haar achtjarige zoontje Bart, nadat haar man Frank in de oorlog als verzetsstrijder is gevallen. De oorlogsjaren houden Ada nog erg bezig. Ze leert echter Emiel Schaarbeek kennen, een ingenieur met twee dochtertjes. Tamelijk snel trouwen ze, maar daarna wordt het haar steeds duidelijker waarom Emiel zo zwijgzaam is over zijn verleden en familie. Ook met de kinderen kan hij niet zo goed opschieten. Door een ernstig auto-ongeluk belandt hij in de gevangenis en vervreemdt nog meer van zijn vrouw en kinderen. De kinderen groeien op, studeren en verlaten het huis. Ada Holms wordt ouder. Dan overlijdt plotseling Emiel. Hoewel hun huwelijk bepaald niet zonder problemen was, laat dit een grote leegte bij haar achter. Na lange tijd komt op een stormachtige avond de goede oude vriend Gertjan Beukers weer langs. Een vriend, nog uit de tijd van haar eerste huwelijk, die haar altijd trouw is blijven bezoeken en bijgestaan heeft in moeilijke tijden. In de harten van deze twee mensen bloeit dan een nieuwe lente.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-605-7099-5
Uitgever: Nieuwe Wieken Omegaboek
Eendracht maakt macht
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-6057-462-1
Uitgever: Nieuwe Wieken
Helga
Helga is een moedige, jonge joodse vrouw. Als de Tweede Wereldoorlog over Nederland is gekomen worden haar ouders weggevoerd - haar zusje kon nog onderduiken en haar kinderen vinden bij vrienden een onderdak. Helga en haar man Luuk sluiten zich aan bij het verzet. Hun schuilplaats is een romantisch hutje op de hei. Van daaruit opereren ze tot de Gestapo hen op het spoor komt. Met behulp van enkele dorpsbewoners weten beiden op het nippertje te ontkomen, maar wel worden ze daarna definitief gescheiden. Na verloop van tijd weet Helga zelfs niet meer of Luuk, en hij niet of zij nog in leven is. Dan wordt beider eenzame weg gekruist door een ander...
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-6134-132-9
Uitgever: Bigot & Van Rossum


