Boekenplank:
Kies

Boeken van Jan Siebelink

Jan Siebelink is schrijver en essayist. Hij was leraar Nederlands en Frans en studeerde daarnaast Franse taal- en letterkunde.

Noot BBS: pagina onder bewerking.

Meer over Jan Siebelink

Genre: Roman

Geboren: 1938

Geboorteland: Nederland

Website: Jan Siebelink


Overzicht

 • Daniël in de vallei
 • De blauwe nacht
 • De buurjongen
 • De herfst zal schitterend zijn
 • De hof van onrust
 • De overkant van de rivier
 • Een lust voor het oog
 • En joeg de vossen door het staande koren
 • Engelen van het duister
 • Het lichaam van Clara
 • Jas van belofte
 • Maar waar zijn die duiven dan
 • Margaretha
 • Met een half oog
 • Oponthoud
 • Oscar
 • Schaduwen in de middag
 • Suezkade
 • Vera
 • Verdwaald gezin

Een Bed Violen

 1. Knielen op een bed violen
 2. Margje
 3. Brengschuld

Oscar Kristelijn

 1. Laatste schooldag
 2. De bloemen van Oscar Kristelijn

Verhalenbundels

 • De kwekerij
 • Hartje zomer
 • Mijn eerste liefde
 • Nachtschade
 • Weerloos

Diversen

 • Arnhem: beeld & verbeelding
 • Erfenis
 • Het gat in de heg
 • Het wonder dat mij is geschied
 • Torticollis
 • Zaailingen van violen

Non-Fictie

 • Conversaties
 • De bloemen van Jan Siebelink
 • De reptielse geest
 • Eerlijke mannen op de fiets
 • Mijn leven met Tikker
 • Pijn is genot (1992)
 • Pijn is genot (2006)

gedetailleerd overzicht

OverzichtDaniël in de vallei

Daniël in de vallei is de allereerste roman die Jan Siebelink schreef. Toen hij hem destijds ter publicatie voorlegde kreeg hij het advies het boek in een la te leggen, omdat het nog niet voldragen zou zijn. Daar is het gebleven totdat het ontdekt werd door Mirjam Rotenstreich en Lisa Kuitert voor de Oerboekreeks. Arjan Peters noemt het in zijn bijdrage een fascinerende roman: `Onvoldragen maar wel voltooid. Hét gebeurt hier nog niet, maar het komt eraan. Dat voel je.

In Daniël in de vallei zijn alle obsessies en motieven uit het oeuvre van Jan Siebelink al expliciet aanwezig. De vader die met God spreekt, de school, de liefdes en ook het schrijven zelf. 'Hij geloofde ook heilig dat de tijd dat hij eraan werkte God hem niets ernstigs zou laten overkomen.'

Daniël in de vallei is een ontroerend boek, een feest der herkenning voor iedere liefhebber en bewonderaar van het werk van Jan Siebelink.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789023478164
Ebook: 9789023481638
Uitgever: De Bezige Bij
De blauwe nacht

De hypersensitieve Simon Aardewijn is in de herfst van zijn leven en beleeft alles met een ongekende intensiteit. Hij verliest zich in een grootse dissertatie over het fin de siècle, waarin hij alles wat hem beroert probeert te verenigen: de opstandige stad, zijn onrustig overspelig hart en zijn liefde voor literatuur en schoonheid. In een hallucinerende sneeuwnacht komt alles tot een uitbarsting.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789023485018
Ebook: 9789023485810
Uitgever: De Bezige Bij
De buurjongen

Met een zeker ongeloof keek hij naar zichzelf. Hij kon van de kade springen. Het snelstromende water zou hem snel bij de brug gebracht hebben, en dan algauw zeven kilometer noordelijker bij zijn eigen dorp. Daar zou hij aanspoelen. Zijn lijden was dan al opgehouden.

Naast de familie Sievez woont Henk Wielheesen, die zijn moeder verliest als hij elf jaar is. Het is door toedoen van de buren dat hij in veiligheid wordt gebracht.

Jan Siebelink geeft een beeld van een heel leven en een bijzondere vriendschap.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789023468301
Ebook: 9789023469100
Uitgever: De Bezige Bij
De herfst zal schitterend zijn

Michel voert een levenslange strijd met de realiteit: hij probeert aan zijn sociale klasse te ontkomen, ambieert een universitaire carrière en verzet zich tegen de afhankelijkheid van zowel zijn vrouw Hella, als zijn minnares.

De herfst zal schitterend zijn betekende Jan Siebelinks doorbraak naar het grote publiek. Een roman over onvervulbare verlangens en ambities in het moderne leven.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789023441717
Ebook: 9789023456070
Uitgever: De Bezige Bij
De hof van onrust

De hof van onrust beschrijft de ontwikkeling van de veelbelovende Marc Helweg die klem raakt tussen onbegrip bij de volwassenen en eigen rusteloosheid.

