Boekenplank:
Kies

Boeken van Roel Thijssen

Graham Marquand
  1. Broederbloed
  2. Operatie Freeborn

Gedetaileerd overzicht

Graham Marquand

Broederbloed
Graham Marquand moet als oudste zoon in de voetsporen van zijn vader treden. De familietraditie eist dat hij zich voor West Point aanmeldt. Na twee jaar wordt hij echter wegens tekortschietende prestaties van de prestigieuze militaire academie verwijderd. Graham gaat in militaire dienst en vertrekt voor een 'tour of duty' naar Vietnam. Hij wordt bevorderd tot sergeant en tekent bij, maar Vietnam kan zijn leven geen positieve draai geven. Graham gaat in op een lucratieve opdracht van een Vietnamese bende: geheime smokkel en verkoop van marihuana in sigaretten aan Amerikaanse militairen, van wie er steeds meer op zoek zijn naar een betaalbare roes. Dan verschijnt de jongere broer van Graham op het oorlogstoneel. Paul Marquand, aangestoken door het enthousiasme in de eerste brieven van Graham, heeft zijn studie uitgesteld om zijn dienstplicht te vervullen. Maar Graham kent inmiddels de rauwe werkelijkheid van de Amerikaanse missie in Vietnam, de levensgevaarlijke patrouilles en de dodelijke gevechten in de jungle en hij wil zijn broer daarvoor behoeden. Hij staat voor een dilemma: moet hij Paul bij zijn illegale activiteiten betrekken en hem zo van het front zien weg te houden? Of zou zijn broer dan zo verontwaardigd raken dat hij hem aangeeft bij de militaire politie? Voordat hij een besluit kan nemen, krijgt hij van de Vietnamese criminelen een nieuwe opdracht. Graham ontdekt te laat dat hij met zijn activiteiten vooral de vijand dient. Als hij besluit zijn eigen huid en die van zijn broer te redden, krijgt hij zowel de Vietcong als de Militaire Inlichtingendienst tegenover zich. Terwijl het net zich sluit, vlucht hij naar voren, naar de enige plek waar hij nog veilig lijkt: het front diep in de jungle...
Schrijver: Roel Thijssen
Eerste uitgave: 2010
ISBN: 978-94-606-8018-2
Uitgever: Marmer
Operatie Freeborn
Paul Marquand is krijgsgevangen gemaakt door de Noord-Vietnamezen. De communisten beschouwen de Amerikanen in hun gevangenissen en junglekampen echter eerder als oorlogsmisdadigers dan als militairen die volgens de code van Genève dienen te worden behandeld. Honger, ziekte en eenzame opsluiting zijn de middelen die de bewakers inzetten om hun wil te breken, zodat ze zich voor de noordelijke oorlogspropaganda laten inzetten. De Noord-Vietnamezen worden hierbij geholpen door Cubaanse en Oost-Duitse specialisten. Paul probeert niet te bezwijken, net als sommige andere gevangenen, maar om fysiek te overleven moet hij het spel wel gedeeltelijk meespelen. Het Amerikaanse leger is op de hoogte van de mensonterende omstandigheden waaronder gevangengenomen soldaten vastgehouden worden. Daarom geeft de generale staf opdracht om in het diepste geheim enkele bevrijdingsacties voor te bereiden. Graham Marquand wordt door zijn dienst, de CIA, als verbindingsman toegevoegd aan een van de commando's van Operatie Freeborn. Officieel is het zijn taak de militairen te helpen de operatie zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Maar in werkelijkheid heeft hij een contraspionageopdracht: hij moet uitvinden of er zich onder de te bevrijden gevangenen landgenoten bevinden die gehersenspoeld zijn door de Cubanen en Oost-Duitsers, en als spion naar de eigen linies terugkeren. Graham krijgt een eenmalige 'license to kill' om deze verraders eigenhandig te elimineren. Paul vermoedt inmiddels wie, net als hij, het spel mee hebben gespeeld en wie werkelijk gehersenspoeld zijn door de meedogenloze methodes van de Noord-Vietnamezen. Elke seconde telt, elke beslissing is cruciaal: de bevrijding van Paul lijkt aanstaande, maar de missie kan door de kleinste inschattingsfout ook eindigen in de dood...
Schrijver: Roel Thijssen
Eerste uitgave: 2011
ISBN: 978-94-606-8037-3
Uitgever: Marmer