Boekenplank:
Kies

Boeken van Joanna Trollope

Meer over Joanna Trollope

Genre: Roman

Website: Joanna Trollope


Overzicht

  • Andermans kinderen - Other people's children
  • Broer en zus - Brother & sister
  • De minnares en de echtgenote - Marrying the mistress
  • De Spaanse minnaar - A Spanish lover
  • De vrouw van de predikant - The rector's wife
  • Mannen, minnaars & meiden - The men and the girls
  • Onder vrienden - The best of friends
  • Tweede jeugd - Second honeymoon
  • Vrouw des huizes - Next of kin
  • Vrouw uit het zuiden - Girl from the South

gedetailleerd overzicht

OverzichtAndermans kinderen
Josie weet waaraan ze begint als ze met Matthew trouwt en met zijn kinderen en haar eigen zoontje Rufus een nieuw gezin probeert te vormen. Ze was al eerder stiefmoeder geweest, van de kinderen van haar eerste man Tom. Maar zelfs deze ervaring heeft haar niet voorbereid op de ondermijnende invloed van Matthews ex-vrouw en de afwijzende dwarsheid van zijn kinderen. De vriendelijke, evenwichtige Elizabeth probeert in haar relatie met Tom, de ex van Josie, ook een plaats in te ruimen voor zijn dochter, die daar niets voor voelt en juist aanspraak maakt op de exclusieve gunsten van haar vader.
Other People's Children - 2000 - TV-serie
Regisseur: Pete Travis
Cast: Emma Fielding, Frank Harper, Denis Lawson, e.a.
Schrijver: Joanna Trollope
Oorspronkelijke titel: Other people's children
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-410-0959-0
Uitgever: Van Reemst
Broer en zus
David en Nathalie zijn allebei geadopteerd en grootgebracht door dezelfde liefdevolle ouders. Ze delen de herinneringen aan een gelukkige jeugd. Ze zijn nu achter in de dertig, hebben een eigen gezin en een druk leven, en nog steeds een zeer sterke band met elkaar. Het feit dat ze geadopteerd zijn, hebben ze nooit als een probleem ervaren, en de behoefte op zoek te gaan naar hun respectievelijke biologische moeders hebben ze nooit gevoeld. Totdat Nathalie bekent dat ze die behoefte wel degelijk voelt. Ze haalt David over ook op zoek te gaan naar zijn biologische moeder. De gevolgen van hun beider zoektocht zijn verstrekkend, niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun adoptiefouders, hun partners en kinderen en voor de twee vrouwen die hen jaren geleden ter adoptie hebben afgestaan.
Schrijver: Joanna Trollope
Oorspronkelijke titel: Brother & sister
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-410-1462-4
Uitgever: Van Reemst
De minnares en de echtgenote
Guy is een gerespecteerd rechter, die reeds zeven jaar een buitenechtelijke liefdesrelatie heeft met de advocate Merrion. Nu besluit hij zijn vrouw Laura over haar te vertellen, ondanks dat Merrion hem hier nooit om heeft gevraagd. Laura had zich altijd een zelfgekozen wegcijferende rol aangemeten in haar huwelijk met Guy, maar verdrinkt in zelfmedelijden nu hij haar zal verlaten. Ze klampt zich nog meer vast aan haar zoon Simon, die nooit weerstand kon bieden aan haar overheersende rol en daardoor ook zijn eigen gezinsleven