Zelf volwassen is de hoofdfiguur een losgeslagene geworden, die algemeen aanvaarde waarden negeert en jegens anderen zowel als voor zijn eigen gevoel, in een aanhoudend echec leeft. Tracht hij de beloften die hij als kind inhield in zijn latere leven waar te maken door een niet aflatende, romantische jacht op 'meer', op meer geld, meer aanzien, meer seksualiteit? Is dat de verklaring voor zijn onrust, opportunisme en trouweloos gedrag?

Hij onttrekt zich bij voortduring aan zijn verantwoordelijkheid en combineert zonder werkelijke gevoelens van schuld een 'burgerlijk' gezinsleven met zeer frequente bezoeken aan prostituees en - met oprechte verliefdheden.

Het 'drama' van Marc Helweg is geplaatst tegen de achtergrond van de jaren zestig en zeventig: de jaren van de onbegrensde mogelijkheden en van progressief elan (onder meer gesymboliseerd door het bezoek dat de achttienjarige Marc in 1966 met zijn zwakbegaafde broertje aan Amsterdam brengt op de dag dat de bouwvakker Weggelaar sneuvelt bij hevige rellen), gevolgd door de destructieve tijd van de crisis-nieuwe-stijl. Luiden de blijdschap en verwachting aan het einde van het boek een nieuwe tijd in?

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789029015479
Uitgever: Meulenhoff


De overkant van de rivier

De overkant van de rivier is een roman over een vrouwenleven. Hanna’s geschiedenis, die een kleine eeuw omvat, kent op het oog slechts gewone gebeurtenissen.

Toch blijken ze dramatisch te zijn; het bestaan van een familie wordt er uiteindelijk door bepaald. Feesten en sterfgevallen, momenten van geluk en rampspoed markeren de weg die Hanna gaat. Beschikt zij zelf over voldoende weerstand? Is het veerhuis aan de rivier een vesting of juist niet?

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789023427131
Ebook: 9789023456674
Uitgever: De Bezige Bij
Een lust voor het oog

De jonge leraar Jeroen Swijgman krijgt een baan op een school in een klein stadje vlak bij zijn geboorteplaats. Onder de collega’s heerst een haatdragende sfeer en er heeft zich een incident voorgedaan waarbij een van hen met een schaar is bewerkt.

Tegen zijn wil raakt Swijgman bij de ingrijpende gebeurtenissen betrokken wat uiteindelijk leidt tot het uitvoeren van een noodlottige daad.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 9789023456513
Ebook: 9789023449416
Uitgever: De Bezige Bij
En joeg de vossen door het staande koren

De negentienjarige Winfred Hana, leerling op de kweekschool, bevindt zich op een cruciaal punt in zijn leven. Het zijn de roerige tijden van de Cuba-crisis, de Koude Oorlog en de eerste protestmarsen voor de vrede.

Als Winfred in conflict raakt met een medeleerling, wordt hij van het eindexamen uitgesloten. Wraak wordt dan zijn belangrijkste drijfveer.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789023427087
Ebook: 9789023455677
Uitgever: De Bezige Bij
Engelen van het duister

De voor vrouwen aantrekkelijke Casper Alteveer is een van de twee intrigerende hoofdfiguren van het groots opgezette psychologische drama dat Engelen van het duister vormt. Op de eerste pagina’s van deze roman treffen wij hem aan in het boudoir van een rijke, oudere vrouw, die hem voor zijn diensten betaalt. Casper weet zich afgewezen door zijn rechtschapen vader, die liever een dochter had gehad. De uitverkoren zoon is Lucas, die plichtsgetrouw is en gedreven wordt door ambitie - maar die Caspers roekeloze vrijheidszin toch bewondert. Twee broers. De jongste heeft de oudste nooit kunnen evenaren.

Lucas heeft succes in zijn academische carrière en trouwt de ravissante Ymke Wessels - tot wie ook Casper zich sterk aangetrokken voelt. Ymke ontketent een wonderlijke machtsstrijd tussen beide broers. Toch lijkt de liefde van Lucas voor zijn jongere broer slechts toe te nemen.

Tegelijkertijd gaat zijn gedrag liederlijke trekken vertonen. Geen van beide broers weet uiteindelijk te ontkomen aan de doem die over hun leven ligt. Het onderscheid tussen hemel en hel bestaat niet meer in Engelen van het duister. Elk op eigen wijze jagen Casper en Lucas hun verlossing na.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789023454151
Ebook: 9789023455875
Uitgever: De Bezige Bij
Het lichaam van Clara

Clara Hofstede is enig kind en probeert haar ouders bij elkaar te houden. Hierdoor is ze geheel op zichzelf aangewezen en beleeft ze maar nauwelijks haar kindertijd. Hoe vergaat het deze vrouw nu ze terugkijkt op haar leven?

