Boekenplank:
Kies

Boeken van Leo Tolstoj

Meer over Leo Tolstoj

Genre: Roman

Website: Leo Tolstoj


Overzicht

 • 6 Beroemde verhalen - Diversen
 • Anna Karenina - Anna Karenina
 • De dood van Iwan Iljitsj - Smert Iwana Iljistja
 • De kozakken - Kozaki
 • De Kreutzersonate - Kréitserowa sonáta
 • Hadji Murad - Chadzi Murat
 • Huwelijksgeluk - Semejnoje scast'e
 • Iwan de Dwaas en andere volksvertellingen - Diversen
 • Jongensjaren - Otrocestwo
 • Kinderjaren - Detstwo
 • Mijn biecht - Ispoved
 • Mijn kleine evangelie - Kratkoe izlozenie evangelia
 • Oorlog en vrede - Wojna i mir
 • Opstanding - Woskresenie
 • Vader Sergius en andere verhalen - Cem ljudi zivy, Dva starika & Otec Sergij

gedetailleerd overzicht

Overzicht6 Beroemde verhalen
Deze bundel bevat de volgende verhalen: Meester en knecht De jonge tsaar Polikoesjka De gevangene in de Kaukasus Sebastopol De dood van Ivan Iljitsj * Deze bundel is ook uitgebracht onder de titel Meester en knecht.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: Diversen
ISBN/EAN: 90-204-5505-2
Uitgever: Veen
Anna Karenina
Lew (Leo) Nikolajewitsj Tolstoj stamde uit een van de oudste adellijke Russische geslachten. Sedert 1844 studeerde hij aan de hogeschool te Kazan Oosterse talen en rechten, trad in 1851 in krijgsdienst en maakte de Krimoorlog mee. Na de oorlog trok hij zich in 1861 op zijn vaderlijk landgoed terug. Tolstoj was een met diep psychologisch inzicht begaafd, geniaal karakter-uitbeelder en een verteller met ongemene suggestieve kracht. In het buitenland werd hij eerst algemeen bekend door zijn grote roman over de Napoleontische oorlog "Oorlog en Vrede" (1865-1869), een hoogtepunt in de wereldliteratuur; daarna volgde zijn tweede hoofdwerk "Anna Karenina" (1874-1876), dat in zijn eigen tijd handelt. Anna Karenina is het verhaal van een grote tragische liefde. Niet minder belangrijk echter is de achtergrond waartegen zich dit gebeuren afspeelt; de sociale toestanden en verhoudingen worden scherp weergegeven.
Anna Karenina - 1997
Regisseur: Bernard Rose
Cast: Sophie Marceau, Sean Bean, Alfred Molina, e.a.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Anna Karenina
Eerste uitgave: 1876
ISBN/EAN: 90-6134-039-X
Uitgever: Bigot & Van Rossum
De dood van Iwan Iljitsj
De dood van Iwan Iljitsj is de schokkende geschiedenis van het sterven van de hoge gerechtsdienaar Iwan Iljitsj Golowin. Op het toppunt van zijn carrière wordt hij ineens geconfronteerd met de onvermijdelijke dood. Plotseling tot intensief nadenken aangezet maakt hij de balans op van een ondanks het uiterlijke succes leeg en leugenachtig leven: wat altijd een best leventje leek ontmaskert zichzelf nu als een burgerlijk, zelfingenomen bestaan, waarbij alles draaide om de materiële welvaart. De relatie tot zijn gezinsleden is gestoord, het gebrek aan communicatie leidt tot een volledige innerlijke vereenzaming van de ongeneeslijke ziekte, die ook nog moeten meemaken hoe het 'ontzaglijk plechtig sterven' wordt ontheiligd door de ongeïnteresseerdheid van vrouw en dochter en de pedante onverschilligheid van de artsen. Troost vindt hij bij een eenvoudige boerenjongen en bij zijn zoon Vasja, die trachten zijn sterven te verlichten. Van buiten af (de omgeving) naar binnen toe beschrijft Tolstoj in een bondige stijl in een voortdurend crescendo de verschillende etappes van dit sterfproces van 'een gewone man'.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Smert Iwana Iljistja
Eerste uitgave: 1886
ISBN/EAN: 90-290-0528-9
Uitgever: Meulenhoff
De kozakken
Leo Nikolajewitsj Tolstoj heeft de Russische letterkunde een vooraanstaande plaats in de wereldliteratuur bezorgd. Na zijn studie in oosterse talen en rechten trad hij in militaire dienst; na afloop van de Krim-oorlog trok hij zich terug op het familielandgoed en wijdde zich geheel aan het schrijven. Reizen naar West-Europa deden hem de 'pseudobeschaving' aldaar scherp afwijzen. Zijn werk getuigt van verachting voor de intellectuelen en van grote bewondering voor de boerenstand. Steeds verder keerde hij zich af van de zuivere literatuur. Hij ontwikkelde gaandeweg een leer die wellicht het beste is aan te duiden als een christelijk getint anarchisme. In zijn vertelling De kozakken keert een jonge Russische officier (Olinin) het holle aristocratische leven de rug toe. In een kozakkendorp tracht hij een nieuw leven van natuurlijkheid, vrijheid en harmonie op te bouwen. Als hij een kozakkenmeisje ten huwelijk vraagt, blijkt de tragiek van zijn streven.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Kozaki
Eerste uitgave: 1863
ISBN/EAN: 90-204-0514-4
Uitgever: Veen
De Kreutzersonate
Een treinreiziger vertelt aan een medepassagier het relaas van zijn leven en zijn mislukte huwelijk. Uit jaloezie had hij zijn vrouw vermoord omdat hij vermoedde dat zij een verhouding had met een violist. De titel verwijst naar een vioolsonate van Beethoven van wiens muziek Tolstoj een afkeer had. Tolstoj veroordeelt in de novelle een huwelijk dat alleen op seksuele aantrekkingskracht berust.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Kréitserowa sonáta
Eerste uitgave: 1889
Uitgever: Weekendbibliotheek