laat bepalen door zijn moeder. Simon gaat dan ook namens de verongelijkte Laura de confrontatie aan met Guy, in tegenstelling tot zijn broer Alan, die inziet dat hun vaders relatie met Merrion niet zomaar een avontuurtje is. Voor Merrion is het verwarrend om uit de veilige anonimiteit te komen die haar rol als minnares haar gaf, en zich te gedragen als Guy's aanstaande vrouw. Opeens moet zij rekening houden met de dynamiek in Guy's familie. Door de plaats die Merrion opeens inneemt in hun midden worden de relaties tussen de diverse gezinsleden overdacht en op de proef gesteld.
Schrijver: Joanna Trollope
Oorspronkelijke titel: Marrying the mistress
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-410-0913-2
Uitgever: Van Reemst
De Spaanse minnaar
Lizzie en Frances zijn in de dertig en tweelingzusters. Zo veel als ze uiterlijk op elkaar lijken, zo verschillend zijn ze van karakter. Lizzie heeft haar doelen verwezenlijkt - ze heeft een echtgenoot, vier kinderen en een succesvol bedrijf. Frances daarentegen leidt een vrij frivool bestaan - ze heeft af en toe een minnaar en een doodgewone baan. Lizzie probeert het leven van haar zus in goede banen te leiden, maar Frances moet niets hebben van die bemoeienissen. De ommekeer komt wanneer Frances voor zaken naar Spanje vertrekt en zich in een stormachtige affaire met een Spanjaard stort. Dan begint Lizzie zich te realiseren dat Frances haar zaakjes uitstekend voor elkaar heeft, en dat haar eigen bestaan veel minder solide is dan ze dacht.
Schrijver: Joanna Trollope
Oorspronkelijke titel: A Spanish lover
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-269-7269-5
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
De vrouw van de predikant
Twintig jaar lang had Anna Bouverie, de vrouw van de predikant, God en de parochie op vele manieren gediend. Zij had diners gekookt voor haar man en de ouderlingen, koekjes gebakken voor de jaarlijkse wedstrijd, parochieblaadjes rondgebracht en haar mans kleren gewassen en gestreken, haar eigen groenten verbouwd en zichzelf en haar kinderen in tweedehands kleren gestoken van de fancy-fairs. Als haar echtgenoot zijn promotie misloopt en zich verbitterd in zichzelf terugtrekt en als het verzet van haar jongste dochter thuis en op de middelbare school ondraaglijke vormen aanneemt, komt Anna ineens in opstand. Ze neemt een baantje aan als kassi?re bij de plaatselijke supermarkt om in ieder geval het gevoel te hebben zelf geld te verdienen, hetgeen een schok in het dorp teweeg brengt. Terwijl zij steeds meer ge?soleerd raakt in het dorp en in haar gezin wordt Anna met toenemende belangstelling gade geslagen door drie bijzondere mannen, die ieder een rol zullen spelen in haar half tragische, half opbloeiende nieuwe leven.
The Rector's Wife - 1994
Regisseur: Giles Foster
Cast: Lindsay Duncan, Simon Fenton, Orla Brady, e.a.
Schrijver: Joanna Trollope
Oorspronkelijke titel: The rector's wife
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-269-7320-9
Uitgever: Van Holkema & Warendorf