In een sobere en transparante stijl schrijft Jan Siebelink over liefde, lijden en loyaliteit.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789023466239
Ebook: 9789023464877
Uitgever: De Bezige Bij


Jas van belofte

Als Arthur met hoge snelheid per ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht, is hij er zeker van dat hij bezig is het leven te verlaten. Bijna vanaf de andere zijde overziet hij wat hij achterlaat, en vraagt zich af of het genoeg is.

* Jas van belofte was het boekenweekgeschenk 2019 en is een uitgave van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2019
ISBN/EAN: 9789059654679
Uitgever: CPNB
Maar waar zijn die duiven dan

Op de dag dat Hugo Tempelman een brief ontvangt van zijn arts neemt hij zonder de envelop te openen een rigoureus besluit.

De auteur volgt hem vanaf dat moment op de voet. Tempelman is een personage dat feilloos past in het rijke oeuvre van Siebelink, waar hedonisme en calvinisme minder ver uit elkaar liggen dan het lijkt. Het zijn geen wetten of praktische bezwaren die Tempelman in de weg staan, maar angst. Angst voor het Oordeel, maar vooral ook voor zichzelf.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2020
ISBN/EAN: 9789403182902
Ebook: 9789403183008
Uitgever: De Bezige Bij
Margaretha

Margaretha is Margaretha van Parma, erkende bastaarddochter van keizer Karel V en landvoogdes van de Nederlanden van 1559 tot 1567.

Als tienjarige trouwt Margaretha van Parma (1522-1586) met Allessandro de Medici, die na een jaar wordt vermoord. Haar daaropvolgende verbintenis met de hertog van Parma is een mislukking. De grootste inhuldiging te Brussel, waar haar vader afstand deed van de troon, blijft het hoogtepunt van haar leven. Ruim acht jaar zal zij aan het Brusselse hof verblijven: een vrouw te midden van mannen.

Margaretha kent opwellingen van onvrede tegen de dienstbaarheid aan de dynastie van de Habsburgers, maar onder druk van haar overigens aanbeden vader zal zij altijd weer toegeven. Enkele jaren voor haar dood kiest ze, oud, ziek, teleurgesteld, definitief voor de vrijheid: een isolement in de Abruzzen, slechts omringd door enkele getrouwen.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789023425236
Ebook: 9789023449423
Uitgever: De Bezige Bij
Met een half oog

Een leraar, vrijgezel, zojuist de vijftig gepasseerd maar nog moeiteloos tot een achterwaartse salto van de hoge duikplank in staat, blijkt op een kwade dag met één oog vrijwel niets meer te kunnen zien. Een niet te genezen aandoening. De omgeving reageert met onverwachte, zij het twijfelachtige compassie: de rector stuurt hem met ziekteverlof, lijkt hem liever kwijt dan rijk.

Maar Rob Guit wil gewoon aan het werk, hij voelt zich niet gehandicapt, vindt het overdreven dat hij naar de psycholoog wordt gestuurd om 'het verlies te leren verwerken'. Bezoeken aan zijn oude oom, de papieren eigenaar van Sumatra's Goudmijn, zetten hem op het juiste spoor en leiden mede naar een onvoorspelbare ontknoping.

Met een half oog is een intens geschreven novelle. Met een onmiskenbaar inlevingsvermogen schildert Jan Siebelink een dramatische episode in het leven van een mens die zo graag de touwtjes van zijn leven in handen houdt, maar inmiddels in tal van opzichten uiterst kwetsbaar blijkt.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789029082952
Uitgever: Libris Boekhandels
Oponthoud

De hoofdpersoon in deze novelle is de zevenentwintigjarige Simeon, gehuwd en vader, die terugspoort van Italië naar Nederland en besluit zijn reis voor enkele uren te onderbreken in het Zwitserse plaatsje La-Chaux-de-Fonds. Ooit ontmoette hij een meisje uit die plaats op wie hij verliefd raakte, het weerzien met haar maakt hij tot zijn enige levensdoel.

