Boekenplank:
Kies

Boeken van Peter Tremayne

Meer over Peter Tremayne

Genre: Thriller / Spanning / Mysterie

Geboren: 1943

Verenigd Koninkrijk

Pseudoniem (van): Peter Berresford Ellis, Peter MacAlan

Website: http://www.sisterfidelma.com


Zuster Fidelma

 1. Absolutie voor moord - Absolution by murder
 2. Lijkwade voor een aartsbisschop - Shroud for the archbishop
 3. Moord in de abdij - Suffer little children
 4. De listige slang - The subtle serpent
 5. Het web van Araglin - The spider's web
 6. De vallei van het kwaad - Valley of the shadow
 7. De verdwenen monnik - The monk who vanished
 8. Dood van een pelgrim - Act of mercy
 9. Vrouwe van het duister - Our lady of darkness
 10. Het klooster van de dode zielen - Smoke in the wind
 11. De gekwelde abt - The haunted abbot
 12. De nacht van de das - Badger's moon
 13. De leprozenbel - The leper's bell
 14. Moord uit de golven - Master of souls
 15. Een gebed voor de verdoemden - A prayer for the damned
 16. Dansen met demonen - Dancing with demons
 17. Het valse concilie - The council of the cursed
 18. De duif des doods - The dove of death
 19. De bloedkelk - The chalice of blood

gedetailleerd overzicht

Zuster FidelmaAbsolutie voor moord
Zuster Fidelma van Kildare is nog maar net in de twintig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem. Daardoor wordt ze regelmatig gevraagd ingewikkelde kwesties te onderzoeken en als rechter ruzies te beslechten. Als ze in het jaar 664 in Noord-Engeland de synode van Whitby bijwoont wordt Abdis Etain, een van de belangrijkste woordvoersters van de Ierse Kerk, op gruwelijke wijze vermoord. Fidelma en de Saksische monnik Eadulf krijgen het verzoek deze raadselachtige moord op te lossen, die bovendien korte tijd later nog gevolgd wordt door een tweede en een derde! Bij haar taak heeft Fidelma het niet alleen moeilijk met het oplossen van de moorden, maar ook met haar gevoelens voor Eadulf en de in haar ogen bijzonder achterlijke Saksische maatschappij, waar vrouwen geen enkele rol van belang mogen spelen; iets waar Fidelma met veel genoegen tegenin gaat!
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Absolution by murder
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-343-1502-9
Uitgever: De Leeskamer
Lijkwade voor een aartsbisschop
Als ze in het najaar van 664 in Rome is wordt Fidelma samen met Broeder Eadulf gevraagd de moord op de aartsbisschop van Canterbury te onderzoeken. De hoofdverdachte is de Ierse monnik Ronan Ragallach en Bisschop Gelasius is bang voor het opvlammen van een conflict tussen de Ierse en Saksische koninkrijken, als Ronan zonder een gedegen onderzoek veroordeeld wordt.
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Shroud for the archbishop
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-343-1509-6
Uitgever: De Leeskamer
Moord in de abdij
Dacán, een zeer gerespecteerd geleerde met een hoge positie binnen de Keltische kerk, is vermoord in de afgelegen abdij van Ros Ailithir in het Ierse koninkrijk Muman. Het naburige koninkrijk Laigin wil dit voorval aangrijpen om van Muman schadevergoeding af te dwingen en de betrekkingen komen op scherp te staan. De stervende koning Cathal van Muman verzoekt Fidelma de moord te onderzoeken en de dreigende oorlog met Laigin te voorkomen. Met als enige gezelschap de Ierse krijger Cass - en met maar erg weinig tijd - gaat Fidelma op weg naar de verre abdij. Ze ontdekt al snel dat er veel meer achter de moord op Dacán zit dan een politiek steekspel. De sombere, spookachtige abdij blijkt het middelpunt van een sluwe en verrassende intrige...
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Suffer little children
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-343-1513-4
Uitgever: De Leeskamer
De listige slang
In de put van een afgelegen klooster aan de kust wordt een onthoofde vrouw gevonden, terwijl niet ver daarvandaan een schip wordt aangetroffen, dat zonder enige bemanning onder volle zeilen vaart. Raadsels genoeg en zuster Fidelma heeft er dan ook haar handen vol aan!
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The subtle serpent
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-8606-002-1
Uitgever: De Leeskamer
Het web van Araglin
De lente van het jaar 666 wordt in het landelijke dorpje Araglin overschaduwd door de brute moord op het plaatselijke dorpshoofd. De vermoedelijke dader is met een bloederig mes in zijn hand bij het lijk betrapt. Op zuster Fidelma en broeder Eadulf, die erheen gaan om de zaak te onderzoeken, wordt nog voor ze in Araglin zijn aangekomen al een aanslag gepleegd. De zaak blijkt veel ingewikkelder dan gedacht en Fidelma moet zich haasten het misdadige web te ontwarren, voordat zij zelf het slachtoffer wordt!
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The spider's web
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-8606-006-4
Uitgever: De Leeskamer