Het kan verkeren
Op het oude landgoed Berkensteyn zwaait jonkheer Ferdinand Ansingh van Delden de scepter. Geheel volgens de traditie van zijn geslacht denkt hij in de termen van 'heren en knechten'. Tot die 'knechten' wordt ook de tuinman Janus de Geus gerekend, die met zijn gezin in een bescheiden huisje op het landgoed woont. Er verandert veel in de onderlinge verhoudingen als de twee volgende generaties gezamelijk opgroeien.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-6057-761-2
Uitgever: Omega Boek
Het leven gaat verder
In Het leven gaat verder volgen we de levensloop van de molenaarsdochter Guurt Kruit. Als jong meisje gaat ze na haar examen op kamers wonen in Amsterdam, om te gaan werken als apothekers-assistente. Na een paar jaar leest ze een advertentie waarin een dorpsdokter een inwonend assistente vraagt. Ze wordt aangenomen en krijgt een druk bestaan, doordat ze ook veel te zorgen heeft voor de vier kinderen, daar de moeder ziekelijk is. Ze leert Jan Steen kennen, en na hun trouwen wordt hun woonboot in Amsterdam al snel bevolkt met twee dochtertjes en een zoontje. Het gezin verhuist naar Haarlem, waar Jan als chirurg werkt. Een benauwde tijd breekt aan als de oorlog uitbreekt, zeker als Jan als gijzelaar wordt meegenomen. Na de bevrijding komt hij gelukkig weer snel, verzwakt maar gezond, naar huis. Een harde klap volgt als Jan binnen een paar dagen aan een infectie sterft. Gelukkig heeft ze steun aan de kinderen en de oude professor Gruber, de onderduiker, die na de oorlog het huisje in hun tuin heeft betrokken. Meerdere tegenslagen volgen. De sterke molenaarsdochter weet echter dat ze niet achterom moet kijken, want... het leven gaat verder.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-6057-347-1
Uitgever: Nieuwe Wieken/Omega Boek
Het Woelige Nest
Tim Vogel komt na jaren terug in zijn geboortedorp waar zijn vader de geliefde huisarts is. Het hele dorp is blij met zijn thuiskomst, vooral Tim's vroegere vriendinnetje Annie. Tijdens zijn afwezigheid trouwde ze een oudere man, om het kind dat zij verwachtte een vader te geven. Maar altijd droomde ze nog van Tim. Toch is Tim niet gevoelig bij zijn familie in 'Het Woelige Nest', hij verlangt terug naar het meisje dat hij in Bandoeng achterliet. Hij volgt de stem van zijn hart, vliegt naar Bandoeng en trouwt daar zijn Adinda. Na enkele gelukkige jaren keert hij met vrouw en dochtertje weer terug naar Holland, en het gezin wordt met open armen in de familie opgenomen. Helaas mag het geluk niet lang duren want plotseling sterft de tere Adinda. Tim's vroegere vriendinnetje Annie is ook weduwe geworden en moet met haar vier kinderen zeer sober leven. Voorzichtig tracht zij haar jeugdliefde weer voor zich te winnen. De oude wijze dokter is een belangrijke schakel om een nieuw geluk te geven aan door verdriet vereenzaamde mensen.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-057-282-3
Uitgever: Omega Boek
Huize De Trompetter
Door een erfenis wordt Frans Trompet eigenaar van het ouderwetse, sfeervolle huis 'De Trompetter'. Frans, zijn vrouw Engelien en hun drie kinderen, brengen er gelukkige jaren in door. De oudste zoon Chris is een brave knaap, die kans krijgt verder te leren en apothekers-assistent te worden. De tweede zoon Maarten wordt het 'huiskruis' genoemd, en niet voor niks. Hij heeft geen zitvlees en rolt van het ene probleem in het andere. Het jongste kind, Eva, is nogal ongelukkig in de liefde. De lezer ziet de kinderen opgroeien, van de puberteit in de volwassenheid belanden en leeft mee met het lief en leed van een sympathiek gezin. De geschiedenis begint in 1918, en via de crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog en de strijd in Nederlands-Indië komen we terecht in de vijftiger jaren bij het moment waarop we de familie Trompet verlaten: de viering van de zeventigste verjaardag van Frans Trompet.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-6134-267-8
Uitgever: Bigot & Van Rossum
Juist dat gewone geluk
Nicolaas Krans is de levenslustige, intelligente zoon van eenvoudige ouders. Zijn vader heeft een kleine drukkerij. Met hard werken verdient hij de kost voor zijn gezin. Alle kinderen moeten een handje helpen. Daar tegenover staat dat ze de warmte van een goed en gezellig familieleven meekrijgen. Voor Nicolaas is dat echter niet genoeg. Juist het gebrek aan geld wakkert bij hem het verlangen aan geld te bezitten, veel geld. Om die wens in vervulling te doen gaan loopt hij aan allerlei goeds in het leven voorbij. Ook als hij moet kiezen tussen twee vrouwen lokt het geld. Er is een veelbewogen leven voor nodig om te leren wat tenslotte voor een mens van de meeste waarde is.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-6134-154-X
Uitgever: Bigot & Van Rossum


