Boekenplank:
Kies
  • Home
  • S
  • Annemarie Selinko

Boeken van Annemarie Selinko

Meer over Annemarie Selinko

Genre: Roman

Geboren: 1914 / Overleden: 1986

Geboorteland: Oostenrijk


Overzicht

  • Désirée - Désirée
  • Ik was een lelijk meisje - Ich war ein häßliches Mädchen
  • Morgen gaat 't beter - Morgen ist alles besser
  • Vandaag trouwt mijn man - Heut heiratet mein Mann

gedetailleerd overzicht

OverzichtDésirée
In het gezin van de Marseillaanse zijdehandelaar Clary wordt in 1780 een meisje geboren dat de namen Bernadine Eugenie Désirée krijgt. Als kind wordt ze Eugenie genoemd, maar als Désirée zal zij de geschiedenis ingaan.

In 1794, vijf jaar na de Franse revolutie, ontmoet ze de drieëntwintigjarige Napoleon Bonaparte, zoon van een straatarme Corsicaanse familie. Napoleons broer Joseph, die ambtenaar is onder het nieuwe bewind, trouwt met Désirées zusje Julie. Desiree zelf heeft haar zinnen gezet op Napoleon, Frankrijks jongste generaal, maar zo arm dat hij van de kleine Désirée geld moet lenen om naar Parijs te kunnen reizen. Hij belooft terug te komen en met haar te trouwen, maar ter wille van zijn carrière kiest hij een jaar later Josephine de Beauharnais als vrouw - een rijke weduwe die veel invloed heeft in de Parijse 'salons'.

Toch zullen de levens van Napoleon en de zijnen en Désirée altijd verweven blijven. Soms zal Napoleon zich met weemoed het kleine Marseillaanse meisje herinneren, maar vaak ook zullen hij en Désirée lijnrecht tegenover elkaar staan. En na jaren zal Désirée zich, kijkend naar keizer Napoleon,verwonderd afvragen of dit inderdaad dezelfde man is als de jonge generaal van wie zij zoveel hield.

De mooie Désirée blijft natuurlijk niet ongetrouwd. Kort na Napoleons huwelijk met Josephine wordt Désirée de vrouw van Jean Baptiste Bernadotte, generaal en later maarschalk van Frankrijk. Bernadottes schitterende carrière is voor een groot deel te danken aan de protectie van Napoleon en Désirée is een belangrijke figuur aan het keizerlijke hof. Haar zuster Julie wordt koningin van Rome en later van Spanje. Bernadotte en Désirée krijgen van Napoleon de titel vorst en vorstin van Corvo, waardoor ze in naam de heersers worden van een klein Italiaans vorstendom.

Napoleons ster blijft rijzen. Maar Bernadotte volgt zijn keizer niet blindelings. Wanneer de koning van Noorwegen en Zweden hem aanwijst als troonopvolger, kiest hij zijn eigen weg. En, hoewel er duizend banden zijn die Désirée aan Frankrijk binden - vooral na Napoleons val - voegt ze zich bij Bernadotte, als zijn koningin.
Desirée - 1954
Regisseur: Henry Koster
Cast: Marlon Brando, Jean Simmons, Michael Rennie, e.a.
Schrijver: Annemarie Selinko
Oorspronkelijke titel: Désirée
Eerste uitgave: 1951
ISBN/EAN: 9789061330561
Uitgever: Amsterdam Boek
Ik was een lelijk meisje

Beschrijving niet beschikbaar.

Schrijver: Annemarie Selinko
Oorspronkelijke titel: Ich war ein häßliches Mädchen
Eerste uitgave: 1937
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Allert de Lange
Morgen gaat 't beter

Beschrijving niet beschikbaar.

Schrijver: Annemarie Selinko
Oorspronkelijke titel: Morgen ist alles besser
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Allert de Lange
Vandaag trouwt mijn man
'Vandaag trouwt mijn man... er zullen veel mensen zijn, maar ik ben helemaal niet uitgenodigd. Ik kom om zo te zeggen... als verrassing.'

Vandaag trouwt mijn man is een met humor en vaart geschreven roman die begint enkele weken voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en eindigt tijdens de Duitse bezetting van Denemarken. Het lot van een jonge Weense vrouw en haar leven als gescheiden vrouw tot aan haar nieuwe huwelijk.
Schrijver: Annemarie Selinko
Oorspronkelijke titel: Heut heiratet mein Mann
Eerste uitgave: 1944
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Amsterdam Boek