Hadji Murad
Op het einde van zijn leven, geheel gerijpt na alle ontwikkelingsstadia van episch dichter, schreef Leo Tolstoj de roman die hem in zijn jongelingsjaren reeds voor de geest stond, doch tot welke schepping hij zich tot dan machteloos voelde: het historische heldendicht van Hadji Murad, de geloofsstrijder van de Kaukasus. Het is geworden tot een onvergetelijk monument, van een epische kracht, als slechts aan de allergrootsten voorbehouden.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Chadzi Murat
Eerste uitgave: 1912
Uitgever: Meulenhoff
Huwelijksgeluk
Psychologische roman over de liefdesrelatie tussen een jonge vrouw en een oudere man die na een aanvankelijk gelukkige periode uitloopt op een verwijdering en een weemoedig berusten in een huwelijksleven dat niet aan hun verwachtingen voldaan heeft.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Semejnoje scast'e
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 90-254-6449-1
Uitgever: Atlas Contact
Iwan de Dwaas en andere volksvertellingen
Deze bundel bevat de volgende verhalen: Het sprookje van Iwan de Dwaas Waar liefde is, daar is God De kaars De drie grijsaards Iljas, of: Fortuin maakt niet altijd gelukkig Een graankorrel zoo groot als een kippenei Hoe de duivel een snede brood verdiende Waardoor de menschen leven
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: Diversen
Uitgever: Schreuders, Wereldbibliotheek nr. 20
Jongensjaren
Jongensjaren verscheen in 1854 als tweede deel van een drie delen tellende autobiografie. Na de dood van zijn moeder in Kinderjaren verhuist Nikolaj naar zijn grootmoeder in Moskou. De jongen ontwikkelt een moreel en ethisch oordeel over de maatschappij en de mensen. De idyllische en geborgen kinderjaren zijn dan definitief voorbij. Naast beschouwingen over arm en rijk en de zin van het leven, krijgt de jonge puber gevoelens voor de bediende Masja. De afstand in tijd tussen de schrijver Tolstoj en de jongen die hij ooit was, stelt Tolstoj in staat de gebeurtenissen met ironie te beschrijven.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Otrocestwo
Eerste uitgave: 1854
ISBN/EAN: 90-234-2144-2
Uitgever: De Bezige Bij
Kinderjaren
Tolstoj's Kinderjaren, het eerste werk van zijn hand, zag het licht in het septembernummer van de Tijdgenoot, in 1836 door Poesjkin opgericht. Wanneer dit blad, toentertijd onder redactie van de dichter Nekrásof, werk van een jong literator waardig keurde in zijn kolommen te worden afgedrukt, dan bestond er voor die auteur alle reden om te juichen. Dat deed de jonge Tolstoj dan ook: 'Ik was uitzinnig van geluk', vertrouwde hij naar aanleiding van dit succes aan zijn dagboek toe. En ook de Tijdgenoot kon zich gelukkig prijzen de hand te hebben gelegd op deze slechts met L.N. (Ljef Nikolájewitsj) ondertekende eersteling, welke men in het licht van Tolstoj's latere ontwikkeling het visitekaartje zou kunnen noemen van de toekomstige schrijver van Oorlog en Vrede en Anna Karenina. Want alle kwaliteiten die Tolstoj in zijn latere romans zouden kenmerken, waren hier in nuance al aanwezig. Kinderjaren plaatst ons met stille ontroering voor de dromen en verlangens van een jongen van tien jaar, diens heldenverering, diens liefde voor de kleine Sónjetsjka, kinderlijke wreedheid naast kinderlijke weekheid, bravour naast kleinmoedigheid, benauwenis, en angst voor droefenis en leed. Tolstoj beeldt dit alles uit met de eenvoud en de tederheid van het kinderleven zelf.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Detstwo
Eerste uitgave: 1852
Uitgever: De Bezige Bij


