Boekenplank:
Kies
 • Home
 • S
 • Tom Clancy's Op-Center Serie

Boeken van Tom Clancy's Op-Center Serie

Het idee voor Op-Center kwam van Tom Clancy en Steve Pieczenik, maar de boeken zijn door Jeff Rovin tot de boekenreeks Op-Center verwerkt.

Wanneer - waar dan ook ter wereld - een conflict dreigt uit te groeien tot een wereldcrisis, komt Op-Center in actie. Onder zenuwslopende omstandigheden coördineert directeur Paul Hood de interactie tussen het computercentrum en het veldteam. Militaire bliksemacties ter plekke, geregisseerd door de meest geavanceerde computertechnologie ter wereld.


Op-Center

 1. Op-Center - Op-Center
 2. Contra-commando - Mirror image
 3. Staat van orde - Games of state
 4. Daad van terreur - Acts of war
 5. Brandhaard - Balance of power
 6. Vuurlinie - State of siege
 7. Verdeel en heers - Divide and conquer
 8. Gevarenzone - Line of control
 9. Erekwestie - Mission of honor
 10. Vuurzee - Sea of fire

gedetailleerd overzicht

Op-CenterOp-Center

In Op-Center komt het team in actie wanneer politieke samenzweerders in het Verre Oosten een Derde Wereldoorlog trachten uit te lokken.

Tussen het communistische Noord-Korea en het op het Westen gerichte Zuid-Korea lijkt een strijd op handen, waaraan de VS zich niet zullen kunnen onttrekken.

Ondanks sabotage en tegenwerking slaagt het team van Op-Center erin een wereldbrand te voorkomen...

Schrijver: Tom Clancy's Op-Center Serie
Oorspronkelijke titel: Op-Center
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789022982495
Uitgever: Bruna
Contra-commando

In Contra-Commando wordt het team geconfronteerd met de chaos in het Rusland van nu. Tegengewerkt door criminele en reactionaire machtsblokken - de meedogenloze maffia, de ultrarechtse nationalisten en de neo-tsaristen - tracht de Russische president een nieuwe democratische orde op te bouwen.

Ter bestrijding van deze machtige krachten wordt het Op-Center-Team ingezet. Een zware taak, temeer daar al snel blijkt dat deze zelfde krachten over een goed georganiseerde, nietsontziende contra-organisatie beschikken…

Schrijver: Tom Clancy's Op-Center Serie
Oorspronkelijke titel: Mirror image
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789022982693
Uitgever: Bruna
Staat van orde

In Staat van orde komt Op-Center-directeur Paul Hood tijdens een bezoek aan het pas verenigde Duitsland tot een aantal onthutsende ontdekkingen: ten eerste dat een oude vlam, die hij dood had gewaand, nog bepaald springlevend is.

En dat een geraffineerde infiltratie van neo-nazi’s in de Duitse politiek wel eens de aanzet zou kunnen zijn tot een explosieve wederopbouw van het Derde Rijk…

Schrijver: Tom Clancy's Op-Center Serie
Oorspronkelijke titel: Games of state
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789022982945
Uitgever: Bruna
Daad van terreur

Syrische terroristen verwoesten een dam in Turkije, waarmee ze de drinkwatervoorziening in hun eigen vaderland in gevaar brengen. Dit lijkt een waanzinnige actie, maar is feitelijk niets anders dan de eerste stap in een weloverwogen plan: het uitlokken van totale oorlog in het Midden-Oosten.

Maar wat de terroristen niet weten, is dat in Griekenland sinds kort een Regionaal Op-Center actief is. Dit ROC is een mobiele versie van het permanente crisismanagementscentrum en een immer waakzame en onfeilbare bron van informatie. Het heeft precies in de gaten wat de Syrische rebellen in hun schild voeren.

Maar de terroristen hebben toch meer in hun mars dan verwacht. Ook zij hebben hun methoden om geheime informatie te bemachtigen. En het ROC - dit nieuwste speeltje van de VS - is een niet te versmaden hoofdprijs…

Schrijver: Tom Clancy's Op-Center Serie
Oorspronkelijke titel: Acts of war
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789022983393
Uitgever: Bruna
Brandhaard

Het Op-Center team raakt betrokken bij de zorgwekkende politieke situatie in Spanje, waar de spanning tussen de vijf belangrijkste etnische groepen hand over hand toeneemt.

De conflicten tussen de Castilianen, de Basken, de Galliciëers en de Andalusiërs bereiken langzaam maar zeker hun hoogtepunt. Het land verkeert in een chaotische toestand.

