Boekenplank:
Kies

Boeken van Peter Tremayne

Peter Tremayne is historicus, columnist, literair biograaf en schrijver.

Meer over Peter Tremayne

Genres: Historisch, Mysterie / Spanning / Thriller

Pseudoniem (van): Peter Berresford Ellis, Peter MacAlan

Geboren: 1943

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk

Website: Peter Tremayne


Zuster Fidelma / Sister Fidelma

 1. Absolutie voor moord - Absolution by murder
 2. Lijkwade voor een aartsbisschop - Shroud for the archbishop
 3. Moord in de abdij - Suffer little children
 4. De listige slang - The subtle serpent
 5. Het web van Araglin - The spider's web
 6. De vallei van het kwaad - Valley of the shadow
 7. De verdwenen monnik - The monk who vanished
 8. Dood van een pelgrim - Act of mercy
 9. Vrouwe van het duister - Our lady of darkness
 10. Het klooster van de dode zielen - Smoke in the wind
 11. De gekwelde abt - The haunted abbot
 12. De nacht van de das - Badger's moon
 13. De leprozenbel - The leper's bell
 14. Moord uit de golven - Master of souls
 15. Een gebed voor de verdoemden - A prayer for the damned
 16. Dansen met demonen - Dancing with demons
 17. Het valse concilie - The council of the cursed
 18. De duif des doods - The dove of death
 19. De bloedkelk - The chalice of blood
 20. En de hel volgde hem... - Behold a pale horse
 21. De zevende bazuin - The seventh trumpet
 22. Verlossing door bloed - Atonement of blood
 23. Het zegel van de duivel - The devil's seal

Verhalenbundels

 • Bezoedeld halo - Hemlock At Vespers

Zuster Fidelma

Veertien eeuwen geleden was Ierland al een - zelfs in onze ogen - zeer moderne en geëmancipeerde samenleving. Zuster Fidelma is nog maar net dertig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem en wordt regelmatig gevraagd ingewikkelde kwesties te onderzoeken en conflicten te beslechten.

Verhalenbundels

gedetailleerd overzicht

Zuster Fidelma / Sister FidelmaAbsolutie voor moord
Als ze in het jaar 664 in Noord-Engeland de synode van Whitby bijwoont wordt Abdis Etain, een van de belangrijkste woordvoersters van de Ierse Kerk, op gruwelijke wijze vermoord. Fidelma en de Saksische monnik Eadulf krijgen het verzoek deze raadselachtige moord op te lossen, die bovendien korte tijd later nog gevolgd wordt door een tweede en een derde!

Bij haar taak heeft Fidelma het niet alleen moeilijk met het oplossen van de moorden, maar ook met haar gevoelens voor Eadulf en de in haar ogen bijzonder achterlijke Saksische maatschappij, waar vrouwen geen enkele rol van belang mogen spelen; iets waar Fidelma met veel genoegen tegenin gaat!
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Absolution by murder
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789034315021
Uitgever: De Leeskamer
Lijkwade voor een aartsbisschop
Als ze in het najaar van 664 in Rome is wordt ze samen met de Saksische broeder Eadulf gevraagd de moord op de aartsbisschop van Canterbury te onderzoeken.

Hoofdverdachte is de Ierse monnik Ronan en bisschop Gelasius is bang voor het opvlammen van een conflict tussen de Ierse en Saksische koninkrijken, als Ronan zonder een gedegen onderzoek veroordeeld wordt. Bij haar taak heeft Fidelma het niet alleen moeilijk met het opsporen van de dader, maar ook met de vrouwonvriendelijke opvattingen in het Romeinse rijk; iets waar Fidelma maar al te graag tegenin gaat!
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Shroud for the archbishop
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789034315090
Uitgever: De Leeskamer
Moord in de abdij
Dacán, een zeer gerespecteerd geleerde met een hoge positie binnen de Keltische kerk, is vermoord in de afgelegen abdij van Ros Ailithir in het Ierse koninkrijk Muman. Het naburige koninkrijk Laigin wil dit voorval aangrijpen om van Muman schadevergoeding af te dwingen en de betrekkingen komen op scherp te staan. De stervende koning Cathal van Muman verzoekt Fidelma de moord te onderzoeken en de dreigende oorlog met Laigin te voorkomen.

