Boekenplank:
Kies

Boeken van Luke Scull

Meer over Luke Scull

Genre: Fantasy / SF

Website: http://www.lukescull.com

De Donkere Broederschap
  1. De Donkere Broederschap - The Grim Company
  2. Het zwaard van het noorden - Sword of the north
  3. Dodemanswapen - Dead man's steel

Gedetaileerd overzicht

De Donkere Broederschap

De Donkere Broederschap
Het verschil tussen een held en een schurk zit hem in hoe goed je bent in het verhullen van wat je doet. Maar dit zijn de Eeuwen van Verval en hier zijn geen helden. De goden zijn verslagen. Ze liggen levenloos verspreid over de wereld op ondoordringbare plekken waar ze ruwe magie lekken. Magie die door de nieuwe machthebbers wordt gebruikt om de bevolking te onderdrukken. Toch wordt er weerstand geboden aan de tirannie. Als twee mannen een jonge rebel redden, is dat het begin van een onwaarschijnlijk gezelschap. Een gezelschap bestaande uit zelfingenomen vogelvrijen, gehavende ketters en amorele huursoldaten. Een donkere broederschap.
Schrijver: Luke Scull
Oorspronkelijke titel: The Grim Company
Eerste uitgave: 2012
ISBN: 9789022565209
Uitgever: Boekerij
Het zwaard van het noorden
Sommige legenden sterven nooit... Tussen de Demonenheuvels en de Niemandslanden liggen drie machtige steden die op het hoogtepunt van hun weelde zijn. Elke stad wordt beschermd door de kracht van een Oppermagiër. En elke Oppermagiër wordt op zijn beurt beschermd door een eeuwenoud verbond. Maar niet lang meer. Schaduwhaven is gezonken en Thelassa wordt belegerd. De barrière tussen de werelden is aan het aftakelen en alleen de Oppermagiër van Dorminia kan zijn onderdanen nog beschermen. Dan komt er een nieuwe speler in het spel. Een man die zichzelf Kraai noemt.
Schrijver: Luke Scull
Oorspronkelijke titel: Sword of the north
Eerste uitgave: 2015
ISBN: 9789022565216
Uitgever: Boekerij
Dodemanswapen
Sommige legenden sterven nooit... In de Eeuwen van Verval zijn de goden verslagen. Hun magie wordt door de nieuwe machthebbers gebruikt om de bevolking te onderdrukken. De wereld heeft behoefte aan helden, maar krijgt in plaats daarvan de Donkere Broederschap: een onwaarschijnlijk gezelschap dat dapper probeert weerstand te bieden aan de tirannie. In de Stad van Torens kunnen voormalig rebel Sasha en haar kompaan Davarus Cole maar met moeite de vrede bewaren. Dan komt er een nieuwe opdracht: Cole moet naar de Versplinterde Rijken reizen om bondgenoten te zoeken. De Eeuwen van Verval naderen hun einde. Verzwakt door onderlinge gevechten zijn de overgebleven Oppermagiërs niet van plan hun krachten te gebruiken om de mensheid te beschermen. Het laatste sprankje hoop rust bij de overlevende leden van de Broederschap.
Schrijver: Luke Scull
Oorspronkelijke titel: Dead man's steel
Eerste uitgave: 2016
ISBN: 9789022565223
Uitgever: Boekerij