Boekenplank:
Kies

Boeken van Douglas Scott

Meer over Douglas Scott

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1926

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

  • De Albatros route - The Albatross run
  • Macaber spel met de dood - Chains
  • Oorlogsbuit - The spoils of war
  • Operatie Artemis - The gift of Artemis
  • Schaduwen - Shadows

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe Albatros route
Het is 1943 en de Amerikaanse oorlogscorrespondent Ben Darby, die zojuist, op weg naar West-Afrika, een bijna dodelijk vliegtuigongeluk heeft overleefd, wordt in gewelddadig Bombay uit de handen van een vijandige menigte gered, door de gekke kapitein Taggart - een gewezen zeeheld, die niemand de kans geeft dit te vergeten.

Maar het is niet al wat het lijkt te zijn met de luidruchtige zeeman, en wanneer Taggart weer het gezag krijgt over een schip, de Kildare Glen, en in een zigzag varend konvooi ongeëscorteerde koopvaardijschepen van de rede van Bombay naar Durban vaart, ziet zijn Amerikaanse passagier met bezorgdheid hoe de spanning toeneemt.

Terwijl de zeeën razen en vijandelijke onderzeeboten steeds meer hun tol eisen, schijnt de uitwerking daarvan op Taggart die van een natuurlijke menselijke oververmoeidheid te zijn - of toch niet?

Wanneer extreme discipline eerder mensenlevens vernietigt dan redt, lijkt een ontheffing van het gezag noodzakelijk, maar juist wanneer tragedie en schijnbare waanzinnigheid hand in hand lijken te gaan, komt er een nieuwe dimensie aan het licht. Wie precies is er verantwoordelijk en waar ligt eigenlijk de schuld? En wat gaat er in 's hemelsnaam om in Taggarts koortsachtige brein?
Schrijver: Douglas Scott
Oorspronkelijke titel: The Albatross run
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789064100376
Uitgever: Hollandia
Macaber spel met de dood
Hector Chisholm is het prototype van de Britse koopvaardij-officier: knap, correct en blakend van zelfvertrouwen. Wanneer een Duitse U-boot zijn schip in het begin van de Tweede Wereldoorlog tot zinken brengt, wordt hij als enige overlevende krijgsgevangen genomen. De Duitsers behandelen hem overeenkomstig zijn rang. Maar dan gaat er iets mis....

Enkele weken later bevindt Chisholm zich in eenzame opsluiting in bezet Frankrijk. De Duitsers hebben alle hoffelijkheid laten varen. Ze eisen op barse toon een bekentenis: de bekentenis van een moord waarvan Chisholm zich niets kan herinneren. Een mysterieuze 'vriend' redt hem van zijn brute ondervragers.

Chisholm wordt overgeplaatst naar een herstellingsoord voor gewonde geallieerden aan de Franse westkust. Het blijkt een sinister oord dat wordt geleid door de ondoorgrondelijke Dr. Keitler, die zich vooral tot taak gesteld lijkt te hebben de gegevens uit zijn dossiers te gebruiken om het onderling wantrouwen tussen de patiënten aan te wakkeren.

Wanneer hem de kans geboden wordt met vijf anderen naar Engeland te ontsnappen, sluit Chisholm zich af voor verdere vragen. De vluchtpoging slaagt, maar eenmaal in Engeland wordt Chisholm er door zijn medevluchtelingen van beschuldigd een nazi-agent te zijn. Dan begint een nachtmerrie waaraan geen eind lijkt te komen.