Liefde aan de duinrand
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-6057-100-2
Uitgever: OmegaBoek
Mariska
Als Mariska, op vakantie in Lugano, haar hart verliest aan de knappe en interessante Marcel, verzeilt zij onverwachts in grote problemen. Marcel, die voorgeeft zakenman te zijn, misbruikt haar voor zijn louche praktijken en zo belandt de onschuldige Mariska in een buitenlandse gevangenis. Wanneer zij, na haar invrijheidstelling, terugkeert in Nederland, probeert Mariska een nieuw leven op te bouwen. Zij neemt de zorg op zich voor het gezin van een weduwnaar en tracht het verleden te vergeten. Maar het verleden blijft haar achtervolgen als de geheimzinnige Marcel opnieuw opduikt. Bijna nemen de gebeurtenissen een tragische wending, maar als de nood het hoogst is, dient zich voor Mariska een gelukkige uitweg aan.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-257-1627-X
Uitgever: Gottmer
Mensen op de tweesprong
Was het zijn schuld, dat zijn broer verongelukt was? Had hij de dood van zijn broer gewild? Fred weet het niet zeker. Het is waar, terwijl hij in Indonesië was voor zijn dienstplicht, was zijn broer getrouwd met het meisje waar Fred van hield en waar hij zo goed als verloofd mee was. Het was niet eerlijk geweest, maar Annelies was bezweken voor de mooie positie die Alexender, Freds broer, al had, terwijl hij, Fred, nog moest beginnen. En toen was die dag gekomen dat Fred en zijn broer samen op de motor waren uitgegaan en dat verschrikkelijke ongeluk... Nu was Annelies een weduwe met drie kinderen. En in Fred knaagt het schuldgevoel, die angst dat hij de oorzaak was.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1980
Uitgever: Lekturama
Moeder Maartje
Al heel jong trouwt Maartje met Ben, de vrolijke postbode. Ze zijn dolverliefd op elkaar en het is geen wonder dat het geluk bloeit in het kleine huis aan de dijk. Vol vreugde verwelkomen zij hun eersteling, vervolgens een tweeling, later nog een jongen en een meisje. Zo wordt de jonge vrouw tot de moeder Maartje, die met liefdevolle, vaste hand haar levendige kroost regeert, die raadt, troost, bemoedigt en verzorgt. Ben wordt kantoorhouder en hun geluk lijkt volmaakt, maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Twee zoons, die zich bij het verzet aansloten, plegen een sabotagedaad en moeten onderduiken. Ben wordt als represaille in een Duitse gevangenis opgesloten. Pas dan blijkt uit welk een prachtig, sterk hout Moeder Maartje is gesneden.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-6134-139-6
Uitgever: Bigot & Van Rossum
Nooit zonder jou
Nooit zonder jou speelt deels in de besloten, intieme sfeer van een echt Nederlands dorp, deels op een prachtig buiten in de omgeving van Parijs. Centraal staat het sympathieke gezin van het hoofd van de dorpsschool, en in het bijzonder de aantrekkelijke, doelbewuste jongste dochter Conny. De aanvankelijk kinderlijke aanhankelijkheid die Conny voelt voor Arthur, enige zoon van de dorpsdokter, groeit uit tot een strke liefde. Hierdoor gedreven maar niet verblind, trouwt zij, tegen alle 'goede raad' in, met deze verwende nietsnut. Vooral als er een verleidelijke derde in het spel komt ziet het ernaar uit dat de zwartkijkers gelijk zullen krijgen. De zeeën gaan dan ook heel hoog voor hun wat wankele huwelijksbootje een veilige haven vindt.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-613-4119-1
Uitgever: Bigot & Van Rossum