Jan Siebelink is erin geslaagd heden en verleden, droom en werkelijkheid op uiterst geraffineerde wijze ineen te laten vloeien.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789029029841
Uitgever: Meulenhoff


Oscar

Vlak na de Tweede Wereldoorlog reist Oscar op verzoek van Esmée, de weduwe van zijn vriend Id, samen met haar naar Duinkerken. Het voert hem onherroepelijk terug naar het begin van de oorlog, naar het moment dat hij en Id, jonge leraren nog, werden gemobiliseerd en uitgekozen voor een geheime missie naar Londen. De reis begint in Zeeuws-Vlaanderen, dat zich medio mei 1940 nog niet had overgegeven, maar Oscar en Id komen niet verder dan Duinkerken, waar ze belanden in Duits spervuur.

Tijdens de reis met Esmée wordt Oscar gekweld door de vraag of zij vermoedens heeft over de afschuwelijke gebeurtenis die in Duinkerken heeft plaatsgevonden en die zijn leven sindsdien heeft getekend. En hoe zijn haar gevoelens voor hem, nu Id er niet meer is?

Jan Siebelink geeft een aangrijpend, ingetogen portret van een vriendschap die eindigde in een tragedie.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789023467342
Ebook: 9789023471400
Uitgever: De Bezige Bij
Schaduwen in de middag

Rogier Woerlee, bijna vijftig, gesetteld in het huwelijk, in het bezit van twee volwassen kinderen en een uniek huis, staat op het hoogtepunt van zijn carrière. Misschien is hij alleen wat gevoeliger, wat angstiger dan een ander, minder op zijn gemak in zijn bestaan en zijn huid dan je zou mogen verwachten.

Verliefd op een jonge vrouw, langzaam vervreemdend van zijn omgeving, voelt hij zijn zekerheden wankelen; uiteindelijk komt hij in opstand tegen zijn zo zorgvuldig uitgestippelde bestaan. Als op de school waarvan hij rector is dingen gebeuren waar hij geen raad mee weet, onttrekt hij zich aan zijn verantwoordelijkheid en zet alles op het spel wat hem lief is.

Schaduwen in de middag is een indringend verhaal over crisis en passie. De hoofdpersoon is een man van deze tijd: sterk én kwetsbaar, volwassen én kinderlijk naïef; de vrouwen in het boek lijken allen beter toegerust dan de man om het mechanisme van de wereld te begrijpen omdat zij over meer elan en energie blijken te beschikken.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789029035446
Uitgever: Meulenhoff
Suezkade

Hoofdpersoon in Suezkade is de zesentwintigjarige Marc Cordesius, leraar Frans aan het gymnasium. Vanaf de eerste dag wordt hij getroffen door Najoua, in wie hij een zielsverwant herkent. Vanwege zijn innemende verschijning krijgt Marc direct het vertrouwen van de rector en na verloop van tijd verwerft hij een eigen lokaal, een haast paradijselijke enclave, maar voor hoe lang?

Suezkade is een roman over een geestdriftig maar precair docentschap en een fatale liefde.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789023456612
Ebook: 9789023456872
Uitgever: De Bezige Bij
Vera

Het leven van de in Den Haag geboren en getogen Vera Melchers lijkt volmaakt: haar huwelijk is alles voor haar, met liefde voedt zij haar enige dochter op. Toch zijn er afgronden: zowel in de herinneringen aan haar schooljaren en haar ouders als in de verhouding tot haar man, haar dochter en haar jongere zusje.

Vera is het verhaal van een leven met liefde en geluk, maar vooral met een een fatale tragiek.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789023441724
Ebook: 9789023450139
Uitgever: De Bezige Bij
Verdwaald gezin

De familieroman Verdwaald gezin speelt zich af in het Arnhem van de jaren vijftig. Hoofdpersonen zijn Hugo Sprenger, zijn vrouw Paula en hun dochter Noortje. Hugo en Paula hebben elkaar nooit werkelijk begeerd, maar trouwden toch. Net zoals zij destijds hun verloving niet durfden te verbreken, durven zij nu een scheiding niet aan.

Het zijn de jaren van de verzuiling en er zal schande van worden gesproken. Hugo droomt van andere vrouwen, terwijl Paula zich als een bezetene op de verzorging van haar dochter stort. Het is deze benauwenis waaraan Noortje probeert te ontvluchten. Hoewel de onvrede leidt tot hysterische scènes, lijken vader, moeder en dochter aan elkaar te zijn overgeleverd.

Hiermee voegt deze roman zich moeiteloos in het oeuvre van Jan Siebelink, dat zich in de Nederlandse literatuur onderscheidt door het vermogen diep door te dringen tot de tragiek van een gezin.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789023457602
Ebook: 9789023450351
Uitgever: De Bezige Bij

Een Bed ViolenKnielen op een bed violen

Hans Sievez groeit op in een streng-gereformeerd gezin. Hij ontvlucht het gezin en gaat op zichzelf wonen. Eenmaal volwassen geworden, getrouwd met zijn droomvrouw en eigenaar van een kwekerij, wordt hij ook steeds strenger in de leer. Hij sluit zich aan bij een orthodoxe afscheidingsbeweging van de kerk. Dit tot groot verdriet van zijn vrouw en zijn twee zonen.

