Boekenplank:
Kies

Boeken van Roel Thijssen

Roel Thijssen is schrijver en journalist.

Meer over Roel Thijssen

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Pseudoniem (van): Jeroen Kuypers

Geboren: 1962

Geboorteland: Nederland


Graham Marquand

  1. Broederbloed
  2. Operatie Freeborn
  3. De kandidaat
  4. Vorstelijk verraad
  5. Schaduwkoning
  6. Het Birma bedrog

Non-Fictie

  • Het land onder de witte parasol

gedetailleerd overzicht

Graham MarquandBroederbloed
Graham Marquand moet als oudste zoon in de voetsporen van zijn vader treden. De familietraditie eist dat hij zich voor West Point aanmeldt. Na twee jaar wordt hij echter wegens tekortschietende prestaties van de prestigieuze militaire academie verwijderd. Graham gaat in militaire dienst en vertrekt voor een 'tour of duty' naar Vietnam. Hij wordt bevorderd tot sergeant en tekent bij, maar Vietnam kan zijn leven geen positieve draai geven. Graham gaat in op een lucratieve opdracht van een Vietnamese bende: geheime smokkel en verkoop van marihuana in sigaretten aan Amerikaanse militairen, van wie er steeds meer op zoek zijn naar een betaalbare roes.

Dan verschijnt de jongere broer van Graham op het oorlogstoneel. Paul Marquand, aangestoken door het enthousiasme in de eerste brieven van Graham, heeft zijn studie uitgesteld om zijn dienstplicht te vervullen. Maar Graham kent inmiddels de rauwe werkelijkheid van de Amerikaanse missie in Vietnam, de levensgevaarlijke patrouilles en de dodelijke gevechten in de jungle en hij wil zijn broer daarvoor behoeden. Hij staat voor een dilemma: moet hij Paul bij zijn illegale activiteiten betrekken en hem zo van het front zien weg te houden? Of zou zijn broer dan zo verontwaardigd raken dat hij hem aangeeft bij de militaire politie?

Voordat hij een besluit kan nemen, krijgt hij van de Vietnamese criminelen een nieuwe opdracht. Graham ontdekt te laat dat hij met zijn activiteiten vooral de vijand dient. Als hij besluit zijn eigen huid en die van zijn broer te redden, krijgt hij zowel de Vietcong als de Militaire Inlichtingendienst tegenover zich. Terwijl het net zich sluit, vlucht hij naar voren, naar de enige plek waar hij nog veilig lijkt: het front diep in de jungle...
Schrijver: Roel Thijssen
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789460680182
Ebook: 9789460689918
Uitgever: Marmer
Operatie Freeborn
Paul Marquand is krijgsgevangen gemaakt door de Noord-Vietnamezen. De communisten beschouwen de Amerikanen in hun gevangenissen en junglekampen echter eerder als oorlogsmisdadigers dan als militairen die volgens de code van Genève dienen te worden behandeld. Honger, ziekte en eenzame opsluiting zijn de middelen die de bewakers inzetten om hun wil te breken, zodat ze zich voor de noordelijke oorlogspropaganda laten inzetten. De Noord-Vietnamezen worden hierbij geholpen door Cubaanse en Oost-Duitse specialisten. Paul probeert niet te bezwijken, net als sommige andere gevangenen, maar om fysiek te overleven moet hij het spel wel gedeeltelijk meespelen.

Het Amerikaanse leger is op de hoogte van de mensonterende omstandigheden waaronder gevangengenomen soldaten vastgehouden worden. Daarom geeft de generale staf opdracht om in het diepste geheim enkele bevrijdingsacties voor te bereiden. Graham Marquand wordt door zijn dienst, de CIA, als verbindingsman toegevoegd aan een van de commando's van Operatie Freeborn. Officieel is het zijn taak de militairen te helpen de operatie zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Maar in werkelijkheid heeft hij een contraspionageopdracht: hij moet uitvinden of er zich onder de te bevrijden gevangenen landgenoten bevinden die gehersenspoeld zijn door de Cubanen en Oost-Duitsers, en als spion naar de eigen linies terugkeren. Graham krijgt een eenmalige 'license to kill' om deze verraders eigenhandig te elimineren.