De vallei van het kwaad
Koning Colgú van het Ierse koninkrijk Muman heeft zuster Fidelma gevraagd in een uithoek van zijn rijk, waar het christendom de Keltische goden nog niet verdrongen heeft, te gaan onderhandelen over de bouw van een christelijke kerk. Zodra ze Gleann Geis - de 'verboden vallei' - binnenrijdt doet ze een gruwelijke ontdekking: de lijken van drieëndertig jonge mannen, die in een grote cirkel zijn neergelegd en stuk voor stuk de heidense drievoudige dood gestorven zijn. Is Laisre, het stamhoofd van de vallei, hiervoor verantwoordelijk?
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Valley of the shadow
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 978-90-8606-009-2
Uitgever: De Leeskamer
De verdwenen monnik
De abdij van Imleach, vlakbij Cashel, is in rep en roer, want uitgerekend op de naamdag van de stichter van de abdij, Sint Ailbe, zijn de relieken van de heilige verdwenen, samen met één van de monniken. Aanvankelijk beschouwt de abt de verdwijning als een gewone diefstal, maar zuster Fidelma komt er, als er bijna gelijktijdig een aanslag op de koning van Cashel gepleegd wordt, al snel achter dat er veel meer achter zit en dat de samenzweerders die de relieken hebben laten stelen tot alles bereid zijn om hun duivelse plannen te laten slagen...
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The monk who vanished
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 978-90-8606-011-5
Uitgever: De Leeskamer
Dood van een pelgrim
Veertien eeuwen geleden was Ierland al een - zelfs in onze ogen - zeer moderne en geëmancipeerde samenleving. Zuster Fidelma is nog maar net dertig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem en wordt regelmatig gevraagd ingewikkelde kwesties te onderzoeken en conflicten te beslechten. Zuster Fidelma wil eens goed nadenken over haar roeping en haar gevoelens voor de Saksische monnik Eadulf. Ze besluit op pelgrimstocht te gaan naar Santiago de Compostella, maar de bootreis wordt geplaagd door geheimzinnige sterfgevallen. Fidelma moet het zowel opnemen tegen het slechte weer als tegen haar vijandige medepassagiers. Bovendien dreigt de dader ongestraft te blijven, als ze het raadsel niet voor het einde van de reis oplost...
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Act of mercy
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 978-90-860-6013-9
Uitgever: De Leeskamer
Vrouwe van het duister
Veertien eeuwen geleden was Ierland al een - zelfs in onze ogen - zeer moderne en geëmancipeerde samenleving. Zuster Fidelma is nog maar net dertig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem en wordt regelmatig gevraagd ingewikkelde kwesties te onderzoeken en conflicten te beslechten. Zuster Fidelma is nog maar net in Santiago de Compostella aangekomen als ze een spoedbericht uit Cashel ontvangt. Haar vriend, de Saksische monnik Eadulf, is in het naburige Ierse koninkrijk Laigin beschuldigd van verkrachting en moord! Fidelma haast zich terug, maar als ze in de abdij aankomt waar hij gevangen wordt gehouden blijkt hij al ter dood veroordeeld te zijn. Met veel moeite lukt het Fidelma van de vijandige koning Fianamail toestemming te krijgen de zaak nog eens te mogen onderzoeken, maar de executie wordt er niet voor uitgesteld. Het wordt een race tegen de tijd, want ze heeft maar nauwelijks vierentwintig uur om erachter te komen wie de valse beschuldiging van Eadulf op touw heeft gezet!
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Our lady of darkness
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 978-90-8606-015-3
Uitgever: De Leeskamer
Het klooster van de dode zielen
Veertien eeuwen geleden was Ierland al een - zelfs in onze ogen - zeer moderne en geëmancipeerde samenleving. Zuster Fidelma is nog maar net dertig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem en wordt regelmatig gevraagd ingewikkelde kwesties te onderzoeken en conflicten te beslechten. Fidelma en haar Saksische kameraad Eadulf zijn van Ierland op weg naar Canterbury, maar na een zware storm is hun schip gedwongen de haven van Porth Clais binnen te lopen, aan de kust van Wales. Als koning Gwlyddien van Dyfed hoort dat ze in zijn land zijn aangekomen doet hij meteen een beroep op Fidelma, want ook hier zijn de verhalen over haar succesvolle speurwerk doorgedrongen en de koning heeft dringend hulp nodig. Hij heeft net bericht gekregen dat alle monniken van het klooster in Llanpadern van het ene op het andere ogenblik spoorloos verdwenen zijn, en een van die monniken is zijn oudste zoon...
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Smoke in the wind
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 978-90-8606-017-7
Uitgever: De Leeskamer