Vrijgelaten bij gebrek aan bewijs blijft de verdenking op hem rusten. Bij iedere stap die hij onderneemt om zichzelf vrij te pleiten, verstrikt hij zich verder in een web van intrige, moord en bedreiging dat onbekenden zorgvuldig voor hem weven. Maar dan herinnert een van zijn 'welwillende' informanten zich een verkeerd detail. In een flits beseft Chisholm welk geraffineerd spionagespel Dr. Keitler vanuit Frankrijk speelt, en hoe schrikbarend ver de meester-intrigant daarmee al is gekomen. Die wetenschap geeft hem echter ook zijn zelfvertrouwen terug. Met ijzeren discipline maakt hij zich op voor een opzienbarende afrekening, opnieuw in volle zee, even voor de geallieerde invasie op Sicilië.
Schrijver: Douglas Scott
Oorspronkelijke titel: Chains
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789067900324
Uitgever: Kadmos
Oorlogsbuit
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is sergeant Quilley van het Amerikaanse leger gelegerd in Algiers. Daar hij zijn soldij wat karig vindt, ontplooit hij bijzonder winstgevende activiteiten als moordenaar, chanteur, zwarthandelaar en pooier. Voor zijn zwarte dollars heeft hij een uitstekende bergplaats gevonden in de dubbele bodem van een jeep. Tot zijn ontzetting wordt deze jeep echter gevorderd voor een transport met onbekende bestemming op het schip Fort Harrison. Quilley heeft geen andere keus dan zich een plaats te verwerven onder de Amerikaanse troepen aan boord van het schip.

De Britse kapitein van de Fort Harrison is de veteraan Lansing. Onder hem staan eerste stuurman Pendlebury, een onbetrouwbaar en inefficiënt heerschap dat algauw vriendschap sluit met Quilley, en tweede stuurman Andrew Mitchell. Wanneer Lansing wordt gedood bij de landing op Salerno breken de moeilijkheden pas goed uit.

Op een briljante manier beschrijft Douglas Scott de strijd van de mannen tegen de elementen en hun strijd onderling. Terwijl het zwaargetroffen schip een veilige haven tracht te bereiken, vechten de jonge Mitchell en de nietsontziende Quilley hun strijd uit in een dramatische climax.
Schrijver: Douglas Scott
Oorspronkelijke titel: The spoils of war
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 9789010022028
Uitgever: Elsevier
Operatie Artemis
Griekenland, februari 1943. Beschermd door het nachtelijke duister gaan drie mannen aan land. Het zijn James Mackenzie, kapitein in het Britse leger, luitenant Leo Preston, een Amerikaan van Griekse afkomst, en George Kirkos, hun gids.

De aankomst van de beide geallieerden in het door Duitsers bezette Griekenland is met de grootste geheimhouding omgeven. Hun opdracht is de elkaar beconcurrerende verzetsbewegingen op één lijn te krijgen in de eindstrijd tegen de Duitsers. De mannen weten dat hun missie bijna onmogelijk is.

Naarmate de tijd verstrijkt en de handeling zich verplaatst, doen zich complicaties voor die hen verbijsteren. Steeds vaker rijzen er twijfels over de rol van de mysterieuze Kirkos, die niet alleen uitstekende relaties blijkt te onderhouden met de sinistere Duitse overste Keller, maar ook contacten heeft met de Griekse communisten, die vanuit de bergen de strijd om de macht in het naoorlogse Griekenland begonnen zijn.

Steeds vaker duikt de naam van Kirkos op. En een code: Operatie Artemis.
Schrijver: Douglas Scott
Oorspronkelijke titel: The gift of Artemis
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789044925418
Uitgever: Bruna
Schaduwen
Het verhaal over de laatste actie van de 'Schatten Gruppe' van de nazi's: een poging om Eisenhower te vermoorden.

John Abernathy wordt geposteerd op het Hoofdkwartier van het Geallieerde Expeditieleger in Versailles om een Britse officier, die men niet 'vertrouwt', in de gaten te houden. Hij stuit daarbij op een verbijsterende moord waarbij alles anders is dan het lijkt.

Geleidelijk krijgen de jonge inlichtingenofficier en zijn partner, een vroegere politieman uit New York, meer vage aanknopingspunten, die hen in de tijd van het Ardennenoffensief naar de Ardennen voeren.

Als het Duitse Ardennenoffensief wordt ingezet, begint de wedren om de laatste wanhopige missie van de 'Schatten Gruppe' te verijdelen en de werkelijke verrader in het hart van de geallieerde macht te ontmaskeren.
Schrijver: Douglas Scott
Oorspronkelijke titel: Shadows
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789064100499
Uitgever: Hollandia