Om een stukje geluk
Tineke, dochter van brugwachter Stammis, is nooit erg gelukkig geweest in de liefde. Ze keek te veel naar het uiterlijk, liet zich meeslepen door mooie woorden of een sportief gesneden colbert met leren knopen. Dan ontmoet ze Gerard Helmers, wederom een jongen uit een hogere stand. Met hem zal het allemaal anders zijn, meent Tineke. Ze besluiten te trouwen en hun eerste huwelijksjaren verlopen heel gelukkig. Maar langzamerhand komt Gerards ware aard naar boven. Hij vindt Tineke eigenlijk maar een simpele vrouw, met wie geen behoorlijk gesprek te voeren is en het eenvoudige huisje waar ze wonen, gaat hem tegenstaan. Als de Tweede Wereldoorlog nadert, wordt Gerard opgeroepen voor de militaire dienst...
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-605-7295-5
Uitgever: Nieuwe Wieken
Paradijs in de duinen
Dat het leven vreemde wendingen kan nemen ontdekt ook tuinder Dirk, die een meisje uit zijn duindorp laat schieten en het stadsmeisje Eveline trouwt. Aanvankelijk heeft de jonge vrouw aanpassingsmoeilijkheden. Zij kan de stad niet vergeten. Toch is de liefde van en voor haar man zo sterk, dat ze een aantal heel gelukkige huwelijksjaren beleven. Dan sterft ze echter bij de geboorte van hun vijfde kind, een meisje. Als de moeilijkheden in het moederloze gezin Dirk boven het hoofd dreigen te groeien ontmoet hij zijn oude liefde weer. Zij ontfermt zich over hem en zijn kinderen. Problemen geeft eigenlijk alleen de jongste, naamgenote en evenbeeld van de moeder. Zij heeft ook de hang naar het stadsleven met die moeder gemeen en verlaat de duinen. Nadat haar vader echter op tragische wijze opnieuw alleen is komen te staan zal juist dit kind zijn steun en toeverlaat blijken te zijn.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-613-4143-4
Uitgever: Bigot & Van Rossum
Stella in de storm
Stella Brandma's huwelijk met een Canadees is mislukt en berooid keert zij terug naar Nederland. Zij vindt een onderkomen in een flat die door een vriend, de gelukzoeker Armand Dupré, voor haar is gehuurd. Als Stella uit haar huis dreigt te worden gezet omdat er geen huur is betaald, komt Armand opdagen en geeft haar een partij juwelen die zij voor hem moet verkopen. Door geldgebrek gedwongen stemt Stella er in toe, hoewel zij de zaak niet vertrouwt en er geen idee van heeft hoe zij het moet aanpakken. Dan ontmoet zij de moeder van haar jeugdliefde, Bart Kabel. De trotse moeder vertelt haar hoever haar zoon het heeft gebracht en dat hij kassier is bij een grote bank. Dit brengt Stella op het idee om Bart te vragen de juwelen voor haar te laten taxeren. Niemand zal immers een onkreukbare kassier wantrouwen? Hiermee begint een reeks verwikkelingen die het leven van alle betrokkenen grondig zal veranderen.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-6134-241-4
Uitgever: Bigot & Van Rossum
Verbroken boeien
Duifje wilde vrij zijn en van het leven genieten. Aan 'thuis' ontsnapte ze door te trouwen met Floris, die stuurman was op de grote vaart. Aan dat huwelijk ontsnapte ze door Floris en hun zoontje, Renger, in de steek te laten. Ze komt terecht in een louche milieu en zakt steeds verder af. Floris leert Wiek kennen, een jonge ongetrouwde vrouw, en tussen hen beiden ontstaat liefde. Wiek wordt zijn vrouw en een moeder voor zijn zoontje. En het lijkt Floris alsof zijn huwelijk met Duifje een volkomen voorbije episode is geweest. Maar Duifje heeft een laatste kans op geluk gekregen. Ze heeft een Canadees leren kennen, een prettige, betrouwbare man, en deze zal haar redden uit haar schijnleven van vermaak. Nog eenmaal kruisen de levens van Floris en Duifje elkaar. Op de boot naar Canada ontmoeten Floris, Wiek, Renger en Duifje - die zich Diana laat noemen - elkaar en dan zal veel oud zeer uit de weg worden geruimd.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-257-0215-5
Uitgever: Gottmer
Wolken met zilveren randen
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-210-0691-X
Uitgever: Z&K