De gekwelde abt
Veertien eeuwen geleden was Ierland al een - zelfs in onze ogen - zeer moderne en geëmancipeerde samenleving. Zuster Fidelma is nog maar net dertig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem en wordt regelmatig gevraagd ingewikkelde kwesties te onderzoeken en conflicten te beslechten. Fidelma en haar Saksische kameraad Eadulf hebben in Canterbury hun besprekingen met de aartsbisschop afgerond en staan op het punt terug te keren naar Ierland, als Eadulf een merkwaardig verzoek krijgt van broeder Botulf, een oude vriend. Deze vraagt hen beslist vóór het begin van het oude heidense midwinterfeest naar Aldreds abdij te komen. Gehinderd door zware sneeuwstormen doen ze hun uiterste best Botulf op tijd te bereiken, maar als ze in de abdij arriveren ontdekken ze dat ze te laat zijn: Eadulfs vriend is vermoord! Maar er blijkt meer aan de hand te zijn in de abdij. In de kloostergangen is al diverse keren de geest van een jonge vrouw waargenomen... een spook dat sterk lijkt op de gestorven vrouw van abt Cild. Ondanks de kwaadaardige sfeer in de abdij besluit Fidelma op onderzoek uit te gaan.
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The haunted abbot
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 978-90-8606-021-4
Uitgever: De Leeskamer
De nacht van de das
Veertien eeuwen geleden was Ierland al een - zelfs in onze ogen - zeer moderne en geëmancipeerde samenleving. Zuster Fidelma is nog maar net dertig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem en wordt regelmatig gevraagd ingewikkelde kwesties te onderzoeken en conflicten te beslechten. Al drie keer achtereen is bij volle maan een jong meisje afgeslacht en de inwoners van het Ierse koninkrijk Muman vrezen het ergste voor de volgende keer, de volle maan van oktober, die ook wel de nacht van de das genoemd wordt. De verdenking valt op drie donkergetinte vreemdelingen uit het verre land Aksum, die te gast zijn in de abdij van Finbarr, maar als zuster Fidelma zich in de zaak verdiept, ontdekt ze dat er meer verdachten zijn; apothecaris Liag bijvoorbeeld, die de drie meisjes les heeft gegeven. Zal het haar lukken de waarheid te achterhalen voor de volgende volle maan?
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Badger's moon
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 978-90-8606-025-2
Uitgever: De Leeskamer
De leprozenbel
Fidelma staat voor de allergrootste opgave in haar speurderscarrière: de moordenaar van haar kindermeisje opsporen, die bovendien haar zoontje Alchú heeft ontvoerd! En uitgerekend nu is ze door het gebeurde zodanig van haar stuk, dat ze nauwelijks in staat is logisch na te denken. Haar kameraad Eadulf is daardoor gedwongen op eigen houtje op onderzoek uit te gaan. Zijn zoektocht naar zijn verdwenen zoon brengt hem uiteindelijk naar Sliabh Mis aan de westkust van Muman, waar hij in handen valt van de raadselachtige heerser Uaman. Fidelma neemt in haar wanhoop intussen een besluit, dat levensgevaarlijk uit blijkt te pakken...
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The leper's bell
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 978-90-8606-029-0
Uitgever: De Leeskamer
Moord uit de golven
Tijdens een nachtelijke januaristorm wordt door piraten een schip naar de Ierse kust gelokt, waar het schipbreuk lijdt. Diezelfde nacht wordt een abdis, die aan het hoofd staat van een groepje pelgrims, gruwelijk vermoord en verdwijnen haar zes nonnen spoorloos.