Mijn biecht
Waartoe leven wij? Waarom besta ik? Wat ben ik? Ik ben een deel van het oneindige. In die paar woorden ligt de sleutel tot de oplossing. Wat we hard nodig hebben, is een antwoord op de contradictie tussen het eindige en het oneindige, en daarmee een antwoord op de levensvraag, waardoor het leven mogelijk wordt. En dat enig mogelijke antwoord, dat wij overal, altijd en bij alle volkeren vinden - het antwoord dat zijn oorsprong heeft in de nevel der tijden waarin het leven van onze voorvaderen voor ons verloren gaat, het antwoord dat zo moeilijk is dat wij niets dergelijks kunnen bedenken - juist dat antwoord verwerpen wij lichtzinnig, om vervolgens weer dezelfde levensvraag te stellen, die een ieder op het hart ligt en waarop wij geen antwoord hebben: Waartoe leven wij? Waarom besta ik? Wat ben ik? Lev Tolstoj schreef Mijn biecht in 1881, meer dan een decennium na het verschijnen in boekvorm van Oorlog en vrede, en acht jaar na Anna Karenina. Het geschrift was bedoeld als een volstrekt openhartige biografie van zijn ziel, en kwam tot stand na een periode van geestelijke crisis en diepgaande zelfontleding. Vanwege de openlijk verwoorde twijfel over zaken aangaande religieuze rituelen, geloofdwaardigheden en de verhouding tussen mens en God kon Mijn biecht lange tijd niet worden gepubliceerd in Rusland als gevolg van een verbod door de kerkelijke censuur. Toch circuleerde Tolstojs hartenkreet alom onder zijn landgenoten in gehectografeerde vorm. De eerste druk als boekeditie verscheen in 1884 te Genève, tien jaar later volgde een Nederlandse vertaling. Pas in 1906 mocht het werk in Rusland worden gepubliceerd.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Ispoved
Eerste uitgave: 1881
ISBN/EAN: 90-613-1981-1
Uitgever: Bijleveld
Mijn kleine evangelie
Maar toen vroeg ik: wat is voor mij de zin van het leven? Ik dacht dat er geen waarheid in het leven was, maar toen ik inzag dat er mensen waren die enkel en alleen door het licht leven, begon ik de bron daarvan te zoeken en ik vond hem in de evangeliën, ondanks de valse interpretatie daarvan door de kerk. En toen ik de bron van het licht eenmaal had gevonden, werd ik erdoor verblind en kreeg ik ineens volledige antwoorden op mijn vragen naar de zin van mijn leven, antwoorden die alle mij bekende antwoorden overtroffen. Ik zocht het antwoord op de levensvraag en niet op de theologische of historische vraag, ook omdat het mij volkomen koud liet of Jezus Christus wel of geen God was en van wie de Heilige Geest afkomstig was en dat soort kwesties meer. Toen ik mijn zoektocht begon, had ik nog twijfels, waren er nog pogingen tot kunstmatige verklaringen, maar hoe verder ik kwam, des te duidelijke en helderder alles werd en minder ik twijfelde aan de waarheid. Ik zie de leer van Jezus niet als de leer van een god of een heilige, maar als de leer van een groot man. Zijn leer is de leer die het leven zin geeft.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Kratkoe izlozenie evangelia
Eerste uitgave: 1881-1883
ISBN/EAN: 90-6131-986-2
Uitgever: Bijleveld
Oorlog en vrede