'Ik ben altijd bang geweest om het complete verhaal te vertellen: het geleidelijke maar onstuitbare afglijden van een zachtaardig maar in zijn jeugd verwond man - vluchtend in het zwartste calvinisme - en het verdriet dat hij in zijn naaste omgeving veroorzaakt. Het is ook het verhaal van een grote liefde. Een man en een vrouw: de een wil overleven in het hiernamaals, de ander in het nu.'

- Uit een brief van de auteur aan zijn uitgever

Knielen op een bed violen - 2016
Regisseur: Ben Sombogaart
Cast: Gaite Jansen, Barry Atsma, Manou Kersting, e.a.
Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789023427469
Ebook: 9789023456278
Uitgever: De Bezige Bij
Margje

Een verhaal over een heel leven, dat van Margje en haar twee zoons. De jongste is haar lieveling, de oudste voert strijd om die plek in te nemen...

Tien jaar geleden verscheen Jan Siebelinks ongekende bestseller Knielen op een bed violen, het imposante verhaal over een gezin dat door de religieuze vader Hans Sievez te gronde wordt gericht.

Ruben Sievez, de zoon uit Knielen op een bed violen, is in Margje een oudere man die gedurende een lange oudejaarsnacht terugkijkt op zijn leven, al dwalend door de leegstaande villa van zijn oom Anton. Daar, in de kelder, vond hij, een jongen nog, op een dag een album met daarin een foto van de oom met een jonge vrouw. In haar herkende Ruben onmiddellijk zijn moeder. ‘Die ene bloem, die de vorst heeft overleefd, die extra schitterde, dat felrode bij alle zwart. Zo kon een dahliaveld er in november uitzien.’

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789403150802
Ebook: 9789023496755
Uitgever: De Bezige Bij
Brengschuld

In Knielen op een bed violen vertelde de jonge Ruben Sievez het verhaal over de ondergang van het familiebedrijf. In die grote beroemde roman is het geloof van de vader de oorzaak van de teloorgang. Een recente gebeurtenis werpt echter een ander licht op de geschiedenis. Uit een nagelaten briefje van de vroeg gestorven huurbaas van destijds blijkt nu pas dat de huisvesting van de bewoners van de kwekerij altijd gegarandeerd zou moeten blijven. Hoe anders is het verlopen.

Brengschuld vertelt het verhaal van hoe geldgebrek de kwekersfamilie noopte een deel van hun grond te verkopen. Door de bouw van een grote tennishal aan de rand van hun overgebleven terrein komt de wereld binnen. Het paradijs raakt verstoord en de ondergang van de kwekerij is aanstaande.

In het oeuvre van Jan Siebelink is er een constant decor, maar steeds worden de gebeurtenissen anders beschreven, met een andere bestemming van de personages, vanuit een ander perspectief. Het ritueel van de terugkerende elementen openbaart niet alleen de kern van zijn familie, maar brengt tegelijk het schrijverschap van Jan Siebelink vol aan het licht.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2022
ISBN/EAN: 9789403180519
Ebook: 9789403192710
Uitgever: De Bezige Bij

Oscar KristelijnLaatste schooldag

Laatste schooldag is een boek over de wetten van de scholengemeenschap. Die wetten worden gesteld door de rector, de conrectoren en de docenten, maar in de junglegemeenschap van een school zijn zij even vaak meester als slachtoffer.

Jan Siebelink, die de wereld van de school door en door kent, vertelt met humor, mededogen en intense betrokkenheid over de idealen en drama's, die hun tol eisen en de betrokkenen vaak voor hun leven tekenen.

Laatste schooldag speelt zich af op het Willem de Zwijger College, de fictieve school die model staat voor vele werkelijke scholen van nu. Het wordt bevolkt door goedwillende en ambitieuze mensen, door angstige, gekwetste en arrogante docenten, die hun leven in de waagschaal stellen voor het monster van de school. De verteller kent ze allemaal, de docenten, de staf en de bestuursleden, en schildert in een reeks samenhangende verhalen de portretten van die onvergetelijke helden.