Ook in de abdij van Ard Fhearta slaat de dood toe. Is er een verband tussen al deze gebeurtenissen? Zuster Fidelma en broeder Eadulf worden belast met het onderzoek, dat in een vijandige streek moet worden uitgevoerd.
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Master of souls
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789086060337
Uitgever: De Leeskamer
Een gebed voor de verdoemden
Vlak voor de trouwdag van Fidelma wordt abt Ultán van Cill Ria vermoord aangetroffen in zijn gastenverblijf. Koning Muirchertach van Connacht wordt van de moord beschuldigd en Fidelma moet uitzoeken of hij inderdaad de dader is.

Ze ontdekt al snel dat Abt Ultán niet zo deugdzaam is als hij leek en dat veel van de belangrijke gasten zijn bloed wel konden drinken. In plaats van een vrolijk huwelijksfeest staat Fidelma en Eadulf een weekend vol wantrouwen, angst en nog meer sterfgevallen te wachten...

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: A prayer for the damned
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 9789086060399
Uitgever: De Leeskamer


Dansen met demonen
Aan het begin van de winter van het jaar 669 wordt de opperkoning van Ierland vermoord in zijn slaap. De dader is bekend, want stamhoofd Dubh Duin pleegt zelfmoord als hij merkt dat hij niet kan ontsnappen. Fidelma hoeft dus niet op zoek naar een dader, maar wel naar het motief voor deze onbegrijpelijke moord.

Samen met Eadulf begint ze in hoofdstad Tara aan haar onderzoek, dat haar al snel duidelijk maakt dat het oude voorchristelijke geloof in haar vaderland nog lang niet is uitgestorven.

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: Dancing with demons
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 9789086060412
Uitgever: De Leeskamer
Het valse concilie
Zuster Fidelma van Cashel is nog maar net dertig, maar heeft toch al een hoge post in het Ierse rechtssysteem van de zevende eeuw. Ze heeft een grote reputatie opgebouwd als speurder en wordt regelmatig gevraagd misdaden te onderzoeken, daarbij geholpen door haar partner Eadulf, een Saksische monnik. In de zomer van het jaar 670 wordt er in Autun een concilie gehouden waar alle kerkleiders van Europa bij aanwezig moeten zijn. Nog voor het begin van de bijeenkomst wordt een van de deelnemers vermoord.

Fidelma is als adviseur van abt Ségdae aanwezig bij het concilie en zodra ze arriveert in Autun krijgt ze het verzoek de moord te onderzoeken. Samen met Eadulf ontdekt ze dat in de abdij, waarin sinds een jaar de regels van het celibaat streng worden toegepast, een kwaadaardig complot wordt beraamd.
Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The council of the cursed
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789086060443
Uitgever: De Leeskamer
De duif des doods

Nadat zuster Fidelma en haar trouwe kameraad Eadulf tijdens het Concilie van Autun de moord op een van de deelnemers hebben opgelost, komen ze in een Bretonse haven toevallig Fidelma’s neef tegen, die aan boord van een Iers schip terug wil varen naar Ierland. Ze besluiten samen te reizen, maar kort na hun vertrek wordt het schip voor de kust van Bretagne overvallen door piraten, die als enig kenmerk het teken van een duif in het zeil voeren.

Hun buitengewoon wrede leider doodt meteen de kapitein en Fidelma’s neef, en wil ook alle geestelijken aan boord laten vermoorden. Door direct overboord te springen weten Fidelma en Eadulf hun leven te redden, maar eenmaal aan land staan ze voor de moeilijke taak om - berooid en in een onbekend land - te ontdekken wie deze duif des doods is...

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The dove of death
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789086060450
Uitgever: De Leeskamer
De bloedkelk

In de abdij van Lios Mór wordt een van de kloosterlingen, een briljant geleerde, dood aangetroffen in zijn afgesloten kamer. Hij blijkt te zijn doodgestoken en de broeders denken al aan hekserij, want van het slot is maar één sleutel gemaakt en die ligt naast het slachtoffer.

Abt Iarnla stuurt tegen de zin van zijn abdijbeheerder een boodschapper naar Cashel met het verzoek of Fidelma en Eadulf dit raadsel willen komen onderzoeken. Dat niet iedereen daar blij mee is, blijkt uit de aanslag die onderweg al op hen wordt gepleegd. Daarnaast hebben Fidelma en Eadulf ook onderling het een en ander uit te praten...

Schrijver: Peter Tremayne
Oorspronkelijke titel: The chalice of blood
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789086060467
Uitgever: De Leeskamer