Anne-MarieAnne-Marie ontdekt een komplot
De pittige Anne-Marie woont in een oud kasteel en misschien is ze daarom zo romantisch aangelegd. Aan vrienden en vriendinnen heeft ze geen gebrek. Ze deelt mee in vrolijkheid en verdriet. En als haar vrienden in moeilijkheden raken laat ze hen niet in de steek.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-240-0637-6
Uitgever: Het Goede Boek
Anne-Marie en het geheim van de Uilenburcht
Spannende avonturen rond het kasteel 'De Uilenburcht' waar de pittige en romantisch aangelegde Anne-Marie woont. Anne-Marie helpt met het ontmaskeren en oprollen van een gansterbende. Dat zij tijdens deze adembenemende spanningen smoorverliefd wordt is begrijpelijk, maar of het voor lange duur is...
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-240-0638-4
Uitgever: Het Goede Boek
Anne-Marie en het oude veerhuis
Anne-Marie raakt weer in allerlei verwikkelingen als zij bevriend raakt met Tamara, die met haar familie pas in het oude veerhuis is komen wonen. Maar Anne-Marie zou Anne-Marie niet zijn, als ze niet weer de spanning zoekt en de oplossing van het geheim weet te vinden.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-240-0639-2
Uitgever: Het Goede Boek
Anne-Marie met geheime opdracht
Anne-Marie wordt verzocht om als verzorgster op te treden van een klein meisje, dat bij haar geheimzinnige vader gaat logeren. Anne-Marie neemt de opdracht aan en na veel spanning komt ze achter de dramatische gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-240-0640-6
Uitgever: Het Goede Boek
Anne-Marie op speurtocht
Anne-Marie gaat naar Oostenrijk om de dochter van een Nederlandse familie op te sporen. Tijdens haar speurtocht valt zij weer van het ene avontuur in het andere.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-240-0641-4
Uitgever: Het Goede Boek
Anne-Marie speelt hoog spel
De vrolijke Anne-Marie krijgt nieuwe problemen. Haar nieuwe buurjongen, die reeds eerder met de justitie in aanraking is geweest, moet geholpen worden om niet weer het slechte pad op te gaan. Plotseling klopt Helmer Heinsius, vol verlangen naar zijn vrouw en dochtertje, om hulp bij Anne-Marie aan. En Anne-Marie helpt. Kordaat gaat ze haar weg en na een spannend avontuur weet ze tijdens een zeer romantisch Kerstfeest de mensen, die van elkaar houden, weer tot elkaar te brengen.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-240-0642-2
Uitgever: Het Goede Boek
Anne-Marie neemt de leiding
Anne-Marie gaat in Amsterdam logeren. Door nieuwe vrienden raakt ze bij een spannend avontuur betrokken. Haar sluimerende liefde voor Just geeft haar steun om het raadsel op te lossen...
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-240-0105-6
Uitgever: Het Goede Boek
Anne-Marie zet zich in
De avonturen volgen elkaar snel op. Professor Hogervest heeft de helft van een document waarop de weg naar een verborgen schat staat. Oplichters proberen dit document ten koste van alles te bemachigen, maar Anne-Marie laat zich niet door romantiek inpalmen en in Lissabon slaat ze haar slag.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-240-0227-3
Uitgever: Het Goede Boek
Anne-Marie en de verborgen schat
Anne-Marie gaat als reisleidster met een gezelschap naar Marokko. Voor de buitenwereld is dit een plezierreis, maar in werkelijkheid een expeditie, die op zoek is naar een verborgen schat en de verdwenen heer Hogervest. Er zijn echter meer kapers op de kust en hoe dichter ze bij de schat komen hoe adembenemender de avonturen worden.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-240-0228-1
Uitgever: Het Goede Boek
Anne-Marie en het verdwenen meisje
De grootouders van Margo, een weggelopen meisje, komen wanhopig bij Just om raad vragen. Het beste wat Just kan doen is zijn hartsvriendin Anne-Marie in te schakelen bij het speurwerk. Zou zij Margo op tijd in de haven van Antwerpen vinden?
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-240-0249-4
Uitgever: Het Goede Boek
Anne-Marie en het vlindermysterie
Anne-Marie moest nog een oude belofte nakomen. Samen met Kirsten gaat ze naar Antwerpen, waar ze de spannendste momenten van haar leven beleeft als ze het spoor vindt van het vermiste meisje Mieke. Nu kan inspecteur Krijgsman eindelijk het 'Vlindermysterie' oplossen.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-240-0250-4
Uitgever: Het Goede Boek
Anne-Marie en het Londense avontuur
Anne-Marie en Kirsten kunnen in Londen eindelijk aantonen dat het paspoort Ingeborg Lundmark vervalst is. In werkelijkheid is 'Ingeborg' Mieke Waayboer. Op het nippertje ontkwam zij aan een stel gewetenloze handelaars in verdovende middelen.

Anne-Marie wist niet wat het fijnste was van het Londense avontuur: de stad Londen, de samenwerking met Scotland Yard, of het moment dat Herman zijn meisje Mieke weer in de armen kon nemen.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 9789024002658
Uitgever: Het Goede Boek