Laatste schooldag bevat de volgende titels:

 1. Laatste schooldag
 2. De ochtend van Waterloo
 3. Een evenwichtig bestaan
 4. Museumplein
 5. Het onbereikbare Kanaän
 6. Met een half oog
 7. Intercom
 8. Ziekteverlof
 9. Fraude
 10. Afscheidsdiner
 11. Ereprijs

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789023419723
Ebook: 9789023456476
Uitgever: De Bezige Bij
De bloemen van Oscar Kristelijn

Oscar Kristelijn, de eigenzinnige hoofdpersoon uit Siebelinks onderwijsepos Laatste schooldag, ruilde een veelbelovende docentencarrière in voor het onzekere bestaan van bloemenkoopman. Hij komt in dit nieuwe boek zelf aan het woord. Oscar overziet zijn vrije bestaan, zijn gestrande huwelijk, herbeleeft de koude hoogtijdagen rond kerst waarin de klanten toch altijd weer bij de concurrent van zijn vader hun kerststukjes kochten. Hij begrijpt beter dan wie ook de hemelse visioenen die zijn vader ontving.

Centraal in Oscars gedachten blijft De Vallei, de middelbare school die hij is ontvlucht. Zij blijft het toneel van conflicten en menselijke drama's. Uiteindelijk wordt het schoolgebouw versjacherd en gesloopt om plaats te maken voor een winkelcentrum.

Op een volstrekt onverwachte wijze sluit het boek als hij op de plek waar zijn vader eens bloemen kweekte het aardse paradijs hervindt.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789029058193
Uitgever: Meulenhoff

VerhalenbundelsDe kwekerij

Verhalenbundel

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 9789023425953
Uitgever: De Bezige Bij
Hartje zomer

Wie Jan Siebelinks verhalende oeuvre van de afgelopen jaren overziet, wordt getroffen door de bijzondere, persoonlijke toon en zijn zeer eigen visie op heden en verleden. Siebelink is een sensitivist die zich verwondert over alles wat hij ziet.

De verhalen in Hartje zomer behoren tot Siebelinks beste proza. Ze gaan over vriendschap en liefde, dood en angst, geluk en illusie. Jeugdherinneringen staan centraal: daarbij gaat het niet alleen om het verlies van het paradijselijke bestaan, maar evenzeer om de verovering van een nieuw levensperspectief.

Hartje zomer bevat de volgende titels:

 1. Hartje zomer
 2. Rendez-vous in Pax
 3. Villa Ruimzicht
 4. De kooi
 5. Geluidswal
 6. Tamme kastanjes
 7. Mijn eerste liefde
 8. Avond voor kerst
 9. Bloemencorso
 10. Late afrekening
 11. Je ziet de hele wereld langskomen

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789023440659
Ebook: 9789023450825
Uitgever: De Bezige Bij
Mijn eerste liefde

Verhalenbundel

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789023441151
Ebook: 9789023469629
Uitgever: De Bezige Bij
Nachtschade

Verhalenbundel

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 9789023416975
Ebook: 9789023449430
Uitgever: De Bezige Bij
Weerloos

De hoofdpersonen in deze verhalen voelen zich weerloos tegenover een bedreiging van buitenaf. Ze zien zich gesteld tegenover een onoverzichtelijke realiteit en weten van lieverlee geen andere uitweg dan te vluchten in de fantasie. Soms gaat dat zo ver dat de verbeelding niet zonder gevolgen voor de werkelijkheid blijft.

Weerloos bevat zes verhalen en de novelle De dochter van de kapitein wordt achttien jaar.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789062130429
Uitgever: Meulenhoff

Diversen

Arnhem: beeld & verbeelding

Arnhem: beeld & verbeelding bevat nostalgische verhaal- en romanfragmenten, aangevuld met sfeertekeningen.

* Door Jan Siebelink & Peter van Straaten.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789025286293
Uitgever: Helmond
Erfenis

Erfenis bevat twee korte verhalen welke eerder zijn verschenen in De kwekerij en in De bloemen van Oscar Kristelijn.

* Erfenis is een uitgave uit de reeks Literaire Juweeltjes. Literaire Juweeltjes is een reeks die wordt uitgegeven door Uitgeverij B for Books als leesbevorderingsproject. Het zijn kleine hardcover boekjes en bevatten ca. 60 bladzijden.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789085165156
Uitgever: B for Books
Het gat in de heg

Het gat in de heg is een speciale uitgave met tien fragmenten uit Knielen op een bed violen en tien daarop geïnspireerde litho's van beeldend kunstenaar Klaas Gubbels.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789023427100
Uitgever: De Bezige Bij
Het wonder dat mij is geschied

Op 7 maart 2013 opende in het Letterkundig Museum in Den Haag de grote overzichtstentoonstelling ‘Jan Siebelink – Het wonder dat mij is geschied’. Tegelijk is van Jan Siebelink een Schrijversprentenboek verschenen met heel veel foto’s, documenten en een literair/historisch overzicht. Dit alles ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de schrijver, op 13 februari 2013.