Met als enige gezelschap de Ierse krijger Cass - en met maar erg weinig tijd - gaat Fidelma op weg naar de verre abdij. Ze ontdekt al snel dat er veel meer achter de moord op Dacán zit dan een politiek steekspel. De sombere, spookachtige abdij blijkt het middelpunt van een sluwe en verrassende intrige...
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Suffer little children
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789086060047
Uitgever: De Leeskamer
De listige slang
Uit de put van een afgelegen Iers klooster wordt een vermoorde, onthoofde vrouw opgehaald. In haar hand heeft ze een crucifix, aan haar arm hangt een heidens symbool. Kort daarna wordt voor de kust een verlaten schip aangetroffen, dat zonder bemanning onder volle zeilen vaart.

Als zuster Fidelma beide zaken gaat onderzoeken belandt ze in een abdij vol haat, jaloezie, hebzucht en bedrog.
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The subtle serpent
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789086060146
Uitgever: De Leeskamer
Het web van Araglin
De lente van het jaar 666 wordt in het landelijke dorpje Araglin overschaduwd door de brute moord op het plaatselijke dorpshoofd. De vermoedelijke dader is met een bloederig mes in zijn hand bij het lijk betrapt.

Op zuster Fidelma en broeder Eadulf, die erheen gaan om de zaak te onderzoeken, wordt nog voor ze in Araglin zijn aangekomen al een aanslag gepleegd. De zaak blijkt veel ingewikkelder dan gedacht en Fidelma moet zich haasten het misdadige web te ontwarren, voordat zij zelf het slachtoffer wordt!
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The spider's web
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789086060061
Uitgever: De Leeskamer


De vallei van het kwaad
Koning Colgú van het Ierse koninkrijk Muman heeft zuster Fidelma gevraagd in een uithoek van zijn rijk, waar het christendom de Keltische goden nog niet verdrongen heeft, te gaan onderhandelen over de bouw van een christelijke kerk.

Zodra ze Gleann Geis - de 'verboden vallei' - binnenrijdt doet ze een gruwelijke ontdekking: de lijken van drieëndertig jonge mannen, die in een grote cirkel zijn neergelegd en stuk voor stuk de heidense drievoudige dood gestorven zijn. Is Laisre, het stamhoofd van de vallei, hiervoor verantwoordelijk?
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Valley of the shadow
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789086060092
Uitgever: De Leeskamer
De verdwenen monnik
De abdij van Imleach, vlakbij Cashel, is in rep en roer, want uitgerekend op de naamdag van de stichter van de abdij, Sint Ailbe, zijn de relieken van de heilige verdwenen, samen met één van de monniken.

Aanvankelijk beschouwt de abt de verdwijning als een gewone diefstal, maar zuster Fidelma komt er, als er bijna gelijktijdig een aanslag op de koning van Cashel gepleegd wordt, al snel achter dat er veel meer achter zit en dat de samenzweerders die de relieken hebben laten stelen tot alles bereid zijn om hun duivelse plannen te laten slagen...
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The monk who vanished
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789086060115
Uitgever: De Leeskamer
Dood van een pelgrim
Zuster Fidelma wil eens goed nadenken over haar roeping als non en haar gevoelens voor de Saksische monnik Eadulf, en ze besluit daarom een pelgrimstocht te ondernemen naar Santiago de Compostella. De boottocht van Ierland naar Spanje wordt echter niet alleen geplaagd door zware stormen, maar ook door raadselachtige sterfgevallen.

Op verzoek van de kapitein probeert Fidelma de dader op te sporen, waarbij ze het zowel op moet nemen tegen het slechte weer als tegen de vijandigheid van haar medepassagiers. Ze staat onder zware tijdsdruk, want als ze het raadsel niet voor het einde van de reis heeft opgelost, blijft de dader ongestraft...
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Act of mercy
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789086060139
Uitgever: De Leeskamer
Vrouwe van het duister
Zuster Fidelma is nog maar net in Santiago de Compostella aangekomen als ze een spoedbericht uit Cashel ontvangt. Haar vriend, de Saksische monnik Eadulf, is in het naburige Ierse koninkrijk Laigin beschuldigd van verkrachting en moord!

Fidelma haast zich terug, maar als ze in de abdij aankomt waar hij gevangen wordt gehouden blijkt hij al ter dood veroordeeld te zijn. Met veel moeite lukt het Fidelma van de vijandige koning Fianamail toestemming te krijgen de zaak nog eens te mogen onderzoeken, maar de executie wordt er niet voor uitgesteld.