Paul vermoedt inmiddels wie, net als hij, het spel mee hebben gespeeld en wie werkelijk gehersenspoeld zijn door de meedogenloze methodes van de Noord-Vietnamezen. Elke seconde telt, elke beslissing is cruciaal: de bevrijding van Paul lijkt aanstaande, maar de missie kan door de kleinste inschattingsfout ook eindigen in de dood...
Schrijver: Roel Thijssen
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789460680373
Ebook: 9789460689710
Uitgever: Marmer
De kandidaat

In 1980 is de Vietnamoorlog alweer vijf jaar voorbij. CIA-agent Graham Marquand is nog steeds actief in Cambodja en organiseert de vlucht van twee Amerikaanse krijgsgevangenen. Hun plotselinge verschijnen roept vragen op. Zijn het wel verloren zonen? Of zijn het vijandelijke agenten?

Majoor Paul Marquand, lid van het campagneteam van de Republikeinse senator en presidentskandidaat Jim Walsh, wordt getipt dat onbekenden verregaande middelen zullen inzetten om Walsh onderuit te halen. De onbekende helper lijkt niet alleen alles te weten van de senator, maar helaas ook van Paul zelf en zijn verleden in Vietnam.

Graham keert terug naar de Verenigde Staten en bij zijn zoektocht naar de identiteit van de twee mannen kruist hij onvermijdelijk het pad van zijn broer Paul. In het winterse Iowa, waar Walsh het verhitte debat aangaat met onder andere George Bush en Ronald Reagan, ontdekt Graham dat alle betrokkenen er een dubbele agenda op na houden. Er ontspint zich een intrige van dubbelspel en verraad, waarbij niet alleen de CIA is betrokken, maar ook zijn eigen broer. Doodgewaande Amerikaanse krijgsgevangenen blijken niet de enige spoken uit het verleden, en zeker niet de gevaarlijkste...

Schrijver: Roel Thijssen
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789460682407
Ebook: 9789460689277
Uitgever: Marmer
Vorstelijk verraad

Laos 1975. Na een machtsovername dwingen de nieuwe machtshebbers koning Sisavang Vatthana tot aftreden en hij krijgt huisarrest. De communisten houden flink huis: tienduizenden medestanders van het voormalige regime verdwijnen in 'heropvoedingskampen' en meer dan driehonderdduizend burgers ontvluchten het land. Een deel van hen vormt verzetsgroepen die vanuit buurland Thailand het nieuwe bewind bestrijden en de oude macht in ere willen herstellen.

De CIA roept een commando in het leven dat een bevrijdingsactie moet uitvoeren. Onder leiding van Graham Marquand trekt de groep de Mekong over om de koning te bevrijden. Het communistische regime in buurland Vietnam, dat de coup in Laos heeft gesteund, ziet een herstel van de koninklijke macht in Laos als zeer onwenselijk. De dood van de koning zou alle problemen uit de wereld helpen.

Maar in hun pogingen hun opdracht te volbrengen lopen zowel Graham Marquand als het Vietnamese moordcommando hopeloos vast in een web van samenzweringen: ze worden tegengewerkt door de koningsgezinden. Het koningshuis wortelt heel diep in de Laotiaanse samenleving. Zelfs vooraanstaande Laotiaanse communisten zijn halfbroers en neven van de vorst. En die familiebanden zijn erg krachtig. Ex-koning Vatthana wordt op vele niveaus beschermd, zelfs tot dat van de geesten en de goden, die waken over zijn welzijn.