"In het veelzijdige oeuvre van Jan Siebelink keert een aantal thema’s regelmatig terug. Natuurlijk zijn daar op de eerste plaats de vader en de kwekerij, en in de schaduw daarvan de moeder, de broers en later in zijn leven zijn liefde. De periode in militaire dienst en vooral het leraarschap zijn vormend geweest voor de jonge Siebelink die op zevendertigjarige leeftijd debuteerde om daarna voor altijd aanwezig te blijven in het literaire landschap. Het Schrijversprentenboek geeft op vrolijke wijze inzicht in de vele facetten van dit schrijversleven. Naast een schitterend beeld van de kwekerij bevat het brieven en typoscripten, en vanzelfsprekend mag ook een deel van de schoenencollectie niet ontbreken."

- Uitgever

* Dit boek is samengesteld door Daan Cartens & Sjoerd van Faassen met medewerking van Gerda Siebelink.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789023478065
Uitgever: De Bezige Bij
Torticollis

Torticollis bevat enkele fragmenten uit de roman Met afgewend hoofd.

* Torticollis is een uitgave uit de reeks Literaire Juweeltjes. Literaire Juweeltjes is een reeks die wordt uitgegeven door Uitgeverij B for Books als leesbevorderingsproject. Het zijn kleine hardcover boekjes en bevatten ca. 60 bladzijden.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789085161943
Uitgever: B for Books
Zaailingen van violen

Zaailingen van violen bevat enkele niet eerder gepubliceerde hoofdstukken uit Knielen op een bed violen, de eerste versie van de eerste pagina en een toelichting van Jan Siebelink.

* Zaailingen van violen is een uitgave uit de reeks Literaire Juweeltjes. Literaire Juweeltjes is een reeks die wordt uitgegeven door Uitgeverij B for Books als leesbevorderingsproject. Het zijn kleine hardcover boekjes en bevatten ca. 60 bladzijden.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 9789085160991
Uitgever: B for Books

Non-Fictie

Conversaties

In de jaren zeventig reisde Jan Siebelink regelmatig naar Parijs om zich te laten inspireren door de grote Franse schrijvers. Hij sprak met onder anderen Milan Kundera, Julien Gracq, James Purdy en E.M. Cioran.

Deze tijdloze, boeiende gesprekken zijn samen met een aantal portretten opnieuw bij elkaar gebracht in Conversaties. Jan Siebelink neemt de lezer mee, weet interesse te wekken voor de Franse literatuur en geeft tegelijk inzicht in zijn eigen werk: ‘Wandelen in Parijs, heen en weer geslingerd worden tussen melancholie en verrukking.’

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789023457923
Ebook: 9789023469728
Uitgever: De Bezige Bij
De bloemen van Jan Siebelink

Jan Siebelink is de schepper van vele onvergetelijke personages. Maar als stille getuigen zijn er in al zijn romans en verhalen ook altijd de bloemen en planten. Op de achtergrond vertellen ze een eigen verhaal, de geschiedenis van de kwekerij, en uiteindelijk zeggen ze ook veel over Jan Siebelink zelf.

Onder zijn fijnzinnige pen krijgen de planten in dit herbarium een geheel nieuw leven, zoals nog nooit in een flora is beschreven. Ze gaan een geheimzinnig en ongekend verband aan.

De bloemen van Jan Siebelink werd uitgegeven ter gelegenheid van Jan Siebelinks tachtigste verjaardag, en bevat fragmenten uit het zijn werk waarin hij bloemen, planten of bomen noemt. Met bijbehorende illustraties.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789403151106
Uitgever: De Bezige Bij
De reptielse geest

Jan Siebelink heeft zich intensief beziggehouden met de Franse literatuur. Van hem verscheen in de Haagse Post een aantal opstellen over, portretten van en interviews met zeven grote schrijvers en één als balling in Parijs levende, in het Frans schrijvende Tsjech: Milan Kundera.

Siebelink benadert deze grote figuren uit de Franse literatuur van de laatste honderd jaar zowel vanuit hun biografie als vanuit hun werk, waarin ziekte, dood en isolement veelal een dominerende rol spelen. Zo is het frappant dat Siebelink een interview wist te maken met Julien Gracq, de raadselachtige auteur van het Het Kasteel Argol, die zich zelfs voor zijn beste vrienden schuilhoudt.

Verder bevat deze bundel portretten van Antonin Artaud, Marcel Proust, Max Jacob, Stéphane Mallarmé, Julien Green en een uitvoerige beschouwing over Jean-Paul Sartre en diens Flaubert-boek, en een profiel van de 'decadent' Huysmans, van wie Siebelink zelf het belangrijkste werk, de roman A ebours (Tegen de Keer) vertaalde.