Het wordt een race tegen de tijd, want ze heeft maar nauwelijks vierentwintig uur om erachter te komen wie de valse beschuldiging van Eadulf op touw heeft gezet!
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Our lady of darkness
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789086060153
Uitgever: De Leeskamer
Het klooster van de dode zielen
Fidelma en haar Saksische kameraad Eadulf zijn van Ierland op weg naar Canterbury, maar na een zware storm is hun schip gedwongen de haven van Porth Clais binnen te lopen, aan de kust van Wales. Als koning Gwlyddien van Dyfed hoort dat ze in zijn land zijn aangekomen doet hij meteen een beroep op Fidelma, want ook hier zijn de verhalen over haar succesvolle speurwerk doorgedrongen en de koning heeft dringend hulp nodig.

Hij heeft net bericht gekregen dat alle monniken van het klooster in Llanpadern van het ene op het andere ogenblik spoorloos verdwenen zijn, en een van die monniken is zijn oudste zoon...
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Smoke in the wind
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789086060177
Uitgever: De Leeskamer


De gekwelde abt
Fidelma en haar Saksische kameraad Eadulf hebben in Canterbury hun besprekingen met de aartsbisschop afgerond en staan op het punt terug te keren naar Ierland, als Eadulf een merkwaardig verzoek krijgt van broeder Botulf, een oude vriend. Deze vraagt hen beslist vóór het begin van het oude heidense midwinterfeest naar Aldreds abdij te komen. Gehinderd door zware sneeuwstormen doen ze hun uiterste best Botulf op tijd te bereiken, maar als ze in de abdij arriveren ontdekken ze dat ze te laat zijn: Eadulfs vriend is vermoord!

Maar er blijkt meer aan de hand te zijn in de abdij. In de kloostergangen is al diverse keren de geest van een jonge vrouw waargenomen... een spook dat sterk lijkt op de gestorven vrouw van abt Cild. Ondanks de kwaadaardige sfeer in de abdij besluit Fidelma op onderzoek uit te gaan.
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The haunted abbot
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789086060214
Uitgever: De Leeskamer
De nacht van de das
Al drie keer achtereen is bij volle maan een jong meisje afgeslacht en de inwoners van het Ierse koninkrijk Muman vrezen het ergste voor de volgende keer, de volle maan van oktober, die ook wel de nacht van de das genoemd wordt.

De verdenking valt op drie donkergetinte vreemdelingen uit het verre land Aksum, die te gast zijn in de abdij van Finbarr, maar als zuster Fidelma zich in de zaak verdiept, ontdekt ze dat er meer verdachten zijn; apothecaris Liag bijvoorbeeld, die de drie meisjes les heeft gegeven. Zal het haar lukken de waarheid te achterhalen voor de volgende volle maan?
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Badger's moon
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789086060252
Uitgever: De Leeskamer
De leprozenbel
Fidelma staat voor de allergrootste opgave in haar speurderscarrière: de moordenaar van haar kindermeisje opsporen, die bovendien haar zoontje Alchú heeft ontvoerd! En uitgerekend nu is ze door het gebeurde zodanig van haar stuk, dat ze nauwelijks in staat is logisch na te denken. Haar kameraad Eadulf is daardoor gedwongen op eigen houtje op onderzoek uit te gaan.

Zijn zoektocht naar zijn verdwenen zoon brengt hem uiteindelijk naar Sliabh Mis aan de westkust van Muman, waar hij in handen valt van de raadselachtige heerser Uaman. Fidelma neemt in haar wanhoop intussen een besluit, dat levensgevaarlijk uit blijkt te pakken...
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The leper's bell
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789086060290
Uitgever: De Leeskamer
Moord uit de golven
Tijdens een nachtelijke januaristorm wordt door piraten een schip naar de Ierse kust gelokt, waar het schipbreuk lijdt. Diezelfde nacht wordt een abdis, die aan het hoofd staat van een groepje pelgrims, gruwelijk vermoord en verdwijnen haar zes nonnen spoorloos.

Ook in de abdij van Ard Fhearta slaat de dood toe. Is er een verband tussen al deze gebeurtenissen? Zuster Fidelma en broeder Eadulf worden belast met het onderzoek, dat in een vijandige streek moet worden uitgevoerd.
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Master of souls
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789086060337
Uitgever: De Leeskamer
Een gebed voor de verdoemden
Vlak voor de trouwdag van Fidelma wordt abt Ultán van Cill Ria vermoord aangetroffen in zijn gastenverblijf. Koning Muirchertach van Connacht wordt van de moord beschuldigd en Fidelma moet uitzoeken of hij inderdaad de dader is.