Schrijver: Roel Thijssen
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789460682346
Ebook: 9789460688614
Uitgever: Marmer
Schaduwkoning

Tijdens de Culturele Revolutie neemt Mao Zedong wraak op de kameraden die hebben getracht zijn dictatoriale macht aan banden te leggen. Heel China juicht of bibbert voor de Grote Roerganger. Alleen in het leger ontstaan kleine groepen die zich verzetten. Een ervan slaagt erin contact te leggen met de troepen van oud-generaal Li Mi in Laos. Twintig jaar geleden werd hij door Mao's Rode Leger uit China verdreven, maar hij zint nog steeds op een plan zijn land van de communisten te bevrijden.

De coupplegers en de nationalistische bannelingen smeden gezamenlijk een complot voor een aanslag en een invasie. Ze vragen de CIA om hulp, die daarop Graham Marquand en enkele andere veldagenten naar het hoge noorden van Laos stuurt. Marquand ontdekt dat niet iedereen dezelfde bedoelingen heeft en dat de plannen voor de staatsgreep van binnenuit en buitenaf bedreigd worden. Maar wie speelt welk spel? Als iedereen met hetzelfde Rode Boekje zwaait, worden verraders en vrienden erg moeilijk van elkaar te onderscheiden...

Net als in de vorige romans in de Graham Marquand-reeks is Schaduwkoning gebaseerd op historische feiten. De volstrekte controle die Mao Zedong via terreur en indoctrinatie uitoefende, kon niet voorkomen dat er uitgerekend in de entourage van zijn nummer twee, maarschalk Lin Biao, een complot tegen hem op gang kwam.

Schrijver: Roel Thijssen
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789460682834
Ebook: 9789460687877
Uitgever: Marmer


Het Birma bedrog

Het Birma bedrog vindt zijn oorsprong kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen Thailand in het geheim toenadering zocht tot de Verenigde Staten. In die laatste maanden was de 'Thailandroute' voor de Japanse overheersers de enige weg om oorlogsbuit uit de bezette gebieden in veiligheid te brengen. Amerikaanse OSS-agenten weten een van die konvooien te onderscheppen en zo grote rijkdom te vergaren.

Het is 1973. Bij enkele Chinese handelaren duiken ongebruikte handwapens uit de Tweede Wereldoorloog op en CIA-agent Graham Marquand wordt ingezet om onderzoek te doen. Het wordt hem al snel duidelijk dat de herkomst van de wapens gelinkt is aan verdwenen Japanse oorlogsbuit: kisten met grote kunstschatten en juwelen, waarvan het bestaan door alle betrokken partijen wordt ontkend.

Marquand komt in contact met een voormalige OSS-agent die in Thailand werd gestationeerd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Diens bekentenis werpt nieuw licht op de zaak, maar hoe dichter Marquand bij de waarheid komt, hoe meer het spel op de grens van leven en dood wordt gespeeld.

Schrijver: Roel Thijssen
Eerste uitgave: 2019
ISBN/EAN: 9789460684319
Ebook: 9789460687198
Uitgever: Marmer

Non-FictieHet land onder de witte parasol

Laos stond vroeger bekend als 'het koninkrijk van de miljoen olifanten.' Zoveel olifanten zijn er allang niet meer en ook de monarchie is een relict van het verleden. Sinds de onafhankelijkheid in 1954 is Laos goeddeels ontoegankelijk geweest voor buitenlanders, eerst door de Vietnamoorlog, daarna doordat de communistische machthebbers de grenzen sloten. Sinds het begin van deze eeuw stelt het land zich open voor reizigers, maar in vergelijking met het massatoerisme in de buurlanden blijft Laos een paradijs voor de fijnproevers.

Roel Thijssen reisde door grote delen van Laos, op zoek naar inspiratie voor zijn reeks Indochinese spionageromans. Hij raakte in de ban van de schoonheid en de relatieve ongereptheid van het land, maar ook van de complexe geschiedenis. In een mix van reportage en recensie ordent Roel Thijssen zijn indrukken als reiziger en lezer. Het land onder de witte parasol biedt dan ook niet alleen tips voor de geïnteresseerde toerist maar ook een beeld van Laos in de westerse literatuur.

Schrijver: Roel Thijssen
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789492190505
Ebook: 9789492190512
Uitgever: Kleine Uil