Het verhaal draait om de adellijke families Bezoechov, Bolkonski en Rostov en beschrijft het leven van deze families tegen de achtergrond van de oorlogen tegen Frankrijk, eerst onder aanvoering van tsaar Alexander I, later onder aanvoering van de briljante maarschalk Michail Koetoezov en zijn generaals Michail Barclay de Tolly en Pjotr Bagration. Het verhaal wisselt de feesten bij de adellijke families af met accurate beschrijvingen van de veldslagen. Graaf Andrej Bolkonski dient in het leger als officier. Als bij de geboorte van zijn zoon zijn vrouw komt te overlijden, kan hij het niet opbrengen om bij zijn familie te blijven. Hij neemt deel in diverse grote veldslagen, waarbij hij de dood meermalen in de ogen ziet. Pierre Bezoechov is een feestbeest en de neef van een schatrijke graaf, die op sterven ligt. Hij trouwt met de intrigante Helena Koeragina. Als de graaf inderdaad komt te overlijden, komt Pierre tot bezinning. Later zal hij deel uitmaken van de vrijmetselaars. Als hij na het aanschouwen van de slag bij Borodino te voet terugkeert naar Moskou wordt hij gevangen genomen door de Fransen. Natasja Rostova is een jong meisje uit een verarmd geslacht van Russische landadel. Haar vader hoopt door haar uit te huwelijken aan Andrej Bolkonski met de bruidsschat de familiebezittingen te kunnen behouden. Ondanks tegenstand uit de familie Bolkonski, vindt het huwelijk gewoon doorgang. Het is echter geen lang leven beschonken, omdat Andrej in de daaropvolgende veldslagen dodelijk gewond raakt. Natasja wordt daarna verliefd op Pierre Bezoechov, die inmiddels door de Russen bevrijd is. Pierre's vrouw Helena is in het oorlogsgeweld gesneuveld, en Natasja en Pierre trouwen niet veel later.
War and Peace - 1991
Regisseur: Humphrey Burton
Cast: Alexander Gergalov, Gegam Grigorian, Elena Prokina, e.a.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Wojna i mir
Eerste uitgave: 1865-1869
ISBN/EAN: 90-6134-079-9
Uitgever: Bigot & Van Rossum
Opstanding
Opstanding is het verhaal van een innerlijke verandering. Een man van de wereld met geringe geestelijke diepte ontwikkelt zich tot een moreel hoogstaande figuur, die met alles wat hij is en wat hij vermag staat voor een eenmaal ontvangen inzicht, nadat het leven hem een waarschuwing toediende die hem diep trof. Geen schrijver is zo bezeten geweest van de wil de christelijke normen in de praktijk te brengen als juist graaf Leo N. Tolstoj, de patriarch van de Russische literatuur. Dankzij zijn geniaal verteltalent is hij het dan ook geweest die met zijn roman "Opstanding" de meest klassieke en de meest overtuigende beschrijving over dit onderwerp heeft gegeven.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Woskresenie
Eerste uitgave: 1899
Uitgever: Veen, Amstelpocket 14/15
Vader Sergius en andere verhalen
Deze bundel bevat de verhalen: Waardoor de mensen leven (Cem ljudi zivy - 1881), Twee oude mannen (Dva starika - 1886) en Vader Sergius (Otec Sergij - 1911). In de verhalen ontbreken de uitvoerige detailschilderingen die de romans van Tolstoj kenmerken, de stijl is intensiever. Tolstoj bezint zich hierin op het meest wezelijke in het leven. Waardoor de mensen leven en Twee oude mannen behoren tot de onsterfelijke, op het evangelie geïnspireerde volksverhalen; ware juweeltjes van vertelkunst. In Vader Sergius herkennen we een van de talrijke zelfverwezenlijkingen van de schrijver in de meesterlijk uitgebeelde hoofdfiguur: prins Kastskij, de vrouwenminnaar die monnik wordt, als 'Vader Sergius' als heilige wordt vereerd, en na zijn val boete doet door als 'Gods knecht' onder de mensen te leven. Alle drie verhalen getuigen van wat Tolstoj zijn roeping als kunstenaar achtte: de zwakte en kleinheid van de mensen te overbruggen door een allesoverkoepelend gevoel van liefde voor de medemens.
Schrijver: Leo Tolstoj
Oorspronkelijke titel: Cem ljudi zivy, Dva starika & Otec Sergij
Eerste uitgave: 1881, 1886 & 1911
ISBN/EAN: 90-204-5509-5
Uitgever: Veen