Boekenplank:
Kies

Boeken van Robert Vaughan

Robert Vaughan diende in het Amerikaanse leger en is tijdens de Vietnamoorlog drie keer gedetacheerd. De veelzijdige Vaughan schreef ruim 500 boeken in allerlei genres (westerns, oorlogsverhalen, historische romans, hedendaags romans) onder diverse pseudoniemen.

Meer over Robert Vaughan

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Paula Fairman, Paula Moore, Janet Lovesmith, Paulette Warren

Geboren: 1937

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Robert Vaughan


Overzicht

  • Stormruiters - Touch the face of God
  • Toen alles anders werd - The brave and the lonely

gedetailleerd overzicht

OverzichtStormruiters
Het is 1943. De 605e Zware Bombardementsgroep is gestationeerd in Engeland. In spectaculaire missies worden Duitse militaire doelen aangevallen. Voor de soldaten is elke bombardementsvlucht die ze boven Duitsland uitvoeren een strijd om te overleven. Zij leven intens, in de wetenschap dat elke dag hun laatste kan zijn. Maar te midden van doodsangst en verdriet ontstaan hechte vriendschappen en bloeit de liefde.

Luitenant Mark White is vastbesloten veilig naar huis terug te keren, naar Emily. Hij heeft haar kort voor zijn vertrek ontmoet en hoopt met haar te trouwen. Zal hij haar terugzien? De oorlog maakt hem pijnlijk duidelijk dat hij het niet alleen redden kan.

Wie het ook niet alleen redden kan is Lee Grant, de aalmoezenier. Niet voor niets werd hij predikant, en geen kolonel, zoals zijn vader had gewild. Samen met de manschappen zoekt hij naar de zin van deze gewelddadige oorlog. Maar juist degenen die hem het meest dierbaar zijn, kan hij niet bereiken.
Schrijver: Robert Vaughan
Oorspronkelijke titel: Touch the face of God
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789043505383
Uitgever: Kok
Toen alles anders werd
1941. Hitlers horden teisteren Europa en laten een spoor van vernietigingen achter. Aan de andere kant van de wereld bereidt Hirohito zijn legerscharen voor op een vernietigende aanval op de Amerikaanse vloot.

In Mount Eagle, Illinois, worden de leden van het gezin Holt zich steeds pijnlijker bewust van de naderbij komende wereldoorlog die hun leven onherstelbaar zal veranderen. Het zijn:
  1. Thurman Holt, het hoofd van het gezin, die al door een droevig geheim wordt gekweld en nu machteloos moet toezien hoe de oorlog zijn kinderen van hem weglokt;
  2. Martin Holt, de atleet en oorlogsvlieger die op het verkeerde meisje verliefd wordt en tijdens de bombardementen op Duitsland diverse malen de dood tart;
  3. Dottie Holt, zwanger en vervreemd van haar familie, die de soldaat die zij liefheeft volgt naar het einde van de wereld en;
  4. Charles Holt, het genie en het geweten van de familie, die wordt uitverkoren om mee te werken aan een ultrageheim project... een project dat de toekomst van de mensheid ingrijpend zou veranderen.
Schrijver: Robert Vaughan
Oorspronkelijke titel: The brave and the lonely
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789064933523
Uitgever: De Sfinx