De reptielse geest (de titel verwijst naar een uitspraak van Artaud) vormt een boeiend geschreven kennismaking met het Franse literaire leven dat zo beslissend door de hier geportretteerde figuren is bepaald.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789029013246
Uitgever: Meulenhoff
Eerlijke mannen op de fiets

In de weekends stapt Jan Siebelink op zijn TVM-Gazelle, de laatste trainingsfiets van Jesper Skibby en beklimt de heuvels van de Veluwezoom.

De verhalen in Eerlijke mannen op de fiets gaan over die grote obsessie. Het winnen van een etappe, of de Tour en de bekroning die alle leed doet vergeten. Het afzien in hagel, sneeuw en zinderende hitte. De slapeloze nachten in benauwde, gedeelde hotelkamers, de angst voor de toekomst. Vriendschap en afgunst, vijandschap en bewondering, succes en de diepste ellende.

Ze komen allemaal ter sprake in de intieme gesprekken en ontmoetingen met Wim van Est, Erik Breukink, Johan van der Velden, Peter Winnen, Jean Nelissen , Joop Zoetemelk, Michael Boogerd, Jacques Anquetil en Karsten Kroon. P.F. Thomése schreef de inleiding.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789060053713
Uitgever: Thomas Rap
Mijn leven met Tikker

'Buiten hing, als een reusachtige bol aan de horizon, oranje glanzend, naast de blinkende silo's waarin geen melk meer zat maar bloed, en groter dan anders, de volle maan. Die rustige septembernacht. Alles schiep verwantschap tussen ons.'

Meer dan veertien jaar deelde Jan Siebelink zijn leven met Tikker, een elegante, stijlvolle hazewind. Van dat leven heeft hij verslag gedaan. Hij weet waar hij over schrijft en hij doet dat liefdevol, met humor, een groot inlevingsvermogen en oog voor sprekende details. Siebelink observeert en ziet scherp. Zijn hond niet minder.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789023424987
Ebook: 9789023469520
Uitgever: De Bezige Bij
Pijn is genot (1992)

Soms stapt Jan Siebelink op de racefiets en beklimt de heuvels rond de Posbank. Daar komt hij Erik Breukink tegen, wielrenner van professie, met één grote droom: zegevieren in de Tour de France. In 1991 raakte Siebelink bevriend met Frans en Corrie Siemons, eigenaars van de inmiddels vermaarde Sauna Diana en de trotse ouders van drie pedalerende zoons; in hun luxe-bus maakte hij de Tour van dat jaar mee.

Pijn is genot gaat vooral over die grote obsessie: de eindoverwinning in de Tour - de bekroning en beloning die al het geleden leed doen vergeten. Hoogtepunt van de vaak heel vertrouwelijke gesprekken is het tedere portret van de stijlvolste en meest geslagen renner die ons land ooit heeft gekend: Johan van der Velde.

Ontmoetingen en gesprekken met Jan Siemons, Wim van Est, Jan Janssen, Joop Zoetemelk, Gert-Jan Theunisse, Steven Rooks Erik Breukink, Peter Post en Johan van der Velde. Een even spectaculair als intiem literair wielerboek.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789029026710
Uitgever: Meulenhoff
Pijn is genot (2006)

Indringende gesprekken waren het, die schrijver en wielerliefhebber Jan Siebelink voerde met wielrenners en oud-wielrenners als Jan Siemons, Erik Dekker, Wim van Est, Jan Nolten, Jacques Anquetil, Joop Zoetemelk, Wim Breukink, Erik Breukink, Jean Nelissen, Peter Winnen, Johan van der Velde, Gert-Jan Theunisse, Adrie van der Poel, Michael Boogerd, Karsten Kroon, Peter Post, Steven Rooks en Jan Janssen.

Zo intensief dat Siebelink, zich tot op de dag van vandaag de interviews nog letterlijk herinnert. Het resulteerde in Pijn is genot, een spectaculair en tegelijk intiem, literair wielerboek dat begin jaren negentig verscheen bij uitgeverij Meulenhoff.

Deze vernieuwde versie van Pijn is genot is uitgebreid met alle andere wielerverhalen die Siebelink heeft geschreven over deze sport. Over de grote obsessie. Het winnen van een etappe of de Tour en de bekroning die alle pijn doet vergeten. De verhalen in Pijn is genot zijn een genoegen om te lezen. Een vleugje spot, een snufje psalm en een kleine herinnering aan de Franse literatuur: deze ingrediënten zijn de herkenbare elementen waarmee de schrijver zich ook in dit boek bedient.

Schrijver: Jan Siebelink
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789060056325
Ebook: 9789400400849
Uitgever: Thomas Rap