Ze ontdekt al snel dat Abt Ultán niet zo deugdzaam is als hij leek en dat veel van de belangrijke gasten zijn bloed wel konden drinken. In plaats van een vrolijk huwelijksfeest staat Fidelma en Eadulf een weekend vol wantrouwen, angst en nog meer sterfgevallen te wachten...

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: A prayer for the damned
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 9789086060399
Uitgever: De Leeskamer


Dansen met demonen
Aan het begin van de winter van het jaar 669 wordt de opperkoning van Ierland vermoord in zijn slaap. De dader is bekend, want stamhoofd Dubh Duin pleegt zelfmoord als hij merkt dat hij niet kan ontsnappen. Fidelma hoeft dus niet op zoek naar een dader, maar wel naar het motief voor deze onbegrijpelijke moord.

Samen met Eadulf begint ze in hoofdstad Tara aan haar onderzoek, dat haar al snel duidelijk maakt dat het oude voorchristelijke geloof in haar vaderland nog lang niet is uitgestorven.

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Dancing with demons
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 9789086060412
Uitgever: De Leeskamer
Het valse concilie
Zuster Fidelma van Cashel is nog maar net dertig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem van de zevende eeuw. Ze heeft een grote reputatie opgebouwd als speurder en wordt regelmatig gevraagd misdaden te onderzoeken, daarbij geholpen door haar partner Eadulf, een Saksische monnik. In de zomer van het jaar 670 wordt er in Autun een concilie gehouden waar alle kerkleiders van Europa bij aanwezig moeten zijn. Nog voor het begin van de bijeenkomst wordt een van de deelnemers vermoord.

Fidelma is als adviseur van abt Ségdae aanwezig bij het concilie en zodra ze arriveert in Autun krijgt ze het verzoek de moord te onderzoeken. Samen met Eadulf ontdekt ze dat in de abdij, waarin sinds een jaar de regels van het celibaat streng worden toegepast, een kwaadaardig complot wordt beraamd.
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The council of the cursed
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789086060443
Uitgever: De Leeskamer
De duif des doods

Nadat zuster Fidelma en haar trouwe kameraad Eadulf tijdens het Concilie van Autun de moord op een van de deelnemers hebben opgelost, komen ze in een Bretonse haven toevallig Fidelma’s neef tegen, die aan boord van een Iers schip terug wil varen naar Ierland. Ze besluiten samen te reizen, maar kort na hun vertrek wordt het schip voor de kust van Bretagne overvallen door piraten, die als enig kenmerk het teken van een duif in het zeil voeren.

Hun buitengewoon wrede leider doodt meteen de kapitein en Fidelma’s neef, en wil ook alle geestelijken aan boord laten vermoorden. Door direct overboord te springen weten Fidelma en Eadulf hun leven te redden, maar eenmaal aan land staan ze voor de moeilijke taak om - berooid en in een onbekend land - te ontdekken wie deze duif des doods is...

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The dove of death
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789086060450
Uitgever: De Leeskamer
De bloedkelk

In de abdij van Lios Mór wordt een van de kloosterlingen, een briljant geleerde, dood aangetroffen in zijn afgesloten kamer. Hij blijkt te zijn doodgestoken en de broeders denken al aan hekserij, want van het slot is maar één sleutel gemaakt en die ligt naast het slachtoffer.

Abt Iarnla stuurt tegen de zin van zijn abdijbeheerder een boodschapper naar Cashel met het verzoek of Fidelma en Eadulf dit raadsel willen komen onderzoeken. Dat niet iedereen daar blij mee is, blijkt uit de aanslag die onderweg al op hen wordt gepleegd. Daarnaast hebben Fidelma en Eadulf ook onderling het een en ander uit te praten...

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The chalice of blood
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789086060467
Uitgever: De Leeskamer
En de hel volgde hem...

Het jaar is 664. Zuster Fidelma bevindt zich in de haven van Genua, onderweg van Rome naar haar woonplaats Cashel in het Ierse koninkrijk Muman, als haar het bericht bereikt dat haar oude mentor, broeder Ruadán, op sterven ligt in de abdij van Bobium, een eenzame abdij in een onrustige streek, waar zelfs de christenen elkaar naar het leven staan en het aanbidden van heidense goden nog dagelijks voorkomt.

Fidelma wil broeder Ruadán graag nog spreken voor zijn overlijden en gaat op weg naar het mooie Trebbiadal, maar daar eenmaal aangekomen loert er van alle kanten gevaar. De laatste woorden van haar mentor leiden tot een van haar meest riskante avonturen, met moord op moord en de constante dreiging van een burgeroorlog. En dit keer moet Fidelma alles alleen opknappen...