Annelies

Annelies omnibus 1
Deze omnibus bevat de volgende boeken: Annelies neemt de leiding Annelies en de ontvoerders Annelies en haar vrienden Annelies neemt de leiding In dit boek maken we kennis met de familie Akkerman en in het bijzonder met de hoofdpersoon Annelies. Vader Akkerman is journalist; moeder, door een ongeval invalide, is behalve huisvrouw een begaafd pianiste. Annelies heeft twee jongere broertjes. Als het verhaal begint is het paasvakantie. Annelies krijgt een noodkreet van haar vriendin Nancy Helenius, dochter van een bankier. Nancy's oudere zus Olga, getrouwd met een buitenlander, zit in ernstige moeilijkheden. Olga is met haar dochtertje weggevlucht van haar manen in Londen ondergedoken. Samen met hun vrienden Paul en Roeland gaan de meisjes op onderzoek in Engeland. Op de achtergrond houden vader Akkerman en een Engelse collega een oogje in het zeil. Na veel spannende avonturen komt alles weer op z'n pootjes terecht. Annelies en de ontvoerders Nancy Helenius wordt ontvoerd. Annelies trekt er met oude en nieuwe vrienden op uit om haar op te sporen en te bevrijden. Annelies en haar vrienden Annelies ontmoet haar eerste liefde. Het eindexamen komt in zicht. Een auto-ongeluk na een feestje dreigt roet in het eten te gooien en dat is nog maar het begin van alle wederwaardigheden in het veelbewogen laatste schooljaar van Annelies en haar vrienden.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-6134-153-1
Uitgever: Bigot & Van Rossum
Annelies omnibus 2
Deze omnibus bevat de volgende boeken: Annelies op vakantie Annelies op speurtocht Annelies en de liefde
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-6134-166-3
Uitgever: Bigot & Van Rossum

Kitty

Kitty ontdekt een geheim
Kitty verliest een horloge. Ze gaat zoeken en vindt een jongen die problemen heeft. Kitty helpt hem en alles komt gelukkig weer goed.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-6142-507-7
Uitgever: Omega Boek
Kitty op speurtocht
In het dorp waar Kitty woont wordt plotseling veel ingebroken. Kitty komt in aktie en weet met de hulp van haar broers de misdadigers aan de politie over te leveren.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-6142-517-4
Uitgever: Omega Boek
Kitty lost het op
Kitty ontmoet Olga. Olga voelt zich aangetrokken tot Harold, waarmee ze in moeilijkheden komt. Kitty lost het op en bewijst dat echte vriendschap beter is dan een los avontuur.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-6142-527-1
Uitgever: Omega Boek
Kitty in spanning
Kitty en haar vriendinnen ontmoeten hun oude vriend Roel. Als Roel vertelt dat hij een geheime opslagplaats heeft ontdekt van smokkelwaar raken ze van het ene avontuur in het andere...
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-6142-537-9
Uitgever: Omega Boek
Kitty's vakantie-avonturen
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-6142-547-6
Uitgever: Omega Boek
Dappere Kitty
De logeerpartij van Josefine van Cleef heeft heel wat voeten in de aarde. Zogenaamde vrienden proberen haar op het slechte pad te brengen. Ook Kitty dreigt daarvan het slachtoffer te worden.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-6142-557-3
Uitgever: Omega Boek

Omnibussen

Aletta's hof
De omnibus Aletta's hof bevat de volgende boeken: Aletta's hof Vogelvangers levensstrijd Aletta's Hof Aletta moet al vroeg aanpakken en geld verdienen en heeft een nare jeugd. Daarom wil ze háár kinderen onbezorgd laten opgroeien. Daarvoor werkt ze, en spaart ze, en daardoor vervreemd ze ook bijna haar man van haar. Pas na lange tijd ziet ze in dat je een mens moet accepteren zoals hij is, en zijn persoonlijkheid moet leren waarderen. Vogelvangers levensstrijd De student Jan Vogelvanger komt in aanraking met een lichtzinnig meisje, en het gaat mis met hem. Dan ontmoet hij een knap dienstmeisje, en trouwt met haar. Maar nadat zijn vroegere vriendin hem in het ongeluk heeft gestort, wil zijn vrouw niets meer van hem weten. Als hij zijn dochter leert kennen breekt voor hem eindelijk een gelukkige tijd aan, doch als zij overlijdt is dit de nekslag voor hem, en hij sterft in eenzaamheid.
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-257-1269-X
Uitgever: Gottmer
Het leven een avontuur
De omnibus Het leven een avontuur bevat de volgende boeken: Als het lot de kaarten schudt Eendracht maakt macht
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-210-3438-7
Uitgever: Z&K
Omnibus
Deze omnibus bevat de volgende boeken: Moeder Maartje Nooit zonder jou Helga
Schrijver: Nel Schuttevaêr-Velthuys
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-511-2302-7
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.