Mannen, minnaars & meiden
Kate en Julia hebben ??n ding gemeen: ze hebben allebei een relatie met een succesvolle man die een stuk ouder is. Kate woont samen met James, docent aan de universiteit van Oxford. En Julia is getrouwd met Hugh, een grote televisiebekendheid. Dat Kate erg gesteld is op haar onafhankelijkheid en dat Julia een indrukwekkende zakelijke carri?re heeft, wordt door hun respectievelijke echtgenoten niet gewaardeerd. Zij zien dat als een bedreiging voor hun goed georganiseerde en rustige thuisleven. Hoe ze ook hun best doen, Kate en Julia slagen er niet in hun echtgenoten duidelijk te maken dat een beetje zelfstandigheid geen kwaad kan in een relatie. James en Hugh kunnen of willen het niet begrijpen. En ze realiseren zich geen van beiden dat hun jaloezie en frustratie een groter gevaar vormen voor hun relatie dan de onafhankelijkheid van Kate en Julia.
Schrijver: Joanna Trollope
Oorspronkelijke titel: The men and the girls
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-410-0647-8
Uitgever: Van Reemst
Onder vrienden
Gina en Laurence kennen elkaar sinds hun jeugd en zijn altijd vrienden gebleven. Gina is uiteindelijk getrouwd met de elegante en fijngevoelige Fergus en bewoont met hem en hun dochter Sophy een prachtig oud huis, dat vol staat met antiek. Laurence drijft met zijn nuchtere vrouw, Hilary, een familiehotel en hebben samen drie zoons. De vriendschapsband tussen de twee families is hecht en stabiel. Tot Fergus plotseling aankondigt dat hij na zestien jaar huwelijk Gina verlaat. In haar wanhoop wendt Gina zich tot Hilary en Laurence die haar vol begrip en liefde ontvangen. Maar na een aantal weken wordt het Hilary te veel en hopen de irritaties tussen beide vrouwen zich op. Laurence voelt zich gedwongen Gina over te halen weer op eigen benen te gaan staan. Het leed is echter al geschied: Gina en Laurence zijn verliefd geworden en maken plannen om naar Frankrijk te gaan. Het effect van hun relatie is desastreus. Sophy, die haar woede eerst geheel op haar vader had gericht, keert zich nu tegen haar moeder. En Laurence vindt niet alleen Hilary tegen zich, maar ook zijn zoons.
Schrijver: Joanna Trollope
Oorspronkelijke titel: The best of friends
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-269-7363-2
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Tweede jeugd
Actrice Edie Boyd is volledig onvoorbereid op haar nieuwe rol. Al die jaren als moeder wist ze precies waarom en voor wie ze er was. Nu is ze totaal van de kaart omdat ook haar jongste zoon het ouderlijk huis verlaten heeft. Edie?s man Russell is juist opgelucht en verheugt zich erop om weer samen te zijn en Edie helemaal voor zichzelf te hebben. Maar nog voordat Edie goed en wel toe is aan de verwerking van haar ?empty nest-syndroom?, lopen haar volwassen kinderen ??n voor ??n tegen de complexiteit van het leven aan. Ze zoeken de bescherming van het ouderlijk huis weer op. Plotseling is het huis weer boordevol en komt Edie erachter dat wat geweest is, is geweest...
Schrijver: Joanna Trollope
Oorspronkelijke titel: Second honeymoon
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 978-90-269-8563-8
Uitgever: Unieboek
Vrouw des huizes
Robin Meredith en zijn Amerikaanse vrouw Caro hebben al meer dan twintig jaar een gelukkig huwelijk op hun boerderij. Naast hen wonen zijn broer Joe en hun ouders. Dan sterft Caro en haar dood slaat een bres in de zorgvuldig opgebouwde muur rond hun gevoelens. Robin is vol zelfverwijt en hun geadopteerde dochter Judy voelt zich stuurloos. Joe's wanhoop over haar verlies is veel groter dan de familie had kunnen vermoeden en de ouders voelen zich plotseling kwetsbaar en verlaten tussen hun zoons. Dan verschijnt in hun midden Zoe, Judy's vriendin uit Londen, een outsider met haar stadse voorkomen en haar verontrustende openhartigheid. En iedereen onderschat het feit, dat de komst van Zoe hun leven pas echt zal veranderen...
Schrijver: Joanna Trollope
Oorspronkelijke titel: Next of kin
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-269-7430-2
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Vrouw uit het zuiden
De 30-jarige Gillon behoort tot een oude familie in het Zuiden van de Verenigde Staten. Als onafhankelijke jonge vrouw ervaart zij de familietradities als benauwend. Ze gaat naar Londen voor een tijdelijke onderzoeksbaan en hoopt dat ze ook figuurlijk meer afstand kan nemen van haar familie. In Londen wordt ze getroffen door de individualistische instelling van haar leeftijdsgenoten. Ze kan een kamer huren bij twee van hen, Henry en Tilly, die al jaren samen zijn. Dat laatste meer uit gewoonte dan uit liefde. De aanwezigheid van Gillon in hun leven, brengt hen tot een besluit over wat ze met hun relatie aan willen. Op Gillons uitnodiging vertrekt Henry, die natuurfotograaf is, naar haar familie in South Carolina om daar als freelancer te werken. Tilly blijft achter in Londen en probeert te wennen aan een leven zonder hem. Tot Gillons verbazing voelt Henry zich erg thuis bij haar familie, die hem bovendien ziet als een goede partij voor haar...
Schrijver: Joanna Trollope
Oorspronkelijke titel: Girl from the South
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-410-1496-9
Uitgever: Van Reemst