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Behold a pale horse
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789086060498
Uitgever: De Leeskamer


De zevende bazuin

Ierland, herfst 670. Als niet ver van Cashel het lichaam van een vermoorde jonge edelman wordt aangetroffen, doet koning Colgú een beroep op Fidelma en haar kameraad Eadulf om de zaak te onderzoeken. Uit niets blijkt wie de man is; de enige aanwijzing is een sieraad dat afkomstig is uit buurland Laigin. Staat de moord in verband met de onrust in het westen van het koninkrijk Muman, waar een fanatieke prediker in naam van ‘de zevende bazuin’ kloosters en kerken in brand steekt?

Fidelma en Eadulf proberen meer te weten te komen, maar als Fidelma wordt ontvoerd, moet Eadulf het onderzoek staken om naar haar op zoek te gaan. Welk verband is er tussen de dode edelman, een vermoorde drankzuchtige priester en een abt, die zijn klooster tot een militair fort heeft omgebouwd?

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The seventh trumpet
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789086060474
Uitgever: De Leeskamer
Verlossing door bloed

In de winter van het jaar 670 na Chr. heeft koning Colgú de voornaamste edelen van zijn koninkrijk uitgenodigd voor een banket. De bijeenkomst wordt onderbroken door een geestelijke die beweert een belangrijke boodschap voor de koning te hebben. Plotseling schreeuwt de man “Gedenk Liamuin!” en steekt Colgú neer. De aanvaller wordt gedood, maar Colgú verkeert in levensgevaar.

Wie is Liamuin en wie zit er achter deze moordaanslag? Colgú’s zus Fidelma van Cashel en haar partner, broeder Eadulf, krijgen de opdracht dat mysterie op te lossen. Daarvoor moeten ze naar het gebied van hun vroegere aartsvijanden reizen, de Uí Fidgente, de geheimen van de sombere abdij van Mungairit ontraadselen en zich wagen in de dreigende bergen, waar struikrovers rondzwerven en de onberekenbare Fidaig van de Sliabh Luachra het voor het zeggen heeft. Ze worden de hele tijd door gevaar en geweld begeleid, tot het moment van de beslissende, verschrikkelijke onthulling...

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Atonement of blood
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789086060481
Uitgever: De Leeskamer
Het zegel van de duivel

Het is volop winter en het jaar 671 is net begonnen. Drie leden van de elitegarde van het koninkrijk Muman stuiten bij de rivieroever op een overvallen schip en vier slachtoffers, waarvan er een nog leeft. Het blijkt de broer van Eadulf te zijn, die op weg was naar Cashel.

Intussen bereidt Eadulf zich in Cashel voor op een bezoek van een stel hoge Saksische geestelijken onder leiding van broeder Cerdic. Met welk doel ze komen is onbekend, maar het schijnt belangrijk te zijn. Kort na hun aankomst wordt broeder Cerdic echter vermoord en meer moorden volgen.

Fidelma en Eadulf hebben hun handen vol aan de gebeurtenissen en het ontdekken van de motieven achter de moorden blijkt een bijzonder lastig karwei. En waarom is Eadulfs broer eigenlijk naar Ierland gekomen?

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The devil's seal
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789086060511
Uitgever: De Leeskamer

VerhalenbundelsBezoedeld halo

Peter Tremayne heeft de afgelopen jaren een groot aantal romans geschreven over Zuster Fidelma, maar daarnaast zijn in allerlei tijdschriften en verhalenbundels ook veel korte verhalen verschenen, die zich deels afspelen in de jaren vóór 664, toen ze werd uitgezonden naar de synode van Whitby. Daar zou ze broeder Eadulf ontmoeten, die haar collega-detective en later echtgenoot zou worden.

In de eerste verhalen van deze bundeling noemt Fidelma zich nog Fidelma van Kildare, omdat ze dan nog lid is van de kloosterorde in die plaats. Dat verandert na de gebeurtenissen in het verhaal Dollekervel tijdens de vespers, waar in diverse romans naar verwezen wordt en dat nu eindelijk ook in boekvorm verkrijgbaar is.

De vijftien verhalen in deze bundel spelen zich af in Ierse plaatsen als Kildare, Durrow, Tara en Cashel, maar ook als ze in Rome is wordt er een beroep op haar gedaan en weet ze het raadsel op te lossen.

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Hemlock At Vespers
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789086060504
Uitgever: De Leeskamer