Een bijna onmogelijke missie, want Op-Center mag dan wel gespecialiseerd zijn in het ontmaskeren van terroristen en het neerslaan van staatsgrepen, het is nog nooit geconfronteerd met zo’n gecompliceerde situatie als deze.

Een situatie die bepaald wordt door fragmentatie en afscheiding en die wel eens zou kunnen leiden tot het uiteenvallen van een hele natie…

Schrijver: Tom Clancy's Op-Center Serie
Oorspronkelijke titel: Balance of power
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789022984208
Uitgever: Bruna


Vuurlinie

Het Op-Center team ziet zich geconfronteerd met een gecompliceerd gijzeldrama. Een zwaar bewapende groep ex- militairen is binnengedrongen in een belangrijke bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York en heeft alle betrokkenen, onder wie belangrijke ambassadeurs en diplomaten, gegijzeld. Ze eisen een exorbitant bedrag aan geld en als het niet op tijd is, gaan de gijzelaars er onherroepelijk aan...

Hood weet dat hij maar één optie heeft: onmiddellijk het gebouw bestormen en toeslaan met dodelijke kracht. Maar wat hij ook weet is dat zijn dochter daar binnen is.

En inmiddels tikt de klok genadeloos door...

Schrijver: Tom Clancy's Op-Center Serie
Oorspronkelijke titel: State of siege
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789022984444
Uitgever: Bruna
Verdeel en heers

In Washington bereiden hooggeplaatste politici een explosieve actie voor: onder het motto ‘Verdeel en heers’ hebben ze in het diepste geheim voorbereidingen getroffen die een oorlog tussen Iran en de voormalige Sovjetrepubliek Azerbeidzjan zullen ontketenen.

Tussen deze twee staten zal een conflict ontstaan om de rijke olievoorraden in de Kaspische Zee en de VS zullen onmiddellijk de kant van Azerbeidzjan kiezen.

Op deze manier hoopt men de blik van Iran van de Westerse wereld af te leiden. Maar of dat lukt...

Schrijver: Tom Clancy's Op-Center Serie
Oorspronkelijke titel: Divide and conquer
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789022984956
Uitgever: Bruna
Gevarenzone

De gemoederen in de Kashmir-regio raken verhit. Pakistan wil dit gebied, waar voornamelijk moslims wonen, terugvorderen op de hindoestaanse Indiërs.

Om een oorlog op grote schaal te voorkomen wordt het Op-Centerteam ingezet. Maar kunnen Hood en zijn team deze taak aan, net nu er flinke bezuinigingen hebben plaatsgevonden en er een grote reorganisatie op stapel staat? Is het Op-Centerteam niet te erg verzwakt om de lont uit dit kruitvat te verwijderen?

De spanning loopt op, want als het team faalt, is de kans groot dat het tot een kernoorlog komt, waarbij ook de rest van de wereld betrokken zal raken...

Schrijver: Tom Clancy's Op-Center Serie
Oorspronkelijke titel: Line of control
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789022985502
Uitgever: Bruna
Erekwestie

In Botswana gijzelt het rebellenleger een priester en eist dat alle missionarissen het land verlaten. Het lijkt een eenvoudige ontvoeringszaak, maar het Vaticaan eist dat het Op-Center-team stappen onderneemt.

Paul Hood neemt deze taak op zich en ontdekt dat de ontvoerders worden aangestuurd door buitenlandse machten. Hun doel is complete chaos te creëren om zo de regering omver te werpen. Op deze manier willen ze de diamantmijnen in handen krijgen...

Op-Center moet direct in actie komen om een Afrikaanse oorlog te voorkomen. Maar met een team dat niet op volle sterkte is, is dat een bijna onmogelijke zaak...

Schrijver: Tom Clancy's Op-Center Serie
Oorspronkelijke titel: Mission of honor
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789022986745
Uitgever: Bruna
Vuurzee

Een halfverdronken man wordt uit de Celebeszee opgevist. Op zijn kleding worden sporen van radioactiviteit aangetroffen en onmiddellijk wordt er wereldwijd alarm geslagen.

De hulp van Op-Center wordt ingeroepen voor een onderzoek naar de internationale dumpplaatsen voor radioactief afval. Wanneer het team een leeg vat aantreft, dringt de onthutsende waarheid tot hen door: het afval wordt niet gedumpt, maar doorverkocht aan een terroristische groepering.

Amerika's grootste nachtmerrie wordt bewaarheid: terroristen hebben een massavernietigingswapen in handen gekregen...

Schrijver: Tom Clancy's Op-Center Serie
Oorspronkelijke titel: Sea of fire
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789022986752
Uitgever: Bruna